Občan za dverami 7.5.2017

By | máj 13, 2017

Hoci konal podľa pokynov autobazáru, opravu auta mu odmietli preplatiť. Nemám sa hnevať, že mi to nepreplatia, ale auto je jazdené. Ani drahý televízor už nie je možné opraviť po 2 ročnej záruke. Nemajú náhradné diely. Listy so sťažnosťami na autobazár AAA Auto dostávame pravidelne. Zas a znova čítame to isté. Spotrebiteľ si kúpil auto, Podobne obišiel aj pán Šalmík z nasledujúcej reportáže. Hoci postupoval podľa pokynov zamestnanca firmy, opravu auta mu preplatiť odmietli, teda, najskôr odmietli. Keď sa o prípad začal zaujímať kolega M. Čabák, autobazár svoj názor prekvapujúco zmenil. Dva roky máte záruku ako na normálne autá. Keď je záruka, tak je záruka. Problém je v tom, že automobily, ktoré spoločnosť AAA Auto predáva, sú predávané so zmluvou, kde je uvedené, že auto je v zásade nefunkčné. Keď sme tento prípad otvorili aj na základe týchto intervencií, tak sme sa snažili ho uzavrieť v prospech zákazníka. Nie každý má na nové auto. Náš sťažovateľ ho preto hľadal v autobazári Auto Diskont. Ide o dcérsku firmu známej spoločnosti AAA Auto. Vnukovi sa páčilo, bolo široké, priestranné. Pri podpise zmluvy zaplatil pán Šalmík aj 353 eur za poistenie, ktoré malo kryť náhle elektronické a mechanické poruchy. V januári 2016 odchádzal z predajne spokojný. Z auta sa ale tešil len do marca. Išiel som šesťdesiatkou, zablokovalo sa riadenie, nefungovali pedále, musel som brzdiť ručnou brzdou, aby som zabrzdil pri krajnici. Bolo to nebezpečné? Určite. Okamžite preto kontaktoval zákaznícku linku AAA Auto. Čítal som papiere, že v prípade poruchy im musím zavolať. V telefóne mi mladý pán povedal, že mám auto doviezť do AAA Auto. Povedal som mu, že neviem ako rozumie autám, ale že s autom sa nepohnem. Pracovník AAA Auto mu odporučil, aby si objednal odťahovú službu. Spýtal som sa, či mi to zaplatia. Odpovedal, že nie. Povedal som mu, že mám blízko autoservis, že to dám opraviť. Povedal, aby som dal auto do autoservisu a zavolal mu, koľko bude stáť súčiastka a povie mi, či to mám dať opraviť alebo nie. V servise vypočítali, že oprava aj s prácou bude stáť do 300 eur. Volal som do AAA Auto, kde mi povedali, že v poriadku. V autoservise auto opravili, zaplatil som, išiel som do AAA Auto v Žiline, kde si to odfotil. Povedal, že mesiac, dva budem čakať na vyrozumenie. Čakal som mesiac, nič, prešiel druhý mesiac, nič, tak som tam telefonoval. Povedal mi, že mi to nepreplatia, aby som sa nehneval, pretože auto je jazdené. S tým náš sťažovateľ nesúhlasil. Argumentoval záručnou dobou aj poistením, za ktoré zaplatil pri podpise zmluvy. Pani mi povedala, dva roky máte záruku ako na normálne auto. Keď je záruka, tak je záruka. Po stretnutí s pánom Šalmíkom sme kontaktovali spoločnosť AAA Auto. Chceli sme zistiť, prečo opravu auta odmietli preplatiť, hoci sťažovateľ postupoval podľa pokynov firmy. Toto je typický prípad, keď zákazník nedodržuje presne reklamačné postupy a potom sa snaží nejakým spôsobom domôcť práv, o ktorých je vnútorne presvedčený. Zložitá situácia možno vzhľadom na ďalšie administratívne zaťaženie a komunikácia, ktorá by bola zložitá s týmto klientom, sme sa rozhodli to skrátiť, vyjsť mu v ústrety a celú poruchu uhradiť. Peniaze mi prišli na účet, tak som spokojný, že prišlo k dohode medzi mnou a AAA Auto Žilina. V čom mal pán Šalmík podľa AAA Auto pochybiť? Toto je veľmi dôležitý moment, keď sa na aute niečo pokazí, aby sme si navzájom preukázali poruchu. S autom sa treba dopracovať k technikom, ktorí posúdia poruchu a ak toto zákazník neurobí a nedodrží tento postup, môže sa stať, že bude mať presne tento problém, že spoločnosť povie, nemáme reálne hmatateľný dôkaz, že konkrétny dielec sa pokazil a pokazil sa spôsobom, ako klient tvrdí. Volal som im a povedal, že v poriadku, tak som išiel do autoservisu. V žiadnom prípade neodporúčam kupujúcim v takomto prípade sa uspokojiť len s ústnymi alebo telefonickými uisteniami predávajúceho, pretože tak ako v tomto prípade, môže sa kupujúci dostať k dôkaznej núdze, či skutočne sa veci udiali tak, ako to tvrdí kupujúci. Je však otázne, či by náš sťažovateľ s reklamáciou uspel, ak by auto priviezol do servisu AAA Auto. Dôvodom je protokol o skúšobnej jazde a odovzdaní vozidla. Problém je v tom, že automobily, ktoré spoločnosť AAA Auto predáva, sú predávané so zmluvou, kde je uvedené, že auto je v zásade nefunkčné a klient berie na vedomie, že auto nemusí fungovať. Reklamovať sa dajú len skryté chyby, na ktoré predávajúci kupujúceho v protokole neupozornil. V preberacom protokole súhlasenie s tým, že auto je “nepojazdné”, je podľa nášho názoru ukladaním povinnosti bez právneho dôvodu alebo porušovaním Občianskeho zákonníka v zmysle dobrých mravov. Obchodné praktiky AAA Auto skúmala aj komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá patrí pod rezort spravodlivosti. Protokol a zmluvná podmienka, že predávajúci nezodpovedá za chyby, na ktoré bol kupujúci upozornení, vytvára podľa komisie hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Ak má pocit, že protokol príliš prísne posudzuje stav vozidla a nezdajú sa mu kolónky opotrebovanie dostatočne mierne, tak v tom prípade radšej nech od tohto vzťahu zavčasu odstúpi. Na obchodné praktiky sme sa pýtali aj v AAA Auto. Prekvapilo nás preto, že pod odpoveďami za firmu je podpísaný ombudsman. Ak má človek pochybnosť o pravdivosti odovzdávacieho protokolu o jeho súlade s realitou, tak je potrebné trvať na zmene. V reálnom svete je otázne, či predávajúci bude ochotný k takej zmene pristúpiť. Pri reklamácii by pánovi Šalmíkovi nepomohlo ani poistenie Carlife, ktoré uzatvoril a zaplatil pri podpise zmluvy. Nechcel som to, ale povedala, že to tam musí byť, že keď predávajú auto, musia to mať poistené, aby bola na dva roky záruka. Keď je záruka, tak je záruka, nechajte to tak, už som to zaplatil. Ako však pán Šalmík neskôr zistil, poistenie začína platiť až po roku od kúpy auta a platí iba 6 mesiacov. Kupujúci uznáva, že si to mal všimnúť už pri podpise zmluvy. Takto mi to naukladala, tu mi podpíšete jedno, tu druhé. Povedal som jej, pani, potreboval by som si to najskôr preštudovať. Povedala mi, že doma mám na to čas. Tak som to zobral, ale bohužiaľ. Nič nebráni spotrebiteľom, aby si zmluvu pred podpísaním zobrali domov, aby si ju preštudovali v domácom prostredí, kde sú vo väčšom pokoji, nie sú pod časovým stresom, nie sú pod stresom, ktorý je často na nich vyvíjaný. V poistení platí, že aj keď uzatvárate zmluvu so sprostredkovateľom, musíte vždy za tým vidieť poisťovňu, v mene ktorej sprostredkovateľ koná. Z dokladov, ktoré máte v rukách vyplýva, že ide o poisťovňu z iného členského štátu, ktorým je v tomto prípade Gibraltár. Ide o územie Veľkej Británie. Zvykne sa označovať aj ako daňový raj. Pre klienta to znamená aj to, že poisťovňa nepodlieha dohľadu NBS. Pre klienta menší komfort vyplýva z toho, že nemá priameho partnera, musí vždy komunikovať cez sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ poistenia, v tomto prípade Auto Diskont je navyše podľa zákona zodpovedný za to, aký produkt odporučí svojmu klientovi, či je pre neho vhodný a či ho vôbec použije. Poistené plnenie je limitované sumou 350 eur, pričom samotné poistné na šesť mesiacov je vo výške 353 eur. V tomto prípade mám trochu pochybnosti o tom, či takéto poistenie vôbec pán Šalmík potreboval, pretože ide o poistenie, ktorého cena v pomere s kúpnou cenou vozidla je pomerne vysoká. AAA Auto tvrdí, že poistenie nie je povinné ani nutné, prezentuje ho však ako výhodný benefit vo forme zľavy z ceny auta. Spotrebiteľom tak ťahá medové motúzy popod nos, keďže vidia zľavu aj výhodu poistenia. No, nezober to. Je ale v poriadku, ak je zľava viazaná na uzatvorenie poistenia? Je otázne, či ide o férovú praktiku voči spotrebiteľovi a je potom otázka, či v prípade, že by spotrebiteľ odmietol uzavretie daného poistenia, či by aj túto zľavu dostal. Ak teda aj vy patríte medzi nespokojných klientov AAA Auto, skúste sa ešte so zamietnutou reklamáciou obrátiť na ombudsmana. Samotný tento akt nezaručuje, že sa mu nakoniec vyhovie, hoci sa snažíme hľadať všetky možnosti, ako vyjsť týmto zákazníkom v ústrety. Ak chcete riziko problémov pri kúpe jazdeného auta znížiť na minimum, máme tu pre vás ešte jednu radu. Vyberte sa do AAA Auto s automechanikom a na podpis zmluvy s právnikom. Odporúčam ľuďom, aby si zobrali advokáta, keď ide o takýto zložitý kontrakt, alebo finančného poradcu, niekoho, kto tej veci rozumie. Nedať sa dotlačiť do nejakého kontraktu, ktorý mu nevyhovuje. Je dobré, keď sa poistia dobrým mechanikom a prečítajú si zmluvu a až potom podpíše zákazník zmluvu s AAA Auto. Akosi podvedome očakávame, že za kvalitu si treba priplatiť a čím je výrobok drahší, tým dlhšie nám vydrží. Nuž, nie vždy je to tak a po uplynutí 2 ročnej záručnej lehoty sa váš výrobok môže pokaziť. Hľadáte spôsob, ako ho opraviť a zistíte, že mimozáručná oprava nie je možná. Prečo? Zisťovala A. Záborská. Keď ste si kedysi kúpili výrobok, tak niečo vydržal. Teraz vydrží dva, tri roky. Pán Straka sa spoliehal na kvalitu a tak sa rozhodol pre nie lacný výrobok. V roku 2013 si kúpil televízor. To je Smart TV Samsung. Tento televízor stál 999 eur. Rok po dvojročnej záruke sa nám objavila zvislá čiara na obrazovke. Technik nám povedal, že pomaly odchádza displej. Tisíceurový televízor slúžil bezchybne len tri roky. Pán Straka chcel chybu na ňom vyriešiť, no v rámci dvojročnej záruky to už nebolo možné a tak požiadal výrobcu o výnimku na predĺženie záruky. Hneď mi odpísali, že v plnej miere sa mi to zamieta. Samsung ma odporučil na servis, aby som si na svoje náklady opravu zriadil. Ak ide o ukončenie záručnej doby, tak tam spotrebiteľ žiadne nároky nemá, okrem prípadu, ak by s predávajúcim uzatvoril napríklad nejakú zmluvu, ktorej predmetom by bola pozáručná oprava, alebo by uzatvoril nejaký druh poistenia. V tomto prípade ide už o zmluvný vzťah, čiže domáhať svojich nárokov sa môže. Bol som trochu neoblomný a hovorím, chcel by som ho opraviť. Pokiaľ sa nechcel pán Straka pozerať na obrazovku, ktorú mu predeľovala čiara, nezostávalo mu nič iné, len osloviť autorizovaný servis, avšak odpoveď zo servisu bola pre nášho sťažovateľa beznádejná. Z autorizovaného servisu prišla odpoveď, že na sklade náhradné diely nemajú. Bol som prekvapený. Konkrétna odpoveď, chybný panel, oprava nemožná. Chybný dielec sa nedodáva, čo znamená, že výrobca ho už nevyrába. Podľa výrobného štítku televízor vyrobili v roku 2012. Sťažovateľ ho používal od roku 2013 a bezchybne mu fungoval len 3 roky. Dnes po záručnej lehote už naň nezoženie náhradný dielec. Neexistuje taký právny predpis, ktorý by nútil dodávateľov po uplynutí záručnej doby poskytovať čo i len za nejaké peniaze náhradné diely. Táto povinnosť sa týka výlučne vozidiel a vtedy musí výrobca alebo zástupca výrobcu zabezpečiť náhradné diely minimálne 5 rokov po tom, čo sa ukončí výroba, alebo hromadný dovoz vozidla na územie SR. Výrobca by mal zákazníka upozorniť, koľko rokov budú dostupné náhradné diely, aby sa vedel zákazník zorientovať. Takáto informácia nie je pre výrobcu povinná. Ak mám hovoriť z pozície spotrebiteľa, tak z môjho pohľadu by som to uvítala, lebo je to výrazná pomoc, doplnok, keď sa spotrebiteľ rozhoduje. Zdá sa, že konať navyše v prospech spotrebiteľa, zatiaľ nie je v záujme nikoho z kompetentných. Ako nám potvrdili aj na ministerstve hospodárstva, podobnú zmenu legislatívy týkajúcu sa informačných povinností neplánujú. Niektoré krajiny EÚ sa však snažia v prospech spotrebiteľa robiť viac. Mohli by sme sa inšpirovať napríklad vo Francúzsku. Tam sa snažia aktuálne v zákone presadiť, aby výrobcovia a obchodníci mali povinnosť písomne informovať zákazníkov nielen o tom, akú životnosť môžu od výrobku očakávať, ale aj dokedy budú dostupné náhradné diely. Keby nám povedali, že náhradné diely po 4, 5 rokoch už nebudú existovať, keby bola takáto komunikácia u predajcu, tak by som to nekúpil. Zmena nastane len v rámci nariadenia EK o ekodizajne, kde už bude stanovená minimálna životnosť výrobku. Začína to vysávačmi, sú to prvé výrobky, ktoré už od 1. 9. 2017 majú v legislatíve povinnosť mať minimálnu životnosť, je tam stanovených 500 hodín. Bude to pokračovať ďalšími výrobkami, ktoré sú v jednaní. Týka sa to hlavne veľkých domácich spotrebičov chladničky, pračky, umývačky riadov a televízne prijímače. Treba vyvíjať tlak na obchodníkov a vyberať si produkt nielen podľa ceny, kvality, ale aj podľa ochoty obchodníka poskytnúť predĺženú záruku. V krajinách západnej Európy si to dodávatelia uvedomili, lebo sa zostruje boj o spotrebiteľa a už začína byť štandardom, že dávajú nadštandardnú záruku, minimálne tri roky. Záručnú dobu určuje výrobca, pretože musí vedieť, aké vlastnosti ním vyrábaný výrobok má, koľko vydrží. Výrobca by mal tiež vedieť, či bude mať k dispozícii náhradné diely na vykonanie záručných opráv. Aj v tomto prípade bola štandardná záruka dva roky a po nej už pán Straka nemal šancu, že mu jeho televízor opravia. Nuž, ale ani tento výnimočný prípad nevedel výrobca výnimočne vyriešiť v prospech svojho zákazníka. Človeka to hnevá. Ak to má pozerať tri, päť rokov, tak príde možno aj o zrak, lebo stále sme zavesení na tej čiare očami. Aspoň displej keby vymenili, alebo iný televízor. Opraviť sa to nedá, tak nastúpi Matka Zem. Aj keď podľa ministerstva životného prostredia elektroodpady predstavujú z celkového množstva produkovaných odpadov to menšie množstvo, skutočnosť, že sa elektrické zariadenia stávajú odpadom už po 3 rokoch, z environmentálneho hľadiska nie je priaznivá. Dôležité bude nastavenie politiky viac na obehovú ekonomiku, ktorá nerieši len samostatné odpady, ale venuje sa materiálovým tokom, nastavenie výroby, materiálov, surovín a elektrozariadení tak, aby sa čo najviac dali spotrebovať aj po ukončení životnosti. Je to jedna z priorít rezortu životného prostredia riešiť obehovú ekonomiku na čo najväčšej úrovni. Ak sa vám teda výrobok pokazí po dvoch rokoch, môžete sa len modliť, aby výrobca ešte vyrábal náhradné diely, lebo európska legislatíva ho k tomu nezaväzuje. Spotrebitelia si musia uvedomiť, že trh je založený na tom, aby sa tovary obmieňali a aby peniaze išli do obehu. Aj produkty sú možno nastavené zámerne tak, aby po uplynutí záručnej doby sa skrátila ich životnosť, aby spotrebiteľ bol nútený tovar vymeniť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.