Test naparovacích žehličiek

By | apríl 22, 2015

Žehlenie s parou je pohodlné a účinné. Naše pravidelné testovanie dokazuje, že s kvalitou vyžehlenia sú na tom rôzne modely podobne. Veľké rozdiely sú v odolnosti voči zaneseniu. V našom aktuálnom teste 11 naparovacích žehličiek, robila táto dôležitá skúška problémy najmä najlacnejšie prístroje s cenovkou pod 18 Eur. Ich kúpu preto nemôžeme odporučiť. Vitajte pri sledovaní Test magazínu. Kvalitné vyžehlenie je bezpochyby najdôležitejšia požiadavka na dobrú žehličku. Naparovacie modely k tomu používajú paru, ktorá sa vytvorí z vody v nádrži so spoločným ohrevom pre vodnú komoru aj žehliacu plochu. Následne vychádza z otvorov v žehliacej ploche, ktoré sú u rôznych modelov rozmiestnené rôzne. Cieľom by však malo byť, čo najefektívnejšie vedenie pary, čomu napomáhajú aj drážky v žehliacej ploche. Vďaka vysokému výdaju pary, možno u niektorých žehličiek využívať aj zvislé naparovanie a žehliť tak napr. záclony alebo odevy visiace na ramienku. Umožňujú ho všetky testované modely s výnimkou žehličky Tristar. V teste, ktorý bol uverejnený v časopise dTest, sme sa zamerali najmä na žehlenie a zanášanie žehličiek vodným kameňom. Na celkovú výslednú známku mali jednotlivé skúšky rôzny vplyv: výdaj pary 5 %, žehlenie s naparovaním 20 %, odolnosť voči zaneseniu 40 %, odolnosť žehliacej plochy 5 % a obsluha 30 %. Výdaj pary sa u všetkých žehličiek testoval v 2 fázach. Pri maximálnej a strednej teplote. Celkovo najlepšie výsledky dosiahol Bosch, ktorý získal veľmi dobré hodnotenie. Pravým opakom bol Philips GC4521, ktorý v obidvoch prípadoch dostal zlé hodnotenie. Rozdiely boli aj u iných modelov. Napr. žehlička Tristar mala výdaj pary pri maximálnej teplote len tretinový oproti najlepšie hodnotenej žehličke Tefal. Pri stredných teplotách mal najlepšie výsledky Bosch a najhoršie Domo. Ako sa však už v našich testoch potvrdilo, vysoký výdaj pary, nemusí znamenať aj výrazne lepšie žehlenie. Príkladom môžu byť 2 modely od Philips, ktoré napriek výrazne odlišným nameraným hodnotám výdaja pary mali rovnaké výsledky v žehlení. Počas praktických skúšok žehlenia sme sa sústredili na 3 najčastejšie textílie polyester (stredná teplota), bavlnu (vysoká teplota) a rifľovinu (maximálna teplota). Miera vyžehlenia sa hodnotila hodinu po vyžehlení v strednej oblasti skúšobných vzoriek pomocou vzorkovníc. Zároveň sa hľadali stopy po prípadných spáleninách alebo stopách vody. Všetky žehličky dostali priemerné hodnotenie, najlepšej z nich Tefal však utiekla dobrá známka len o 1 %. Najhoršie boli modely Concept a Domo, ktoré len 1 alebo 2 % delili od známky dostatočne. Rozhodujúca bola skúška odolnosti voči zaneseniu žehličky vodným kameňom. Dnes sú už všetky žehličky vybavené aspoň jedným z odvápňovacích systémov či ochranou, ktorá by mala usadzovaniu kameňa zabrániť. Ukázalo sa, že to nemusí zabrániť jej nenávratnému poškodeniu. Pri tomto časovo náročnom teste boli žehličky uchytené do špeciálneho zariadenia, simulujúceho žehlenie a v pravidelných intervaloch uvoľňovali paru. Test prebiehal 252 hodín a to v 12 hodinových intervaloch, po ktorých bola žehlička vyčistená. Na základe dostupných dát sa určovalo, či je ešte schopná v teste pokračovať. Meralo sa množstvo, priebežný pokles vzniknutej pary, prípadný únik vody. V prípade, že funkčnosť žehličky klesla pod určitú hranicu alebo úplne zlyhala, bola skúška zopakovaná s novou žehličkou toho istého modelu. Najhoršie dopadli Domo a Tristar, ktoré neuspeli v 1. ani 2. kole testu. Najlepšie si viedli modely Tefal a Braun. Odolnosť sme testovali aj žehliacej ploche, ktorá zostáva najdôležitejšou časťou žehličky, pretože je v priamom kontakte so žehlenou bielizňou a veľkou mierou sa podieľa na výsledku žehlenia. Kým jej sklz je možno overiť hneď pri 1. žehlení, odolnosť sa prejaví až po dlhšej dobe, alebo niekedy až po vypršaní záruky. Poškrabaná žehliaca plocha môže oblečenie poškodiť. V našom teste sme plochy všetkých modelov treli špongiami na riad rôznej tvrdosti. Pri použití najmäkšej sa ešte nevyskytol žiaden problém, a všetky odolali bez problémov. Pri trení špongiou strednej tvrdosti už došlo k odhaleniu prvých nedostatkov u modelov Domo a Tristar, pri ktorých bolo vidno viditeľné známky poškodenia. Plocha žehličky Concept bola dokonca už v tejto fáze silne poškodená. Pri následnom trení tvrdou špongiou sa stav žehliacej plochy pri týchto 3 modeloch ešte zhoršil, kým iné to len mierne ovplyvnilo alebo si aj naďalej zachovávali svoju kvalitu. Pri výbere ideálneho pomocníka je dôležité myslieť aj na to, aby žehlenie bolo jednoduché a pohodlné. Preto sa pri skúškach zameriavame aj na obsluhu. Tá v sebe zahrňuje nielen samotné žehlenie, ale aj prípravu naň, a to predovšetkým rýchlosť výroby pary, a za akú dlhú dobu po zapnutí je žehlička schopná prevádzky. V tejto časti sme žiadny väčší problém nezaznamenali, s určitými problémami sa však borili takmer všetky prístroje. Pri niektorých bolo obtiažne ovládanie pohybu žehličky, niekedy bolo nešikovné riešenie ovládacích prvkov, ako z hľadiska konštrukcie, tak aj z hľadiska manipulácie. Ukazovateľ stavu vody nebol vždy dokonalý, predovšetkým v prípade indikácie prázdnej nádržky a značenia maximálnej hranice. V polovici prípadov nebol dobre hodnotený termostat, či už sa jednalo o značenie, intuitívnosť ovládania alebo tepelnú stabilitu. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom testu naparovacích žehličiek sa stal: Philips GC3810 Azur Performer.

Aktuálna cena Philips Azur Performer GC3811/80 v slovenských e-shopoch: (Zdroj: Heureka.sk, )

04-22_18-20-00_STV2 (slo)_Test magazÂin[(019756)19-16-14] 04-22_18-20-00_STV2 (slo)_Test magazÂin[(020342)19-16-37]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.