Občan za dverami 4.6.2017

By | jún 5, 2017

Hoci v slovenských rozprávkach býva často veľa krutosti, odsekávajú sa ruky, ježibaby sa pália v peci a draky prichádzajú o hlavy, vždy sa končia víťazstvom dobra a spravodlivosti. Škoda, že to tak nebýva aj v reálnom živote. Vitajte, začína sa 18. tohtoročné vydanie Občana za dverami. Sociálna poisťovňa jej vyplácala dôchodok aj po smrti. Teraz dávky vracia dedič. Moja mamička žiadny dlh nenechala. Niekto to zaplatiť musí. Dali si urobiť nové vchodové dvere. Výsledok ich zaskočil. Keby povedal, že dvere budú užšie, tak s tým nesúhlasíme. Auto mal po nehode v servise. Štát ho pokutoval za zmeškanú EK a TK. Hodil ma do jedného vreca s tými, ktorí úmyselne porušujú zákon. Kde bolo tam bolo, žila na Morave jedna dôchodkyňa, ktorej ale penziu posielala na Sociálna poisťovňa. Keď penzistka zomrela, dobrá SP jej ešte niekoľko mesiacov po smrti stále posielala dôchodok na účet do Českej republiky. Keď prišli v poisťovni na to, že už nemali, vypátrali dediča a od neho teraz pýtajú okolo 3 200 eur. On však z dôchodku svojej nebohej mamy nevidel ani cent. Sociálna poisťovňa mi ako jedinému dedičovi dala, že mám vrátiť peniaze Sociálna poisťovňa zvolila najjednoduchšiu, ale nie správnu cestu. Určite bol postup Sociálnej poisťovne správny. Stojíme si za ním. Moja mamička sa narodila na Morave, boli sme Československo. Láska ju priviedla na Slovensko, kde sa vydala a pracovala. Vtedy nikto nevedel, že sa rozpadne Československo. Po smrti otca jej mamička ešte žila, ale potrebovala opateru, tak sa moja mamina rozhodla, že sa vráti späť do rodičovského. Vrátila sa na Moravu a dostávala dôchodok zo Slovenska. Každý rok do konca januára však musela posielať Sociálnej poisťovni tzv. tlačivo o žití. Musí byť overené notárom, kde zisťuje, či ten človek ešte žije. Aj v januári 2011 si pani Milada Roszbecková splnila túto povinnosť, no už o tri mesiace sa pobrala na druhý svet. V januári 2012 tak už nemal kto poslať potvrdenie o žiží SP. Ak sa nám tlačivo nevráti, začneme konať a zisťovať, či ten človek žije a či dôchodok ďalej vyplácame. Sociálna poisťovňa oslovila Českú správu sociálneho zabezpečenia. O smrti pani Roszbeckovej sa SP dozvedela až rok po jej smrti. Pani Milada zomrela v apríli 2011. Ešte osem mesiacov jej poisťovňa stále posielala dôchodok na účet v Česku. Vznikli platby, ktoré boli vyplatené neoprávnene, tak to vymáhame späť. Sociálna poisťovňa mi ako jedinému dedičovi dala, že mám vrátiť peniaze Bolo to necelých 3 200 eur, nejakých 105 000 českých korún. Sociálna poisťovňa požiada oficiálnych dedičov, alebo tých, na ktorých má kontakt a vie, že s tým človekom bol prepojený Ak to odmietnu zaplatiť, vymáhame si to v občiansko právnom konaní. Sociálna poisťovňa zvolila najjednoduchšiu, ale nie správnu cestu. Vyzvala sťažovateľa ako jediného dediča, aby jej túto pohľadávku, o ktorej tvrdila, že ju má, aby jej ju splatil, hoci nebol v postavení dlžníka voči Sociálnej poisťovni. Dedič povedal, že to zaplatí, keď sme ho na to upozornili. Spláca to po sto eurách. Nechám si zobrať strechu nad hlavou? Dali by mi exekútora. Sociálna poisťovňa v tejto veci nevydala žiadne rozhodnutie, žiaden platobný výmer, neuplatnila svoju pohľadávku na súde v rámci trojročnej premlčacej lehoty. Sociálna poisťovňa napísala list, on zareagoval. Môžeme povedať, že sa chytil? Áno, pretože zákon o sociálnom poistení pozná takéto prípady, kedy sa dávka vyplatí osobe, ktorá je nie oprávnená ju prijať. V takomto prípade má SP možnosť vybrať si, či takúto náhradu škody voči tretej osobe uplatní alebo nie v závislosti od toho, aké ťažkosti môžu sprevádzať takéto vymáhanie. SP zvolila najjednoduchšiu, ale nie správnu cestu. Sociálna poisťovňa nepochybila, postupovala tak, ako je to v európskych nariadeniach, vyplácala dôchodok a svojim záchranným mechanizmom prišla na to, že dôchodok bol vyplácaný neoprávnene, bola uvedená do omylu. Európske normy, ktoré upravujú takéto cezhraničné vyplácanie dávok hovoria, že inštitúcie majú medzi sebou komunikovať efektívne a účinne. Zdá sa, že výmena informácií akosi nefunguje a kým začne, dovtedy si smrť mimo Slovenska plánujte najlepšie na december, prípadne január, aby pozostalí nemali problémy. Tí nemajú povinnosť informovať SP o úmrtí príbuzného v zahraničí. Ak to berieme z hľadiska tohto, ich zákonná povinnosť to možno nie je, ale je v záujme každého, aby je v záujme každého, aby vzťahy po rodičoch vysporiadal. Je to úplne normálna vec. Vážení pozostalí, teda aj keď nemusíte, pre istotu úmrtie príbuzného radšej oznámte Sociálnej poisťovni. Vyhnete sa takýmto patáliám. P. Roszbeck dedil po svojej mame len peniaze a to na základe závetu. Niečo na nejakých knižkách, čo mi notár vypísal. O dôchodku, ktorý chodil na účet aj po smrti, dedič nevedel. Nakoniec z neho ani nič nevidel. Môj mladší brat mohol disponovať účtami, ja neviem kde čo bolo. Od notára som sa dozvedel, aká tam je suma. K účtom som sa dostal až v októbri. Vtedy sa všetko zablokovalo, ale dovtedy si s tým mohol robiť môj mladší brat čo chcel. Neviem, že tam nejaké peniaze chodili, ale viem, že na účte nejaké peniaze boli. Karta vás pustí, keď z nej vyberáte. Logika veci hovorí, minul som to, musím to vrátiť. Odkiaľ som mal vedieť, že boli zo Sociálnej poisťovne? Z výpisov. Platil som z toho pohreb, všetko som platil, neviem, čo je z toho z SP. Peniaze som použil na to, čo si mama objednala. Mala tam okná, podlahy a podobne. Okná a podlahy si predsa neobjednávala po smrti. Objednala si to pred smrťou, ale faktúry prišli až potom. Platil som jej všetko, bývala u mňa. Preto to aj tak bolo urobené. Zdediť sa dajú len aktíva alebo pasíva, ktoré existujú ku dňu smrti poručiteľa. Nič sa nedeje, prežijeme. Zo sumy, ktorá tam bola, som mal len 30 %. Dôchodok si užíval na iné veci. Zisťoval som v bankách vo Vsetíne, vo Valašskom Meziříčí. Dali mi výpisy, že vtedy a vtedy tam chodil dôchodok. Pravidelne mesačne ho niekto vyberal. Vo Valašských Kloboukoch som na neho podal trestné oznámenie. Najskôr zapieral, že nevedel, že chodí nejaký dôchodok. Výpisy mal, tak vedel, že je to mamin dôchodok. To, že peniaze povyberal brat a P. Roszbeck podal na neho trestné oznámenie, dal vedieť aj Sociálnej poisťovni. Nezaujímalo ich, že som podal trestné oznámenie na brata, ktorý síce má dispozičné právo, ale nemal to vyberať, mal to vrátiť. Nevedel som o tých peniazoch. Právny vzťah mohol vzniknúť len medzi Sociálnou poisťovňou a osobou, ktorá tieto dávky skonzumovala. Konečným príjemcom dávok. O tom, kto je táto osoba, o tom Sociálna poisťovňa vedomosť mala, avšak aktívne nekonala, neparticipovala na trestnom konaní, ktoré prebiehalo v Českej republike. Neurobila žiadne právne kroky voči tejto osobe, aby danú pohľadávku vymáhala. Prečo ste neoslovili jeho brata? Oslovujeme oficiálneho dediča. Nepozeráme na to, ako si to v rodine vysporiadajú. Syn a dedič začal vysporadúvať tento záväzok voči Sociálnej poisťovni, bol dohodnutý splátkový kalendár, doteraz funguje, takže nemáme dôvod oslovovať brata. Sťažovateľ sa dostal do situácie, že sa na jeho úkor bezdôvodne obohatili rovno dve osoby naraz. Osoba, za ktorú platil to, čo platiť nemal a druhým subjektom je Sociálna poisťovňa, ktorej poskytol plnenie bez právneho dôvodu. Moja mamička žiadny dlh nenechala. Pristúpil som na to. Niekto to zaplatiť musí. Na mieste sťažovateľa by som urobila dve podania naraz. Jedným podaním by som požiadala prokurátora, aby preveril zákonnosť postupu Sociálnej poisťovne a druhým podaním by som si uplatnila od príslušného štátneho orgánu náhradu škody, ktorá mi bola spôsobená týmto nesprávnym úradným postupom. Určite bol postup Sociálnej poisťovne správny. Stojíme si za ním. Lepšie je to asi vymáhať od niekoho, kto je na Slovensku, ako od toho, kto tie peniaze zobral a nezaujíma ho to. Urobil sťažovateľ chybu? Nie. Jedinú chybu urobil, že veril SP, že vie, čo robí. Ak si niečo objednávate, dobre si naštudujte všetky náležitosti týkajúce sa zhotovenia výrobku, lebo ak vás na možné úskalia jasne a zrozumiteľne neupozorní profesionál, môžete byť nepríjemne prekvapení napríklad tým, že cez nové vchodové dvere, ktoré sú užšie ako pôvodné, vám neprejde do vnútra invalidný vozík. Zavolali sme, že chceme výmenu vchodových dverí. Odmeral vonkajšie zárubne, otvoril si dvere, odmeral vnútorné zárubne, výšku. Mysleli sme si, že to aj tak zostane. V septembri 2016 sa pani Šarkeziová s manželom rozhodli vymeniť na dome staré vchodové dvere. Pôvodne boli osemdesiatky. Znamená to, že vnútorný otvor mal minimálne 80 cm. Výmenou starých dverí za nové však nastala pre nich významná zmena. Až keď odišli, môj muž si robil obhliadku. Meral, že dvere sú úzke Cez dvere nám neprejde mraznička, veľký box, invalidný vozík. Invalidný vozík sme nemali, mala som ho až vo februári, pretože som si zlomila nohu. Je tu veľa vecí, ktoré potrebujeme vymeniť a cez dvere to neprejde. Vnútorný rozmer otvoru mal zrazu približne 73 cm namiesto pôvodných 80 cm, ktorý sťažovatelia roky užívali. Cena nových dverí s montážou bola vyše tisíc eur. Zaplatili sme zálohu 840 eur. Máme zaplatiť nedoplatok 312 eur. Zostatok sumy manželia ešte nezaplatili. Rozhodli sa dvere reklamovať v spoločnosti K Manip, ktorá zabezpečovala dodanie dverí aj ich montáž. Žiadali sme, aby dvere spravil tak, aby bola vnútorná svetlosť 80 cm. Napísal nám, že nám z doplatku odpustí 150 eur, ale nám to problém nevyrieši. J. Kramár, majiteľ spoločnosti K Manip, ponúkol manželom finančnú kompenzáciu. V reklamácii požadovanú výmenu dverí považuje podnikateľ za neopodstatnenú. V odpovedi vysvetľuje, že dvere sú plne funkčné a znížená svetlosť dverí je spôsobená širším rámom ako mali pôvodné dvere. Podľa J. Kramára stavebný otvor neumožňoval osadiť širšie dvere. Keď si prišla firma zmerať pôvodný otvor a vedeli, že tam bola pôvodne osemdesiatka zárubňa, 80 cm vnútorná svetlosť, podľa toho mal urobiť dvere. Musel vedieť, do čoho ide a ak mal širšiu zárubňu, mal upozorniť objednávateľa, je mu to nevychádza, nech si zväčšia otvor, alebo im ho zväčší on. Tak to urobí seriózna firma. Zárubne by sa dali posunúť do jednej aj druhej strany. Všetko by sa dalo vyriešiť. Nemusel byť len otvor, ktorý odmeral. O vysvetlenie sme požiadali aj majiteľa spoločnosti K Manip J. Kramára. S vyjadrením pred kamerou nesúhlasil. Poslal nám písomné stanovisko. Je dôležité, aby všetky vyjadrenia dodávateľa boli pre spotrebiteľa zrozumiteľné. Spotrebiteľ je laik, nemusí rozumieť odborným technickým pojmom. Žiadny spotrebiteľ pod užšou svetlosťou nemusí automaticky rozumieť, že pôjde o zúženie dverí. Môže to byť otázka skla atď. Nepovedal, že dvere budú užšie. Keby povedal, že dvere budú užšie, nesúhlasíme s tým. Logika dá, že cez dvere nám nič neprejde. Máme cenovú ponuku, nevšimli sme si to. Dôverovali sme mu, že to čo odmeria, že to aj vyrobí. Cenová ponuka v tomto prípade môže byť objednávka, návrh na uzatvorenie zmluvy. Občan s podnikateľom keď pripravujú zmluvu, keď sa dohadujú, musia odstrániť všetky možné rozpory do budúcna. Venovať sa príprave, nechať si vysvetliť, čo je predmetom zákazky, nechať si to potvrdiť. Aj cenová ponuka, nákres, musí byť pre spotrebiteľa zrozumiteľný. Dal nám podpísať preberací protokol, manžel ho podpísal, ale nevedeli sme, aké sú dvere. Keď hovoríme o preberacom protokole, tak je jasné, že je to náležitosť občianskeho zákonníka, kde ako objednávateľ potvrdzujem, že zhotoviteľ mi dielo dodal, bolo bez chýb a som s ním spokojný. Takže manželia si sami mali pred podpisom preberacieho protokolu dobre skontrolovať výsledné dielo. Žiaľ, ani vo sne im nenapadlo, že dvere sú vo finálnom vyhotovení užšie ako pôvodné. Spoliehala som sa na profesionálnosť. Nevedeli sme, aký rám budú mať dvere. Mysleli sme si, že čo na pôvodných dverách odmeral, to nám aj spraví. Je to únikový priestor, väčšinou odporúčame deväťdesiatky dvere. Keď sa ponáhľam, môžem ísť stresovo. Musí to byť 80 cm, nie menej. Prečo je to tu menej, to je nepochopiteľné, nie je to zvládnuté. Vyhláška ministerstva vnútra o protipožiarnej ochrane hovorí, že dvere na únikovej ceste nesmú byť užšie ako 80 cm. Pri jednoduchých a drobných stavbách sa štátny požiarny dozor, čiže kontrolná činnosť nevykonáva. Toto všetko v pôvodnom projekte manželia na dome dodržané mali. Prečo zhotoviteľ spoločnosť K Manip pri výmene dverí neakceptovala zákonnú normu na protipožiarnu ochranu, teda najmenšiu možnú šírku únikovej cesty, 80 cm, sme sa nedozvedeli. Nemôžem ísť pod 80 cm. Mohlo mu napadnúť, že nemôže urobiť užšie dvere ako 80 cm. Podľa zákona platí, že keď dodávateľ vidí, že spotrebiteľ si žiada niečo, čo je pre neho nevhodné techniky, má povinnosť ho na to upozorniť. Môže sa hocičo stať, starneme, choroby idú. Môžeme byť na invalidnom vozíku. Nie je to len dnes, zajtra, ale je to už do budúcna. Dvere sa každý rok nevymieňajú. Do úvahy prichádza odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. To si však vyžaduje, aby podali návrh na súd. Tento spor nebude jednoduchý preto, lebo to nie je spor o chybu, ale spor o to, čo sme si dohodli ako spotrebiteľ a dodávateľ. Všetko je to otázka dokazovania, či sa spotrebiteľovi podarí preukázať, že bol nejakým spôsobom uvedený do omylu už v okamihu, keď si dvere objednával. Je neprirodzené, aby si spotrebiteľ želal zúženie dverí. Našetrili sme si na dvere a takto to vyšlo. Byť tou firmou, tak to rovno vymením a mám pokoj. Jedny dvere je menšia škoda, ako mať hanbu. 330 eur, to je výška pokuty, ak s autom zmeškáte termín TK a EK. Štát ich od vlani posiela automaticky. Zákon je však nastavený tak, že do jedného vreca hádže majiteľov áut, ktorí sa kontrole úmyselne vyhýbajú s tými, ktorí na ňu ísť nemohli, či už ležali po dopravnej nehode zranení v nemocnici, alebo ich auto čaká v servise na náhradný diel. Existuje pritom možnosť, ako sa pokute vyhnúť, no štát o nej vopred občanov neinformuje. Štát som nepoškodil, štát je v tomto prípade ešte v pluse, pretože PZP je zaplatené, diaľničná známka je zaplatená. Máme zákon, ktorý namiesto zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky zvýšil šikanovanie občanov tohto štátu. Neuvažujeme nad úpravou zákona. Príbeh nášho sťažovateľa o nespravodlivej pokute za vynechanú EK a TK a začína vlani v lete. Bol som účastníkom dopravnej nehody, nie svojim zavinením. Poisťovňa si v decembri vyžiadala od polície záznam o nehode. Dostali ho v januári. Konanie poisťovne bolo zdĺhavé. Škodová udalosť sa definitívne uzavrela až 9. 2., keď poisťovňa nášmu sťažovateľovi vyplatila peniaze. Následne som oslovil servis, aby mohli pristúpiť k oprave vozidla. Nejde to zo dňa na deň, pretože aj oni majú nejaký poradovník. Medzi tým 6. 2. skončila platnosť EK a TK auta. Vedel som o tom, uvedomoval som si to a logicky som uvažoval nad tým, že sa nemám ako dostaviť na emisnú a technickú kontrolu. Vozidlo chcem naďalej používať, preto som zaplatil v decembri povinné zmluvné poistenie, v januári som zaplatil aj diaľničnú známku. O mesiac si pán Santoris našiel v schránke poštu z Okresného úradu Žiar nad Hronom. Pokuta dvakrát 165 eur za to, že nebol s autom na pravidelnej EK a TK. Potiaľto úradník okresného úradu pán Ing. Ziman postupoval v poriadku, pretože nemal iné podklady, na základe ktorých by mohol vec posudzovať a rozhodovať. Pán Santoris využil svoje právo a voči rozkazu podal do 15 dní odpor. Na moje veľké prekvapenie odpor bol zamietnutý, hoci som k nemu doložil aj fotodokumentáciu, potvrdenie zo servisu, že vozidlo je momentálne v nepojazdnom stave. Takže logicky emisnej a technickej sa s ním zúčastniť nedá. Je to nemysliteľné. Zaujímavé, že toto zdôvodnenie odmietnutia odporu nie je uvedené aj v samotnom rozhodnutí okresného úradu. Podľa advokáta mal preto úrad odpor pána Santorisa prijať a o pokute definitívne rozhodnúť až v správnom konaní. Nedá sa všeobecne nastaviť, aké doklady ste povinní predložiť. Doklady vyplývajú z toho, aké odôvodnenie poskytnete. Nedá sa všeobecne povedať, že musíte predložiť doklad o tomto, o tomto alebo o tomto. Pán Ing. Ziman nepovažoval za potrebné to rozanalyzovať a zvážiť všetky okolnosti, ktoré k porušeniu zákona viedli. Týmto ma hodil do jedného vreca s tými, ktorí úmyselne porušujú zákon v konkrétnom prípade a myslím si, že je to neseriózne. Odpor bol náležite odôvodnený. Úrad v tomto štádiu mal začať v súlade so zákonom správne konanie a v rámci správneho konania potvrdiť pokutu občanovi a zároveň mu mal aj uložiť povinnosť nahrať trovy štátu vo výške 30 eur. Toto sa nestalo, občan v tomto prípade ušetril 30 eur na trovách. Pokute by sa teda pán Santoris nevyhol. Zákon totiž nepozná situáciu, že auto je nepojazdné, alebo je jeho majiteľ zranený v nemocnici. Zjednoduším to, pokiaľ vám vozidlo nie je odcudzené, tak asi nemáte veľkú šancu uspieť, ak si nesplníte povinnosť podrobiť sa EK a TK. Zákon je trochu nedotiahnutý do konca, pretože nemyslí na takéto možnosti, kedy sa človek môže ocitnúť v problémoch, poruší zákon nie vedome. Vedú k tomu okolnosti, ktoré človek nemohol ovplyvniť, boli náhodné. Nový prísnejší zákon o TK a EK sa prijímal z dôvodu, aby zamedzil jazdám vodičov bez týchto kontrol. Išlo o zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke, ale nedoriešil sa prípad, keď je vozidlo havarované a vodič, majiteľ, nemá k vozidlu prístup, respektíve čaká na ukončenie poistnej udalosti, čaká sa na ukončenie samotného šetrenia a tak máme zákon, ktorý namiesto zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky zvýšil šikanovanie občanov tohto štátu. Vzhľadom na to, že rozkazné konanie bolo zavedené od 1. 1. 2016, ide o pomerne krátku dobu, aby sme mohli konštatovať, že zákon je nastavený nesprávne. Neuvažujeme nad úpravou zákona. Zrejme pán Ing. Ziman si je vedomý deravosti našich zákonov a odbil ma arogantne s tým, že keď sa mi to nepáči, môžem postúpiť vec súdu a že on sám prvý mi potrasie rukou a pogratuluje, ak súd vyhrám. Ako ste to vyriešili? Zaplatil som jednu aj druhú pokutu, pretože pokiaľ by som to dal na súd, stálo by ma to veľa času, určite aj nejaké peniaze, takže pokuta je nižšia ako cena zabitého času a peňazí, ktoré by som minul na cestovanie a podobne. Právo by však nemalo byť len o paragrafoch, ale najmä o riešení životných situácií. Tieto by sa dali vyriešiť doplnením zákona, ale aj prepojením informačných systémov štátu a poisťovní. Štát má všetky evidencie, má evidenciu, že bola nejaká nehoda, má evidenciu, čo je s vodičom, má evidenciu, kto bol vinníkom, poisťovne majú evidenciu a toto všetko nejaký čas trvá, kým sa to spraví a za ten čas nie je možné pokutovať niekoho za to, že štátu, úradom, resp. zákonnej a havarijnej poisťovni to tak dlho trvá. Stále trvám na tom, že v tomto prípade nebolo to úmyselné porušenie zákona. Ak bude auto opravené, pôjdem s ním na EK a TK a pokračujem ďalej vo využívaní vozidla. Podľa mňa je toto šikanovanie a zákon by mal byť napísaný tak, aby nešikanoval ľudí a to čo štát vie, aby sám medzi sebou sa dohodol. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že štát sa sústreďuje skôr na vyberanie pokút. Vlani sme takto do štátnej kasičky prispeli 70 miliónmi eur. Ak sa na to pozerám z pohľadu profesionála, advokáta, ktorý sa zaoberá právom denno denne, tak pre obyčajného občana je problémom zorientovať sa v spleti tejto legislatívy. Namiesto pokút by nezaškodilo viac osvety. Štát svojich občanov neupozorňuje, že ak s autom nemôžete ísť v termíne na EK a TK, radšej ho dočasne odhláste z evidencie. Odporúčam požiadať o dočasné vyradenie. Sú s tým spojené administratívne náklady, ktoré sú zanedbateľné oproti výške pokuty, ak si nesplním povinnosť. Dá sa to robiť tak, že sú všetci prepojení a štát funguje ako má, ale dá sa to robiť aj v takomto systéme v akom to máme. Stačí, keby majiteľovi vozidla prišla sms alebo e mail, že dovtedy a dovtedy sa má zúčastniť technickej a emisnej kontroly. V e maili je obsah, že ak sa nemôže, pretože napr. je havarované vozidlo, tak má vykonať tieto a tieto právne kroky. Človeku to nepošleme, sme ticho a potom mu dáme čo najväčšiu pokutu. Informačná sms alebo e mail pred vypršaním lehoty by veci určite zjednodušilo a ľudia by si povedali, dobre, keď už som daňový poplatník, tak nejaký servis za to zo strany štátu mám. Človek má nejaké povinnosti, ale aj nejaké práva. V tomto prípade minimálne právo na spravodlivosť bolo trochu obídené. Na dnes je to všetko. Nabudúce okrem iného budeme pokračovať v téme pokút za chýbajúce TK a EK. Tentoraz z pohľadu následkov zanedbania prepisu auta na nového majiteľa. Dostať pokutu za chýbajúce kontroly auta, ktoré ste pred 10 rokmi predali, dokáže poriadne nahnevať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.