Súdne konanie so spoločnosťou Betx

By | február 2, 2017

Na okresnom súde Košice I prebieha súd so stávkovou kanceláriou betx.sk zaoberajúcou sa tipovaním online a inými hazardnými hrami. Predmetom konania je sťažnosť ohľadom porušovania ochrannej známky a zverejnených informácií a názorov v tejto veci na stránke zverejnenej aj vo vyhľadávači google.

 

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa JUNIOR GAME s.r.o., so sídlom Bebravská

11, Bratislava, IČO: 31399878, proti odporcovi C. B., so sídlom K. 8, H., IČO: XXXXXXXX, vo veci

porušovania práv z ochrannej známky, proti nekalej súťaži a proti porušovaniu práv vyplývajúcich z

dobrého mena právnickej osoby, o návrhu o nariadenie predbežného opatrenia, takto r o z h o d o l :

Súd u k l a d á odporcovi povinnosť zdržať sa vytvárania internetových stránok týkajúcich sa

stávkovania obsahujúcich v doménovom názve slovo „betx“ a je povinný odstrániť ním vytvorené

internetové stránky týkajúce sa stávkovania obsahujúce v doménovom názve slovo „betx“ a to až do

právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

zdroj: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/5f0d6bc3-655e-4c96-b00a-f4c377e1da8e%3A2bc7e428-8775-427a-b347-edd4b3224f83

Rozhodnutie vydal: JUDr. Pavol Tomáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.