Reportéri 25.6.2015

By | jún 29, 2015

Čo sa skrýva za beztrestnosťou iniciátorov pomníka oslavujúceho protagonistu zločinného komunistického režimu? Bol postavený na základe požiadavky občanov Krajnej Bystrej, ktorí chceli vzdať úctu tomuto obyvateľovi. Ako je možné, že nekompromisný dogmatizmus V. Biľaka siahal iba po hranice jeho rodnej obce? Vo Veľkej Lomnici zúri spor starostu so spoločnosťami okolo projektu Tatragolf. Obec požaduje platenie poplatku za ubytovanie. Podnikatelia podávajú trestné oznámenia a podnety na prokuratúru. Objavujú sa podozrivé listiny a obvineniam niet konca kraja. Postavenia pamätníka V. Biľakovi a jeho následné znefunkčnenie znamenalo niekoľko trestných oznámení. Na jednej strane z protizákonnej propagácie komunistického režimu, ktoré vyšetrovateľ zamietol ako nepotvrdené. Na strane druhej pokračujúce trestné stíhanie ľudí, ktorí pamätník pomaľovali v presvedčení, že protizákonný je. K prípadu sa po 4 mesiacoch vraciame, lebo sa nám podarilo zistiť doteraz neznáme skutočnosti. Pamätník sme chceli uviesť do prevádzky pri príležitosti 1. výročia úmrtia V. Biľaka. To sa nám podarilo. Ešte raz chcem podotknúť, nespravili sme to ako propagandu, ale chceli sme vzdať úcty občanovi Krajnej Bystrej, V. Biľakovi. Pre nás to bola propagácia komunizmu, najzločineckejšieho systému celých dejín tejto planéty a keďže to je trestný čin, tak sme sa snažili zabrániť a zamedziť trestnému činu. Sme presvedčení, že sme konali v akejsi nutnej obrane a v krajnej núdzi. Základnou otázkou zostáva kto a prečo inicioval a inštaloval tento pamätník. Občania, ktorí iba údajne chceli vzdať úctu svojmu rodákovi? Alebo tu ide o skryté propagáciu minulého režimu súčasnými komunistami? Pred postavením pamätníka vznikla petícia, na ktorú sa komunisti odvolávajú ako na iniciatívu miestnych. Z 320 obyvateľov obce ju podpísali 2/3. 200 z nich nie je Biľakovými spolurodákmi. Namiesto chatrčí im nedávno postavili sociálne byty. Tí by vraj možno podpísali aj petíciu proti Biľakovi. Až medzi pôvodnými obyvateľmi sme hľadali dôvod prečo a za čo sú svojmu rodákovi vlastne vďační. Nuž majú veru za čo. Čo pomohol? Do obce bola postavená aj cesta. Tieto vymoženosti dostali v čase budovania socializmu iba obce, v ktorých bolo vynútene založené družstvo. Čo znamená násilné odovzdanie pôdy, zvierat a poľnohospodárskych mechanizmov, tzv. kolektivizácia. V Biľakovej rodnej obci však družstvo založené nebolo. V tých 50. rokoch ľudia nechceli založiť družstvo? To, že ľudia nechceli ísť do družstva, nebol problém? Nemali s úradmi problémy, že nechcú družstvo? Považujete za normálne, keď niekto nechcel byť, tak nebol? Áno. Za normálnych okolností by takýto roľníci riskovali prenasledovanie. Jeho súčasťou bolo nariadenie odovzdávania nesplniteľných kvót poľnohospodárskych produktov. Riskovali trestné postihy, lebo dodávkové povinnosti museli plniť. Riskovali stratu majetku a to, že nebudú mať z čoho žiť, lebo keď im zhabali aj hospodárske zvieratá, tak prichádzali o spôsob svojej obživy. Riskovali tiež vysťahovanie z dediny a stratu slobody. Bežné postihy v celom ostatnom štáte. Nič také sa však v Biľakovej Krajnej Bystrej nestalo. A na rozdiel od iných, miestni neboli ani prenasledovaní, ani inak perzekvovaní. Takto teda budoval socializmus Biľak vo svojej rodnej obci. Takýto prípad, že držal nad nimi niekto z vysokých straníkov ochrannú ruku, poznáte? Nepoznám a je možné, že boli, ale predpokladám, že k tomu nie sú písomné dokumenty, takže to nebude zaznamenané. V. Biľak teda asi uchránil vlastnú obec od kolektivizácie, od celoštátnej krivdy, ktorá všade inde so sebou priniesla množstvo osobných tragédií a hrubé bezprávie v podobe násilného zabratia majetku roľníkov. V tomto prípade mu rodáci naozaj majú byť za čo vďační. Podľa pamäti bývalého agenta ŠtB, ktorý s komunistického ČSR ušiel, sa Biľak dokonca osobne angažoval v posielaní ľudí východu SR do pracovných a trestných táborov.06-25_ReportÂeri[(017647)20-24-49] O jeho zásluhách pri zapredaní vlasti Brežnevovmu politbyro a jeho armáde ani nehovoriac. V. Biľak je hlavne symbol kolaborantstva s okupačnou mocnosťou v auguste 1968. A prečo sem tá okupačná mocnosť prišla? Išlo jednoznačne o hrubé porušenie medzinárodného práva a rovnako aj režim, ktorý sem priniesla znamenal výrazné odbúrania demokratických práv slobôd, ktoré so sebou obrodný proces v roku 1968 priniesol. Ten charakter diktatúry, ktorá u nás bola hlavne v prvom období, keď to bola krutá stranícka diktatúra, keď išlo o život, keď išlo o mučenie, dlhoročné žaláre, trestné tábory, atď., na tom všetkom, sa podieľal ako vysoký predstaviteľ režimu. AK by sme toto doviedli do záveru, tak ten pomník by nemal byť postavený. Podľa môjho názoru by nemal byť postavený, lebo máme aj vyjadrenia renomovaných historikov, ktorí poukazujú na to, že je predstaviteľom určitého takéhoto režimu, čiže nemal by byť postavený. Druhá vec je otázka toho trestného konania, lebo tam sa bavíme, či skutočne je preukázané každé konanie a úmysel, ako to vyžaduje skutková podstata trestného činu. Pomník podľa všetkého spĺňa viaceré znaky potvrdzujúce schvaľovanie či ospravedlňovanie zločinov komunistického režimu. Komunisti sa však obhajujú tvrdením, že nie oni boli na začiatku idey pomníka. Pamätník bol postavený na základe požiadavky občanov Krajnej Bystrej, ktorí chceli vzdať úctu ich rodákovi. Komunistická strana, ktorú zastupujem ako predsedníčka, sa ujala tejto akcie, urobila petíciu, všetko bolo v podľa zákona. Od samotného starostu obce sa však dozvedáme niečo podstatne iného. Vznikol na základ čoho? Koho to bol nápad? S návrhom prišla Komunistická strana Slovenska. Konkrétne krajská rada Prešov a oni dali podnet, že by chceli postaviť pomník v jeho rodisku. Tak mňa oslovili, ja som im povedal, že ja si to nezoberiem za svoje, lebo ja len dávam na rozhodnutie ľudí a som volený funkcionár, takže nech sa ľudia vyjadria v petícii. Keď budú súhlasiť, môžete, keď nie, ja si to na seba nezoberiem. Komunisti sa síce skrývajú za občanov, no na pamätníku sa objavili texty, ktoré by tam miestni sotva dali. A síce, že V. Biľak bol čelným predstaviteľom KSČ a najmä motto pamätníka. Pravda zostane pravdou. S čím to súvisí? Je to jeho motto, ktorá je z jeho prvej knihy. Tá kniha mala takéto motto, takže na základe toho sme spravili aj my. Je to odkaz jeho myšlienok, jeho písania, ktoré zvečnil v tejto knihe. Pravda zostáva pravdou bola kniha, ktorá vyšla za komunizmu, ktorú museli povinne kníhkupectva šíriť na školy a do knižníc a tá kniha, tie jeho nejaké vystúpenia a prejavy na zjazdoch, to je strach a hrôza. Tam je totálna obhajoba Sovietskeho zväzu, okupácie, normalizácie, triedneho nepriateľa, atď. Otáznym zostáva, prečo nič z toho neodhalil vyšetrovateľ. Po vykonaní preverovania vyšetrovateľ uznesením vec podľa paragrafu 197, odsek 1, písmeno d trestného poriadku odmietol a to preto, že predmetným konaním neboli naplnené znaky skutkovej podstaty. Vyšetrovanie teda nedokázalo úmysel schvaľovania zločinov komunistického režimu. Kto však vymyslel a objednal texty na pamätník, keď to neboli rodáci? Komunistickú stranu ako právnickú osobu stíhať nemožno. Na zodpovednosť by teda mal byť braný jej konkrétny predstaviteľ. Možno by sa skôr jemu podarilo dokázať úmysel. Že mal ten úmysel poukázať na to, že je to určitý predstaviteľ komunistického režimu a že ten niekto schvaľuje komunistický režim. Takže v týchto súvislostiach možno áno. To, že na pomníku sa velebí Biľakova vysoká komunistická funkcia a že je tam dokonca priamy odkaz na jeho najnormalizačnejšie prejavy však vyšetrovateľ ako schvaľovanie zločinov komunistického režimu nevyhodnotil. Za mnou je tento pamätník a na ňom sú guľky, ktoré vraždili našich občanov túžiacich po slobode. Boli to väčšinou mladí ľudia. Títo ľudia chceli len prejaviť svoju slobodu tým, že odídu niekam, kde nie sú potláčané ľudské práva. V. Biľak predstavoval človeka, ktorý bol na cele toho systému, ktorý nielen potláčal ľudské práva, ale dokonca vraždil. V. Biľak bol zodpovedný za mnoho vecí. Okrem iného spolu s ďalšími štyrmi, hoc boli vo vedení strany v absolútnej menšine, napísali tzv. Pozývací list. Na jeho základe bolo zvrchované Československo obsadené vojskami Varšavskej zmluvy. Jeho mentálny nástupcovia ale trvajú na tom, že sa ničoho nedopustil. Na V. Biľaka treba konečne povedať pravdu. 21 rokov nebol stíhaný, nebol odsúdený, takže stále sa na neho treba pozerať ako na nevinného. Naša spoločnosť sa vysporiadala s týmto prípadom podobne ako s viacerými inými veľmi delikátne. Nechcela súdiť minulosť. Môžeme to povedať tak, že justícia, ktorá mala zašpinené ruky spred roka 1989, nebola ochotná špiniť si ruky znovu, aby súdila jedného z nich. Jedného, ktorý bol súčasťou toho systému, dokonca jedným z ich nadriadených. Je to reprezentant zločineckého režimu. Áno, určite. Bez ohľadu na to, či bol po revolúcii odsúdený alebo nie. Áno. Som presvedčená o tom, že sa nevyžaduje to, aby tá konkrétna osoba bola odsúdený, alebo nejakým trestným súdom bola preukázaná jeho vina. Nebyť prerušenia obrodného procesu v auguste 1968, boli by sme ekonomicky a najmä mentálne omnoho ďalej. Komunisti by neobhájili svoju obludnú dogmu a my ostatní by sme mali slobodu a vyššiu životnú úroveň. Je iba príznačné, že tak, ako A. Dubčeka Biľak zradil v 1968, tak mu pomyselne nedá dýchať ani po smrti. Vtedy policajný teror, zákaz vlastného názoru, devastácia morálky, prenasledovanie, udavačstvo. Dnes pravé pomenovanie faktov. Sú stíhaní za poškodzovanie cudzej veci. Iste, tá zámienka sa vždy nájde, ale tá podstata je taká, že sú stíhaní za svoju občiansku iniciatívu, že sa vzbúrili proti faktu, že sa stavajú pomníky minulému režimu. My si myslíme, že L. Lorenz a P. Kalmus nespáchali trestný čin, ale prejavili svoju občiansku statočnosť a ich čin chválime a pomyselne sa k nemu hlásime aj my, akoby sme pomaľovali bustu vlastizradcu Biľaka aj my. Prípadom by sa mala zaoberať Generálna prokuratúra. Nielen pre sťažnosti samotných umelcov a aktivistov. Aj pre odkryté obsah textov na oslavnom pamätníku, ktorého opätovné inštalácia sa pripravuje. Medzitým pokračuje práca na buste. Chcem podotknúť, že aj busta, aj keď opravíme a otvoríme tento pomník, nebude momentálne osadená, bude osadená až po ukončení súdnych procesov, ktoré prebiehajú alebo budú prebiehať. A druhej pamätnej doske bude vyrytá fotografia Biľaka, ktorá bude nahrádzať bustu. Z inkriminovanej Biľakovej knihy pochádzaj aj citát, že internacionálna pomoc bola pre záchranu socializmu potrebná. Nedávny propagandistický dokument v ruskej televízii tvrdil, že u nás v 1968 hrozilo fašistické spiknutie Severoatlantickej aliancie a že nás intervenčné vojská vlastne oslobodili. Tak, aby sme sa v blízkej budúcnosti nedočkali ešte aj pomníkov velebiace okupačné vojská Sovietskeho zväzu majúce na svedomí desiatky obetí Čechov a Slovákov. Nie ja mám byť súdený s Ľubošom, ale Komunistická strana, ktorá ten pomník objednala a zrealizovala, čím propagovala ťažkého zločinca, vlastizradcu a pre mňa aj vraha, V. Biľaka. Vnímate to tak, že akoby ste suplovali zákon alebo štátne orgány, keď niečo také robíte? Vedeli sme, že keby sme zavolali políciu a povedali, že sa tam spáchal trestný čin, tak neprídu a nezahalia ten pomník a nezabránili by tomu páchaniu, takže je to smutné a pravdepodobne sme suplovali. Sloboda prejavu, ktorá je výsledkom zbavenia sa komunizmu, má dnes rôzne podoby. Mala by však rešpektovať historické fakty a súvislosti. Vieme, že keď máme niekde hákové kríže, tak je jasné, že tým spôsobom niekto podporuje a propaguje fašistický režim alebo neofašistov. Ale keď máme kosák a kladivo, tak sa nad tým nikto nezamyslí. Čiže je to aj v takom ponímaní. Je to v poriadku? Myslím, že to nie je v poriadku, lebo keď už sme sa uzniesli na tom, že to budeme mať v trestnom zákone, tak treba aj v týchto súvislostiach konať. Sme si dali prísahu, že dokiaľ žijeme a sme na slobode a na území SR sa odhalí takýto pomník alebo podobný, budeme ihneď konať aj za cenu toho, že budeme perzekvovaný. Bude to precedens, bude to o tom, že buď bude musieť ten pomník zmiznúť, alebo takýchto boľševických pomníkov bude vznikať veľa. Takže nie je to o nás, ale skôr o tom, kam ako spoločnosť smerujeme. V obci Veľká Lomnica eskaluje napätie pre spor obce so súkromnými spoločnosťami okolo projektu Tatragolf. Ide o komplex apartmánových domov. Podnikateľské aktivity spoločnosti okolo projektu Tatragolf sa stali tŕňom v oku miestnemu starostovi. Ten tvrdí, že ich podnikanie nerešpektuje viaceré zákony. Tvrdia to, že neposkytujú ubytovanie, ale prenájom a tým pádom nemusia platiť daň za ubytovanie. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, prichádzajú za oddychom, za dovolenkou, nie za akýmkoľvek iným účelom. Teda z môjho pohľadu sa jednoznačne jedná o ubytovanie. Apartmánový komplex Tatragolf má kapacitu takmer 1000 lôžok. Počas sezón tu má byť množstvo ľudí. V obci, ktorá žije z cestovného ruchu, všetky ostatné ubytovacie zariadenia podľa starostu platia poplatok za ubytovanie, iba Tatragolf neplatí miestnu daň. Môj odhad je, že ročne takto obec prichádza až o 20 000 eur. Ročne. Spoločnosti okolo projektu Tatragolf v obci podnikajú už niekoľko rokov. Ich spory s obcou medzičasom narástli do veľkých rozmerov. Týchto spoločností je viac, ale z dôvodu právnej ochrany ich nebudeme menovať. Počas prvej návštevy v Tatragolfe nás rezortný manažér požiadal, aby sme ho navštívili na druhý deň a prisľúbil nám vyjadrenia. Dohodnime sa na iný termín, mám bezodkladné stretnutie v Poprade. Povedzte mi, kedy by vám to vyhovovalo. My sa prispôsobíme. Povedzte, kedy prídete, my prídeme na tú hodinu. Zajtra tam mám dieru medzi 13:00 a 14:00. Na druhý deň sme v dohodnutý čas prišli, ale manažér Tatragolfu, pán M. Kracina, sa pred našu kameru postaviť odmietol. Namiesto toho sme dostali takéto množstvo papierov a dlhé písomné vyjadrenie, ktoré začína takto. Vyjadrenia manažéra Tatragolfu ďalej pokračujú viacerými obvineniami starostu obce a iných podnikateľských subjektov a to nepriamo z korupcie, či údajných vzájomných dohôd zameraných proti projektu Tatragolf. Z dôvodu etiky novinárskej práce a ochrany v osobnosti ich nemožno zverejniť. Naše priame otázky, na ktoré sme čakali vecné, stručné a jasné odpovede, boli zodpovedané cez výpočet pochybení starostu. Pre objektivitu na obrazovke uvádzame niektoré zverejniteľné časti týkajúce sa údajného konania obce voči spoločnostiam v projekte Tatragolf. Vyjadrenie, ktoré sa priamo týkalo našej otázky, prečo spoločnosti okolo Tatragolfu neplatia obci poplatok za ubytovanie, uvádzame v citácii. Ako je to však s právnymi predpismi ohľadom nájmu a ubytovania? Na ministerstve spravodlivosti nám podal vysvetlenie jeden zo spoluautorov príslušnej legislatívy. Účelom nájmu je dočasné prenechanie veci za odplatu, najmä na plnenie životných potrieb. To dočasné prenechanie sa spája s nejakým pomerne dlhším časovým intervalom. Aj keď máme v právnom poriadku krátkodobý nájom, ktorý je limitovaný na 2 roky s možnosťou predĺženia. To je základný rozdiel oproti dočasnému, prechodnému ubytovaniu, ktoré je spravidla spojené s nejakým iným mixom služieb, nejakou osobitnou starostlivosťou, stravovaním, nejakými dodatočnými službami, ako sú wellness zariadenia, atrakcie a podobne. Mám tu urobené printscreeny obrazoviek. Jedinečné luxusné ubytovanie v apartmánoch pod Tatrami. Dávam do pozornosti samotnú vizitku jedného z konateľov firiem, pána M. Kracinu, kde má napísané, najlacnejšie luxusné ubytovanie pod Tatrami. Treba povedať, že v areáli Tatragolf sa nachádzajú aj apartmánové byty, ktoré patria súkromným osobám, alebo firmám, ktorý ich využívajú pre súkromné či firemné účely. Avšak Tatragolf Mountain Resort ponúka apartmány aj dovolenkárom na svojej a rôznych iných stránkach propagujúcich cestovný ruch. Okrem toho ponúka služby recepcie, reštaurácie, alebo aj tento nafukovací aquapark. O tom, že v týchto prípadoch ide o služby ubytovania, nepochybuje ani riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Určite som názoru, že ktokoľvek, kto poskytuje prenájom svojich apartmánových domov alebo svojich priestorov a slúžil to na to, aby sa tam hostia ubytovali, by mali platiť daň z ubytovania, ktorú platia aj hoteli, penzióny alebo priváty. Spoločnosť Tatragolf však vo svojom vyjadrení tvrdí, že poskytuje iba sprostredkovacie služby pre majiteľov bytov.06-25_ReportÂeri[(029470)20-24-51] Obviňuje starostu, že v snahe vymôcť poplatok za ubytovanie vydal voči spoločnosti neoprávnený exekučný titul. Treba povedať, že prokuratúra a finančná polícia upozornili obec na nesúlad takejto exekúcie s predpismi. Toto však nie je jediný spor medzi obcou a spoločnosťami okolo Tatragolfu. Zaregistroval som nejakú montážnu aktivitu v blízkosti areálu Tatragolf. A prišiel som na to, že jedného dňa tam vyrástla takýto žltá skrinka a pomocou tohto technického zariadenia mal byť splynofikovaný celý areál. Keď som sa dotazoval u SPP Distribúcia a.s., na základe akého povolenia to stavebník realizuje, dostal som odpoveď, že na základe mnou vydaného povolenia. Problém však je, že starosta ani stavebný úrad Veľká Lomnica povolenie na plynofikáciu dosiaľ nevydal. Tu je stanovisko stavebného úradu, v ktorom stavebný úrad konštatuje, že na toto všetko musí byť vydané stavebné povolenie a nepostačuje ohlásenie drobnej stavby. To je dokument, ktorý som podpisoval. Avšak plynárom bol predložený dokument, ktorý hovoril niečo iné. Ukážem vám to tu. Takto bol môj list sfalšovaný neznámym páchateľom. Tu dali “povoľuje”. To znamená, že stavebný úrad napísal, že musí byť vydané stavebné povolenie, to je vami podpísaný originál. A toto sa dostalo plynárom, že je napísané “povoľuje” a tento podpis je akoby oscanovaný? Áno. Originál tohto listu neexistuje. Vždy bola použitá len kópia. Podľa našich informácií na preberacom konaní dňa 25.5.2014 mala byť odovzdaná spoločnosti SPP Distribúcia technicko právna dokumentácia k plynovej prípojke pre areál Tatragolfu, ktorej súčasťou údajne bola aj táto kópia povoľovacej listiny stavebného úradu. Ibaže stavebný úrad vydal listinu inú, v ktorej sa naopak píše, že k plynofikácii areálu nestačí ohlásiť drobnú stavbu, ale treba na ňu stavebné povolenie. Toto ste vydali vy, áno? Áno. Potom existuje takýto druhý papier, kde sa píše, že povoľujete prípojku. Je tento papier vami vydaný? Nie, ten papier nie je nami vydaný. Starosta obce Veľká Lomnica nás požiadal listom, aby sme zastavili montáž meradla na predmetnú stavbu, nakoľko stavebný úrad Veľkej Lomnice stavebné povolenie na túto stavbu nikdy nevydal. Investorom tej stavby, takisto ako všetky doklady, ktoré boli vedené na túto stavbu, sú pod hlavičkou firmy Tatragolf. Spoločnosť SPP Distribúcia plynovú prípojku v areáli Tatragolfu dosiaľ nezrealizovala a areál je vykurovaný propán butánom. Ako je však možné, že sa v dokumentácií k prípojke údajne mala objaviť povoľovacia listina stavebného úradu? Manažér Tatragolfu sa k tomu vyjadril takto. Vo vyjadrení, ktoré sme neskôr dostali mailom, konateľ Tatragolf píše. 28.5.2014 podal starosta Veľkej Lomnice trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu falšovania verejnej listiny. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie. Výsledok bol, že sa trestný čin nestal. Vo veci bolo vykonané skrátené vyšetrovanie, kde zhodnotením výsluchov jednotlivých svedkov, ako aj zabezpečenia všetkých relevantných podkladov, bolo v novembri 2014 trestné stíhanie zastavené, nakoľko bolo preukázané a nepochybné, že nedošlo k spáchaniu trestného činu. V rámci dokazovania nebolo potrebné znalecké dokazovanie pravosti predmetnej listiny. Prečo vyšetrovateľ nepotreboval za potrebné prizvať do vyšetrovania znalcov, zostáva záhadou. Pretože súdna znalkyňa, ktorú sme oslovili, má názor presne opačný. Navyše skutočnosť, že sa dosiaľ nenašiel “originál” povoľovacej listiny stavebného úradu, je podľa nej takisto závažným dôvodom pre podozrenie z trestného činu. Toto už laicky, na to netreba mať ani vzdelanie. Keď si prečítate tento text, tak vidíte, že obsahovo nemá význam.06-25_ReportÂeri[(041528)20-24-53] Že tam niečo chýba. Nesedí to štylisticky, ale tuto je ten text absolútne odborne napísaný, je čistý. Čiže vy ako odborník máte podozrenie, že tu ide o falšovanie listiny? Vyslovujem veľmi vážne podozrenie, že s originálnou listinou bolo nedovoleným spôsobom manipulovaní. Na záver odporúčam obrátiť sa na Kriminalistický expertízny ústav, požadovať komplexný znalecký posudok. Ak to vyšetrovateľovi nebude stačiť, môže požiadať o skúmanie aj písmoznalcov. Trestné oznámenia a podnety na prokuratúru však v tomto spore nepadajú len z jednej strany. Podľa našich informácií z polície podali spoločnosti okolo Tatragolfu v súvislosti s konaním obce dosiaľ minimálne 8 trestných oznámení na neznámeho páchateľa. Od trestného oznámenia pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s vymáhaním dane za ubytovanie, až po trestné oznámenie za nevybavenie sťažnosti na opravu verejného osvetlenia. Z toho boli 2 odmietnuté, jedno odovzdané príslušnému orgánu na prejednanie správneho deliktu, v 2 oznámeniach bolo začaté trestné stíhanie a následné zastavené preto, že skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, v 1 prípade je začaté trestné stíhanie, o 1 trestnom oznámení sa bude rozhodovať v 30 dňovej lehote. Ďalšie 3 oznámenia boli postúpenie miestne a vecne príslušnému obvodnému oddeleniu policajného zboru v Kežmarku. Je to len účelová snaha kriminalizovať moju osobu a vyvolať v očiach verejnosti nejaký dojem mojej nedôveryhodnosti. Proste ma diskreditovať a kriminalizovať. Konateľ spoločnosti Tatragolf naopak hovorí o korupčnej chobotnici vo Veľkej Lomnici. Vo svojom vyjadrení si kladie rečnícku otázku, či je starosta nástrojom pomsty istej podnikateľskej skupiny, s ktorou má spor jedna zo spoločností okolo Tatragolfu. O údajnom korupčnom prepojení starostu na túto vraj organizovanú skupinu nám však nepodal žiadny relevantný dôkaz. Zverejňovanie takýchto závažných, ale nepodložených obvinení by však bolo právne sporné a v tejto chvíli by zostalo v rovine slova proti slovu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.