Test masla

By | apríl 5, 2016

Aj keď pred rokmi bol trend znižovať spotrebu masla a preferovať rastlinné tuky, dnes sa opäť všetko vracia do starých koľají. Spotreba masla rastie a ľudia sa vracajú k tradíciám. Svetložlté voňavé kocky majú každý deň miesto na stole a preto sme sa rozhodli otestovať ich v laboratóriách. Zisťovali sme obsah vody a tuku, nežiaducich látok a tiež sme ich ochutnávali. Medzi maslami sme našli niekoľko hriešnikov. Ak chcete vedieť podrobnosti, pozrite si dnešný Test magazín. Maslo je jedinečnou a univerzálnou surovinou, ktorá dokáže povýšiť krajec chleba na delikatesu. Jeho prítomnosť v sladkých, slaných, studených aj teplých pokrmoch človek vždy spozná podľa jemnosti a vône, ktoré maslo dokáže jedlu majstrovsky vdýchnuť. Dokonalosť, čistotu a nulovú potrebu niečo na masle meniť preverili už stáročia jeho nehynúcej obľuby. Maslo tak ako ho poznáme dnes, vyzerá už od stredoveku, kedy sa stalo súčasťou stredoeurópskeho jedálnička. Ide o stlčenú sladkú alebo kyslú smotanu z kravského mlieka. keď sa však porozhliadnete po ponuke obchodov, dostanete dojem, že masiel existuje veľa druhov. Nie je to však pravda. Podľa európskej legislatívy ide o výrobok s obsahom mliečneho tuku najmenej 80 %, nie však viac ako 90 %, s obsahom vody najviac 16 % a s obsahom tuku v mliečnej sušine najviac 2 %. Pravidlom č. 1 je, že maslo nesmie obsahovať nič iné ako mliečny tuk z pravej smotany. Tieto kritériá určili aj pravidlá pre celkové hodnotenie testovaných masiel. Na výslednú známku mal obsah tuku a vody vplyv 35 %, senzorické hodnotenie 40 %, nežiaduce látky 10 % a obal a deklarácia 15 %. V obchodoch sme pri nákupe narazili na všeličo, čo sa ako maslo tvári, no v skutočnosti maslom nie je. Dávajte si pozor na to aj vy. Takisto na obaloch masiel sú rôzne reklamné nápisy, napr. rodinné alebo farmárske maslo. Tieto názvy o jeho kvalite nič nehovoria. Ak je na masle napísané “čerstvé maslo”, znamená to, že od dňa výroby sa môže predávať len 20 dní. Vyhláška okrem toho pozná aj pojem “stolové maslo”. To je maslo, ktoré sa po dátume výroby skladuje najdlhšie 2 roky zamrznuté pri teplotách minimálne 18 st. C. Počas tejto doby sa vyskladňuje, necháva rozmraziť a predáva sa po dobu 20 dní spolu s dátumom výroby a použiteľnosti. Okrem nich sme do testu zaradili aj maslá, ktoré sme našli v predajniach ako výrobky označené len názvom “maslo”. Vo vyhláške by ste predpis o ich trvanlivosti hľadali márne. Z európskeho nariadenia vyplýva, že takto označený výrobok nemá pevne danú dobu spotreby a dobu, počas ktorej môže byť na pultoch, si výrobca určuje sám. Základnou súčasťou masla je tuk. Podľa legislatívy ho každé maslo musí obsahovať minimálne 80 %. Preto sme sa ho rozhodli presne odmerať v laboratóriu a zistili sme, že každé maslo túto normu splnilo. Rozdiely v nameraných hodnotách však boli a my sme ich vyhodnotili podľa základného pravidla, čím viac tuku tým lepšia známka. Najviac tuku malo maslo z Mliekarne Kunín až 85 %, a preto si v tomto parametri vyslúžilo známku veľmi dobre. Naopak najmenej ho malo Rodinné maslo Melina poľského výrobcu Jagr, len 81,4 %. Rozdiely sa zdajú byť malé, ale podiel tuku sa môže podpísať na chuti a vôni masla. Ďalšou dobrou správou je, že laboratórium nenašlo ani v jednej vzorke iný ako kravský mliečny tuk. Okrem toho sme v laboratóriu merali aj podiel vody, ktorý je predpismi stanovený na maximálne 16 %. “Maslo na hlave” za nedodržanie povoleného maximálneho množstva vody, majú výrobcovia masiel Moravia Horácke, PM Podebrady a Melisa Rodinné maslo. Najvyšší podiel vody z nich malo maslo Moravia až 17,1 %. Chuť masla ovplyvňuje ako zloženie mastných kyselín prítomných v tuku, tak aj zloženie bielkovín. Inými slovami na kvalitu masla má vplyv spôsob kŕmenia, plemeno kráv, ročné obdobie či spracovanie mlieka. Pretože sa maslo používa ako v studenej, tak aj v teplej kuchyni, vyhodnotili sme ako najdôležitejšie jeho chuť a vôňu. Ku kvalite konzistencie a vzhľadu sme prihliadali tiež, ale nie v takej miere. Kvalitné maslo spoznáte podľa jemnej, slanej, príjemnej chuti a delikátnej vône. Na jeho vôni sa podieľa až 19 prchavých látok a jeho vôňa sa postupne spolu s oxidáciou mení. Farbu, chuť a konzistenciu ovplyvňuje najmä obsah tuku. Nie vždy však má na jeho farbu vplyv len obsah a kvalita tuku. Niekedy farbe pomôžu aj výrobcovia, napríklad pridaním karoténu, ako to je v prípade masla Laktopol A, ktorý ho deklaruje aj na obale. Senzorické kvality masla hodnotilo anonymne päť vyškolených odborníkov a hodnotili ako v škole známkami od 1 do 5. Najlepšie hodnotenie pripadlo maslu Billa České maslo, ktoré príjemne voňalo, bezchybne chutilo, adekvátne vyzeralo a malo dobrú konzistenciu. Na opačnom konci hodnotenia sa ocitlo viacero výrobkov okrem iného napr. Tesco maslo, ktoré svojimi vlastnosťami odborníkov príliš neoslnilo alebo Melina maslo, ktorého chuť hodnotili ako starú a prázdnu. Obaly výrobkov by mali podávať pravdivé a neskreslené informácie pre spotrebiteľov. Pri hodnotení sme porovnávali nameraný a výrobcom udávaný obsah tuku. Rovnaké alebo vyššie množstvo tuku ako bolo uvedené na obale, obsahovali skoro všetky testované maslá. Nižšie množstvo tuku, ako tvrdí výrobca sme zistili len u Rodinného masla Melina a masla Moravia. Za nedodržanie deklarovaného obsahu dostali tieto maslá známku nedostatočne. Súčasťou testu masiel boli aj skúšky na prítomnosť nežiaducich látok, polychlorovaných bifenilov, dioxínov a organochlorovaných pesticídov. Tieto zlúčeniny dlhodobo pretrvávajú v životnom prostredí, ukladajú sa v tuku živých organizmov a môžu sa spolu s potravou dostať až do ľudského organizmu. Našťastie ani jedna vzorka masla žiadnu z týchto látok neobsahovala. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom testu masiel sa stalo Billa České maslo.

04-02_Test magazín[(024837)07-31-59] 04-02_Test magazín[(024682)07-31-53] 04-02_Test magazín[(024327)07-31-39] 04-02_Test magazín[(025078)07-32-09]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.