Občan za dverami 4.12.2016

By | december 4, 2016

Pamätáte sa na tzv. liberalizačné balíčky a na to, ako po nich skokovo rástli ceny? Za posledných 25 rokov zdražovala spolu s energiami aj voda. Preto sme ňou začali šetriť. Výrazne. Až tak, že spotreba v domácnostiach klesla niekde až pod hygienické minimum. Predajcovia vody však chcú vytvárať zisky, ale spotrebitelia sa bránia, aby neplatili za vodu, ktorú nespotrebujú. Vodomer síce meral nesprávne, no zaplatiť museli. Aj za nespotrebovanú vodu. Bratislavská vodárenská spoločnosť nepristupuje seriózne k zákazníkovi. Aj keď za auto riadne zaplatil, vyše roka nemá ani auto, ani peniaze Po aute bolo vyhlásené pátranie. Auto mi zobrali. Roky im chýba priechod cez cestu. Denne sa obávajú o svoju bezpečnosť. Nedostaneme sa na druhú stranu normálnym spôsobom. Musíte prebehnúť pomedzi autá. Zákony by mali byť natoľko jasné, aby predchádzali prípadným sporom. Alebo aspoň následne zabezpečili ich vyriešenie. Realita je však iná. Ukážkovým príkladom je spor medzi vlastníkmi bytov a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS). Jablkom sváru je merač studenej vody. Meral nesprávne. Na tom sa zhodnú. Otázkou je odkedy. Obe strany argumentujú paragrafmi vo svoj prospech a navrch má zatiaľ ten silnejší. Buď to dostatočne nevysvetľuje zákon, alebo BVS považuje za správne to, čo im vyhovuje. Odvolávky na jednotlivé znenia zákonov, ktoré túto problematiku riešia, nie sú totožné. Všetky zákony sú hry so slovíčkami. Mala to byť rutina ako roky predtým. Začiatkom januára 2015 odpísal pán Čaputa stav vodomerov vo všetkých domácnostiach ich bytového spoločenstva. Údaje sčítal a výsledok porovnal s hlavným vodomerom. Zostal nemilo prekvapený. Bol tam rozdiel okolo 270 kubíkov. Z hľadiska odchýlok vodomerov to je prijateľné. Keď som robil posledný odpočet za rok 2014, vznikol rozdiel až 800 kubíkov. Preto požiadali o úradné preskúšanie meradla. Skúšku vykonala Slovenská legálna metrológia. Vodárne demontovali vodomer a dali ho overiť. Protokol zo skúšky hovorí, že vodomer nevyhovuje. Je v nevyhovujúcom stave a nemeral presne. Vlastníci bytov to pocítili aj vo vyúčtovaní. Je to rozdiel asi 550 kubíkov. Robí to okolo 1 000 eur. A vrátili peniaze za 3 kubíky. To je 6 eur. To je úplne smiešne. Nemali vodárne vrátiť peniaze za celý vzniknutý rozdiel? Znie to logicky, no pre nás je podstatné platné znenie zákona. Musíme postupovať v súlade so zákonom. Ide o Zákon o verejných vodovodoch. Podľa neho musia vodárne uhradiť vlastníkom bytov finančný rozdiel, ale len od posledného odpočtu meradla po dátum podania žiadosti o jeho preskúšanie. V tomto prípade od 20.1. do 6.2.2015. Za tento čas nám uznali chybu vodomeru. Logicky to nemôže byť pravda. Vodomer začal zle merať počas roka 2014. Mohlo to byť až v decembri, ale možno už v januári. Tieto argumenty uviedli vlastníci bytov aj v reklamácii.12-04_obcan-za-dverami04089122-26-38 BVS ju zamietla. Odchýlka môže ísť oboma smermi. Pokiaľ by vodomer išiel v neprospech BVS, tak náklady sú na strane BVS, ktorá by ich znášala. Zákon je formulovaný neutrálne. Vlastníci bytov sa však oprávnene pýtajú, nebolo by správnejšie a aj spravodlivejšie, ak by zákon počítal nielen s odpočtom hlavného vodomeru, ale aj bytových vodomerov? Tie sa zvyčajne robia raz za rok. Ani vodárne nemajú ako zistiť, že vodomer je chybný. Zistí sa to až vtedy, keď sa to porovná s bytovými vodomermi. Naše meranie a ich meranie. S argumentmi sme sa oboznámili. S takýmto prípadom sme sa ešte nestretli. Je ojedinelý. Ak by bol opakujúci sa, tak sa ministerstvo vie na odbornej úrovni rozprávať o možnej ďalšej novele tohto zákona. Dajú sa robiť aj mesačné odpočty. Dnes sú vodomery na rádiový odpočet. Vieme to porovnať s fakturačnými údajmi od vodární. Záleží na ľuďoch koľko chcú do toho investovať. Okamih, kedy vodomer začal merať chybne sa pán Čaputa snažil nájsť aj tak, že pozorne porovnal spotrebu vody po jednotlivých mesiacoch za roky 2013, 2014 a 2015. Neúspešne. Tabuľky sme ukázali prezidentke Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov v SR. Toto sú dostupné údaje. Pokiaľ sú správne a pravdivé, tak z toho sa to vyčítať nedá. Musí sa na to brať ohľad a spriemeruje sa spotreba. Hľadá sa kompromis. Áno. So situáciou, keď sa nedá presne určiť množstvo odberu vody počas poruchy meradla počíta aj Zákon o verejných vodovodoch. V takom prípade sa má použiť údaj z minulého roka. Podľa BVS však nešlo o poruchu meradla, ale iba o nepresnosť v meraní. Je to hra so slovíčkami? Veď ak vodomer nevyhovuje a meria nepresne, tak má poruchu. Všetky zákony sú hry so slovíčkami. Zákon o metrológii rozpráva o slovíčku nevyhovuje, nie o poruche meradla. Odvolávky na znenia zákonov nie sú úplne totožné. Buď to dostatočne nevysvetľuje zákon, alebo BVS považuje za správne to, čo im vyhovuje. Ak v tomto zákone existuje hra o slovíčka, tak určite nie je na ministerstve, aby to rozseklo. Oslovili sme aj najpovolanejších. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Zaujímalo nás, či je meradlo funkčné alebo nefunkčné, ak nevyhovie počas skúšky metrologickým požiadavkám. Odpísali nám, že ak pri skúške meradla namerané hodnoty presiahnu povolené odchýlky, meradlo prestáva spĺňať metrologické požiadavky a nemožno ho považovať za funkčné. Preštudovali sme si tento prípad a naozaj ho nevieme rozriešiť. Ak je problém kde sú dva subjekty a nevedia nájsť zhodu, vyriešia to buď formou dohody, alebo to musí rozriešiť súd. Som presvedčený, že BVS nepristupuje seriózne k zákazníkovi. Išiel som do BVS a chcel som si vydiskutovať kto má pravdu, ale nedostal som sa k nim. Na vrátnici mi povedali, že všetko len písomne. Všade sú nejaké mantinely. Vodárenská spoločnosť má nejaký mantinel v rámci zákona. A aj my máme nejaké mantinely. Len treba nájsť kompromisné riešenie, aby boli obidve strany spokojné. Dobrou správou je, že keď sme sa o problém začali zaujímať, BVS prejavila ochotu stretnúť sa so zástupcami vlastníkov bytov a diskutovať. Budeme hľadať riešenia, aby sme sa stretli približne na úrovni, ako boli nedoplatky, alebo zvýšená fakturácia po minulé roky. Urobíme nejaký kompromis. Ak sa neurobí náprava v tom, že sa zákon jednoznačne vysvetlí, tak budú stále zákazníci vodárenskej spoločnosti v nevýhode. Pán Kvas z nasledujúce reportáže si kúpil ojazdené osobné auto. Netušil do čoho sa nevedomky zaplietol. Oklamaný sa cíti nielen on, ale aj bývalá majiteľka a aj splnomocnenec, ktorý ho v jej mene predával. Akosi veľa oklamaných okolo jedného auta. Nemyslíte? Poďme zistiť kto ťahá za najkratší koniec. V súvislosti s touto vecou bolo prijatých viacero trestných oznámení Policajti mi povedali, že auto je zabavené v prospech leasingovej spoločnosti. Pán Kvas sa rozhodol kúpiť si auto. Zareagoval na inzerát z internetu. S predávajúcim sme sa dohodli. Auto sme si trocha otestovali, pozreli. Kúpno predajná zmluva bola pripravená. Podpísal som ju a vyplatil som mu hotovosť. Na zmluve je meno dámy. Stretli ste sa s ňou niekedy? Nie. On mi tvrdil, že má splnomocnenie na predaj auta. Ukázal mi ho. Odovzdal mi kľúče od auta a za dva dni mi prišiel veľký technický list. Povedal, že auto odhlásil, čo sa aj stalo. Následne som auto prihlásil. Nový majiteľ sa z auta dlho netešil Raz večer som odchádzal od rodičov a pri aute stáli policajti. Povedali, že mi zabavujú auto. Myslel som, že to je žart. Ale nebol. Po aute vraj bolo vyhlásené pátranie. Mal som ho asi pol roka, keď mi ho takto zobrali. Povedali mi, že auto je zabavené v prospech leasingovej spoločnosti. Na vozidlo má záložné právo spoločnosť sAutoleasing.SK. Tá poskytla úver ešte predchádzajúcej majiteľke. Ak je k úverovej zmluve podpísaná aj záložná zmluva a dôjde k zmene vlastníka, tak výkon záložného práva prechádza na nového vlastníka. O úvere a o tom, že auto je založené pán Kvas nevedel. V zmluve, ktorú podpísal, predávajúca deklaruje, že vozidlo nie je predmetom exekúcie a nevzťahujú sa naň práva tretích osôb Kedy vaša spoločnosť prišla na to, že auto má iného vlastníka? Na zmenu vlastníka sme prišli pri štandardných procesoch, ktoré sú spojené so zaistením riadneho plnenia vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu. Znamená to, že predchádzajúci vlastník nesplácal úver. S ohľadom na skutočnosť, že od klienta nemáme súhlas s poskytovaním osobných údajov, vám v danej veci nemôžem poskytnúť informácie. Ale môže to byť jeden z dôvodov. V súvislosti s touto vecou bolo prijatých viacero trestných oznámení. Z dostupných policajných informácií mal biznis vyzerať úplne inak. Vymyslel ho “mozog” operácie. Našiel si dvoch zárobkovochtivých ľudí. Jedna osoba bola ochotná zadlžiť sa a kúpiť si vozidlo na úver. Druhá osoba poza chrbát prvej jednala z nádejným kupcom. V našom prípade s pánom Kvasom. Všetko mal koordinovať “mozog”. “Mozog” biznisu až taký bezúhonný nebol, lebo slovo nedodržal. Medzitým však druhý aktér biznisu predal vozidlo na základe splnomocnenia nášmu nič netušiacemu sťažovateľovi. Všetko je u vyšetrovateľa. V piatok som mu dával výpovede. Tak isto som podal trestné oznámenie na ľudí, ktorí ma podviedli. Čo vám mám povedať? Bolo začaté trestné stíhanie vo veci pre trestný čin podvodu. K výsluchom a svedeckým výpovediam v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Z dostupných informácií sme teda nezistili čo by povedal “mozog” celého biznisu. Máme len sprostredkovanú informáciu. Vyšetrovateľ ho vypočul. Vraj odmietol vypovedať a nič nepovedal. Vo veci naďalej prebieha vyšetrovanie. Z taktických dôvodov nebudeme poskytovať bližšie informácie. Vyšetrovateľ na polícii, krajská prokuratúra, všetci mi povedali, že som vo veci iba ako svedok. Z Krajskej prokuratúry v Nitre mi oznámili, že si to mám riešiť v občianskoprávnom spore. Otázkou zostáva kto škodu pánovi Kvasovi vlastne spôsobil. Ak sa preukáže, že predávajúca nesplnomocnila tretiu osobu na predaj vozidla, tak je vysoko pravdepodobné, že by nebol úspešný.12-04_obcan-za-dverami02288022-26-33 Úspešný môže byť vo vzťahu k osobe, ktorá ho do omylu uviedla a predstierala také okolnosti, ktoré neboli v súlade so skutočným stavom. A ako to býva, kto má lepšieho advokáta, ten vyhráva. Naznačuje to už rétorika predávajúcej, ktorá toho svojho už má. Ak sme teda správne pochopili, polícia urobila zmenu v evidencii vozidla na základe toho istého neurčitého a nezrozumiteľného splnomocnenia, ktoré použil sprostredkovateľ pri jeho predaji. Plnomocenstvo by malo byť čo najviac konkrétne. Mali by tam byť uvedené podstatné náležitosti vo vzťahu ku zmluve, prílohou ktorej by plnomocenstvo malo byť. V prípade generálneho plnomocenstva sú vaše šance na súde oveľa menšie. Také plnomocenstvo by mohlo byť neplatné pre jeho neurčitosť. Takýto názor už zaujal aj Ústavnú súd SR. A teraz tu máme ešte jedno, najdôležitejšie upozornenie. Keď si kupujete ojazdené auto, okrem zisťovania či nebolo búrané, kradnuté a podobne, dajte si pozor, či nie je založené. Je potrebné preveriť existenciu záložných práv v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorý je verejne dostupný. Poučený z krízového vývoja je už aj pán Kvas. Existuje stránka, kde sú všetky záložné zmluvy, ale o nej vie u nás mizivé percento ľudí. Nikde sa nepropaguje, aby si ľudia dávali pozor. Dajú tam napríklad reklamu na ponožky namiesto tohto. Sťažovateľ sa môže brániť dobromyseľnosťou pri kúpe. Avšak platí, že ak je záložné právo registrované v registri záložných práv, tak sa na sťažovateľa nehľadí ako na dobromyseľného. Samozrejme ak preukáže opak. Už sa realizuje výkon záložného práva. Požiadali ste políciu, aby vám vydala predmetné vozidlo? Čakáme na súdne rozhodnutie o vydaní vozidla. Skúsme si dať na misky váh konanie protagonistov našej reportáže. Na jednej strane je náš sťažovateľ. Podpísal, kúpil, zaplatil, akurát si neskontroloval Notársky register záložných práv. Predávajúca si chcela zarobiť a bola ochotná zadlžiť sa, podpísať úverové zmluvy, záložné zmluvy a splnomocnenie bez toho, aby ho čítala. Cíti sa podvedená a oklamaná. Tak, ako pán Kvas. Rovnaké pocity má aj sprostredkovateľ predaja, ktorý mu auto predával. Veď mal len vybaviť prepis a zrejme inkasovať. Leasingová spoločnosť chce auto dražiť. Obchod zatiaľ vychádza “mozgu” operácie. A čo z toho vypláva? Ak na Slovensku idete do nejakého biznisu, tak platí: nedôveruj a to viac preveruj. Aj za cenu, že by ti výhodný obchod mohol utiecť. Niekoľko rokov sa snažíte bez obáv prechádzať cez frekventovanú cestu vedľa vášho domu. No bez priechodu pre chodcov to bezpečne nejde. Dokedy budú musieť obyvatelia Pionierskej ulice v Bratislave ešte čakať? Je to ťažké. Bojujeme s tým každý deň. Cestou do škôlky, zo škôlky. cestou na nákup. Stále tu čakám kedy budem môcť prebehnúť cez cestu. Nie je možné bezpečne sa dostať na druhú stranu. Pionierska ulica je veľmi frekventovaná cesta v Bratislave. Tvorí spojnicu medzi Račianskou a Karpatskou ulicou. Je rovná a dlhá, zvádza motoristov k rýchlejšej jazde ako k povolenej 50. Obyvatelia Pionierskej ulice 11 v Bratislave majú už roky niekoľkokrát za deň vyšší adrenalín. A to len preto, že chcú prejsť na druhú stranu cesty. Tam totiž majú všetky sociálne služby. Školu, škôlku, lekára, obchody, ktoré denne navštevujú. Rovnako, ako rodina našej sťažovateľky. Pre mňa je prioritné, aby tu bol priechod. Syn bude o pár rokov chodiť sám do školy. A nejde len oňho. Ide aj o našu bezpečnosť. V dome bývajú prevažne dôchodcovia. Pani Blaasový sa už od roku 2013, odkedy sa sem nasťahovala s rodinou, snaží komunikovať s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, ktorý je správcom verejnej cesty. Požiadali sme bývalého primátora, pána Ftáčnika, formou listu o zriedenie priechodu. Bol koniec roka, tak nám odpísali, že v danom roku už na vybudovanie priechodu nemajú prostriedky. Napriek tomu, že zriadenie priechodu vyhodnotili všetky zainteresované strany ako opodstatnené. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave nemá námietky k zriadeniu priechodu pre chodcov na Pionierskej ulici za podmienky, že navrhovaný priechod bude umiestnený a navrhnutý v súlade s ustanoveniami Slovenskej technickej normy o projektovaní miestnych komunikácií, ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Bol vypracovaný projekt dopravného značenia. Pani Blaasová sa nevzdala a opäť požiadala magistrát o zriadenie priechodu pre chodcov. V roku 2015 znovu predložila projekt novému vedeniu mesta.12-04_obcan-za-dverami03343022-26-36 Pán Nesrovnal nám odpísal, že ho zaradia do návrhu investičných aktivít mesta. Rozpočet je v schvaľovacom procese a tak sa nevie či to bude schválené. Rozpočet sa schválil a ďalšia komunikácia s úradom prebiehala tým štýlom, že nemajú peniaze. Na túto investíciu peniaze nedostali. Túto investíciu zaradia do rozpočtu na budúce roky. A to môže byť u nás aj o niekoľko rokov. V tomto roku sme opravili 50 km ciest, vybudovali sme 70 bezbariérových úprav na 5 km chodníkov. Opravujeme zastávky MHD, nasvecujeme priechody pre chodcov. Vzhľadom na normy prijaté v mestskom zastupiteľstve na rok 2016 mali prioritu iné úpravy. Magistrát sa vyhovára, že nemá peniaze. Ale ani mi nezabezpečí možnosť ísť cez priechod niekde inde. Najbližší priechod pre chodcov majú obyvatelia Pionierskej ulice 11 asi 800 m od domu. A nie je to jediná prekážka. Nemám tam ako prejsť. Nie je tu prístupový chodník. Musela by som ísť cez kríky, po tráve. Alebo po krajnici. Z pohľadu bezpečnosti a intenzity cestnej premávky považujeme zriadenie priechodu pre chodcov v danom úseku za potrebné. Aj vzhľadom na skutočnosť, že tu chýba chodník pre chodcov zo strany obytného domu. Všetky zainteresované zložky sa zhodli na tom, že priechod by tu mohol byť. Z hľadiska bezpečnosti by tu aj mal byť. Bojujeme s tým už tri roky. Kto tadiaľto denné prechádza autom, tak vie aká tu je situácia. Pre mňa to je neriešiteľná situácia v tejto chvíli. Trend je taký, že počet áut sa zvyšuje. Doprava bude o 5 rokov vyzerať ešte horšie. Dožadovanie sa priechodu pre chodcov má na Pionierskej ulici 11 až neuveriteľnú, 30 ročnú históriu. V roku 1985 tu nášho syna zrazilo auto. Len preto, že tu nebol priechod pre chodcov. A v podstate sa nič nezmenilo. Podávali sa žiadosti aj za minulého režimu. Nič sa nepohlo ďalej. Vtedy to bolo zamietnuté. Vraj tu býva malý počet obyvateľov. Ako vidieť, za každého režimu si kompetentní našli iné dôvody. Dnes bránia priechodu, podľa odpovedí kompetentných, financie. Finančná čiastka sa pohybuje od 8 000 do 12 000 eur v závislosti od toho, či ide len o vyznačenie priechodu pre chodcov, vrátane zvislého a vodorovného značenia, alebo sa inštalujú aj dodatočné prvky. Napr. osvetlenie nad priechod. Stačí, aby si kompetentní k projektu sadli, vyčíslili reálne náklady a možno budú prekvapení. Podľa predpisov musí priechod pre chodcov okrem značenia a osvetlenia spĺňať aj bezbariérový prístup z oboch strán. V tomto prípade by investícia možno nemusela byť až tak vysoká, keďže jedna časť z povinných prvkov už stojí na mieste. Na mieste kde by mal byť priechod už je osvetlenie. Netreba budovať špeciálne osvetlenie. O to lacnejšie môže byť vybudovanie priechodu. Že by po našej návšteve na Magistráte hl. mesta Bratislavy začalo obyvateľom Pionierskej ulice svitať na bezpečnejšie časy? Na rok 2017 počítame s navýšením finančných prostriedkov zo súčasných 9 mil. až na 12 mil. eur. Tento priechod pre chodcov by mohol byť vybudovaný na jar 2017. Definitívne bude súčasťou budúcoročného rozpočtu. Občania už v tomto smere nemusia robiť nič. Už len čakať, či sa tak aj stane. O tom, kedy začnú obyvatelia Pionierskej ulice 11 bezpečne prechádzať cez cestu sa prídeme presvedčiť aj my.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.