Občan za dverami 8.2.2015

By | február 12, 2015

Dôchodkyne z bývalej záhradkárskej osady už roky márne čakajú na peniaze od developera. Uhradili nám 350 eur a odvtedy nič. Bytové družstvo neskoro vymenilo vodomery a následky znášajú ľudia. Nedoplatok 271,15 eur. Je to vina družstva a ja nie som ochotná znášať tieto náklady. Nad Banskou Bystricou vyrástol komplex s luxusnými bytmi. Stojí na mieste bývalej záhradkárskej osady. Užívatelia záhradkári mali dostať za dopestované dreviny a postavené chatky finančnú náhradu. Spísali so stavebníkom zmluvu a ako isto tušíte, peniaze dodnes nemajú. Oni sa neohlásia nikomu, že by povedali: prepáčte, nemáme peniaze alebo nevyšlo nám to. Ale pri takej stavbe to pre nich musia byť drobné. Vzniká povinnosť v zmysle tejto zmluvy v dojednanom čase túto náhradu záhradkárom vyplatiť. Pani Marečková spolu s manželom získali možnosť obhospodarovať záhradku v bansko bystrickej záhradkárskej osade Kačica v 80. rokoch. Pozemok nikdy nevlastnili. V r. 1994 sa majiteľ pôdy rozhodol, že musia záhradku uvoľniť, keďže s ňou mal iné plány. Zobrali našu a ešte jednu parcelu. Neboli s tým žiadne problémy. Hneď ako to zobrali, urobili odhad a vyplatili. S manželom sme chodili radi na tú záhradu. Majiteľ záhradky, ktorú máme teraz, bol už starší, že nevládze. Takže ak chceme, predá nám ju, aby sme ostali v tej istej osade. A tu je kúpno predajná zmluva z 20.10.1994 s pánom Mihálom. Marečkovci teda zostávajú v záhradkárskej osade až do r. 2012, keď musia priestor opäť uvoľniť. Slovenský pozemkový fond, ako správca pozemku, vydáva predbežný súhlas k stavbe polyfunkčného objektu, ktorý bude stáť na mieste záhradkárskej osady. Súčasťou súhlasu je podmienka usporiadať užívateľské pomery záhradkárov. Táto podmienka o uhradení škôd je aj v rozhodnutí o umiestnení stavby. Predtým prišli aj k nám na záhradu, že sa vyrovnáme. Ak ich vpíšu do katastra a dostanú stavebné povolenie, všetkých vyplatia. Keď budú mať papier, všetkých vyplatia. Okrem ústneho prísľubu vznikla aj písomná dohoda. Členovia záhradkárskej osady sa so spoločnosťou dohodli na finančnom vysporiadaní za stavby a trvalé porasty. Pani Marečková mala dostať vyše 2 230 eur. Pani Vujčíkovej, ktorá bola pri nakrúcaní, mal staviteľ vyplatiť vyše 300 eur. Tak sme sa dohodli, že tam pôjdeme všetci naraz, aby nám to vysvetlili. Prišli sme tam a oni spravili s nami dohodu, že nám to vyplatia. Dohoda z môjho pohľadu trpí istými nedostatkami, najmä nedostatkom určitosti právnych záväzkov na oboch stranách. Aj odvolanie na ustanovenie zákona je podľa mňa dosť problematické. Sumy nie sú malé, čo sa týka vyplatenia náhrady.02-08_13-05-00_STV1 (slo)_Občan za dverami[(039362)17-06-51] Možno, že mali takúto dohodu viac konzultovať s odborníkmi, ktorí sa v danej problematike vyznajú. Mali jednoznačnejšie formulovať práva a povinnosti zmluvných strán. Tak, aby neskôr nemohlo dôjsť k jej spochybneniu. Keď sme tam sedeli, napísali dodatok a dali nám to podpísať. Že nás vyplatia do 30.10.2012. Každému uhradili malú čiastku z toho, čo nám boli dlžní. Uhradili 350 eur a odvtedy nič. Ešte pred 30.10.2012 v auguste stavebný úrad vydáva stavebné povolenie. Účastníkmi konania sú aj členovia záhradkárskej osady, ktorí ho upozornili, že spoločnosť ES Site ešte nevyplatila celé sumy. Stavebný úrad ich námietky zamietol. Stavebný úrad, ktorý vo veci konal, považoval túto dohodu za takú, že spĺňala podmienky na vysporiadanie, aj keď nedošlo k vyplateniu finančnej náhrady. Ale vznikol tu právny vzťah medzi budúcim vlastníkom pozemku a záhradkármi, z ktorého vyplýval záväzok vyplatiť náhrady. Tým pádom aj stavebný úrad považoval tieto veci, podľa môjho názoru, za vysporiadané na základe tejto dohody, aj keď k samotnému zaplateniu náhrady nedošlo. Záhradkári podpísali dohodu, v ktorej podmieňujú vydanie stavebného povolenia vyplatením finančných náhrad. Zrejme by už mali všetci svoje peniaze, dohoda však zaväzovala stavebníka vyplatiť záhradkárov v októbri 2012, teda 2 mesiace po tom, kedy dostal do rúk právoplatné stavebné povolenie. Možno malo prísť k tomu, aby sa dátum vyplatenia posunul pred dátum vydania stavebného povolenia. Keby nedošlo k splneniu tejto podmienky, tak by mali záhradkári ďalšiu možnosť podať odvolanie voči stavebnému konaniu z dôvodu, že nebola splnená jedna z podmienok. Ja som im volala pred 2 rokmi, či nás vyplatia. Pani Svobodová povedala, že môžem prísť. Potom mi volala, že nemám chodiť, že nemajú peniaze, lebo ten pán spadol zo stromu a nemohol poslať peniaze. Neviem aké peniaze. Tak sme tam neboli a dohodli sme sa na piatok. Vôbec nás nepustili hore do kancelárii, že tam nie sú. Tak som jej opäť volala na mobil. Povedala, že je na jednaní a nemôže sa s nami rozprávať, a že ona mi nič nesľúbila. Medzitým ako snahy pani Marečkovej získať zazmluvnenú sumu zostávajú márne, bytový komplex rastie. Ponúka luxusné bývanie s luxusným výhľadom na celú Bystricu. V ponuke zostáva už iba niekoľko voľných bytov. Ja som peniaze nedostala, pani Blažeková dostala, pani Vujčíková nedostala, Pohlová nedostala, Murín dostal. Aj ten pán, ktorého brali dodatočne, tiež dostal všetko naraz. Potom neviem, či sme rozdielni ľudia, že jedných vyplatia a druhých nie, alebo ako to myslia. Aj na to sme sa chceli opýtať konateľa spoločnosti Es Site, Juraja Kalusa. Rozhovor na kameru odmietol, komunikoval emailom, v ktorom nás odkázal na rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici a Najvyššieho súdu SR. Škoda len, že neupresnil, ktoré rozhodnutia má namysli. Neodpovedal na doplňujúcu otázku ani na to, ako spomínané rozhodnutia súdov ovplyvnili jeho postoj k nárokom p. Marečkovej. Či jej peniaze vyplatí, a ak nie, prečo? Pri takej stavbe to musia byť pre nich drobné. Keďže sme sa viac nedozvedeli, budeme aspoň citovať z listu, ktorý spoločnosť poslala p. Marečkovej začiatkom r. 2014, ako reakciu na písomnú výzvu jej právnej zástupkyne. “Dohodu a Dodatok sme uzatvorili, žiaľ, v tiesni, resp. pod nátlakom. Denne sme boli atakovaní zástupcami záhradkárskej osady. V súčasnosti sme v druhotnej platobnej neschopnosti, akonáhle obdržíme disponibilné zdroje, vstúpime s Vami do rokovania. V prípade súdneho sporu využijeme právne možnosti a použijeme všetky dostupné dôkazy na ochranu našich práv. Odporúčame Vám zvážiť vstup médií do nášho vzťahu, ak dôjde k zásahu do našich práv, budeme sa adekvátne, v zmysle platnej legislatívy, brániť.” Verili sme, že budú jednať slušne. Keby sme vedeli, že je to tak, tak by sme sa k tomu postavili inak. Aj keď sme podpisovali dodatok, tak by sme sa určite dohodli tak, že keď nás nevyplatia hneď, tak že by nám zaplatili aj ušlú úrodu. Lebo ja nieže nemám peniaze, ale za tie roky, čo sa to ťahá, nemám zo záhrady žiadnu úrodu. Podľa mňa je tam jednoznačný zmluvný záväzok spoločnosti ES Site vyplatiť určeným osobám finančnú náhradu. Tento záväzok je nespochybiteľný. V zmysle Dodatku č. 1 je termín 30.10.2012. Volala som tam asi pred mesiacom. Tak sa správal, ako keby o ničom nevedel. On nikomu nič nie je dlžný. To nie je jednanie. My sme už starí ľudia. Viem, že to nie je veľká suma peňazí. Viac sú iným dlžní, ale pre nás dôchodcov sa aj to málo zíde. Pani Marečková sa môže so svojím nárokom obrátiť na súd. Keďže platí 3 ročná premlčacia lehota, má čas do októbra. Vzhľadom na komunikáciu, ktorú spoločnosť ES Site zvolila voči nej i nám, predpokladáme, že mimosúdna dohoda už možná nebude. Zbytočne verila, že slovo robí chlapa, a skôr sa len presvedčila, že prisľúbiť vám dnes môže ktokoľvek čokoľvek. Ak tento sľub nemáte riadne viazaný, najlepšie čo najprísnejšou sankčnou zmluvou, domôžete sa svojich peňazí len veľmi ťažko. Lebo developeri si u nás už zvykli, že občanov dotknutých ich projektmi sa nemá kto zastať. Len ten, kto niečo robí, robí aj chyby. V normálnych podmienkach za chyby znáša následky. Je to logické a spravodlivé. V našej reportáži za chybu bytového družstva zaplatili vlastníci bytov. Že je to nelogické a nespravodlivé? Smola. S možnosťou, že chybu môže urobiť aj niekto iný ako vlastník bytu, totiž zákon nepočíta. Alebo ide iba o zlý, či výhodný výklad? Celé to začalo ročným vyúčtovaním v r. 2013, kde sa objavil nedoplatok 271,15 eur. Keď som dostala vyúčtovanie za r. 2013, tak som zažila menší šok, pretože som mala nedoplatok 184 eur. Nedoplatky nikoho nepotešia, ale ak vaše zaplatené zálohové platby za energie boli nižšie ako skutočná spotreba, nič iné neostáva, len rozdiel doplatiť. Vlastníci 7 bytov v tomto obytnom bloku v Košiciach napriek tomu, že si vyúčtovania viackrát podrobne prečítali, netušili ako im nedoplatky vznikli. A prečo majú pri teplej úžitkovej vode za niekoľko mesiacov vykázanú tzv. nemeranú spotrebu. Nechápala som spočiatku o čo ide, prečo je nedoplatok, veď zima bola mierna, radiátory som nemusela dávať naplno, aby vyhrievali byt a potom som zistila, že mám na vyúčtovaní cez 32 m3 nemeranej spotreby teplej vody. Rok 2011 16 m3, rok 2012 17 m3, rok 2013 33 m3.02-08_13-05-00_STV1 (slo)_Občan za dverami[(028066)17-06-49] Pri nemeranej sa účtuje 3 násobok priemernej spotreby. Preto vyjdú vysoké nedoplatky. Nebolo mi jasné, prečo nemeraná spotreba, veď merač mám, je funkčný. Keďže ani pani Klemová ani pán Cirbus ako vlastníci bytov netušili ako im nemeraná spotreba vznikla, kontaktovali košické Stavebné bytové družstvo II, ktoré je správcom ich bytov a vyúčtovanie reklamovali. Následne zistili, ako im nemeraná spotreba vznikla. Namontovali nám merače na teplú vodu po termíne. Lehoty výmeny vodomerov podľa zákona sú dve, pre teplú a studenú. Pre teplú vodu sú to 4 roky a pre studenú by sa mala každých 6 rokov mali vymeniť merače. Kto je zodpovedný za výmenu? Napriek tomu, že vodomery sú majetkom vlastníkov, je za nich zodpovedný buď správca alebo spoločenstvo, podľa toho, kto zabezpečuje správu v dome. Vlastník bytu nemá čo strážiť vodomer. Je to povinnosť správcu. Takisto ako aj iné veci, napr. revízie. Jednoznačne má na to dohliadať správca. Je nám ľúto, že sa to tak stalo, ale pri výmene vodomerov v r. 2013 skutočne došlo k časovému sklzu pri realizácii výmen. Pochybenie bytového družstva potvrdili aj inšpektori SOI, ktorí doteraz riešili 16 podnetov od vlastníkov bytov. Okrem toho, že správca nevymenil včas merače, nezákonne predlžoval aj čas na riešenie ich reklamácií. Keďže sme zistili porušenie zákona o tepelnej energetike, inšpektori vyhotovili protokol, kde je zaznamenané takéto porušenie a bolo prijaté opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. Bolo začaté správne konanie. V súčasnej dobe ešte nie je právoplatne ukončené. Správca má povinnosť, aby včasne zabezpečil výmenu vodomeru. Neurobil tak. Považujem to za neseriózne a nespravodlivé. Neskoré namontovanie merača je z môjho pohľadu neprofesionálnosť a nedôsledná práca. Je to vina družstva a ja nie som ochotná znášať tieto náklady. Je to veľmi zvláštne, pretože sankcionovali vlastníkov bytov za vlastnú chybu. Z vášho uhlu pohľadu je to spravodlivé? Nie. Je jasné, ako nemeraná spotreba vznikla, aj to, že ju zapríčinili stavebníci stavebného bytového družstva. Otázkou ostáva, prečo za túto ich chybu majú 3 násobkom priemernej spotreby zaplatiť vlastníci bytov, ktorí nič neporušili a nezanedbali? A to do 15 dní od doručenia vyúčtovania, s tým, že prípadná reklamácia nemá odkladný účinok na zaplatenie nedoplatku. Povedal som si, že uzavriem splátkový kalendár. Išiel som na právne oddelenie, chcel som uhradiť nedoplatok. A tam ma čakalo ďalšie prekvapenie v podobe toho, že na dverách bolo oznámenie, že si správca pýta poplatok 6 eur za to, že uzatvorí s vlastníkom bytu splátkový kalendár. A tak M. Cirbus zaplatil 6 eur za to, aby mohol uhradiť prvú splátku nedoplatku, ktorý nevznikol jeho chybou, ale chybou správcu, teda toho, kto si pýta ďalších 6 eur za to, aby mu mohol nedoplatok, ktorý je vlastne sankciou, zaplatiť v splátkach. Vy ste nedoplatok zaplatili? Samozrejme som ho zaplatila ako poctivý občan tejto republiky do 15 dní. Teraz to veľmi ľutujem, lebo zrejme sa k tým peniazom nikdy nedostanem. Celá záležitosť bola vypočítaná v intenciách pravidiel pre rozpočítavanie a tieto pravidlá sú dané vyhláškou č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa jedná o paragraf 9, odstavec 7, ktorý hovorí, že v prípade ak určené meradlo nespĺňa parametre určeného meradla, pre daného spotrebiteľa sa určuje náhradný indikovaný údaj, a to vo výške 3 násobku priemernej spotreby pripadajúcej na byt v konkrétnom bytovom dome. Aj v prípade ak chybu jednoznačne urobí bytové družstvo a nie vlastníci bytu? Aj v tom prípade, nakoľko nie je žiadna špecifikácia dôvodov v tejto vyhláške. Príčiny môžu byť rôzne. Nezdá sa vám to nelogické a neférové voči vlastníkom? Férové sa mi to zdá. Títo ľudia sa cítia byť dotknutí, len treba myslieť na to, že ostatní zaplatili na dome menej. Prakticky to znamená, že pán Cirbus, pani Klemová a ďalší majitelia bytov, ktorým správca neskoro vymenil merače, svojimi sankčnými nedoplatkami, keďže reálne nič naviac nespotrebovali, nedobrovoľne platia preplatky svojich susedov.02-08_13-05-00_STV1 (slo)_Občan za dverami[(018288)17-06-47] Hoci je celkové vyúčtovanie za bytový dom v poriadku, v skutočnosti nikto nezaplatil toľko, koľko reálne mal. Ani druhí nezaplatili to, čo spotrebovali. Zaplatili menej. Čo má pani Klemová so svojimi susedmi. No tak moment. Býva v bytovom dome. Práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Čo to má spoločné s týmto? Všetko. Od toho sa odvíja celá právna agenda. Vy ste vyúčtovali jednému susedovi menej a ten sused, čo zaplatil viac, sa má súdiť? Áno. Aj to je možné. Zdá sa vám to celé absurdné? Nezdá. Ono to absurdné je. A absurdný je aj rôzny výklad znenia vyhlášky, ktorá túto situáciu spôsobila. Inak si ju vykladá bytové družstvo a inak jej tvorca Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten paragraf je jasný. Ak určené meradlo nespĺňa parametre určeného meradla, vtedy sa účtuje 3 násobok indikovaných údajov. Tam nie je čo na tomto znení spochybniť. Tak si vyberte. V každom prípade na tento legislatívny chaos doplácajú vlastníci bytov, ktorí na ňom nenesú žiadnu vinu. Ako z toho von? Buď bytové družstvo dodatočne akceptuje výklad tvorcu vyhlášky, alebo sa majitelia bytov spoločne dohodnú na pravidlách nového vyúčtovania. Ak to vlastníci schvália, pristúpime k opravnému vyúčtovaniu aj k zúčtovaniu finančných vzťahov. O tom, že to nebude jednoduché, svedčí 2 pokusy. Pred 3 mesiacmi prišlo na schôdzu málo vlastníkov, nebola uznášaniaschponá, a tak sa na ničom nedohodli. Podobne dopadlo aj hlasovanie, ktoré sa konalo túto stredu. Jeden z overovateľov odmietol podpísať zápisnicu, a tak dohoda o opravnom vyúčtovaní nie je právoplatná. Je otázne, kedy tento gordický uzol, ktorý bytové družstvo samo zamotalo, opäť rozmotá. Snaží sa o to neúspešne už od mája minulého roku. Zákony hada plazivé, keď to treba niekto sa aj hadiť vie. No nespomeňte si na ten hit. Nabudúce sa budeme aj my hadiť a plaziť.

One thought on “Občan za dverami 8.2.2015

 1. Novák

  K vodomerom:
  správca bytového a nebytového fondu, ktorý chce vykonávať jeho správu a údržbu podnikateľským spôsobom musí získať osobitné živnostenské oprávnenie v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zákonov .
  Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností“ je v zmysle živnostenského zákona voľnou živnosťou, na ohlásenie ktorej je potrebné splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony).
  To je všetko, žiadne vzdelanie, žiadne iné oprávnenie, len všeobecné podmienky.
  V praxi to potom vyzerá presne tak ako aj v tomto prípade. Správca je lajdák a k cudzím peniazom pristupuje ľahostajne.
  Avšak správca zo zákona 182/93 zodpovedá za škody, ktoré vlastníkom svojou činnosťou, respektíve nečinnosťou spôsobí. A to nielen domu, ako celku., ale každému spoluvlastníkovi domu navzájom.
  Ak teda poškodil vlastníkov, ktorí mali a mávali v predchádzajúcom období nižšiu spotrebu, ako im vznikla náhradným údajom a ak z toho dôsledku im vznikla škoda, t.j. pravdepodobný náklad naviac majú si ho uplatniť u správcu.
  “Profesionalita ” správcu je aj vtom, že chce od vlastníkov, aby si dohodli o opravnom vyúčtovaní. Čo je podľa mňa porušenie práv ochrany spotrebiteľa nebola pre spotrebiteľa jednoznačnou cenou platnou v okamihu ponuky.
  Spätne meniť podmienky, keď sa mohli zmeniť aj vlastnícke vzťahy je nemožné. A aj dohoda vlastníkov je preto bezpredmetná, preto, že ich rozhodnutie tendenčné, aby platili menej, a smeruje proti iným spoluvlastníkom, aby platili viac.
  Okrem iného načom sa chú vlastníci dohodnúť? Že budú akceptovať stav z neplatných meračov? To je právne nemožné, a od počiatku ide o neplatné hlasovanie.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.