Koža

By | apríl 11, 2015

Koža navonok predstavuje len vonkajší obal človeka. Má viacero funkcií. Koža nie je len obyčajná pokrývka tela, ale je to jeden z orgánov. Časom som si uvedomil, že koža je dôležitá. Je to orgán ľudského tela, tak ako aj iné orgány, pľúca, srdce, zažívací trakt a podobne. Nikto nemá predstavu, ako je koža dôležitá. Pri popáleninových úrazoch, nakoľko je to vonkajšia príčina, tak postihujú predovšetkým kožu. Môžu prejsť aj do hlbších vrstiev, napríklad popáleniny elektrickým prúdom môžu prenikať aj do telových orgánov a dutín a to sú veľmi závažné poranenia a dosť často sú smrteľné. V okolí sú baktérie, mikróby, telo bez kože sa nemá ako brániť. Je tam dehydratácia, nie je to zlučiteľné so životom. Pri popáleninových pacientoch je dôležité využiť všetko, čo sa dá využiť na ich záchranu života, ale aj na to, aby život po ťažkom úraze mali hodnotnejší a jedným zo spôsobov, ako a čo využiť je aj kultivácia jeho vlastných buniek, ktoré sa späť aplikujú pacientovi. Spali sme v stane, niekto nám tam hodil zápalnú fľašu. Máme pacienta, ktorý spal v stane a niekto stan podpálil. Bolo to popálenie plameňom, horel na ňom odev. Zobudili sme sa na dym, mne už šaty horeli, brat ma začal hasiť. Prvú operáciu absolvoval pred týždňom, odstraňovala sa mu odumretá koža a prekrývalo sa dočasne xenotransplantátmi, tie sa teraz odstránili a je to pripravené na to, aby sa mohla prihojiť vlastná koža. Išli sme na pohotovosť, ale až o dva dni. Urobili sme chybu, mali sme ísť skôr. Spočíva to najmä vo včasnom začatí liečby šoku a náhrady tekutín. Pri popáleninovom šoku straty tekutín z krvného obehu nie sú viditeľné. Unikajú z krvi do medzibunkových priestorov. Ostávajú v tele. Keď sa niekto poraní, krváca, krv z neho vytečie, tak vidieť, koľko krvi vytečie, u popáleného nevidíte nič. Tí, čo nevedia, čo to vie urobiť a neuvedomujú si, ako treba popáleninu liečiť, dosť často neliečia tak ako by bolo treba a to je na škodu pacienta. Začíname s malým množstvom kože, ktoré príde z operačnej sály. Z tohto malého množstva kože musíme uvoľniť bunky, ktoré tam sú. Kožu dáme do roztoku proteolytického enzýmu. Je to enzým, ktorý z neho uvoľní kožné bunky, ktoré použijeme na naštartovanie a rast kožnej kultúry. Zoberieme celú kožnú vzorku a zastavíme pôsobenie enzýmu tým, že ho ponoríme do malého množstva séra, používa sa na to fetálne bovinné sérum.03-31_21-30-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(042923)15-11-13] Škrabaním kožnej vzorky oddelíme epidermu od dermy. V epiderme sa nachádzajú keratinocyty, ktoré budeme potrebovať a ktoré budeme izolovať. Dôležité je, aké percento z kože, ktorú človek má, je poškodenej. Čím väčšie percento, tým väčšie riziko. Existuje aj popálenie celého rozsahu tela. To sú úrazy, ktoré nie sú zlučiteľné so životom. Väčšinou takýto človek umiera za strašného utrpenia. V stredoveku sa to používalo ako hrdelné tresty, trestali tým bosorky a tých, ktorých považovali za nevercov alebo kacírov. Plameň je omnoho horší ako iné spôsoby, napríklad obarenie. Teplota plameňa je od 600, 700 stupňov vyššie. Sú to vysoké teploty a hĺbka popálenia závisí od teploty a času pôsobenia. Čím vyššia teplota a čím vyšší čas pôsobenia, tým viac do hĺbky popálenina preniká. Robíme suspenziu buniek. Médium zostalo kalné. Znamená to, že už sú tam izolované bunky. Prenesieme ich do kultivačnej fľaše, doplníme kultivačné médium do dostatočného množstva. Bunky môžu ísť do termostatu a tam si začnú sadať na dno kultivačnej fľašky. Do 24 hodín sa rozprestrú a začnú rásť, až vytvoria jednu vrstvu, ktorá sa postupne mení na mnoho vrstiev, pretože kožné bunky rastú dohora, začínajú vytvárať viacvrstvu a potom ich môžeme ďalej množiť. Z jednej fľašky zakladáme tri ďalšie a takto sa môžeme dopracovať k veľkému množstvu fliaš, ale keď pacientovi stačí jedna alebo dve fľaše, už môžeme snímať aj primokultúru. Spočíva to v protišokovej liečbe. Ak sú postihnuté životné funkcie, dýchanie, krvný obeh, treba robiť resuscitáciu. Učia to všade, je rovnaká, či už je to popálenie alebo iný úraz, ale u popálených je dôležitá aj tzv. náhradná liečba tekutinami, je potrebné najneskôr do 30 60 minút napichnúť žilu a začať podávať tekutiny do žily v dostatočnom množstve, aby sa zabránilo plnému rozvoju popáleninového šoku, čo môže to viesť k multiorgánovému zlyhaniu a to je najčastejšou príčinou smrti u takýchto pacientov. Rozmýšľali sme nad tým často. Neviem, či to niekto urobil schválne, z hlúposti. Musia si vstúpiť do svedomia sami. Neviem, či si neuvedomovali, že môžu zabiť človeka. Ideme odoberať pacientovu vlastnú kožu. Urobíme to prístrojom, ktorý sa volá deramtom. Je to špeciálny prístroj, podobný hoblíku, kde kmitá nôž a kde sa nastavuje hrúbka desatina milimetra. Ideme odoberať kožu hrúbky 0,25 milimetra. Keď máme keratinocyty vykultivované v dostatočnom množstve, urobia nám tenkú vrstvu, ktorá pokrýva fľašu. O túto vrstvu nám ide. Táto vrstva sa aplikuje na pacienta. Je veľmi problematické s touto vrstvou pracovať, pretože mimoriadne tenká. Musíme rozrezať fľašu, pretože inak sa tam nedostaneme, dáme tam proteolytický enzým, ten nám to uvoľní a takto vyzerá vrstva keratinocytov na podložke. Je tu blanka, ktorá sa pacientovi aplikuje. Keď nám dávali dolu veci, bola to neznesiteľná bolesť. Aj keď nám dávali dolu obväzy, bolelo to, štípalo, je to neskutočná bolesť. Vlastná koža sa vie natrvalo prihojiť. Toto je tzv. autotransplantácia kože. Z toho istého jedinca na iné miesto na tele sa koža prikladá. Prikladáme transplantáty. Fixujeme ich kožnými svorkami. Môžeme to aplikovať dvomi spôsobmi. Ak je pacient pripravený na operáciu, tak vtedy keratinocyty pripravujeme tak, aby rovno odtiaľto ich mohli zaniesť na operačnú sálu a hneď aplikovať. Ak ich pripravujeme viac, je možnosť ich zmraziť, uschovávať ich hlboko zmrazené a pacient pri nasledujúcej operácii, o mesiac, o pol roka, o rok, keď príde na ďalšiu operáciu, už ich má hotové a môžu sa rozmraziť a aplikovať bez toho, že by ste museli brať znova kožnú vzorku od pacienta a znova ho trápiť Ťažko sa to hojí. Keď sa človek poraní, za tri týždne sa to zahojí, ide ďalej, ale popáleniny sú na celý život. Dávame to do zvláštneho prístroja, ktorý sa volá sieťovač kože. Sú tam nože, za sebou, s medzerami, majú zárezy, takže podľa zárezov vznikajú dierky. Rozťahuje sa to ako pančucha. Aby rany po odbere boli menšie ako plocha, ktorú potrebujeme pokryť. Čím rozsiahlejšia popálenina, tým vo väčšom pomere sa používa sieťovanie, pretože je veľmi málo zdravých miest, odkiaľ sa dá koža odobrať. Rany sú dosť hlboké. Lekári mi povedali, že je to dosť hlboká popálenina. Bude sa dlhšie hojiť. Pôvodne som mal ísť na jednu operáciu, teraz sú z toho dve. Miesto po odbere sa hojí ako odrenina. Pri tejto hrúbke hojenie trvá 10 14 dní. Stopa po tom zostane, bude to poznať po celý zvyšok života. Pás iného sfarbenia. Nie je to plnohodnotná koža, pretože je to len čiastočná hrúbka kože. Nemá to kožné prívesky, mazové žľazy, vlasové folikuly, z ktorých vyrastajú vlasy. Nevie sa premasťovať, nevie sa potiť, nie sú tam potné žľazy, takže to nie je plnohodnotná koža, ale koža je nutná na to, aby bola rana zakrytá a aby sa rana vedela zahojiť. Toto je orgánová kultúra, toto sú jednotlivé kúsky kože, z ktorej sa izolovali keratinocyty a z týchto malých kúskov kože vyrastajú bunky. V dermálnej a epidermálnej vrstve sa nachádzajú viaceré druhy buniek, tak vyrastajú všetky, ale poznáme metódy, ako odizolovať jednotlivé typy buniek a môžeme získať keratinocyty, dermálne fibroblasty, melanocyty a potom ich používať podľa toho, na čo ich použijeme a na čo majú slúžiť. Väčšinou takto získame ešte zvyšné množstvo keratinocytov, ktoré môžeme doplniť a kultivovať ďalej na pacienta, pretože pacient má rozsiahle popáleniny a každý kúsok kože je potrebný na jeho autotransplantát, tak toto je spôsob, ako získať ešte navyše ďalšie bunky pre to, aby sa mohli použiť na kultiváciu.03-31_21-30-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(030489)15-11-09] V živote je najdôležitejšie zdravie. Nikdy som nemal problémy a nejaký hlupák vám zapáli dom. Citlivosť sa po čase vráti. Trvá to niekoľko mesiacov, ale citlivosť sa zvykne obnoviť. Preväz sa bude robiť každé dva dni, pokiaľ sa to bude normálne hojiť. Na ranu dávame vrstvu tylu, ktorá je napustená vazelínou, aby sa to nelepilo na ranu, aby sa to dalo vymieňať, ale zvyčajne túto vrstvu pri prvých preväzoch nechávame na mieste, nedávame ju preč, aby sme neporušili kožné transplantáty, ktoré sa priložili, lebo tie potrebujú 7 dní na to, aby sa v nich objavilo prekrvenie, aby sa spojili cievy z tzv. lôžka, kde sa koža dáva s cievami, ktoré sú v odobratých kožných transplantátoch. Keď dôjde k obnoveniu krvného obehu v transplantáte, znamená to, že transplantát sa prihojil. Pri hlbšej popálenine kože, ale aj pri poškodení kože, vedie k hojeniu jazvou. Povrchové popáleniny, prvý stupeň, to je ako opálenie od slnka, to je bolestivé začervenanie, ktoré sa ošúpe a druhý stupeň je, keď sú tenké pľuzgiere so zdravou spodinou, čiže pokožka sa vie obnoviť tak, že to nie je poznať. Môže prísť k úplnej obnove. Keď sú poranené alebo poškodené hlbšie vrstvy kože, tak tam sa už vytvárajú jazvy a pri transplantovanej koži sa vytvárajú jazvy, pretože transplantovaná koža je veľmi tenká, 0,25 0,3 mm, pod ňou sa vytvorí tuhšie väzivo, ktoré spôsobuje, že časť, ktorá sa zahojila, je tvrdšia ako okolitá časť, je to tkanivo menejcenné, pretože to je len náhrada a nie plnohodnotné tkanivo. Keď sa pozrieme na pacienta, vidíme, že má rozsiahle jazvy. Jazvy sú na miestach, kde boli popáleniny 3. stupňa a kde bolo treba kožu nahradiť, pretože bola zničená úplne. Tam, kde je koža zničená, nemá z čoho narásť, nevie sa obnoviť. Treba ju preniesť z inej časti tela. Jazvy sa úplne odstrániť nedajú, pretože pri každom zákroku, keď sa prejde cez celú hrúbku kože, rana sa hojí jazvou. Stav bol zlý, dávali mi 5 % na to, že to prežijem. Prežil som aj napriek tomu. Ak by sa odumretá koža neodstránila, tak hrozia infekčné komplikácie, pretože do odumretej kože sa nedostanú lieky, antibiotiká a preto sa tam môžu voľne rozmnožovať baktérie a tie môžu spôsobiť ťažkú komplikáciu, otravu krvi, ktorej hovoríme sepsa. Sepsa spôsobí zlyhávanie orgánov a môže prísť až k smrti. Pamätám si, že som pozeral do kachieľ a vtom vybuchli. Chytilo to vzduch. V tom čase som mal v ruke bandasku s acetónom, ktorú som sa snažil zahodiť, lebo mi horeli vlasy a tým ako dopadla, bola otvorená, tak sa to na mňa vylialo a horelo všetko. Nedalo sa to zastaviť. V podstate hovoríme o kožnom xenotransplantáte, je to dočasná kožná náhrada, ktorá pochádza z prasiat, pretože prasacia koža je, čo sa týka štruktúry, najpodobnejšia ľudskej koži. Využívame ju však vždy len ako dočasný kožný kryt a našou úlohou je pripraviť kvalitný, funkčný, ale aj bezpečný kožný kryt pre liečbu popálenín. Toto je pás bravčovej kože. Opuch vznikne po každom úraze. U popálenín je opuch veľmi veľký. Uniká tam veľmi veľa tekutín z obehu a to spôsobuje popáleninový šok. Záchrana 86 percentného, je náš najväčší úspech, ale mali sme celý rad pacientov, ktorí mali popáleniny okolo 70 a viac percent povrchu tela, ktorých sa nám podarilo zachrániť. Je to vždy boj o život a boj o čas, pretože čím rýchlejšie sa podarí otvorenú, rozsiahlu ranu zbaviť odumretej kože a zakryť vlastnou kožou alebo nejakými dočasnými kožnými krytmi, tak tým väčšie šance má postihnutý na prežitie. Koža bola cez noc v roztoku antibiotík. Kožu sme vypláchli z antibiotík. Bola pol hodinu v kryokonzervačnom roztoku. Koža sa odmeria, aby bola známa plocha kože a zabalí sa do obväzu. Balíme maximálne do 4 vrstiev, aby sa koža rovnomerne zamrazila. Meranie je pre nás dôležité, pretože na požiadanie chirurga vydávame také množstvo kože, aké odhadne, že potrebuje na pacienta. Začiatkom 19. storočia sa nevedelo presne, prečo popálení umierajú. Najväčší pokrok sa vždy urobí pri vojnových konfliktoch, keď je poranení veľa, takže 2. svetová vojna, najmä letecké bitky, ktoré mali veľký počet popálených, priniesli nové poznatky a ukázalo sa, prečo ľudia umierajú. Vtedy ešte hlavnou príčinou, prečo umierali, bol nezvládnutý šok popáleniny. Snažil som sa oheň zahasiť, panika, nemohol som si vyzliecť montérky. Je to strašný pocit. Nedalo sa nijako zastaviť. Keď sa lekári naučili liečiť šok, tak to zlepšilo prežívanie, ale tým, že pacienti žili dlhšie, rozvinula sa infekcia, takže umierali na infekciu. Mŕtve tkanivo sa musí z tela odstrániť čo najskôr. Týmto spôsobom sa podarilo výrazne zlepšiť prežívanie popálených a znížiť množstvo komplikácií, ktoré pri tom môžu vzniknúť. Bol to šok, keď ma uhasili, o minútu som sa už nemohol hýbať. Všetko stuhlo, svaly sa stiahli.03-31_21-30-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(024090)15-11-08] Zabalená koža na obväz sa vloží do sterilného vrecka, ktorý sa zataví. Keď bude vrecko plné takejto kože, tak sa označí identifikačným štítkom a zároveň sa tam napíše plocha, ktorá je obsiahnutá v konkrétnom vrecku. Toto sú pásy prasacej kože, takto nám ich pripravuje tkanivová banka, aby sa to dalo čo najrýchlejšie dať na zrezanú ranu. Nemal som kožu prakticky nikde. Niečo som mal na hlave, niečo na lýtkach, niečo pod topánkami a občas nejaký ostrovček 5×10 cm. Boli iba kúsky mojej kože, ktoré sa dali ešte použiť. Prasacia koža má veľmi podobnú skladbu ako ľudská koža. Odoberá sa od zvierat, ktoré sú veterinárne kontrolované, nesmú mať žiadne ochorenie, koža nesmie byť poškodená. Koža sa dá odoberať len od takých prasiat, od ktorých vieme získať veterinárne osvedčenie pri porážke. Postupne sa všetko spravilo. Začali ma stavať na nohy a už to bolo. Keratynocyty, to je len povrchová vrstva, je to monokultúra, alebo kultúra len jedných druhov buniek a preto v súčasnej dobe pracujeme na tom, aby sa pre pacientov pripravil transplantát plnej hrúbky kože, aby tam boli aj spodné vrstvy kože, aj dermálna náhrada, kedy používame dermálne komponenty na základe materiálu, ktoré sú veľmi blízke spodným štruktúram kože, kolagen, kyselina hyalurónova a my na toto nakultivujeme rôzne typy buniek. Našim cieľom je pripraviť pre pacientov plnú hrúbku kože, úplný transplantát kože. Výhodou prekrytia je aj to, že rana, ktorá je prekrytá transplantátmi, nie je bolestivá. Správa sa ako normálna koža a znižuje bolestivosť rany. Teší ma všetko, že žijem, mám 2,5 ročného syna, manželku, môžeme chodiť na výlety, na prechádzky. Mám radosť zo všetkého. Nikdy nie sme spokojní, pretože keby sme boli spokojní, ostali by sme na mieste.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.