Test digestorov

By | február 1, 2016

Digestor je často dizajnovou dominantou kuchyne, niekedy je to ale jeho jediná funkcia, ktorú dokáže dobre plniť. Pohlcovanie pachov a vlhkosti vznikajúcej pri varení alebo redukcia mastnoty je pre mnohé z nich často nedosiahnuteľnou funkciou. Aby niektoré uspokojili svojho majiteľa, že nie sú len na parádu, aspoň hlasno vrčia. Ak chcete vedieť, ktoré komínové digestory sú skutočne funkčné, pozrite si dnešný Test magazín. Komínové digestory fungujú väčšinou v 2 režimoch: odsávanie a recirkulácia. Viacej sa odporúča používať odsávanie pár potrubím cez stenu objektu von do ovzdušia. Z kuchyne tak mizne vlhkosť aj zápach a mastnota ostáva na filtroch. Niekedy to však stavebná dispozícia neumožňuje a vtedy prichádza na rad recirkulácia. Nasatý vzduch prechádza cez filtre zachytávajúce mastnotu a potom cez uhlíkové filtre, ktoré ho zbavia zápachu. Potom je vypúšťaný späť do kuchyne. V tomto režime vlhkosť zo vzduchu nedostanete. Po varení je nutné otvoriť okno. Ďalšou výhodou odťahu vzduchu preč sú nižšie náklady. Uhlíkové filtre sú celkom drahé. Okrem týchto kritérií radia predajcovia kupovať nový digestor podľa výkonu. Opäť sa v našom teste ukázalo, že to nie je dobré orientačné vodítko. Vo výslednej tabuľke sa na prvých miestach umiestnili modely so slabším výkonom a až za nimi skončili silnejšie modely. Na celkovú výslednú známku malo najväčší vplyv odsávanie 50 %, hlučnosť 25 %, obsluha 20 % a spracovanie 5 %. Na rozdiel od predchádzajúceho testu, kedy sme testovali len vonkajšie odsávanie pár, sme tentokrát testovali aj vnútornú cirkuláciu. Oba spôsoby sme hodnotili zvlášť. Aj výsledné tabuľky budú pre každý spôsob zvlášť, pretože predpokladáme, že užívatelia budú používať len jeden spôsob odsávanie pár. Skúšky v oboch režimoch sa líšili. Pri vonkajšom odsávaní sme hodnotili absorpciu mastnoty a zníženie vzdušnej vlhkosti a pri recirkulácii sme okrem absorpcie hodnotili odstránenie zápachu. absorpciu mastnoty sme testovali rovnakou metódou v oboch režimoch. Na panvicu sme nechali po dobu 30 minút kvapkať kukuričný olej a vodu a vetrák sme zapli na najvyšší rýchlostný stupeň. Pri vonkajšom odsávaní bolo zachytenie mastnoty efektívnejšie ako pri recirkulácii. Kým v režime odsávania bola väčšina hodnotená známkou dobre alebo veľmi dobre pri recirkulácii to boli len 3 a ostatné dosiahli známku dostatočne alebo nedostatočne. Známku veľmi dobre dosiahli tí, ktorí zachytili viac ako 80 % mastnoty, známku nedostatočne tí, ktorí zachytili menej ako 50 %. Na kvalitu zachytenia mastnoty nemá vplyv počet tukových filtrov. Rovnaké výsledky možno dosiahnuť s jedným alebo s 3 filtrami. Ani širší digestor, ktorý kvôli väčšej záchytnej ploche môže evokovať lepší účinok, nemusí fungovať lepšie. Rovnako dobré alebo zlé výsledky dosiahli digestory so šírkou 60 aj 90 cm. V režime odsávania do vonkajšieho prostredia sme zisťovali ako rýchlo dokáže digestor zapnutý na najvyššiu rýchlosť znížiť v miestnosti vlhkosť z 90 % na 60 %. Táto skúška zníženia vlhkosti dopadla dobre, všetky testované modely splnili úlohu do 2 minút. Horšie to bolo pri sledovaní zvyškovej vlhkosti, keď sa na stenách digestorov zrážala para, vytvárali kvapky na konštrukcii a na stenách alebo kvapky padali späť na varnú plochu. S odstránením zápachu v režime recirkulácie aj absorpciou mastnoty mala väčšina testovaných digestorov problémy. Len víťaz testu Miele si zaslúžil dobrú známku, keď po 38 minútach dokázal znížiť počiatočnú koncentráciu zápachu o 78 %. Okrem neho ešte 3 modelom sa podarilo zredukovať zápach o viac ako 50 % za čo mali známku priemerne. Všetci ostatní na tom boli horšie. Model Candy v tejto skúške úplne prepadol, pri meraní jeho účinnosti sa koncentrácia skoro vôbec neznížila. Digestory Mora, Candy a AEG sa vôbec nehodia na používanie v režime recirkulácie, pretože v obidvoch skúškach: absorpcie mastnoty aj odstránenia zápachu prepadli. Svojimi výsledkami sklamali aj ostatné, ako napr. Whirlpool a Bosch. Len Miele a Gorenje dokázali absorbovať mastnotu veľmi dobre a odstrániť zápach na známky dobre a priemerne. V režime vonkajšieho odsávania je miera hlučnosti digestora nižšia ako pri recirkulácii. Napr. víťazovi testu sme pri odsávaní namerali 48,3 decibelu a pri recirkulácii 62,1 decibelu. Väčšiu hlučnosť spôsobuje prítomnosť uhlíkového filtra, ktorý bráni voľnému priechodu vzduchu. Ale aj potrubie ktoré odvádza vzduch z digestora do okolia má vplyv na hlučnosť a účinnosť. Nemalo by byť užšie ako vývod z digestora a malo by mať najviac jedno koleno. Pri jeho plánovaní a zapájaní je nutné uprednostniť funkčnosť pred estetikou. Digestor slúži nielen na odsávanie pár ale aj ako zdroj svetla počas varenia. Z tohto dôvodu sú vhodnejšie tie s LED osvetlením, ktoré sú nielen úspornejšie, ale zo subjektívnych dôvodov majú aj jasnejšie svetlo ako z klasické žiarovky. Nie je preto nutná taká vysoká intenzita svetla. V praxi je lepšie ak sú svetlá umiestnené vpredu a nad varnou plochou a nie vzadu. Podľa akých kritérií si spotrebitelia vyberajú digestory? Odsávače pár si zákazníci vyberajú podľa toho, ako ich budú mať namontované. Môžu to byť podskirnkové, alebo zabudované, t. z. že sú v skrinke, komínové odsávače pár a priestorové. Záleží ako si ho namontujú v kuchynskej linke. Sú dva spôsoby odsávania pár. Vonkajšie odsávanie a vnútorná cirkulácia. Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov? Vonkajšie je určite lepšie, keď to ide niekam von, pretože uhlíkové filtre, ktoré sa dokupujú, nemajú účinnosť 100 % a ich životnosť je cca 1 rok. Takže to treba obmieňať v tých odsávačoch pár. Musíme ich vyhodiť, alebo môžeme ich životnosť predĺžiť? Sú uhlíkové filtre, ktoré majú dlhodobú životnosť, cca 3 roky. Tie sa nemusia vyhadzovať, dajú sa umývať v umývačke riadu. Potom sú ešte filtre, ktoré zachytávajú mastnotu. Tie môžeme tiež čistiť, alebo musíme ich vymeniť za nové? Áno, to sú tukové filtre. Tie sú tam vždy a zachytávajú mastné vlhké výpary, ktoré z hrnca vychádzajú von. Ak sú kovové, tak sa umývajú pod vodou, prípadne môžu ísť do umývačky riadu. Vyžaduje si digestor ešte nejakú špeciálnu starostlivosť, aby bol jeho výkon 100 %. Nie, stačí bežná údržba, t. z. čistenie tukových filtrov, prípadne výmena žiaroviek. Aké sú celkové výsledky testu? Víťazom testu digestorov pri režime odsávania sa stal: Miele, jediný so známkou veľmi dobre. V režime recirkulácie tie isté prístroje skončili odlišne. Zvíťazil opäť Miele, ale už len so známkou dobre.

Aktuálna cena MIELE DA 429-6 v slovenských e-shopoch: (Zdroj: Heureka.sk, )


Aktuálna cena Bosch DWB067A50 v slovenských e-shopoch: (Zdroj: Heureka.sk, )


01-19_Test magazín[(021909)17-38-01] 01-19_Test magazín[(022850)17-38-39] 01-19_Test magazín[(022545)17-38-26] 01-19_Test magazín[(022231)17-38-14]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.