Obličky

By | február 23, 2015

To je oblička, jej veľkosť je približne 12x6x3. Každá z diagnostických metód nám pomáha vniknúť do funkčných tajov obličky a keď ich pochopíme, tak sa snažíme nájsť náhradu, či už liekovú, chirurgickú alebo inú intervenčnú metódu, ako vrátiť pokazenej obličke funkciu, ktorú stratila. Chronický zápal obličiek, čo bola moja diagnóza, je v podstate nebolestivý proces. Prejavil sa iba zhoršenou kondíciou a kým človek nedostane nejaké akútne prechladnutie, tak o chorobe ani nevie. Keď sa poškodzuje sa funkcia obličiek, tak človek začne strácať masívne proteíny cez obličky. Keď sú dostatočne poškodené a vo veľkom množstve, tak obličky prestanú fungovať úplne, čiže človek prestane močiť a bez dialýzy za pár dní zomrie. Ďalšia možnosť je transplantácia obličky. Ten orgán sám o sebe je fantastický. Je to jeden geniálny orgán, to sa nedá vymyslieť, to sa musí stvoriť. Je to malý orgán s takou kompetenciou v organizme, vie regulovať tlak, hormóny, všetko možné, od krvotvorby cez reguláciu hormónov, kostného života. Vie vybrať, čo je pre organizmus dobré a čo zlé. Cez obličku preteká veľmi veľa krvi a ona rozhodne, toto nechám, toto naše telo potrebuje a to púšťam preč, čiže je to bariéra dobré, zlé. Rozdeľuje, čo je dobré a čo je zlé. To čo nechá, to ešte reguluje, kde sa má pomaly umiestniť, je to fantastický jeden orgán. Tu môžeme vidieť, ako vyzerá glomerulus, je to klbko kapilár, v ktorom dochádza k filtrovaniu krvi a tie veci, ktoré z krvi sa majú odfiltrovať, sa zbierajú v zberných kanálikoch a idú do močového mechúra, to je vlastne ten odpad. V princípe oblička nebolí, takže ťažko sa táto choroba diagnostikuje a podľa štatistík veľmi veľa ľudí o svojej chorobe obličiek ani nevie. Tým, že nešportujú, nevyvíjajú fyzickú aktivitu, tak sa o svojej chorobe nemajú ako dozvedieť. Keď sa filtruje krv do moču, tak v takomto niečom to už nemôže prebiehať. Funkcia je zaniknutá, glomerulus je prakticky nahradený väzivom. Je úplne vyradený z funkcie. Keď sa to stane s dostatočným počtom glomerulusov, tak nakoniec celá oblička prestane fungovať. Vyšetrenie moču diagnostickým papierikom sa robí za účelom zistenia látok, ktoré sa za normálnych okolností v moči nemajú nachádzať. Vyšetrenie moču patrí k základným vyšetreniam pri diagnostike ochorení obličiek. Po skončení centrifugácie vrchná časť sa odleje a sediment, ktorý zostáva na dne skúmavky, sa nanesie na podložné sklíčko, ktoré sa vyšetruje pod mikroskopom. Problémy prišli až okolo 25 26 rokov, kedy som začal pociťovať problémy s kondíciou, dýchaním.02-10_21-30-17_STV2 (slo)_Ambulancia[(026010)09-20-40] Pomaly sa mi zhoršoval zdravotný stav. Pacient vylučuje značné množstvo erytrocytov, ktoré sú aj poškodené, majú poškodenú vonkajšiu membránu. Tu je znázornený celý erytrocytový valec. Podobne môžeme vidieť v sedimente prítomnosť leukocytov, čo je príznakom infektu močových ciest. Tieto segmenty sú epitélie, ktoré sa dostávajú do močového sedimentu. Vidno kryštáliky kyseliny močovej, narušujú štruktúru obličiek a vyvolávajú chronické ochorenie obličiek. Keď som mal 18 rokov, išiel som na vojenský odvod, tam mi opäť zistili bielkovinu v moči. Neprijali ma do armády a odvtedy sa to ťahá až do dnes. Vyšetrenie krvi je veľmi dôležité pri diagnostike ochorenia obličiek. Vo všeobecnosti so znižovaním funkcie obličiek stúpa kreatinín, stúpa koncentrácia parathormónu, stúpa koncentrácia fosfátov a to vedie k poruche bilancie minerálov a k poruche kostného metabolizmu. Celý problém zdravotného stavu je v tom, že oblička poriadne nepracuje, tak sa telo nevie zbaviť nežiaducich látok, jedov. Tieto nežiaduce látky majú veľmi zlý vplyv na celkovú chémiu organizmu. Sú to najmä civilizačné choroby, ktoré vedú k cukrovke a cukrovka postihuje obličky alebo vysoký krvný tlak, to sú skoro epidémie až pandémie. Vysoký krvný tlak tak isto vie poškodiť obličku, takže veľmi veľa zlyhaní obličiek máme na vrub diabetického poškodenia a hypertenzného. Je to dôležité aj preto, že oblička sama o sebe keď je chorá, to nie je až také zaujímavé, ako keď k tomu pridáme aj komplikácie, ktoré obličková choroba so sebou prináša. Je to napríklad zrýchlenie aterosklerózy, ľudia majú zvýšený výskyt infarktov, mozgových porážok, majú postihnuté kosti, kĺby. Je typická kostná obličková choroba alebo majú typickú obličkovú málokrvnosť, čiže anémiu. Preto každé štádium má svoje pravidlá a už musíme identifikovať aj komplikácie iné, ktoré so sebou obličková choroba prináša. Veľmi ťažká otázka je nešportovať. Celý život som športoval, keby som mal teraz prestať, tak je to veľmi zložité. Toto je oblička, obraz obličky. Ako je vyčlenená bodkovaná línia, tadiaľ bude zavedená ihla, ktorou sa dotkneme obličky a keď prídeme na povrch, tak sa spustí poloautomatická pištoľ, ktorou sa odoberie vzorka. Nadýchnuť. Zostaňte v nádychu. Ihlou sme zobrali tenký valček tkaniva obličky, ktorý patológ spracuje na mieste a vyšetrí patričným spôsobom. Z tkaniva obličky ukrajujeme malý kúsok na vyšetrenie elektrónovou mikroskopiou a po vyrovnaní punktátu zmrazujeme, aby sa tkanivo zachovalo pre ďalšie vyšetrenia. Odobratý materiál je natívny, pracujeme s ním ako s natívnym tkanivom až do doby, keď sa zafixuje a zaleje do parafínového bloku. Stabilizovaný materiál, ktorý sme mrazili, sa musí upraviť tak, aby sme ho mohli diagnostikovať. Na sklíčko sa nanesie odrezané tkanivo. Tkanivo sa vytiahne na zmrazený stolček, vystrie a nalepí na pripravené označené sklo. Tkanivo, ktoré sa zoberie a ide sa histologicky vyšetrovať, tak v zásade má tri cesty. Jedna je imunofluorescenčné vyšetrenie, ktoré pomocou značných protilátok detekuje sérové proteíny, ktoré sa ukladajú v rôznych častiach obličky a môžu spôsobovať poruchu funkcie obličiek. Druhé je klasické, svetelno mikroskopické vyšetrenie a tretia vec je elektromikroskop. Potom diagnóza vo všeobecnosti je daná syntézou nejakých klinických informácií a obrazu v svetelnom mikroskope, imunofluorescenčného obrazu a elektrónovej mikroskopie. Vidíme tu nejakú ružovú hmotu, ktorá by tam nemala byť. Máme špeciálne vyšetrenie, ktorým môžeme zisťovať, čo je to za hmotu. V tomto konkrétnom prípade tento pacient tam mal amyloid. Abnormálny proteín, ktorý sa ukladal v glomeruluse a aj v stenách ciev a tým sa postupne poškodzuje funkcia obličky. Na sklíčku nič nevidieť, pretože nie je zafarbené, je tam len fluorescenčný kondenzát a ten sa na bežnom farbení neprejavuje nijako, až keď sa dá pod mikroskop, kde je modré svetlo. Tu presne vidíme IgA depozity, ktoré nám pomohli pri diagnostike IgA nefropatie. V tomto prípade ide o IgA nefropatiu.02-10_21-30-17_STV2 (slo)_Ambulancia[(038155)09-20-42] V základnom obrázku vidíte kapiláry bazálnych membrán. Tie sú negatívne, ale vidíte tu krásne zelené depozity, ktoré svietia, sú to IgA depozity, kedy bola diagnostikovaná IgA nefropatia. Toto je membrána, na ktorej sedia bunky, ktoré vystielajú kapiláry glomerulusu. Toto je kľúčové miesto, kde dochádza k filtrácii z krvi do moču. Keď mal človek cukrovku, tak je membrána hrubšia. Toto konkrétne bola IgA nefropatia. Keď som sa dozvedel, čo to znamená, tak vo mne sa zrútil život. Bol som z toho nešťastný, bol to veľký šok. Uvedomil som si, že v živote človeka existujú veci, na ktoré nemá vplyv. Nemôže ich zmeniť, ostáva len brať to na vedomie a naučiť sa s tým žiť. Poškodená oblička stráca funkciu postupne, takže telo sa adaptuje. Únavu a námahu z málokrvnosti znáša pomerne dobre a vždy je to veľmi individuálne, do akej miery to človek vie zniesť. Keď má zdravé srdce, tak anémia pacientovi až tak neprekáža, ale ak je to srdciar, tak bude mať oveľa skôr stenokardiu. Je individuálne, ako vie človek zniesť vážne poškodenie obličky. Toto je močovod obličky, toto je oblička, toto je obličková žila a toto obličková tepna. Je to neliečiteľné, takže môj zdravotný stav sa neustále zhoršoval až do 49. roku, kedy došlo až k takému zlyhaniu obličiek, že bola nutná dialýza. Máme dva druhy napojenia pacientov na hemodialýzu, je to centrálny venózny katéter alebo arteriovenózna fistula. V tomto prípade u pacienta máme arteriovenóznu fistulu. Je nutné, aby sme pichli dve ihly. Jednou sa bude brať špinavá krvička. Pôjde do dialyzačného prístroja, kde toto je kapilára, v ktorej sa očisťuje krv a už očistená krv ďalšími hadičkami sa bude vracať do druhej ihly. To modré je vonkajšia žila, na ktorú budeme šiť venu obličky. Sú to špeciálny ihly, ktoré nám umožňujú prietok krvi, za minútu sa dokáže očistiť 350 ml krvi. Uvedomil som si, že aj sám pre to musím niečo urobiť, aby bol život znesiteľný aj naďalej a nesmiem byť z toho nešťastný. Povedal som si, chlapče, nevzdáš sa. Musíš si zachovať aj životný optimizmus, dokonca aj zmysel pre humor, pretože tým sa všetko lepšie prekoná. Obličku našívame do bedrovej jamy. Sme úplne dolu, pri močovom mechúre. Na túto tepnu našijeme tepnu obličky a na túto žilu našijeme žilu obličky. Vždy predtým, než ideme pichať, vyskúšame funkčnosť fistule. Za normálnych okolností je to šitá tepna do žily a tepnou, tlakom nám rozpumpuje žilu, do ktorej sa dá pichať. Keď máme pichnuté ihly, prichádza napojenie pacienta na mimotelovú eliminačnú liečbu. Teraz si uvoľňujeme cievy od okolia, aby sme na ne vedeli dať cievne klemy, aby sme na chvíľu zamedzili prítoku krvi. Chýba mi dostatok času, pretože tri dni v týždni, keď má človek dialýzu, to je stratený deň od rána do večera. Dopoludnia už toho veľa nenarobí, po 12. hodine ide sem a príde domov o 19. hodine. Chýba čas. Musím počítať s tým, že v pondelok, stredu a piatok mám dialýzu, že som tu. Do jamy, kde bude ležať oblička, sme hodili ľadovú drvinu, pretože kým nepustíme krvný obeh do obličky, tak musí byť schladená približne na 4 5 stupňov Celzia. Máme to pekne farebne označené. Červená je ako artéria, čiže tá berie špinavú krv z tela von a modrá nám vracia očistenú krv. Pripravujeme si cievy obličky, ktoré budeme našívať. Tým, že má človek málo času, musí zmeniť životný štýl. Som 24 rokov dôchodca a som literárne činný. Robím preklady poézie Rúfusa do maďarčiny. prekladám z češtiny do maďarčiny a od maďarských autorov prekladám texty do slovenčiny. Nemám na to toľko času. Keď tam položíme obličku, nám začne zrazu zavadzať. Už nám aj zavadzia. Už prúdi krv do mimotelového obehu. Naplní sa kompletne krvou a keď je naplnený set a systém, už dochádza k samotnej liečbe. Zaklemoval som si artériu. Pripájame obličkovú tepnu k tepne pacienta. Šijeme na štyri stehy. Toto je umelá oblička, v ktorej sa čistí krv, z tejto strany to je polopriepustná membrána. Z tejto strany ide krv a z druhej strany ide špeciálne upravený roztok, kde je špeciálna úpravovňa vody a dialyzačný roztok. Tu je oblička, toto je tepna od obličky, ktorá je našitá na iliackú artériu pacienta. Postupne zvyšujeme krvný prietok. Neštípe, nebolí? Je to v poriadku. Ideme postupne až na 350 ml/minútu. Sledujeme tlak. Je dôležité, aby artéria nepodsávala a véna nesmie byť vysoká, lebo by mohla znamenať, že sme mimo žily, praskla nám žila, alebo je niekde problém. Obnovili sme prítok do artérie. Zatiaľ nie do obličky. Našili sme artériu a to isté nás teraz čaká so žilou. Pri tom všetkom som spokojný so životom. Z malých vecí v rodine, ale aj inde, dokážem mať radosť. Otvorili sme si žilu pacienta a k nej ideme prišívať obličkovú žilu. Keď som chodil na dialýzu, tak život bol veľmi ťažký. Prihlásili ma do transplantačného programu a človek denne očakával, že príde telefonát a budem môcť ísť na transplantáciu. Čakal som 7 rokov. Počas 7 rokov človek už aj prestane veriť, že oblička raz príde. Teraz príde chvíľa, že pustíme krvný obeh do obličky. Otvorili sme artériu, pustili sme vénu. Oblička by sa mala farbiť do ružova. Z jej povrchu trochu krváca a to, čo bolo sivé, sa farbí do ružova.02-10_21-30-17_STV2 (slo)_Ambulancia[(046261)09-20-48] Keď som sa dozvedel, že mám obličku a musím ísť na transplantáciu, tak to bol termín, ktorý mi vrcholne nevyhovoval. Mal som veľmi veľa práce, ale všetko som odložil nabok a išiel som na transplantáciu. Ideme našiť močovod do močového mechúra. Otvárame stenu močového mechúra. Šijeme močovod. Zavádzame intubáciu do močovodu a močového mechúra. Tieto medaily si cením najviac, pretože už som absolvoval európske hry, kde som získal dokopy 14 medailí, strieborné, zlaté aj bronzové, ale z MS mám len tieto dve zlaté medaile. Sú to prvé zlaté medaile, ktoré sme na Slovensko z tohto fóra doniesli, preto si ich cením najviac. Zlatá medaila je veľký osobný úspech, ale zdravie nadovšetko. Všetko ostatné nie je tak dôležité. Zdravie vám nikto nevráti, zdravie vám nikto nedá, nedá sa kúpiť, zdravie si treba šetriť, ale keď som mal 15 rokov, neveril som tomu. Dnes, keď už človek dospel a zdravie nemá, už na to prišiel. Zdravie si treba vážiť, nerobiť sám sebe zle a byť zdravý, to je to najväčšie šťastie. Keď si predstavíte, že je v lopte diera, to je ten močový mechúr a my dávame záplatu a to je močovod. Je fascinujúce, ako veda a technika postúpili dopredu, že sa snažíme odhaľovať funkcie obličky a vytvárať náhradné režimy a stále to nevieme a nevieme, neviem v koľkých percentách sme, či v 10, 15 % funkcie obličiek, napriek tomu, že sme v dobrom technickom vybavení. Močové cesty sa veľmi ťažko, alebo takmer nikdy nedajú zašiť hermeticky. Máme tam vymoženosť tejto hadičky, na ktorej sa to vyhojí a tú po 3 4 týždňoch odstránime cez močový mechúr endoskopickou metódou buď bez anestézy, alebo minimálnej sedácii pacienta, máme na to tenké optické prístroje, pacienta to prakticky nebolí. To je to fascinujúce, že odhaľujeme, čo oblička dokáže. Postupne dokladáme to, čo sme zistili, že oblička vie robiť, vyvíjame nejaké mechanizmy a dávame pacientom. Nič pre mňa nebolo dôležitejšie ako oblička. Podriadil som tomu všetko. Rodina mi bola úžasne nápomocná, podporila ma. Aj v tomto prípade platilo, peniaze nie sú všetko, treba robotu odložiť, našli sa riešenia, ktoré vyriešili aj tento problém a absolvoval som úspešne transplantáciu.

One thought on “Obličky

  1. Viera Kučerová 2410 Rakúsko

    Je to veľmi dobre popisané ochorenie obličiek,dialyza,transplantácia. Sama som už dva krá transplantovaná a čakám na tretiu transplantáciu ak ju dočkám, pretože pacienti tí viackrát transplantovaní sú majú za sebou dlhodobú liečbu immunosupresívami a aj inými liekmi preto je organizmus už značne oslabený.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.