Test sardiniek v konzerve

By | apríl 5, 2016

Rybičky v konzerve patria medzi veľké cestovateľky. Najskôr cestujú z oceánov k nám do Európy, a potom od spracovateľov do obchodných sietí. Zaujímalo nás, či konzervy, okrem sardiniek, neobsahujú aj prekvapenia v podobe nežiaducich látok. Preto sme ich odniesli do laboratória. Ak vás zaujímajú výsledky týchto testov, pozrite si dnešný Test magazín. Ak už doma nie je nič na jedenie, prichádzajú na rad konzervy. Často aj sardinky. Malé rybky natlačené do konzervy patria v mnohých domácnostiach k železným rezervám. A niet sa čo diviť. Pokrmy z nich sú nenáročné na prípravu, nutrične nabité a dobre chutia. Navyše ak by sme ich nejedli, nechápali by sme význam slovného spojenia “tlačiť sa ako sardinky”. Sardinky často nakupujeme tak, že vyberieme konzervu podľa nálevu alebo podľa druhu rýb. Druhov rýb však existuje veľa a pre bežného spotrebiteľa nie je ľahké vyznať sa v nich. Nepomáha im v tom ani legislatíva, ktorá to toho nevnáša viac svetla ale naopak to zahmlieva. Nariadenie hovorí, že za pravé sardinky považuje jedine ryby s názvom sardina pilchardus žijúce v moriach obklopujúcich Európu s výnimkou Baltického mora. Zároveň však povoľuje sardinkami nazývať aj konzervy v ktorých sú naložené iné druhy rýb. Výsledkom tejto benevolencie je, že môžete nájsť konzervy s názvom Baltické sardinky, aj keď v Baltickom mori žiadne sardinky nežijú a ani žiť nemôžu. Sardinky a aj všetky ostatné ryby, ktoré sa tak podľa európskych predpisov môžu označovať sa najčastejšie nakladajú do oleja alebo do nálevu z vlastnej šťavy a oleja, prípadne sa ponechávajú len vo vlastnej šťave, ktorá sa z mäsa uvoľní počas tepelného spracovania. V predaji sú však aj ryby ochutené citrónom, chilli alebo v paradajkovej omáčke. My sme sa rozhodli do laboratória poslať najbežnejšie sardinky v oleji a vo vlastnej šťave s olejom. Na celkové hodnotenie malo najväčší vplyv senzorické hodnotenie 50 %, nežiaduce látky 20 % a dodržanie deklarácie 30 %. Najväčšie rozdiely sme zistili v senzorickom hodnotení. Konzervy sardiniek obsahovali rybičky rôznych veľkostí a v rôznom množstve. Posudzovali sme celkový vzhľad chuť, vôňu a konzistenciu. Malé rybky majú nevýhodu, že sú mäkšie a ich mäso sa viac rozpadá, väčšie zas viac odolávajú tepelnému spracovaniu, sú kompaktnejšie a niekedy môžu byť vláknité. Na druhej strane vychutnávanie menších rybičiek nerušia tvrdšie šupinky, ktoré sa často vyskytujú u väčších kusov. Drobnejšie rybky obsahovali konzervy Eva, Hamé a Adriatic Queen. Po 3 kusoch väčších rýb bolo v konzervách Isabel, Jadran a Tesco. Dve väčšie sardinky sme našli v konzerve Nixe z Lidlu. Všetky menované patrili k najlahodnejším a vyslúžili si za chuť veľmi dobré alebo dobré hodnotenie. Dôvodom slabšieho hodnotenia bola nahorkastá chuť, cudzie pachute, príliš mdlá alebo slaná chuť. Nahorkasto môžu niekedy chutiť ryby so zvyškami mlieču alebo ikier. Celková chuť je výsledkom použitej receptúry, vplyv na ňu má aj čerstvosť rýb, použitý olej a množstvo soli. Najhoršie z pohľadu chuti na tom boli šproty s názvom Baltické sardinky Big Fish. Nadšenie nebudili ani drobné šproty s názvom baltické sardinky značky King Oscar. Ich jedinečné balenie môže evokovať lepší produkt ale rozpadnuté mäso rybičiek s potrhanou kožou a mnohými chvostovými plutvami tento prvotný dojem nepotvrdzujú. Treba však povedať, že problém s prítomnosťou chvostových plutiev mala tretina testovaných výrobkov. Súčasťou laboratórnych meraní bolo aj zisťovanie podielu rybieho mäsa a porovnávanie s údajmi výrobcu na obale. Jednoducho povedané, zisťovali sme, koľko nálevu a koľko mäsa obsahuje konzerva sardiniek. Desať balení rýb z každého výrobku sme otvorili, nechali odkvapkať a rybie mäso odvážili. Keď sme namerané hodnoty spriemerovali vyšlo, že sa skutočná váha rýb od gramáže uvedenej na obale významne neodlišuje. Keďže však spotrebiteľa zaujíma skôr to, či je v každej konzerve stále rovnaké množstvo mäsa, a nie priemerná hodnota vypočítaná z 10 balení, pozreli sme sa aj na podiel mäsa u každej konzervy zvlášť. A tu sme už rozdiely našli. So 100 percentným výsledkom vyšli konzervy Jadran. Všetky konzervy tohto výrobku obsahovali toľko mäsa, koľko sľuboval obal. Na opačnom konci skončili sardinky Nixe z Lidlu. Len 4 balenia z 10 obsahovali sľubovanú gramáž. V ďalších 4 baleniach chýbala viac ako desatina mäsa. Mäso vo zvyšných 2 baleniach bolo váhovo pod limitom ale v 10 percentnej tolerancii. Vplyv na známku za dodržanie deklarácie malo aj správne označene výrobku. Ryby a rybie mäso sú pomerne citlivé na skladovanie. Neopatrné zaobchádzanie, vyššia teplota a nedostatočná rýchlosť spracovania po výlove rýb, môžu mať za následok pokazenie mäsa. To sa prejavuje aj rozkladom bielkovín a tvorbou histamínu a amoniaku. Histamín je organická zlúčenina, ktorá môže spôsobovať alergické reakcie, ak dôjde k jej konzumácii vo vysokom množstve. Pri laboratórnych testoch sme histamín detegovali pri 4 výrobkoch a aj to v minimálnych množstvách. Amoniak ako dôkaz rozkladu ryby analýzy nepotvrdili. Pri zisťovaní nežiaducich látok sme sa zamerali aj na ťažké kovy, teda na prítomnosť ortuti, olova, kadmia a arzénu. Aj keď sme rozdiely v nameraných hodnotách našli, nie je treba sa obsahom ťažkých kovov znepokojovať. Namerané množstvo dosahovalo najviac k polovici povoleného množstva. Medzi látky, ktorých treba mať v strave čo najmenej patrí aj soľ. Preto sme hodnotili podľa princípu, čím menej tým lepšie. Sardinky sme nechali otestovať aj na prítomnosť látok označovaných ako dioxíny, furany a polychlórované bifenyly. Sú to škodliviny, ktoré vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív alebo počas priemyslovej výroby. Usadzujú sa v živočíšnych tukoch a môžu sa dostať až do ľudského organizmu, kde ovplyvňujú imunitný a nervový systém. Sardinky, ktoré sme testovali však stanovené limity pre tieto látky nepresiahli. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom sa stali sardinky v oleji Jadran, ktoré dosiahli hodnotenie veľmi dobre. V kategórii sardiniek v náleve a oleji sa víťazom stali sardinky Billa-Clever.

03-13_Test magazín[(019172)07-36-39] 03-13_Test magazín[(018856)07-36-26] 03-13_Test magazín[(019362)07-36-46] 03-13_Test magazín[(019510)07-36-52]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.