Test repelentov proti komárom

By | jún 21, 2015

Vo svete existuje až 3 000 druhov komárov. Okrem toho, že nepríjemne pichajú, niektoré z nich prenášajú aj nebezpečné ochorenia. Jednou z možností ako sa proti nim chrániť, je použiť repelent. Stačí pár strekov a na pár hodín by ste mali mať pokoj. Je to skutočne tak? Pozrite si dnešný Test magazín a dozviete sa viac. Naše babičky sadili do debničiek muškáty a po dome rozvešali cesnak. Okrem zútulnenia mali tieto dekorácie aj praktický význam. Práve tieto rastliny sú prírodným odpudzovačom komárov a ďalšieho nepríjemného hmyzu. Rovnako pôsobí aj levanduľa, mäta a bazalka. V súčasnej hektickej dobe stále častejšie siahame po repelentoch chemických. Ich výpary vytvárajú okolo človeka ochrannú bariéru, ktorá maskuje jeho skutočný pach a hmyz ho tým pádom nemôže rozoznať. V repelentoch sa na tento účel používa niekoľko látok. Najrozšírenejší a najznámejší je DEET, ďalšími sú napr. IR 3535 alebo icaridin. Používajú sa aj zlúčeniny na prírodnej báze, napr. citronela (olej získaný z listov citrónovej trávy) alebo citriodiol. Účinnosť týchto látok je pre repelenty kľúčová. V teste, ktorý bol uverejnený v časopise dTest, to bola aj najdôležitejšia skúška. Na celkové hodnotenie mala skúška ochrany proti komárom vplyv 60 %, možné nežiaduce účinky 30 % a informácie na obale 10 %. Repelenty sme testovali na 2 druhoch komárov rodu Aedes a Culex, ktoré sa u nás vyskytujú najčastejšie, na dobrovoľníkoch vo veku 18 25 rokov. Test bol časovo veľmi náročný a často trval aj niekoľko hodín, počas ktorých boli dobrovoľníci vystavovaní ataku 200 komárích samičiek. Skúšky prebiehali za presne stanovených podmienok na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Každý repelent otestovali vždy 2 muži a 2 ženy. Repelenty sme testovali tak, že sme dobrovoľníkom naniesli na predlaktie výrobcom odporúčané množstvo prípravku. Po 30 minútach od nanesenia vsunuli dobrovoľníci ruku do boxov, kde na nich čakalo 200 hladných samičiek komárov. Boxy boli umiestnené v 2 typoch miestností, ktoré simulovali denné, resp. nočné podmienky. V rámci týchto praktických skúšok sme sa zamerali na účinnosť prípravkov, teda na čas, počas ktorého poskytnú ochranu proti komáriemu bodnutiu. Test prebiehal vždy 3 minúty, počas ktorých bola ruka dobrovoľníkov vystavená komárom a opakovala sa každú pol hodinu. Maximálna doba testovania bola stanovená na 8 hodín, túto hranicu však nedosiahol ani ten najlepšie hodnotený prípravok. Väčšina repelentov chránila testujúcich zhruba 4 hodiny, čo sa dá, vzhľadom na veľmi prísne podmienky (veľa komárov v malom priestore) hodnotiť ako dobrý výsledok. Prepadákom bol jediný náramok v teste, ktorý zradil už po 11 sekundách v prípade komárov rodu Aedes a po 17 sekundách pri komároch rodu Cuilex. Známku veľmi dobre dostali repelenty, ktoré poskytovali ochranu v priemere 5 hodín. Známku dobre zas tie, ktoré poskytovali ochranu od 2 do 4,5 hodiny. Najlepšie výsledky dostali víťaz testu Autan Tropical spray a 3M Ultrathon repelent, ktoré dobrovoľníkov chránili pred obidvomi typmi komárov na dobu cca 5 hodín. Ultrathon, inak veľmi dobre hodnotený výrobok, dostal známku priemerne len kvôli vyššej miere potenciálneho rizika možných nežiaducich účinkov. To okrem ďalších faktorov súvisí s najvyšším podielom účinnej látky DEET, ktorá vytvára dlhodobú ochranu. Práve koncentrácia jednotlivých účinných látok v repelentoch je spolu s dodržaním inštrukcií na obale kľúčovou pre ich bezpečné používanie. Predpisy repelenty zaraďujú medzi pesticídy. Pred tým, než sú uvedené na trh, musia byť schválené. Vzhľadom k tomu by sa na trh nemali dostať nebezpečné alebo zdravie ohrozujúce prípravky. Napriek tomu je možné, že u konkrétneho človeka sa pri používaní repelentu,môžu objaviť zdravotné ťažkosti. Práve na mieru rizika ich vzniku sme sa zamerali v ďalšej časti testu. Túto mieru rizika pre nás vypočítavali univerzitný vedci. Zisťovali riziká krátkodobé, ako je podráždenie očí alebo nevoľnosť, ale aj dlhodobé ako sú rozvoj alergie, rakoviny alebo hormonálnych porúch, ktoré by používanie týchto prípravkov mohlo teoreticky spôsobiť. Pozitívnou správou je, že ani jeden z testovaných repelentov v sebe neskrýva riziko dlhodobých zdravotných problémov. Keďže väčšina ľudí používa repelenty počas dovoleniek a počas voľno časových aktivít, pre výpočet sme operovali s dobou používania 21 dní v roku. Niektoré z testovaných prípravkov majú znížené známky za vyššie riziko možných krátkodobých nežiaducich účinkov. Ide o tie, ktoré obsahujú vysoký podiel účinnej látky. Zlé známky si v tejto časti vyslúžili už spomínaný 3M Ultrathon repelent a Diffusil Repelent Plus, ktoré obsahujú podiel 25 35 % DEET. Táto látka je účinná, ale zároveň aj agresívna a jej používanie by citlivejším osobám mohlo v niektorých prípadoch spôsobiť napr. bolesti hlavy, nevoľnosť alebo podráždenie kože. Z hľadiska možných akútnych, ale aj dlhodobých rizík nie je dôležitý len charakter účinnej látky, ale aj početnosť jeho používania a ďalšie aspekty, ako napr. citlivosť organizmu a podobne. Repelenty preto používajte, len keď je to skutočne nutné. Ako alternatívu môžete vyskúšať aj produkty na prírodnej báze. Pred použitím akéhokoľvek syntetického repelentu si pozorne prečítajte informácie uvedené na obale, z ktorých sa dozviete ako často ho môžete používať a od akého veku. Niektoré výrobky vôbec nie sú vhodné pre malé deti, iné len v obmedzenej miere. Práve na informácie uvádzané na obale sme sa zamerali v poslednej časti testu. Skúmali sme ich úplnosť a hľadali informácie o možných nežiaducich účinkoch. Väčšina výrobcov mala údaje kompletné, len často chýbala informácia týkajúca sa obmedzenia používania v prípade tehotných žien. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom testu repelentov a jediný so známkou veľmi dobre skončil Autan Tropical spray.

06-17_Test magazÂin[(027575)07-11-03] 06-17_Test magazÂin[(028015)07-11-20]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.