Reportéri 5.2.2015

By | február 14, 2015

Je nedôvera obyvateľov k likvidácii skládky gudrónov oprávnená či nie? Aj keď sa to vyčistí, nebude to úplne vyčistené. Na čo existujú v medicíne rôzne špecializácie, keď sa odborníci v liečbe zabíjajúcich chorôb nedajú dohromady? Keby mi urobili vnútorný klin, alebo mi odrezali nohu hneď, tak si myslím, že by sme tu nesedeli a ja by som mohol normálne žiť s rodinou. Pred 2 týždňami sme odvysielali reportáž o likvidácii starej ekologickej záťaže, teda gudrónov v Devínskej Novej Vsi. Projekt pod názvom Kamenné srdce schválilo ministerstvo životného prostredia a aj naň v eurofondoch našlo peniaze. Jedna z najväčších environmentálnych záťaží je práve kameňolom Srdce, kde toto odstraňovanie bude stáť asi 12. mil. eur. Táto environmentálna záťaž má už 50 rokov a 20 rokov sa obyvatelia Devínskej Novej Vsi snažia o odstránenie tejto environmentálnej záťaže. Krátko po odvysielaní reportáže nám telefonovali obyvatelia Devínskej Novej Vsi, časti Devínske jazero, že cez časť obce, kde je mimochodom zákaz vjazdu nákladných áut, prechádza denne minimálne 10 nákladiakov so zapáchajúcim obsahom. Autá sledovali až na skládku odpadov v Zohore. Podľa označenia áut 3077 prevážajú škodlivé látky nebezpečné pre životné prostredie.02-05_21-49-00_STV1 (slo)_Reportéri[(011618)17-05-19] Ako dlho jazdili tou cestou, ktorou nemohli? Minimálne 2 týždne a to sme sa ich snažili usmerniť, že je tu obmedzená rýchlosť, boli tu retardéry, ktoré ich obmedzovali na 30 km/h, ale párkrát sme išli za nimi na aute a tam, kde nebola obmedzená rýchlosť, išli 90 km/h a tam, kde bola obmedzená, išli 70 km/h. Je pravda, že tie retardéry dali dole? Áno, to potvrdila aj pani na miestnom úrade, ktorá má na starosti dopravu. Povedala, že retardéry dali dolu preto, aby si firma neničila autá. Cesta takejto preprave nie je prispôsobená a pravdepodobne na ňu ani nemajú povolenie. Podľa avizovaného harmonogramu projektu Kamenné srdce sme predpokladali, že odpad z kameňolomu Srdce sa začal vyvážať a tak sme sa na toto miesto vybrali zas. Ako dlho to už vyvážate? Dnes je to 17. deň. A kam? Do Zohoru na skládku? Áno. Čo vlastne vyvážate z tej skládky? Nemôžeme poskytovať informácie. Starosta Devínskej Novej Vsi nám tvrdil, že všetko je v poriadku. Ja som žiadnu sťažnosť nedostal, chodím pravidelne, takmer každý deň kontrolovať situáciu, všetky autá sú prikryté. Čo sa týka prejazdu cez Devínske jazero, všetko je na základe platných povolení. Cez všetky obce však združenie Kamenné srdce, resp. spoločnosť Asa povolenie nemali. Toto je pravda, že chodia tie autá cez naše katastrálne územie, my sme sa to tiež dozvedeli. Mňa mrzí to, že sa nezačalo komunikovať s predstihom. My sme oficiálne dostali informáciu, žiadosť, až 9. januára. To znamená, že vy ste im nedávali povolenie. My sme im do dnešného dňa povolenie nevydali. Aj na základe medializovaných žiadostí občanov ministerstvo poslalo kontrolu, aby skontrolovala proces odvážania a dodržiavanie pravidiel a povolení, ktoré s tým súvisia. Ministerstvo, ani Slovenská inšpekcia životného prostredia nenašla porušenia povolení alebo zákonov, ale treba povedať, že ministerstvo okamžite nariadilo konzorciu firiem, ktoré má odpad odvážať, aby ho odvážala v zakrytých vozidlách, lepšie komunikovalo s obyvateľmi, rovnako. Aby presne po trase, ktorá je schválená. Problém je, kde končí všetok odpad a kde v skutočnosti skončia tie gudróny v budúcnosti. Preprava skládky gudrónov v celom projekte likvidácie environmentálnej záťaže vyzerá možno ako banálny problém, ale vyviesť vyše 18 000 m3 gudrónov a vyše 12 000 m3 kontaminovanej zeminy nie je hračka. Ťažké nákladiaky idú cez obytné štvrte a ich náklad je zapáchajúci, nebezpečný a toxický. Manažéri projektu zľahčovali problém zeminy, ale zápach, aký sa zo skládky šíri, prezrádza, že aj tá je nebezpečným odpadom. Jediné opatrenie, ktoré sme urobili tým, že chodia cez náš kataster bez nášho povolenia, je, že som vydal mestskej polícii príkaz, aby monitorovali a vyberali patrične aj pokuty. Aj dostali pokuty? Áno. Máme informácie a máme to zdokumentované, že boli pokuty vydané. Keď ministerstvo životného prostredia a obecný úrad a firmy prezentovali projekt Kamenné srdce, teda likvidáciu starej envirozáťaže, nepadlo ani slovo o skládkovaní či premiestnení odpadov na iné miesto. Najlepšie riešenie je dostať to z tejto lokality preč. Tým, že dnes sú technológie také, že dokážu zhodnotiť tie odpady, tak je to vyššia forma využitia toho materiály a tým pádom je to asi to najlepšie, čo sa dá s tým spraviť. Projekt od začiatku rátal, že časť nebezpečného odpadu sa bude aj skládkovať, ale väčšina spáliteľného odpadu, teda tzv. gudrónov, sa bude spaľovať v cementárni v Rohožníku. V tom projekte nie je uvedené, že by mali skončiť na nejakej medziskládke a potom sa spaľovať, ale majú ísť buď na biodegradáciu, solidifikáciu, alebo na spaľovanie, lebo inak by vznikol problém, že celá tá skládka, a teda aj problém, by sa iba presunula na iné miesto. Máte na mysli zhodnotenie ako spaľovanie? Áno. Kde by sa to malo spaľovať? Bude sa to spaľovať v cementačných peciach. Tam je veľká doba zdržania, sú tam extrémne vysoké teploty a systém zachytávania spalín je na takej úrovni, že je to bez problémov. Odpovede kompetentných orgánov na naše otázky boli minimálne prekvapujúce. Niektorí sa nás pýtali, odkiaľ vieme, že sa odpad vozí. Na inšpekcii životného prostredia, kde sme pôvodne chceli dať analyzovať zeminu, nám povedali, že je to zbytočné, veď všetci vedia, že je kontaminovaná. Ale všetko je v poriadku, lebo skládka v Zohore skladuje aj komunálny odpad a vie spracovať aj nebezpečný. Zatiaľ len otázky, skládky, tma a milosrdný sneh znesú všetko. Ja som už pred 2,5 rokmi vo svojom článku písal, že súťaž vyhrá Asa, čo sa aj stalo a že to bude končiť v Zohore a zatiaľ to tak vyzerá, že to tam všetko končí. To je takisto problém, lebo tá skládka je problematická. Keby sme dodržiavali európsku legislatívu, už by nemohla existovať, takže tam je viacero problémov. Ako vieme, na tej skládke dosť často horí, aj viackrát za rok, takže toto sú veci, čo sa neriešia. Skládkovanie kontaminovanej zeminy čo i len na niekoľko mesiacov môže zanechať na prostredí svoje stopy. Tu je na mieste otázka, prečo sa vybral práve tento spôsob likvidácie starej záťaže. Keď sa koncom 90. rokov ukončila štúdia o hodnotení vplyvov na životné prostredie, ktorá bola vypracované na podnet Slovnaftu, záverečné stanovisko odporúča utesniť, zapuzdrovať odpady, odvádzať dažďové vody. 1 z 3 variantov, vývoz, uskladnenie a spracovanie odpadu, hovorí o nereálnosti tohto spôsobu. Navyše pre peniaze. Už pred 15 rokmi sa náklady odhadovali na 50 mil. eur. Dnes na to bude stačiť ani nie tretina, 12. mil. eur? Mňa zaráža na tom, že firma, ktorá sa predpokladalo, že vyhrá, je v tom konzorciu, teda firma, ktorá má skládku v Zohore, kde končí zemina a som zvedavý, ako dokážu, čo sa deje s gudrónmi. Lebo oni ich nemôžu sypať do spaľovne tak, že to dovezú a hneď spália, lebo to sú obrovské množstvá. Toto sú veci, ktoré by malo ministerstvo kontrolovať. Nie je to robené ako torta, že tam sú vrstvy, ale kto tam bol, tak videl, že tie gudróny tam vyvierali, teda boli na povrchu. A vy keď chcete ťažiť nejakú zeminu, tak môžete nejakú okolitú, ale neviete ju oddeliť od tých gudrónov. Nehnevajte sa, ale prosím, opustite areál. Vyťažený obsah z úložiska gudrónov sa spracováva v technologických zariadeniach spoločnosti Asa, kde prebieha úprava fyzikálno chemických vlastností, vrátane úpravy PH, na manipulovateľný materiál, ktorý je vhodný na energetické zhodnotenie. Takto upravený gudrón sa bude spaľovať v cementárni. Je tam nejaká časť zeminy, ktorá nie je kontaminovaná, ale určite to nie sú desiatky áut, čo oni vyvážali, lebo tam je tenká hranica medzi pôdou a gudrónmi, keďže sa to tam celé premiešalo. Oni tvrdia, že to bola obyčajná zemina, ale ja si nemyslím, že to bola obyčajná zemina. Myslím, že raz, keď tá zemina prikrýva takéto gudróny, ktoré sú vedľajší produkt pri výrobe ropy, sú to asfalty, ktoré aj po tých rokov reagujú, nikto nevie povedať, aké výpary z toho idú, takisto nikto nevie povedať, do akého skupenstva sa tie gudróny pretavili. Okolo skládky gudrónov je stále dosť otáznikov. Cementáreň Holcim v Rohožníku vo svojom stanovisku pre RTVS zdôrazňuje, že dodávateľ musí gudróny spracovať za účelom požadovaného zloženia. K objemu spaľovaného odpadu sa kvôli obchodným podmienkam v zmluve vyjadriť nechcel. Ako som povedal, do konca roka 2015 by mala byť táto environmentálne záťaž odstránená. Myslím, že obyvatelia Devínskej Novej Vsi, ale táto environmentálna záťaž nemá dosah len na Devínsku Novú Ves, ale na celú Bratislavu a širšie územie, budú môcť po odstránení tejto záťaže pokojne chodiť a užívať si toto prostredie, ktoré je istým spôsobom zaťažené a po našich prácach bude táto príroda úplne čistá a zdravá. Mladý pacient lekára tejto nemocnice zomiera. Nemusel by, keby bola správna určená diagnóza. Ibaže nebola. Tu by už pomohol iba zázrak. A možno aj trochu ľudskosti. Niektoré momenty neviem dýchať a bojím sa o svoj život, lebo každý deň zaspávam s tým, že mám plné pľúca metastáz a neviem, kedy ktorá kde zatlačí. Príbehu nepodchytenej agresívnej choroby sme sa venovali pred rokom a štvrť. Vtedy ešte išlo o boj o život a v kútiku duše sa čakalo na zázrak. Ten sa však nestal. Smrťou mladého otca 2 detí skončil 1 život. Ak sú však informácie zo zákulisia diagnostikovania nebezpečných chorôb rakoviny kostí pravdivé, ich vraždiaci rozsah takto ponímaná medicína nestlmí. Skôr naopak. Aj preto sa k prípadu vraciame. Dnes je 24. októbra 2014. Moja choroba sa blíži ku koncu. Hneď na začiatku chcem pozdraviť tých, čo nám pomohli. A nič zlé neprajem tým, ktorí nám nepriali. Takto sa so životom a svojím okolím pomaly lúčil Viktor Janotka z Košíc. Napriek tomu, že mi pri kolene diagnostikovali rakovinu kosti, osteosarkóm, ortopéd mu liečil rednutie kosti, Pagetovú chorobu. Už nárast komplikácii avizoval, že niečo na liečbe nie je v poriadku. Prešiel mesiac, stále ma to bolelo. Po mesiaci som dostal na reumu a na liečenie tej Pagetovej choroby 1 injekciu, to je na rok. Mňa to vôbec neprestalo bolieť. Mňa to každý deň bolelo viac a viac. Ortopéd vtedy neposielal Viktora ani na rontgen, ani na CT či magnetickú rezonanciu. A odmietli mu to aj ostatní oslovení lekári v nemocnici s tým, že nemôžu zasahovať do kompetencii pána odborníka. Mal som už také bolesti, že som v noci nespával a chodieval som do sprchy, aby som si studenou vodou sprchoval koleno, lebo ma to tak bolelo, že mi ani lieky nezaberali. Nádor bolo vidieť voľným okom. Tu bola guľa. Na vyšetrenie ho poslala až lekárka z iného zdravotníckeho zariadenia. Magnetická rezonancia potvrdila osteosarkóm. Teraz už niekoľkonásobne väčší. V tej fáze, čo som mal, mi povedali, že mi vyrežú osteosarkóm a že už majú objednávajú. Že dali do výroby do Nemecka vnútornú protézu. Tú titánovú vložku a že budem mať vlastnú nohu a budem v pohode chodiť. Behať nie, ale chodiť áno. Nepomohla už ani amputácia nohy. V pľúcach sa totiž objavili metastázy. Túto reportáž sme natočili v decembri 2013, presne pred 2 mesiacmi prišla z Viktorovho mobilu SMS správa. V piatok som prišla ráno a už bol mimo, nevnímal ma. Som ho prosila, aby mi dal nejako najavo, ale. Ale už bol mimo. A tak aj vlastne dodýchal večer. Boli sme pri ňom ja, jeho bratranec, mama, sestra a brat, takže sme boli 5 pri ňom a všetci sme ho držali. Viktor Janotka zomrel, život mu už nevráti nik. S tým sa treba zmieriť. Nič iné sa už robiť ani nedá. Keby ale išlo iba o jednorazové pochybenie lekára. Tu však môže ísť o širší, ba až systémový problém.02-05_21-49-00_STV1 (slo)_Reportéri[(027446)17-05-22] To by znamenalo, že nepresných diagnóz a teda aj zbytočných úmrtí bude naďalej pribúdať. Ortopéd mal totiž spolupracovať s rádiodiagnostikmi a s patológmi. To by určite pomohlo presnému stanoveniu diagnózy. On to však neurobil. Pochybnosti tam boli a ak by takáto multidisciplinárna komisia fungovala, tak si myslím, že by boli odstránené tie rozpory. Rádiológovia pomocou CT diagnostikovali rakovinu kostí. Patológovia po analýze odobranej vzorky, ktorá vraj nebola vhodnou, vyslovili domnienku, že by mohlo ísť o rednutie kostí. Patológ, ak si nie je istý, zvykne písať do záveru vyšetrenia určité vety, kde vyjadruje mieru svojej istoty alebo neistoty, alebo žiada nejaké doplnenie. My sme v tomto prípade napísali, že uvítame klinickú koreláciu, myslím. Tá žiadosť o klinickú koreláciu išla na ortopedickú kliniku. Dostali ste nejaké podklady? Nedostali. Bohužiaľ sme nedostali žiadne podklady. Patológovia žiadali informáciu, či Viktor Janotka neprekonal zlomeninu nohy. Tá totiž mohla byť spúšťačom rednutia kostí. Ak by vedeli, že k fraktúre nedošlo, pochybnosti o Pagetovej chorobe by sa znásobili. Ortopéd im však nedodal ani ďalšie výsledky, vrátanie zistenia rádiológov, že ide o osteosarkóm. O tom patológovia nevedeli vôbec. To všetko vedel iba ortopéd. Tam malo dôjsť ku porovnaniu týchto 2 vyšetrení, rádiologického a patologického, a ak neboli v zhode, čo neboli, tak mala byť položená otázka, kde je problém. To by však ortopéd musel konať. Bez toho, aby s rádiodiagnostikmi a patológmi dospeli k istote, samostatne rozhodol, že ide o Pagetovu chorobu, teda nevinné rednutie kostí. Zákernému osteosarkómu tým dodal príliš veľa času a priestoru. Stačilo pritom zvolať konziliárne stretnutie a spoločne rozanalyzovať rozdielnu diagnostiku. Pán Viktor Janotka bol vašim pacientom. Viete o tom, že zomrel? Neviem. Ale viete, kto to bol? Áno. Chcem sa spýtať. Dohodli sme sa na tom, že nám odpovie na písomné otázky. Namiesto toho sme od vedenia nemocnice dostali vyrozumenie, že sa k tomu vyjadriť nemôže, lebo to neumožňuje dohoda o mimosúdnom vyrovnaní. Čisto o dohode. Nič o zdravotnom stave vášho manžela. Napokon nám nemocnica navrhla, že ak získame plnú moc od pani Janotkovej, môžeme nahliadnuť do zdravotnej dokumentáciu. Nás však zaujíma vysvetlenie, prečo doktor Bielek ignoroval prosby V. Janotku, aby ho poslal na CT alebo magnetickú rezonanciu. Prečo neposkytol patológom žiadané podklady? Prečo s nimi a rádiológmi nekonzultoval rozdielnosť diagnóz a na základe čoho trestuhodne vylúčil tú zákernejšiu z nich? A to v dokumentácii nenájdeme. Určite v nejakých sporných prípadoch, kde nie je v zhode klinický nález alebo rádiologický nález s nálezom, ktorý my dávame hystopatológiou, by sa niektoré veci vedeli priamo na mieste veľmi rýchlo vyriešiť. Čiže keď je nejaký rozdiel medzi týmito zložkami, tak úlohou tohto týmu je nejaké pochybnosti alebo rozpory priamo na mieste vyriešiť a odstrániť. Paradoxom zostane, že už v roku 2010 sa doktor Švajdler ako vtedajší primár patológie pokúsil o vznik multidisciplinárneho konzília pre riešenie nálezov rakoviny kostí. Vedenie rádiológie však vtedy na jeho písomný návrh nereagovalo. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán prednosta tu bude až v stredu. Celá lekárska fakulta má takto nariadenú dovolenku a pani primárka odišla asi pred 10 minútami. Z ich neskoršieho písomného vyjadrenia vyplýva, že k dohode na prípadnom konzíliu nedošlo, lebo čakali, že sa doktor Švajdler ozve ešte raz. Ale, že ak si to závažnosť zdravotného stavu pacienta vyžaduje, je možné zvolať multidisciplinárne konzílium viacerých špecialistov na ten účel. V našich podmienkach tieto konziliárne zoskupenia neexistujú? Moja skúsenosť, a ja pracujem vo veľkej nemocnici od roku 2003, je, že takéto mítingy, kde by sa fyzicky stretli títo lekári a kde by bol spísaný zápis a oficiálny záver s navrhnutím postupu, nefungujú. Dnes nevedno, ako by to vyzeralo, keby bol Viktorovi od začiatku liečení nebezpečný osteosarkóm. Isté však je, že ortopéd pre čo najpresnejšiu diagnostiku neurobil to, čo mal. Zaráža, že vôbec nehľadal vysvetlenie existencie 2 úplne rozličných diagnóz. Prečo? Tento prípad sa vyšetruje ako podozrenie z čoho? Skutok vyšetrujeme ako prečin ublíženia na zdraví. V akom stave je vyšetrovanie? Do trestného konania bola pribratá znalecká organizácia na vypracovanie znaleckého posudku. Teraz prebieha znalecké skúmanie. Po doručení znaleckého posudku a vyhodnotení jeho záverov budeme môcť rozhodnúť o ďalšom postupe. Všetko som si mysle, že som podstúpil preto, aby som bol zdravý. Opak bol pravdou. Všetko išlo do pľúc. Z nohou by sa vedel vyrovnať, ale že nemohol dýchať a pľúca odchádzali, to už vedel, kam to smeruje. Už sme to vedeli všetci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.