Výsledky testu trvanlivých potravín

By | apríl 24, 2016

Pred časom sme nechali otestovať potraviny v deň dátumu ich minimálnej trvanlivosti. Časť potravín sme odborne uskladnili a počkali tri mesiace, aby sme ich mohli opäť laboratórne otestovať a aby sme zistili, či sú stále zdravotne bezpečné a senzoricky bezchybné. Dnes máme k dispozícii výsledky. Ak vás zaujímajú a chcete vedieť, či musíte takéto potraviny vyhadzovať, pozrite si dnešný Test magazín. V obchodoch sme kúpili 8 rôznych typov trvanlivých potravín s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti: fazuľu, tarhoňu, rezance, lúpané paradajky, krekry a rôzne trvanlivé potraviny v prášku. V laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave zisťovali senzorickú a mikrobiologickú kvalitu. Na celkovú výslednú známku malo senzorické hodnotenie 45 % vplyv a mikrobiologické hodnotenie 55 % vplyv. Laboratórne skúšky sa najskôr uskutočňovali v deň dátumu minimálnej trvanlivosti, teda v posledný deň, kedy takéto potraviny v obchode nájdete. Všetky skúšky dopadli dobre. Ak obchod nestihne predať trvanlivé potraviny do konca uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti, musí ich z predaja stiahnuť, pretože podľa našej platnej legislatívy a predpisov sa stávajú takéto potraviny biologickým odpadom. A tak múka, fazuľa, ryža, konzervy a cestoviny končia spolu s komunálnym odpadom na skládkach alebo v spaľovniach. My sme však nakúpené potraviny nezahodili, ale odborne uskladnili a každú z nich, presne po troch mesiacoch od jej dátumu minimálnej trvanlivosti, sme nechali opäť otestovať. Senzorické hodnotenie sa robilo podľa typu potraviny, buď priamo po otvorení balenia, napr. krekry alebo lúpané paradajky, alebo po kuchynskej úprave podľa návodu výrobcu, varené rezance a tarhoňa, puding, bolonská omáčka a podobne. Všetky testované potraviny, aj po troch mesiacoch po tom, ako by boli skončili v odpade, v senzorických skúškach obstáli dobre. V mikrobiologických skúškach sa testovalo podľa typu potraviny. Laboratóriá zisťovali obsah plesní v oplachu, koliformné baktérie, Salmonellu, koagulázopozitívne stafilokoky, sulfid redukujúce klostrídie, kvasinky, plesne a celkový počet mikroorganizmov. Ani tri mesiace po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa nezistili žiadne z hľadaných mikroorganizmov ani v jednej z testovaných potravín. Takéto potraviny sme pre účely testu uskladňovali, ale v obchodoch ich už z regálov dávno stiahli a ako biologický odpad museli byť zlikvidované v spaľovniach. Vy teraz v kuchyni nemusíte robiť raziu a likvidovať všetky trvanlivé potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Ako sme zistili v laboratóriu, potraviny sú bezpečné a bezchybné. Ak si teda v obchode kúpite trvanlivé potraviny v zľave, hoci aj v posledný deň pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti, nemusíte ich doma okamžite spotrebovať. Podľa výsledkov našich testov ani po 3 mesiacoch im nie je vôbec nič. Takže ich pokojne uskladnite podľa pokynov výrobcu a použite, keď ich budete potrebovať. To čo vám ešte poslúži, neposlúži nikomu v prípade, ak obchod nestihol tovar vypredať. Takéto potraviny putujú z obchodu do odpadu a odtiaľ do spaľovne. Ľudia, ktorí žijú na hranici chudoby, by boli za tieto zlikvidované potraviny vďační. V mnohých krajinách možno takéto potraviny darovať na charitu. V Rakúsku ich možno dokonca aj po uplynutí dátumu ešte po obmedzenú dobu dopredávať. Ako to je u nás a inde, sme sa opýtali experta, ktorý SR zastupuje vo viacerých potravinových radách Európskej komisie. Vždy platí, že výrobca ručí za potravinu, za jej kvalitatívne vlastnosti, za jej kvalitu pri správnom skladovaní do konca dňa, čiže do polnoci toho dňa je potravina kvalitatívne dobrá, bezpečná. Po tomto dátume ak nejaví žiadne známky kazenia, nezapácha, nerozteká sa, nie sú tam plesne, škodcovia, tak ju môže spotrebiteľ konzumovať, pretože neohrozí jeho zdravie. Určite nie je správne, ak spotrebitelia plytvajú potravinami a ak si presypú múku, cukor cestoviny do dózy, a nevedia o tomto dátume, pokojne potraviny skonzumujú a vidia, že sa im nič nestane, alebo ak ich majú v komore a majú tam dátum, do polnoci bola potravina dobrá a potom ju hneď vyhodia, je to plytvanie s potravinami. Aký je trend v zahraničí? Každý obchodník vie, že bude končiť dátum minimálnej trvanlivosti. Na to boli dané akcie, nie z iného dôvodu. Akcia bola preto, aby sa znížila cena potraviny a ak má veľké zásoby, aby potravinu vypredal. Ak chce potravinu obchodník deň po uplynutí dátumu darovať na charitu, mohol by ju jeden deň pred uplynutím darovať na charitu. Z 28 členských štátov viem o 4 krajinách, kde obchodník na základe skúšok predlžuje trvanlivosť. Málokedy je to komunikácia aj s výrobcom. Tieto potraviny môžu dávať potravinovým bankám, používať na charitatívne účely, môžu ich oddelene riadne označené predávať. Je to jedna cesta, čo s potravinami po dátume minimálnej trvanlivosti, ale takto to majú uvedené v národnej legislatíve, ale sú aj krajiny v EÚ, kde dokonca aj takéto potraviny v obchode nepredajú dva týždne pred uplynutím tohto dátumu. Majú tam napísané, vystavujte do, alebo ponúkajte do, aby mal spotrebiteľ čas potravinu spotrebovať. Závisí od toho, ako je nastavená legislatíva. V SR máme v legislatíve napísané, je zakázané predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby. Aká bude budúcnosť? Bude viac krajín, kde sa bude môcť takáto potravina venovať na charitu, alebo sa aj tie, ktoré už niečo podobné realizujú, priklonia k našej legislatíve? Je to vec diskusie, budúcnosť ohľadom zdravia smeruje tým, že sa stále viac a viac používajú konzervačné látky, aby potravina dlho vydržala. Je to paradox, že na jednej strane spotrebitelia túžia, chcú mať potraviny čerstvé, tradičné, od babičky, od deduška a neviem aké a na druhej strane sa stále viac a viac používajú prídavné látky, ktoré vylepšujú konzistenciu, tvar, vôňu a chuť potraviny, takže to je obava aj v boji, ktorý začala EÚ proti plytvaniu s potravinami, že je tam množstvo konzervačných látok a potraviny sú bezpečné aj po tomto dátume, nemusíte ich vyhadzovať. Spotrebiteľ zdravým sedliackym rozumom vidí, či cestoviny alebo čokoládu môže skonzumovať alebo nemôže. Zistí to podľa toho, keď v komore nájde chrobáčikov alebo mole, že niečo s potravinou nie je v poriadku a určite nikto takú potravinu nikto nebude konzumovať, tak isto ako plesnivé a hnilé ovocie a zeleninu. Slovensko má problém s potravinovou sebestačnosťou. Mnohé rodiny zas majú problém vyžiť z mesiaca na mesiac. A napriek tomu tu končia trvanlivé potraviny, ktoré by ešte mnohým mohli byť na úžitok. Aké boli výsledky testu z hľadiska zdravotnej bezpečnosti a senzorickej kvality po 3 mesiacoch od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti? Mutti konzervované paradajky veľmi dobre, Dr. Oetker Parížska torta veľmi dobre, Country Life fazuľa červená veľmi dobre, Kuk and Fuk tarhoňa veľmi dobre, ERCi bezvaječné rezance veľmi dobre, Podravka nugátový puding veľmi dobre, Colussi Crackers veľmi dobre a Vitana bolonská omáčka veľmi dobre.

04-17_Test magazín[(024362)08-38-37] 04-17_Test magazín[(024023)08-38-23]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.