Občan za dverami 6.4.2017

By | apríl 6, 2017

Tak sme sa dosmiali na sviatku bláznov a teraz sa zamyslíme nad bláznovstvami života. Reálnymi i virtuálnymi. Vitajte, občania za dverami. Obťažuje ich prevádzka, ktorá roky funguje načierno. Ten hluk je rušivý. Beriem to ako trest. Nedodala tovar, nevrátila peniaze a podvod sa nestal. Aj takto funguje eseročka v SR. Prišla som o šaty i o peniaze. Väčší pokoj a lepší vzduch. Dôvody, pre ktoré sa sťažovatelia z nasledujúcej reportáže odsťahovali z Bratislavy do obce Nový Život v okrese Dunajská Streda. A prekvapenie na seba nenechalo dlho čakať. V susedstve ich domu vyrástla výrobňa od začiatku fungujúca načierno. Starosta dáva od problému ruky preč. Rovnako aj kompetentné úrady. Podľa nich je všetko v poriadku. Ale sem by nešli bývať. Dlhé obdobie bez povolenia je situácia mimo zákona. Takáto situácia by nemala nastať ani teoreticky. Okresná prokuratúra zatiaľ predmetnú vec nepreskúmala, nakoľko jej doposiaľ nebol napriek urgencii doručený príslušný materiál Náš sťažovateľ býva v obci Nový Život od roku 2008. Domy za jeho pozemkom využívalo poľnohospodárske družstvo ako sklady Bol to sklad umelých hnojív. Priviezli hnojivo, na jar ho rozhádzali a bol pokoj. Neskôr majitelia družstva do budovy priviezli stroje a zo slamy začali vyrábať pelety. Otvorené brány, prach. Vonku si nemôžeme sadnúť. Bielizeň vonku sušiť nemôžeme. Okno nemôžeme otvoriť. Mne prekáža viac hluk z bagra, ktorý tam pracuje. Po betóne tlačí naberačku. Ako keď prídu smetiari, chytia kontajner a búchajú ním, aby všetko vypadlo. Presne taký to je hluk. Pán Škuta je koncertný klavirista. V dome si pred 15 rokmi urobil vlastné nahrávacie štúdio. Rozbehlo sa mi to a potom sa rozbehli aj oni. Keď prenajímate štúdio, nemôžete im povedať, počkajte ide bager. Musel som to zrušiť. A investícia bola preč. Nech robia, ale nech sú vhodné podmienky. Toto nie je podnikanie. Ohrozujú život a zdravie všetkých okolo. Beriem to ako trest. Išiel som za starostom. Išiel som aj za vtedajším predsedom družstva. Vôbec ich to nezaujímalo. Na spustenie prevádzky bol nevyhnutný súhlas stavebného úradu, že sklad sa môže zmeniť na výrobňu. Potrebné boli aj povolenia ďalších úradov, napr. verejného zdravotníctva, životného prostredia. Družstvo však nič z toho pri spustení výroby nemalo. Svedčí o tom výzva starostu z augusta 2011. Zmenu užívania stavby stavebný úrad povolil až o 4 mesiace neskôr. Zaujímavé je aj to, že štátnym úradníkom pri povoľovaní výroby vôbec neprekážalo, že už dlhšie funguje načierno. Máme tu niekoľko bodov pre vydanie súhlasu. Najdôležitejšia je správa o oprávnenom meraní, čiže meraní hodnôt emisných veličín. Neviem sa vyjadriť k tomu, či obec vedela ako to funguje. To je kompetencia obce. V zmysle nášho zákona akákoľvek prevádzka môže byť spustená iba na základe nášho kladného rozhodnutia. Z tejto zápisnice to nie je zrejmé. Keby tam vtedy pracovali, tak by pracovali bez rozhodnutia. A za to je pokuta. Pri kontrole teda stačí vypnúť stroje a nerobiť. Úrady zaujíma len to, čo majú v zákone, limity prachu a hluku. Pán Kutulov ich opakovane žiadal, aby zasiahli. Povedali, že pri práci sú brány zatvorené. To nie je pravda. Keď sa tam pozriete, tam nie je prievan. Tam stojí prach. Ale dovnútra budovy nevidíte. Zamestnanci obvodného úradu tam išli a zistili možnosti na zníženie hlučnosti a prašnosti. Boli prijaté opatrenia, boli aj skontrolované a boli vykonané. Pre Obvodný úrad životného prostredia sa to skončilo. Máme emisie, ktoré vychádzajú zo zdroja znečistenia. A potom máme imisie. To je znečistenie ovzdušia na mieste, kde žijete. Sú rádovo nižšie a tam už môžu byť kumulované zdroje. Otázkou je ako sa im chce napísať správu. Napíšu pravdu, alebo prídu práve vtedy, keď je prievan a je to fajn. Predložili protokol o meraní hluku vo vonkajšom prostredí, protokol o chemických faktoroch v pracovnom prostredí a meranie hluku v pracovnom prostredí. Bolo to v poriadku. Dá sa to zmerať keď ide stroj a aj keď nejde. Dá sa to urobiť tak… Na papieri je všetko v poriadku. A dá sa to urobiť aj v iných prevádzkach. Potom prídete na miesto a zistíte, že problém tam naozaj je. Je možné, že keby sa vykonalo opakované meranie, teoreticky je možné, že tam môžu byť rozdiely. Ale nezvykne byť veľký rozdiel. Je fakt, že ten hluk je rušivý. Či by sa to nameralo, to neviem. Dotknuté orgány štátnej správy hája určitý verejný záujem. Občan je ako keby sám za seba. Na druhej strane by mali orgány chrániť verejný záujem, teda aj záujem toho občana. Je to prepojená nádoba. vydám rozhodnutie. Obsahovo sa nad tým nezamýšľam. Pán Kutulov sa svojich práv domáhal ďalej. Odvolal sa voči rozhodnutiu mal byť účastníkom konania. Vtedajší Krajský stavebný úrad v Trnave mu dal za pravdu a rozhodnutie zrušil. A všetko sa zopakovalo. Urobili dodatočné povolenie. Opäť bolo zrušené. A odvtedy robia bez povolenia. Je to tak. Okresný úrad v Trnave rozhodnutie obce zrušil v januári 2014. Dôvodom bolo porušenie stavebného zákona a zákona o správnom konaní. Bolo vyhlásené ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Bolo iba ústne konanie. Miestne zisťovanie nebolo. Zápis z ústneho konania nebol podpísaný všetkými. Podpísal ho iba pracovník, ktorý ho vyhotovil. To je vážna chyba. Šesť rokov robia bez stavebného povolenia. Potom sa mala zastaviť výroba a malo sa vydať dodatočné stavebné povolenie. Na jeho základe by mohla začať prevádzka. V prvom rade mal konať stavebný úrad. Takéto dlhé obdobie bez povolenia je situácia mimo zákona. Nemala by nastať ani teoreticky. Odporúčam volať políciu a žiadať zadokumentovať protiprávny stav, ktorý evidentne trvá. Ak si človek trúfne a zavolá políciu, treba predložiť všetky doklady a žiadať, aby začali konať. Potom sa to už odstupuje na ďalšie orgány a tlak sa rozloží z rôznych strán. O rozhovor sme žiadali aj starostu obce Nový Život. Chceli sme vedieť prečo peletáreň funguje 3 roky načierno. Starosta sa s nami odmietol rozprávať. Spis k problému vraj poslal na prokuratúru a nemal by k nemu podklady. To však nie je pravda. Prokuratúra potvrdila, že spis dodnes nemajú, hoci ho žiadajú od januára. Prokuratúra vec nepreskúmala, lebo nemá doručený spisový materiál. Je tam porušenie zákona. Starosta je volený, ja nemám žiadny dosah. V novom stavebnom zákone by sa to malo riešiť. Mali by sme mať moc, že by sme mohli pokutovať tento úrad, ak poruší zákon. Pýtali sme sa aj konateľov poľnohospodárskeho družstva si sídlom v Novom Živote. Na otázky nám neodpovedali. Tvrdia, že činnosť peletárne práve ukončili a minulosť ich nezaujíma. Susedia sú aspoň takto informovaní, aby sa v novom povolení nenechali obísť. A čo spomínané úrady? Nemáme nové podanie. Mám tu celý spis. Nie je nič podané. Sľuby o skončení prevádzky peletárne nie sú novinka. Vlani v apríli som na schôdzi obecného zastupiteľstva starostovi vytýkal, že tu je bordel. Vtedy povedal, že ešte 2 týždne a končia. A stále robia. Poľnohospodárske družstvo je aj prijímateľom eurofondov z rezortu pôdohospodárstva. Hoci nečerpali peniaze priamo na peletáreň, zaujímalo nás, či porušenie zákona z ich strany nie je dôvod na vrátenie peňazí. Je to škandál, ak družstvo prevádzkuje akúkoľvek výrobu bez povolenia. Nemám znalosti o tom, že sú tam nezrovnalosti. Pozriem sa na to. V budúcnosti budeme dbať na to, aby takéto niečo nevznikalo. Aj my budeme sledovať či a kedy peletáreň naozaj výrobu skončí, či nové plány poľnohospodárskeho družstva stavebný úrad povolí a za akých podmienok. Hlavne, aby pán sused mal pokoj. Keď bude mať on pokoj, tak ho budeme mať my všetci. On je najbližšie, je najviac postihnutý. Rozhodovanie úradov by malo vyvažovať verejné záujmy. Aj záujem podnikať a dosahovať zisk. Ale na druhej strane je tu ochrana životného prostredia, zdravia a podobne. Beriem lieky na srdce, na cukrovku. Beriem lieky na nervy. A najnovšie aj na pľúca. Zákazník je u nás stále malý pán. Aj keď je súd na jeho strane. Aj vtedy ho čaká ešte dlhá cesta kým dosiahne to, čo mu skutočne patrí. Dočká sa vôbec niekedy? Objednala som si spoločenské šaty cez spoločnosť Iron lady. Bolo to v roku 2014. Nemám konfekčnú veľkosť. Vždy si riešim veľkosti individuálne. Preto som nakupovala na internete. V tom čase spoločnosť Iron lady mala viacero internetových obchodov. Tam, kde si naša sťažovateľka vyhliadla šaty, nemali jej veľkosť. Zamestnankyňa jej telefonicky odporučila ich ďalšiu internetovú stránku. Zadala som si objednávku. Balík prišiel. Nebola v ňom faktúra. Nechala som si obal zo šiat, aby som mala doklad o zaplatení. A sťažovateľku čakalo ďalšie prekvapenie. Šaty mi boli malé. Na visačke bola moja veľkosť. Ale keď som šaty premerala metrom, rozmery nesedeli. Za šaty som zaplatila 147 eur. V presvedčení, že došlo k omylu a po telefonickej dohode so spoločnosťou šaty vrátila. Odoslala som ich späť. Nesmelo to ísť na dobierku, tú nepreberajú. Balík si prezvali. Neozvali sa, tak som im napísala čo je s mojou reklamáciou. Chcela som späť peniaze. Prestali so mnou komunikovať. Pani Valková sa cítila oklamaná, rozhodla sa vec riešiť právnou cestou. Napísala som žiadosť na platobný rozkaz. Súd mi vyhovel. Stálo ma to ďalšie peniaze. Poplatok bol 16,50 eur. Platobný rozkaz bol a oni vôbec nereagovali. Ak sa veriteľ nedomôže svojej pohľadávky cez platobný rozkaz, je tu inštitút exekučného konania. Napísala som mail, či by boli exekútori ochotní zobrať tento prípad. Povedali mi, že týmto sa nezaoberajú. Exekučné konanie začína na návrh. Ak oprávnená veriteľka podala návrh na začatie exekučného konania, tak by ho exekútorský úrad prijal. Nevedela som, že mám podať oficiálnu žiadosť. Od 1.4. vstupujú do účinnosti zmeny exekučného poriadku. Môže obrátiť na súd s návrhom na exekučné konanie. Exekútorom sú veci náhodne prideľované zo súdu. Budem bojovať za svoje peniaze. Spoločnosti Iron lady a jej konateľke začali zákazníčky pribúdať. Žiaľ s podobnou skúsenosťou. Mne poslali nakrivo ušité šaty. Vrátila som ich v ten istý deň. Povedala, že vráti peniaze. Už to je viac ako 2 roky a nemám ani šaty, ani peniaze. Dlžná mi je 95 eur. SOI dostala 50 podnetov. Všetky sa týkali toho, že spoločnosť porušuje zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. nevracia spotrebiteľovi peniaze ak on využije zákonné právo a vráti tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Nepreberá zásielky, nevybavuje reklamácie. Takýto prístup spoločnosti Iron lady s.r.o. ku svojim zákazníčkam dospel k uloženiu niekoľkých sankcií zo strany SOI. Za porušovanie zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o predaji na diaľku. SOI uložila aj tri poriadkové pokuty. Za meranie výkonu kontroly. Všetko v najvyššej sume 1 600 eur. Ako je to s vrátením dlžných peňazí zákazníčkam sme chceli vedieť od konateľky spoločnosti J. Cifrákovej. V sídle spoločnosti v Košiciach sme žiadnu takúto firmu nenašli. Bez odozvy boli aj ďalšie pokusy, mailová i telefonická komunikácia. Pri volaní na kontakty vedené na webovej stránke spoločnosti Okresný úrad Košice zrušil ešte koncom minulého roku spoločnosti Iron lady živnostenské oprávnenie. Okrem iného aj na zákazkové krajčírstvo a zásielkový predaj. No na internete stále nájdete viacero e shopov, ktoré stále prevádzkuje. Stále podniká. Je to zarážajúce. Prevádzkovaním e shopu a predajom tovaru spotrebiteľovi môže dochádza k neoprávnenému podnikaniu. Inšpektorát v Košiciach sa s oznámením obrátil na políciu. Konateľka spoločnosti Iron lady J. Cifráková má podľa polície prechodný pobyt v Marcelovej. Odtiaľ prišiel aj balík našej sťažovateľke. Rovnako na adresu v Marcelovej majú zákazníčky podľa obchodných podmienok posielať aj vrátený tovar. Z tohto dôvodu sa podnetom zaoberala polícia v Komárne. Inšpektorát v Košiciach vie, že je otvorených viacero e shopov a túto informáciu posúva príslušným orgánom. Z podnetov spotrebiteľov vyplývalo podozrenie na možné páchanie trestného činu podvodu. Spotrebiteľov bolo naozaj veľa. Sumy, ktoré sa spotrebiteľom nevrátili boli v stovkách eur. O to viac nás zaujímalo ako toto počínanie vyhodnotila polícia. Zdá sa, že stále je dosť zákazníčok, ktoré do omylu skutočne uvedené boli a Iron lady im peniaze skutočne dlhuje. Dala som výzvu na internet a ozvalo sa mi asi 27 žien. Ozývajú sa mi stále. Z tých 27 žien nevrátila ani jednej peniaze. Spolu to je už skoro 3 000 eur. Ani jednu z nás polícia neoslovila. SOI, ktorá podala trestné oznámenie na spoločnosť Iron lady, momentálne zvažuje možnosť obrátiť sa na prokurátora, aby preveril, či polícia dostatočne vyšetrila daný podnet. Ide mi o to, aby neoklamali ďalších ľudí. Prišla som o šaty a aj o peniaze. Objednala som si u nich prvýkrát a samozrejme aj posledný. Skončilo sa veľké divadlo bláznov, ale iba na chvíľu a na televíznej obrazovke. Vonku ho hrajú naďalej. A tak je jasné, že o vaše príbehy nebude núdza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.