Úrazy ramien sú časté zranenia

By | február 12, 2015

U detí sú to typické detské zlomeniny. Vo vyššom veku sú to poranenia mäkkých štruktúr, poranenia svalov, šliach, väzia, kĺbového puzdra a ich kombinácia. Okrem zlomenín ide najčastejšie o vykĺbenie ramena a poranenia spomínaných svalov. Kombinácia môže byť rôzna. Čím je časový úsek medzi zranením, vyšetrením a operáciou dlhší, tým je menšia pravdepodobnosť úplnej rekonštrukcie štruktúr a minimalizácia trvalých následkov v budúcnosti. Začneme vyšetrovať kľúčnu kosť. Jej spojenie s lopatkou. Povedzte keď to zabolí. Toto? Už to cítim. Bolí vás to. Pacientov najviac trápi bolesť. Tá je dosť intenzívna. Ľudia nemôžu aj celé noci spať. Berú tabletky a nepomáha im to. Deň prežijú, ale noci sú kruté. Povedzte, keď začne bolieť. Dosť. Pacient môže mať všetky mäkké časti zdravé, prípadne degeneratívne zmenené vekom, zamestnaním, športom. Ale ak má bolesti, neurobí plný rozsah pohybu a je obmedzovaný. Ak je kombinácia poranenia šliach a svalov, tak sa nám to iba zhorší. Ľudia možno poznajú šopy, v ktorých je uskladnené seno na zimu. Seno sa stlačené vyťahuje na háku hore. Prvýkrát mi to išlo ľahko. Druhýkrát som sa zaprel málo a prehodilo ma to. Otvorom som vyšiel hore miesto sena. Dokážete dať ruky do tejto polohy? Jednu áno, druhú nie. Vytočíte ich hore? Najprv jednu. Dajte ju dolu a skúsime druhú. To je všetko. Spadol som asi z výšky 4 m. Najčastejšie býva poranený nadhrebeňový sval. Sval, ktorý začína z lopatky a končí na ramennej kosti. Tu vidíme ako sa sval roztrhne. Buď čiastočne alebo úplne. Môže to byť malé roztrhnutie, do 1 cm sa nemusí operovať. Nad 1 cm by sa malo roztrhnutie zošiť. Pri vážnejších úrazoch je kombinácia poranení. Môžu byť roztrhnuté všetky tri svaly. Povedali, že to je vážne. Všetky rebrá, chrbticu, mal som aj pomliaždené pľúca. Mal som udretú aj hlavu. Následkom toho dochádza k posunu hlavice ramennej kosti smerom hore. Dochádza k zacviknutiu svalu, čo spôsobuje ďalšiu bolesť. Sval je nefunkčný a dochádza k obmedzeniu hybnosti. Problém je upaženie, predpaženie, vonkajšia alebo vnútorná rotácia v ramennom kĺbe. Predpažte a zdvihnite obe ruky. Až kam sa dá. Jedna ide, druhá nejde. Zdvihnite až kam sa dá. Zdravá ide. Dobre. Časť odtrhnutého svalu sa postupne sťahuje smerom dovnútra. Diera sa zväčšuje. Šľacha je roztrhnutá a sú poškodené aj cievy, ktoré ju vyživujú. Dochádza aj k odumieraniu tkanív.02-03_21-34-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(009292)17-05-09] Preto zdôrazňujem, že časový interval medzi úrazom a operáciou je dôležitý. Upažiť obidve ruky. Niekedy dochádza k vyzrážaniu vápnika v oblasti, kde vznikne jazva. To okrem bolesti spôsobuje aj obmedzenie hybnosti. Priestor medzi výbežkom lopatky a hlavicou ramennej kosti je veľmi úzky a to blokuje pohyb ramenného kĺbu. Zapažiť koľko sa dá. Bolesť som cítil hneď. Len sa nevedelo či to je to, čo sa teraz zistilo na magnetickej rezonancii. Najskôr povedali, že kým sa zrastú kosti, tak všetko prebolí. Kosti sa zahojili a neupravilo sa to. Rameno stále bolí. Toto je hlavica ramennej kosti. Jamka ramenného kĺbu a v tejto oblasti je nadhrebeňový sval, o ktorom sme predpokladali, že bol poranený. V tejto lokalizácii je popisované kompletné roztrhnutie. Postavenie ramena nie je fyziologické, dochádza k posunutiu hlavice smerom hore oproti jamke. Tým dochádza k stlačeniu nadhrebeňového svalu medzi výbežok lopatky a hlavicu, čo spôsobuje bolesti. Nielen pri zaťažení, ale aj v pokoji. Zohnite ruky, nechajte si ich pri tele a skúste odtiahnuť predlaktia od tela. Vľavo máte bolesti? Puká to. Dobre, vytočte ruky smerom von. Aké to je teraz? Bolí to v chrbte. Tlačte dovnútra. Bolí? Aj teraz. Rameno ako keby sa ešte zhoršovalo. Už sa mi ani nedá spať. Momentálne sa nachádzame v dutine ramenného kĺbu. Pozrieme si jednotlivé štruktúry. Vidíme hlavu ramennej kosti a chrupavku. V tejto časti je poškodená. Vidíme vylomenie. Toto je jamka kĺbu. Vidíme tu šľachu bicepsu. Celý kĺb je červený, zapálený. Pozrieme sa na svaly. Predpokladáme, že sú poranené. V mieste, kde je pichnutá ihla vidíme roztrhnutie jedného zo svalov Bolí to pri každom pohybe. Nedá sa vôbec zodvihnúť ruku hore. Pripravujem si miesto. Ošetrujem poranenú časť. Odstraňujem roztrhnuté časti šľachy. Celý proces kontrolujem zvnútra kĺbu. Okrem toho odstraňujem zapálenú vnútornú výstelku kĺbu, ktorá spôsobuje bolesti. Tie sú ako sprievodný jav. Pri ležaní som každú chvíľu prebudený. Nedá sa mi spať. Nález magnetickej rezonancie objektivizujeme. Porovnávame ho s reálnym nálezom v kĺbe. Poškodené štruktúry hneď ošetríme. V tejto časti vidíme dieru. Sval budeme prišívať na jeho pôvodné miesto. V noci sa nedá spať, musím jesť lieky proti bolesti. Tu vidíme kompletne roztrhnutý sval. Vchádzame do ramenného kĺbu. Vidíme hlavu ramennej kosti. Toto je jamka na lopatke. Šľacha bicepsu je začervenalá. Ideme z kĺbu von. Vyskúšame si kvalitu svalu a jeho životaschopnosť. Skúsime, či sme schopní pritiahnuť jednu stranu k druhej a zašiť. Je to ťažké, keď človek nemôže hýbať rukou. Môže používať iba jednu ruku a dávať pozor, aby sa mu aj s ňou niečo nestalo. Teraz ihlou napichujeme jednu stranu. Prechádzame na druhú stranu. Dávame pozor, aby sme nenabrali šľachu bicepsu. Pokúsime sa sem vytlačiť. Pomocou modrej slučky urobíme steh, ktorý tam zostane natrvalo. Ním zviažeme okraje šľachy k sebe. Začínam ťahať slučku naspäť. Vidíme aj druhé vlákno. Prevlečieme smerom dozadu, ideme do kanyly a vyjdeme von. Máme naložený jeden steh. Ide o pozdĺžne roztrhnutie šľachy, preto nebudeme dávať špeciálne kotvy, ale prišijeme stranu ku strane. Toto je jeden steh a ešte pridáme jeden. Pripadám si ako chromý človek. Mám bolesti a nevládzem hýbať rukou. Je to zvláštne. Musím si na ruku dávať pozor. Keď ňou niekde zavadím, príde obrovská bolesť. Inou technikou sa pokúsim naložiť steh. Toto je na prednej stene. A tu je zadná stena šľachy. Steh musím naložiť aj na zadnú stenu. Hnevá má, že nemôžem robiť to, čo by som mal. Pri práci potrebujem obidve ruky. Pracujem s vidlami, lopatou. Bolesť ma obmedzuje. Toto je jeden steh. A máme aj druhý steh. Naložíme uzol. Prichádza uzol. Vidíme, že došlo k čiastočnému uzavretiu diery. Vidíme uzol. Spojíme obidve nite. Prichádza druhý uzol. V tejto lokalizácii sme mali dieru a pomocou dvoch stehov došlo k jej uzatvoreniu. Pacient má s úrazom nesúvisiace poškodenie kĺbového spojenia medzi kľúčnou kosťou a výbežkom lopatky. Pozrieme sa aj na to. S rukou fakticky nemôžem nič robiť. Zápal kĺbu a kĺbového puzdra sa môže podieľať na bolestiach ramena. Situáciu vyriešime tým, že zväčšíme priestor pod kĺbom. Odstránime spodnú časť kĺbového puzdra a časti disku, ktorá sa tam nachádza. Je to niečo podobné, ako meniskus v kolene. Toto je vonkajší spodný okraj kľúčnej kosti. To biele je kĺbová plocha. Tu je výbežok lopatky. Použijem špeciálnu kostnú frézu. Obrúsime ňou výrastky. Teraz brúsime kľúčnu kosť. Uzlíky nám držia, nerozviazali sa nám. Tým by sme končili. Úraz sa mi prihodil pri nenáročnej túre. Prebehol som turistický smerovník, ktorý ma zaujímal, preto som zabrzdil. Vrátil som sa, aby som si ho prečítal. Nevenoval som pozornosť bicyklu, ale tabuli. Padol som skoro v nulovej rýchlosti na ľavú stranu.02-03_21-34-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(016124)17-05-10] Padol som na ruku. V tomto prípade vidíme kompletné masívne roztrhnutie nadhrebeňového svalu v tejto oblasti. Biela zóna. Odtrhnutá časť je v tejto lokalizácii. Pôvodne bola na tomto úpone ramennej kosti. Nevenoval som tomu pozornosť. Nebolelo ma to veľmi. Začalo ma to bolieť až večer po príchode domov. Rameno som si namastil a používal som rôzne metódy liečenia, ktoré mi kto poradil. Keď ideme od prednej časti ramena smerom dozadu, vidíme, ako sa nám roztrhnutie začína rysovať. Tu je ho vidieť najlepšie. Je to centrálna časť roztrhnutia. Trocha ma to prekvapilo, O takýchto zraneniach som nevedel nič. Obával som sa trvalých následkov. Cieľom operácie bolo pritiahnuť odtrhnutý väz na pôvodné miesto a zafixovať ho pomocou špeciálnej skoby. Tým sa obnoví funkcia svalu a súčasne sa ramenný kĺb dostane do fyziologického postavenia. Objednali ma na operáciu. Dostavil som sa tam a zhodou okolností v ten istý deň mi dali aj krvné výsledky na boreliózu. Mal som ju. Operatér sa rozhodol, že nebude riskovať. Vrátil som sa domov a objednali ma o 6 týždňov. Operácia potom prebehla v poriadku. Tu vidíme stav po operácii kompletne roztrhnutého nadhrebeňového svalu. Bol odtrhnutý v tejto časti. Zapustila sa sem kotvička so závitom. Sú na nej vlákna a sval je prišitý na pôvodné miesto. Dôležité je, aby pacient cviky prevádzal pasívne. Vždy rešpektujem mieru bolesti. Ideálne je, keď pacient dosahuje uhol minimálne 90 stupňov. Snažíme sa docieliť plnú hybnosť. Nasledovala zdĺhavá rekonvalescencia. Po pár týždňoch som videl, že sa hybnosť vracia do ruky. Ak pacient nemá potrebne vysoký stôl, existuje náhrada. Pacient postojačky v hlbokom predklone robí podobný pohyb. Vždy treba v polohe trocha vydržať. Je to opačný pocit, ako pocit počas 6 týždňov pred operáciou. Vtedy som nemohol rukou plne hýbať. Po operácii sa hybnosť do ruky vracala. Začal som chodiť na rehabilitáciu. Pri fyzioterapii je dôležité zdôrazňovať rovnováhu medzi svalmi ramena a svalmi chrbta. Môžeme cvičiť aj v uzavretých kinematických reťazcoch.02-03_21-34-00_STV2 (slo)_Ambulancia[(024392)17-05-12] Dôležité je dbať na súhru svalov ramena a lopatky. Pacient stiahne lopatky smerom k sebe a dole. Nesmiete sa prehýbať. Hlava je v predĺžení tela. Lakte držím hore. Ak pacient zvládne tento cvik, doplníme to zatlačením dlane, aby súhra prebiehala ma úrovni ramena a lopatky. Zistil som, že pravdepodobne nebudem mrzák. Naďalej sa budem môcť venovať činnostiam, ktoré som rád vykonával aj pred úrazom. Dbáme na koordinované pohyby bez substitúcií ostatných častí tela. Pacient robí pohyby pomaly a s výdržou. Každý pohyb musí preciťovať. Prioritne sa venujeme najslabším svalom. Ukázalo sa, že ruka už nikdy nebude taká, ako keď bola zdravá. Ale môžem sa naďalej venovať amatérskemu športu. Cyklistike, plávaniu, zahrám si aj tenis. Moja opatrnosť pri športe je ďaleko väčšia, už by som nechcel absolvovať ďalšiu operáciu. Ale dnes som spokojný, ruka funguje. Šťastie som mal aj v tom, že to bola ľavá ruka, ktorú pravák tak nepoužíva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.