Hyperbarická komora

By | február 25, 2015

Bol som už zúfalý, nevnímal som. Nepoznal som kamarátov, nič, bol som už v takom štádiu. Je to epidémia diabetu. Stretávame sa s takýmito ťažkými komplikáciami, trofickými vredmi nielen o starých ľudí, ale aj u mladých pacientov. Chcel som chodiť, nechcel som prísť o nohu. Nemôžeme povedať že hyperbarická komora je zázračný prútik, ktorým mávneme a pacient bude zrazu zdravý, ale lekári v súčasnosti ešte bagatelizujú účinok hyperbarickej komory a neveria, že hyperbarický kyslík dokáže liečiť mnohoraké ochorenia. Nebyť Nových Zámkov a pána doktora, podľahnem. Pán Jozef je 40 ročný pacient, ktorý sa lieči od svojich 20 rokov na Diabetes mellitus typu 1, je kompenzovaný diétou a inzulínom. Diabetická noha sa začala z otlaku, tak ako sa začína väčšinou diabetická noha, mal asi nesprávnu obuv, vznikol otlak, ktorý prerástol do veľkej rany a do gangrény prsta, ktorý mu museli amputovať. K nám prišiel až po chirurgickom zákroku po amputovanom malíčku. Rana bola rozsiahla, ale čistá. Po týchto 50 expozíciách sa rana zahojila, koža sa scelila, takže predpokladám, že došlo nielen k zahojeniu rany, ale aj k zlepšeniu polyneuropatie. Polyneuropatia je poškodenie nervov dolných končatín, ktoré je príčinou rán u diabetikov. Keď som prišiel prvýkrát do hyperbarickej komory, pocity boli zmiešané. Človek tam ide s nádejou, že sa to zlepší, očakáva, že sa to aj zobrazí na zdravotnom stave. Máme tu pacienta s diabetickou nohou, podľa klasifikácie to je Wagner 3, znamená to, že má osteomyelitídu v nohe. Vzhľadom na to, že sa mu rana nehojí a má nepriechodné cievy, rozhodli sme sa, že mu najprv spravíme pedálny bypass, znamená to že bypass na cievy v oblasti nohy. Ako prvé vypreparujeme artériu na nohe, podľa angiografie má veľkosť 1,5 mm. Aby sme mohli spraviť bypass, musíme si najprv zrevidovať operačne, či sa to dá alebo nedá technicky spraviť. Tieto operačné výkony sú vždy na indikačnej hrane. Nechceme zaťažiť pacienta veľkým výkonom, ale na druhej strane chceme mať úspešnosť. Úspešnosť je okolo 60 %. Výkon je relatívne zriedkavý na Slovensku, malo by ich byť viac, ale často sa k nám pacienti dostanú neskoro alebo v štádiu, v ktorom sa ešte dajú operovať. Pacientom, ktorí majú aspoň nejakú šancu na záchranu končatiny, poskytneme pedálny bypass, pretože prognóza ľudí po amputácii je zlá.02-17_21-30-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(032947)09-22-37] Polovica pacientov do dvoch rokov zomiera. Cukrovka je chronické progredujúce ochorenie, ktoré býva spájané s vývojom mnohých chronických komplikácií. Medzi chronické a najviac obávané komplikácie patrí práve syndróm diabetickej nohy a na ňom, na jeho vzniku sa podieľa najmä postihnutie nervov na dolných končatinách a cievneho zásobenia. Veľakrát však ide o kombináciu oboch postihnutí. Ako sa máte od poslednej kontroly? Dobre. Nemal som žiadne problémy. V noci spíte dobre? Cítim sa dobre, niekedy ako keby mi išli po nohe mravce. Vstanem, pochodím si a znovu si ľahnem. Potom to prestane, keď si pochodíte? Niekedy áno, niekedy nie. Bolesti v nohách necítite? Nie. Takže len pocit, ako keby vám mravce chodili po nohách. Áno. Tŕpnutie, ktoré spomínate v nočných hodinách nemôžeme podceniť, pretože môže byť príznakom poškodenia nervov, ktoré býva dosť častou komplikáciou u diabetikov. Často sa spája aj s postihnutím ciev a potom tieto komplikácie môžu viesť k dosť závažným problémom, niekedy končiacim až amputáciou dolnej končatiny. Tým, že je aj súčasne často cievne postihnutie dolných končatín, v ktorých sú tkanivá menej vyživované, tak v dôsledku toho sa infekcia ľahko rozšíri nielen do svojho okolia, ale aj do hĺbky. Takto vznikajú potom rozsiahle poškodenia, ktoré nazývame aj diabetická gangréna a táto v konečnom dôsledku môže často vyústiť až do amputácie. Spadla som z výšky dva centimetre. Šmykla som sa na schodoch, spadla som a udrela som sa. Hovorili, že je to z cukrovky, ale údajne len z udretia. Noha sa otvorila až dvakrát. Bola to strašná bolesť. Neviete si to predstaviť. Je to hrozná bolesť. Je to živé mäso, hnisalo mi to. Poprosila som deti, aby mi pomohli. Mala som veľké bolesti. Bola to otvorená rana, veľká rana. Diabetes mellitus je zákerné ochorenie, je liečiteľné, ale nie je vyliečiteľné a má veľa komplikácií. Komplikácie sú veľmi dobrou indikáciou na liečbu v hyperbarickej komore, takže medzi našimi pacientmi je veľa pacientov s diabetickými nohami, znamená to, s ranami na nohách. Ak vznikne rana na nohe u diabetika, treba prísť s ranou hneď k chirurgovi, aby ju ošetril a treba prísť aj do hyperbarickej komory, pretože hyperbarický kyslík urýchľuje hojenie rán. Infekcia sa u diabetika môže šíriť ako požiar v suchom lese. U diabetikov je veľmi zlá tendencia k ohraničeniu zápalu a tieto zápalové a infekčné komplikácie na chodidlách sa môžu veľmi rýchlo šíriť na šľachové štruktúry, na dolných končatinách postihovať tzv. difúzne zápaly celého chodidla a predkolenia. Ak takíto pacienti prídu oneskorene, tak v niektorých prípadoch je už nevyhnutnosťou amputácia. Pre diabetikov je typické, že majú postihnuté hlavne krurálne riečisko, to znamená, že v oblasti predkolenia, majú poškodené cievy, aterosklerózu. Je pre nich typické, že v oblasti členka cievy bývajú v poriadku napriek tomu, že tie na predkolení sú pokazené, tieto sú dobré. Tým, že má defekt v tejto oblasti, v hĺbke kosti, potrebujeme dať krv čo najbližšie do oblasti nohy, pretože cez kolaterály by mu nemusela stačiť na zahojenie. Tento defekt sa síce pomaly hojí, ale už 6 mesiacov s tým, že mu hnisá kosť, potrebujeme kosť odstrániť. V tejto fáze robím vždy skúšku. Pichnem do cievy, či v nej je nejaký tok. Ak bude tok, môžeme pokračovať. Keď som pichol, zhora nejde žiadny prítok. Držím ju a keď teraz pustím, vracia sa zospodu. Znamená to, že bypass by mohol mať význam. Môžete si nasadiť masky. Vyzerá to ako ponorka, má to s tým dosť spoločné. Ľudí tam ponárame ako keby do hĺbky 15 m pod vodou. To znamená, že sú pod tlakom 1,5 baru. Pod týmto tlakom začnú dýchať 100 % medicínsky kyslík a môžem povedať, že im to pomáha. Záleží to od človeka a danej choroby, ktorú má, ako mu to pomôže, ale pomáha to ľuďom. Pani Lýdia po 1,5 roku nehojenia rán prišla do hyperbarickej komory. Ešte stále je v štádiu liečby, ale už môžeme povedať, že po 20 expozíciách sa rana vyčistila, infekcia ustúpila, rana sa granuluje odspodu, čiže už nie je tak hlboká, ale k zaceleniu kože ešte nedošlo. Vyžaduje si to ďalšie expozície v hyperbarickej komore. Predpokladám, že po 2 3 mesiacoch dôjde k zahojeniu rán. Väčšinou ľudia, ktorí sem chodia, chodia spolu na viac sedení, 10 20 sedení, trávia tu veľa času. V komore sú spolu 2 hodiny. Spoznávajú sa. Sedím tu a počúvam, vznikajú tam nové kamarátstva, hovoria si vtipy, veľakrát sa tu nasmejem. Sú to väčšinou pacienti s cukrovkou, po mozgovo cievnych príhodách alebo s epileptickými záchvatmi. Táto komora im pomáha. Hyperbarická oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Je to ten istý kyslík, 100 % kyslík, ktorý používajú aj v nemocniciach a sanitkách, ale predsa len je tam rozdiel, pretože v nemocniciach používajú tzv. normobarický kyslík, keďže sa podáva pri atmosferickom tlaku. My používame hyperbarický kyslík, pretože ho podávame pod tlakom. Podávame ho pod tlakom preto, lebo podľa fyzikálnych zákonov je dokázané, že ak sa podáva pod tlakom, tak sa plyn rozpúšťa v tekutinách, u našich pacientov v telesných tekutinách. Znamená to, že množstvo kyslíka je mnohonásobne vyššie ako keby sa podával pri atmosferickom tlaku a to až 10 15 násobne vyššie množstvo kyslíka. Za normálnych okolností sa tento kyslík naviaže na červené krvinky, tzv. erytrocyty a tie ho zanesú k cieľovému orgánu a len veľmi malé množstvo kyslíka je rozpustené v plazme. U našich pacientov je v plazme rozpustené 10 15 násobne väčšie množstvo kyslíka. Kyslík je liek. To bol rozhodujúci moment, prečo sme sa začali venovať hyperbarickej oxygenoterapii. Dokáže nám napomôcť liečbe ťažkých infekcií. Dôležitou súčasťou liečby je mechanické odstraňovanie nekrotické časti, to znamená odumretých tiel baktérií, ľudovo nazývané hnisu, aby sme obnažili drobné novocievy, ktoré sa tu vytvárajú.02-17_21-30-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(026748)09-22-35] Musíme ich oživovať, aktivovať a odstraňovať nekrotické časti. Je to bolestivé, pretože tam sú nervové zakončenia, ale každým ďalším a ďalším mechanickým znesením je bolesť menšia, pretože sú tam eliminované negatívne vplyvy bakteriálnych toxínov na nervové zakončenia, ktoré sú priamo v tejto vredovej lézii. Vývoj u tejto konkrétnej pacientky je veľmi priaznivý. Pri úvodnom vyšetrení išlo o rozsiahle gangrenózne zapáchajúce rany, ktoré sme pri anestéze celkovo zniesli, až do zdravého tkaniva a takto ambulantne potom pokračujeme v liečbe v súčinnosti s hyperbarickou oxygenoterapiou, ktorá dotvára terapeutický kruh hojenia lézií. Ak je pacientovi nevoľno alebo má nejaké problémy, tak cez malú pretlakovú komoru mu môžeme poskytnúť pomoc. Pretlakuje sa len táto malá komora, viem vložiť do vnútra lieky. Sestrička si to pretlakuje vo vnútri, otvorí a môžeme si vymieňať veci. Je fascinujúce ako vidíme pacientov, keď k nám prichádzajú a potom po ukončení liečby, aká je tam progresia choroby, liečenie. Keď vidíme pacienta, ktorý príde na invalidnom vozíku a po absolvovaní tejto liečby sa postaví na nohy a pomocou barličiek dokáže prejsť. Pre týchto ľudí je to zázrak, lebo sa im zmení výrazne kvalita života po liečbe, toto považujú za zázrak, tak ako ak my, personál. Je to pre nás také zadosťučinenie. Ideálny štep na bypass pod úroveň kolena dole je najlepšie jeho žila. Pre diabetikov sú lepšie žily ako štepy, aby nedostali infekciu. Žily majú dve výhody u nich, jedna je, že sú odolnejšie voči infekcii, ktorá je pri diabetickej nohe vždy prítomná a druhá príčina je, že znesú nižší prietok cez štep. Môžeme ho použiť aj pri tenkých artériách. Toto je artéria pod kolenom. Ak je cieva zúžená, tak cez zúžené miesto sa erytrocyt nedostane a plazma, ktorá je chudobná na kyslík, nedokáže dokrviť ischemický orgán za normálnych okolností. Ak je cieva zúžená a pacient je v hyperbarickej komore, tak plazma sa nasýti kyslíkom a aj keď sa erytrocyt nedostane za zúžené miesto, dostane sa tam plazma, ktorá je veľmi bohatá na kyslík, takže orgán je dokrvený. Nedostanú sa tam červené krvinky, ale kyslík sa tam dostane, pretože je rozpustený v plazme. Päť minút prestávka, môžete si dať dolu masky. Mám vysoký tlak, silnú cukrovku. Zo sto percent chorôb mám 99. Myslím, že na svete nepriateľa nemám a keby som mal, takéto bolesti by som nikomu na svete neprial. Keď som sem prišiel prvýkrát, nemohol som 10 minút vydržať na stoličke. Mal som veľké bolesti, všetko to tieklo, sestričky to museli utierať. Pre každou komorou mi nohu prebalili, ale za chvíľu to presiaklo. Nedalo sa to vydržať. 67 ročný pacient, pán Elemír, s diabetom mellitom 2. typu, ktorý je kompenzovaný diétou aj inzulínom, prišiel k nám s rozsiahlou ranou na pravom predkolení. Bolesti boli tak ukrutné, že schudol 30 kg. Pôvodne mal 105 kg. Rana bola infikovaná, páchla, povlečená žlto zeleno bielym povlakom, presahovala skoro polovicu predkolenia. Nebolo to zo dňa na deň, ale už po 5. sedení v komore som necítil takú bolesť, vydržal som tu sedieť 2 hodiny. Keď mi vyčistili ranu, postavil som sa na nohy aj bez palice. Žilový štep máme uvoľnený a vidno, že chlopne fungujú. Nekrváca. Budeme ho musieť implantovať reverzne. Pokiaľ má pacient ohrozenú končatinu diabetickou nohou natoľko, že mu hrozí amputácia, tak je dokázané, že časť môže profitovať aj z externe distálnych bypassov, aj keď úspešnosť sa pohybuje okolo 50 %. Ak s tým nič nerobíme a nedáme mu ani túto šancu, tak skoro každý z nich o končatinu príde, minimálne v predkolení. Preto sa robia takéto operácie. Niekto bude možno prekvapený, že nemajú síce 100 % úspešnosť, ale keď to ľuďom pekne vysvetlíte, tak každý z nich zväčša chce aspoň minimálne revíziu. Vopred vedia, že sa to nemusí podariť. Ale 50 % je viac ako nula. Je to výkon končatinu zachraňujúci. Iná šanca už nie je. Je hyperbarická komora, sú kmeňové bunky, ale pokiaľ má rozsiahly nález na končatine, ťažko sa mu zahojí, pokiaľ tam nedáte dostatok krvi. Môžete si dať dolu masky, končíme. Kyslík môžeme prirovnať k lieku. Je to jeden z najbezpečnejších a najlepších liečiv, pretože je dokázané, že po 12 15 expozíciách sa tvoria nové cievy. Vznikajú prirodzené bypassy. Hyperbarický kyslík je vlastne stimulátor tvorby nových ciev. Je to rastový faktor, ktorý spôsobuje rast nových ciev, vznikajú prirodzené bypassy. Otestujem vám vaše tenké, čiže autonómne vlákna, nervové, či fungujú alebo nie. Je to jednoduchý test. Volá sa neurotest a pozostáva z toho, že vám nalepím dve náplaste na nohy. Náplaste sú modrej farby. Modré sú preto, lebo obsahujú kobalt a pri styku s vodou sa modrá farba zmení na ružovú. Voda, to znamená pot. Keď náplaste zostanú po 10 minútach modré, máte postihnuté jemné nervové vlákna, čiže vaše potné žľazy neprodukujú pot. Výsledok sa ukáže po 10 minútach. Nechcel som prísť o nohu. Stálo mi to za to, pretože skúste si predstaviť život bez nohy. Mnoho ľudí tak žije, sú aj protézy. Keď sa niekto na mňa pozrie, povie, že mi nič nie je, že vyzerám normálne, ale nikto nevie, čo sa mi stalo a koľko som sa trápil. Náplaste nezostali modré, zružoveli. Na pravej nohe zružovela celá náplasť a na ľavej je melírovaná, je ružovo modrá. Tenké vlákna u vás nie sú úplne postihnuté.02-17_21-30-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(017519)09-22-31] Fungujú, tvorí sa tam pot. Pot sa dostal do kontaktu s kobaltom a kobalt zružovel. Postihnutie hrubých vlákien, ktoré vieme diagnostikovať pomocou elektromyografie, to už je nezvratné, ale postihnutie tenkých vlákien je zvratné, takže to je veľmi dobrá známka. Som rada, že to takto dopadlo. Náplaste dám dole. Princípom operácie je, aby sme čo najďalej do nohy dostali pulzný tok krvi. Pre diabetikov je typické poškodenie ciev na predkolení a preto sa snažíme obísť bypassom cievy na predkolení. Často sú cievy na nohe vhodné na bypass a preto spojíme podkolennú artériu s artériou v oblasti nohy a tým priamo začneme vyživovať končatinu a dostaneme krv tam, kam potrebujeme, gangrénou zmenenej nohy. Vidieť, ako bypass bije. Hyperbarický kyslík má euforizujúci účinok, celkovo kyslík má euforizujúci účinok, takže majú veľmi dobrú náladu po ponore. Ak sú depresívni, zlepšuje sa im nálada. Mali sme pacientku, ktorá mala demenciu, ale nebola až tak ťažká, pretože bola mobilná, nebola pripútaná na lôžku, len mala poruchy pamäte, bola trochu dezorientovaná a pacientka po liečbe u nás úplne ožila. Išla si kúpiť do stánku časopis, ktorý začala čítať, začala sledovať televíziu, počúvala rádio, úplne ožila. Tieto ostrovčeky, červené granulačné tkane, ktoré prestupujú cez žlté odumreté tkanivo, sú jasným prognostickým znamením toho, že rana má hojivý potenciál. Bez komory by sa nám to ťažko podarilo, pretože úporný efekt kyslíka na infekčné tkanivo je ničím nespochybiteľný. Kyslík je liek, bez kyslíka zhynieme. Bez kyslíka nie je možný život a nie je možný ani plameň v našich srdciach.

2 thoughts on “Hyperbarická komora

 1. Eva Lintnerova

  Dobry den,

  dakujem za tento clanok. Moj otec ma niekolko rokov bolestive a hnisave zapaly nohy. Vzdy mu lekar predpise antibiotika a to a niekolko krat do roka. Ma diagnotikovanu Osteomyelitídu a uz ma vyoperovanu aj cast kosti na chodidle. On je realne bezmocny. chcela by som vas poprosit ci by ste mi nenapisali kontakt na lekara, ktory sa tymto zaobera a komu by sme sa mohli ozvat.
  dakujem vveeeeeeeeeeeelmi pekne

  Reply
 2. renata

  mojmu otcovy robili teraz prefukanie ciev dva krat zakroky boli neuspesne nasadili mu terapiu kmenovymi bunkamy ak terapia nezaberie hrozi mu amputacia odporucili nam este skusit hyperbaricku komoru rozhodli sme sato skusit prvy termin na sedenie sme dostali na29.3. telefonne kontakty najdete hyperbaricka komora nove zamky vela stastia s pozdravom

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.