Občan za dverami 4.10.2015

By | október 25, 2015

Nevie sa najesť, nevie rozprávať, nehovoriac o základných hygienických potrebách, vie, že ide o 24 hodinovú, 365 dňovú vyčerpávajúcu starostlivosť a obetu. Naštudovanie neustále sa meniacich zákonov, na základe ktorých mu štát vypláca sociálne dávky, mu neostáva čas a častokrát ani chuť. Verí, že ho aspoň na základné povinnosti upozorní úradník. Pani Šimová dnes už vie, že spoliehať sa na nepovinnú ústretovosť úradníkov, či ich ľudskosť, je na Slovensku naivné. Keď syn dosiahol 18 rokov, bolo potrebné sa zaregistrovať sa na sociálnej poisťovni, že sa o neho starám naďalej. Bolo potrebné zaniesť čestné prehlásenie a zaregistrovať sa. Čestné prehlásenie o čom? Že som na opatrovateľskom a nemám iný príjem okrem 180 eur z Úradu práce a rodiny. Vy ste to neurobili? Nie, pretože som to nevedela. Registrovala som sa v r. 2006 v sociálnej poisťovni. Vtedy mal Erik 14 rokov. Nikto mi nepovedal, že sa mám znovu registrovať, keď bude mať 18. Zuzana Šimová z Matejoviec nad Hornádom má 50 rokov a takmer polovicu z nich opatruje svojho ťažko zdravotne postihnutého syna, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Potrebuje kŕmiť, prebaľovať a všetky úkony vykonávam ja. Je zbavený svojprávnosti. Nevie čítať ani písať. Ide o 24 hodinovú starostlivosť. Áno. Neviem, čo je dovolenka, čo je oddych. Syn Z. Šimovej Erik má dnes 23 rokov. Je z neho mladý muž, váži 60 kg a opatera je pre jeho mamu stále namáhavejšia. Za svoju prácu dostáva od štátu opatrovateľský príspevok 184 eur. Zároveň za ňu štát platil dôchodkové poistenie. To, že už 5 rokov tak nerobí, náhodne zistila starostka obce. Rátalo sa jej to do 18 rokov ako opatrovanie dieťaťa. Keďže chlapec má už 23 rokov, po 18 ke si mala dať novú registráciu ako ošetrovanie blízkeho člena rodiny. Pani Šimová následne navštívil pobočku sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi, aby sa od úradníčky dozvedela, že si za to môže sama. Povedala mi, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Musíme si zvykať na prostredie, ktoré je u nás, že nie všetko za mňa vybaví štát, aj keď som jeho poistencom. Musím sa zaujímať o svoju životnú situáciu. Musím si hľadať informácie, ako mám postupovať a musím konať. Zákon je napísaný. Ja nie som študovaná právnička, že by som ja také veci študovala. Mohli mi povedať, aby som sa zaregistrovala, lebo mi štát nebude platiť dôchodkové. Tak som stratila 5 rokov. Nie je to utajená povinnosť.10-04_Občan za dverami[(013704)18-55-12] Platí zákon, ľudia sa musia zaujímať o svoje povinnosti a zákonné možnosti. Či ju mohol niekto upozorniť? Opakujem, že ľudia sa musia sami zaujímať. Povedali mi, že oni nie sú povinní upozorňovať ma, či za mňa platí štát, alebo nie. Ale manželovi prišiel 3 krát list zo sociálnej poisťovni ohľadom 2. piliera. Vtedy im nebolo ľúto, že to posielali. To ich nestojí peniaze? Orientovať sa v meniacich zákonoch majú problém aj samotní úradníci. Pani Šimová tvrdí, že pobočku SP v súvislosti s dôchodkovým poistením navštívila viackrát a stále dostala protichodné informácie. Bola som tam 3 krát a zakaždým mi inak povedali. Dostali 3 rôzne odpovede, ktoré sa navzájom vylučovali. Nezdá sa mi to, pretože informácie ohľadom poistencov štátu sú tak základné, že každý pracovník v call centre, alebo na pobočke vie jednoznačne odpovedať. Ste si istý? Áno, sú školení. Hoci hovorca sociálnej poisťovne je presvedčený o neomylnosti a fundovanosti jej pracovníkov a o tom, že poskytujú dostatok potrebných informácií, prax často ukazuje iné. V. Javorská je tiež opatrovateľkou svojho ťažko postihnutého syna a s úradníkmi má iné skúsenosti. Keď sa ide človek informovať na úrad, nie je veľká ochota poradiť. V niektorých prípadoch má človek pocit ako keby im štát povedal, aby sme boli čo najmenej upovedomení, aby sme mohli čo najmenej od štátu dostať. Ale ak by ste mali dlh na poistnom, sociálna poisťovňa ho môže, teda podľa zákona musí vymáhať až 10 rokov spätne. Alternatívu, že si p. Šimová doplatí poistenie za chýbajúcich 5 rokov, zákon nepripúšťa. Nie je možné, aby sa prihlásila spätne, prípadne doplatila poistenie. Jediná možnosť, ako sa opäť stať poistencom štátu, bolo podanie novej prihlášky na dôchodkové poistenie. Urobila tak koncom augusta, no nebolo to také jednoduché. Aby tak mohla urobiť, musela sa vzdať poslaneckej odmeny. Funguje ako obecná poslankyňa. Prečo? To hovorí zákon. Zdá sa mi to zvláštne. Keď som volala do sociálnej poisťovne, povedali mi, že aj napriek tomu, že sa môže zaregistrovať, tak nemôže, lebo od nás berie príjem. Ale ten je smiešny. Za každé zastupiteľstvo berie 15 eur v hrubom. Nesmiem mať žiadny iný príjem. Odmena nebude vyplácaná, ale poslankyňou bude naďalej. Čo bude s tými peniazmi? Peniaze zostanú v našom malom rozpočte. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia na jednej strane umožňuje matkám privyrobiť si k opatrovateľskému príspevku, nesmie to byť viac ako 2 násobok sumy životného minima, no ak tak urobia, podľa Zákona o sociálnom poistení okamžite prídu ako poistenci štátu o dôchodkové zabezpečenie. Nezaoberáme sa tým, prečo zákon hovorí to alebo ono. My zákon vykonávame. Keď zákon hovorí, že ak chceš byť poistencom štátu, tak nemôžeš mať príjem, z ktorého sa platí dôchodkové poistenie, my to musíme dodržiavať. Bude sa treba zamyslieť nad týmito zákonmi a zosúladiť ich tak, aby sme umožnili ľuďom, ktorí sú starší, alebo nie sú schopní samostatného života, zostávať naďalej vo svojom domácom prostredí. Poznám ho odmalička, viem čo mu je, aj keď nevie rozprávať, ale ja viem, čo ho bolí, čo ho trápi, čo mu treba. Nikto sa nevie tak postarať o dieťa ako vlastná matka. Budúci dôchodok Z. Šimovej sa bude vypočítavať asi len z výšky opatrovateľského príspevku, ktorý od štátu dostáva. Ten sa ale od Erikovej 18 tky znižuje. Jej synovi bol priznaný invalidný dôchodok, stal sa zaopatreným a posudzovanie výšky príspevku sa zmenilo. Kým ešte v januári 2010 dostávala od štátu 255 eur, v auguste tohto roka to už bolo len 184 eur. Príspevok podlieha valorizácii. Zohľadňuje to, akým spôsobom sa zvyšuje invalidný dôchodok. Môjmu synovi ide hore dôchodok, mne automaticky znížia dávku. Keďže zákon je postavený týmto spôsobom, je predpoklad, že pri zvyšovaní invalidného dôchodku jej syna, sa bude znižovať opatrovateľský príspevok matky. Sama sa obávam toho, či budem mať vôbec nejaký dôchodok. Z čoho mi ho vlastne vypočítajú? Navyše štát za ňu bude platiť dôchodkové poistenie max. 12 rokov. Dĺžka je 12 rokov. My neriešime prečo je to tak v zákone. Proste zákonodarci to tak nastavili, my to vykonávame. Odkedy sa započítava tých 12 rokov? Od akého termínu? Od začatia starostlivosti, od kedy sa prihlási na poistenie. Ak dôjde k prerušeniu? Tak sa to preruší a potom sa to znovu napočíta. Čiže sa to zráta? Áno. Čo po tých 12 rokoch? Po tom už nie je poistenec štátu, ale môže sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť. Ak nemá z čoho sám platiť? Tak nemá dôchodkové poistenie za to obdobie. Myslím, že nás štát trestá, že sme sa rozhodli starať sa o svoje deti. Podľa informácií na webovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. A tak hoci sa opatrovateľský príspevok p. Šimovej stále znižuje, po uplynutí 12 rokov, si bude musieť poistenie spravodlivo platiť sama. A aby to bolo pre štát ekonomicky udržateľné, aj tak nedosiahne ani výšku minimálneho dôchodku. Minimálny dôchodok patrí tým, ktorí majú 30 kvalifikovaných odpracovaných rokov. To znamená, že má minimálny mzdový bod, že dosiahol nejaký príjem za daný rok, čo v tomto prípade asi nebude. Čiže p. Šimová bude mať veľmi nízky dôchodok. Ešte pod minimálnym dôchodkom? Predpokladám, že áno. Japonské príslovie hovorí, že starostlivosť o zdravie je najlepší liek. Sťažovateľka z nasledujúcej reportáže sa rozhodla, že do zdravia zainvestuje a kúpila si zdravotnú pomôcku. Už asi tušíte, že s výrobkom sa niečo stalo. Správne. Reklamovala ho, ale predajca nechce rešpektovať jej spotrebiteľské práva. V r. 2013 som sa zúčastnila prezentácie, kde nám bolo povedané, že nám urobia prieskum žíl dolných a horných končatín. To ma zaujalo. Ako to už na známych predajných akciách chodí, nezostalo len pri sľúbenom prieskume žíl. Potom sa zamkli dvere a už sme nemohli ísť von. Začali predvádzať svoje výrobky. Okrem iného predvádzali aj matrac Pulzotron, ktorý mal mať také účinky, že dá do buniek kyslík. Zdravotné problémy p. Tomičovej znásobili jej dôveru a siahla po kúpe takéhoto zázračného matraca, za ktorý zaplatila 1 490 eur. Ako darček dostala k výrobku zadarmo sadu hrncov a bio lampu. Doniesli mi ho domov v ten istý deň. Používala som to asi pol roka. Matrac teda dlho neposlúžil a sťažovateľke začal robiť problémy. Odišiel mi ovládač, ktorým som si nastavila intenzitu a časovač. Zavolala som do firmy BNM Slovakia s.r.o., kde mi pracovníčka povedala, že prídu a vymenia mi matrac. Aj sa tak stalo v priebehu týždňa. V rámci prvej reklamácie vymenili p. Tomičovej výrobok za nový, a tak si mohla opäť dopriať účinky matraca. Žiaľ, nie dlho. Po pol roku sa mi znovu pokazil. Znovu to isté, ale s tým rozdielom, že už som cítila aj v elektrike, že niečo iskrilo.10-04_Občan za dverami[(019482)18-55-14] Tak som znovu volala, povedali mi, aby som matrac poslala do ich firmy. Rozhodla sa teda matrac opäť reklamovať a poslala výrobok na svoje náklady späť do spoločnosti BNM Slovakia. Poslala som to kuriérom 30.9.2014. Do 30 dní vám majú oznámiť, či to opravia, alebo sa to nedá opraviť, či je reklamácia opodstatnená. Čakala som do 6.11.2014. Odpovede na 2.reklamáciu v zákonom stanovenej lehote 30 dní sa p. Tomičová od spol. BNM Slovakia nedočkala. Keďže podnikateľ nerešpektuje základné právo spotrebiteľa, a to, aby bola reklamácia vybavená včas a riadne, je to porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa a SOI môže uložiť sankciu. Na podnet sťažovateľky SOI preverila v spol. BNM Slovakia postup reklamácie. Zistili sme nevybavenie reklamácie v termíne. Za čo im SOI udelila sankciu. Čakala som do 6.11.2014, kedy som napísala list, že odstupujem od zmluvy s tým, že nedodržali zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu. Že žiadam nie výrobok, lebo som mu už neverila, ale že žiadam vrátenie peňazí. Išlo so sumu 1 490 eur. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, t. z., všetky sumy zaplatené zákazníkom na základe tejto zmluvy, sa musia bezodkladne vrátiť spotrebiteľovi a ten musí vrátiť tovar. Po tom, ako sťažovateľke spol. BNM Slovakia nevybavila 2. reklamáciu v termíne a sťažovateľka následne odstúpila od zmluvy, poslala jej oznam o zaslaní nového výrobku. Že mi 6.11. poslali matrac a môžem si ho vyzdvihnúť na pošte v Banskej Bystrici. Ja som na to reagovala, že nesúhlasím, že ho neprevezmem. Ak sa podnikateľ bude snažiť u spotrebiteľa vyvolať pocit, že by mal následne prijať ten tovar po uplynutí 30 dňovej lehoty, spotrebiteľ tento balík nemusí prevziať, keďže už nemá zákonnú povinnosť zobrať náhradné plnenie. Pani Tomičová ešte raz požiadala o odstúpenie od zmluvy a žiadala vrátenie peňazí, márne. Znovu mi napísali, že ich podmienky nedovoľujú vrátiť mi peniaze. A žiadajú, aby som si prevzala matrac. Argument, že podnikateľ nemá dostatok finančných prostriedkov, aby vrátil, čo spotrebiteľovi patrí, je nepodstatný, lebo nedostatok financií nezbavuje dlhu. Oslovila som SOI s tým, že neviem ako mám ďalej pokračovať. SOI ako štátny orgán do súkromného vlastníctva nezasahuje a nemôže vymáhať individuálne práva spotrebiteľa. Môže sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu, kde bude žiadať, aby súd vydal tento rozkaz na sumu, ktorá zodpovedá kúpnej cene, prípadne úrokom z omeškania. To je 1 500 eur, išla by som do súdu. Pokiaľ ide o právny základ tohto platobného rozkazu alebo žaloby, je nepochybné, že tento nárok jej vznikol. Vznikol zo zákona momentom odstúpenia od zmluvy. Na firmu BNM Slovakia sme zaevidovali od r. 2013 do r. 2014 15 podnetov. Všetky sme prešetrili a opodstatnených bolo 9. Uložili sme za porušenie zákonov 5 sankcií vo výške 5 600 eur. Z týchto pokút boli 3 uhradené vo výške 2 400 eur a neuhradené boli 2 pokuty v hodnote 3 200 eur. Tie sú v štádiu exekučného konania. S týmto predajcom a jeho praktikami ste sa už v našom vysielaní mali česť stretnúť. Pred vyše rokom sme odvysielali podobný prípad p. Chnápkovej, ktorá žiadala takisto vrátenie peňazí. O výmenu matraca za nový nemala záujem, lebo novému výrobku už nedôverovala. Peniaze je však spoločnosť nevrátila. Po našom nakrúcaní ponúkla sťažovateľke, aby si vybrala iný tovar v hodnote výrobku a matrac poslala naspäť. Ako to dopadlo? Len to hrali pred redaktorkou z televízie, a keď som si vybrala niečo, tak mi to neposlali. Robili problémy a dávali si nesplniteľné podmienky. Potom napísali, že musím matrac zabaliť do originál škatule a poslať im ho. Škatuľu som nemala, tak že oni mu ju pošlú, ale stojí 32 eur. Toto by sa dalo kvalifikovať ako ukladanie povinností spotrebiteľovi, bez právneho dôvodu. Toto zákon nepripúšťa. V prípade opakovaného závažného porušovania práv spotrebiteľov dokonca môže dôjsť k odňatiu oprávnenia na podnikanie. Na túto firmu sme nedávali podnet na odobratie živnostenského oprávnenia, pretože sa premenovala a údajne už neexistuj. Nič neznáme na Slovensku. Firmy sa menia, konatelia zostávajú. Naša prvá sťažovateľka kupovala matrac ešte od spoločnosti Medical Products, avšak reklamáciu a následné vrátenie peňazí riešila už so spol. BNM Slovakia, kde figurovali tí istí konatelia. Od tejto spoločnosti už kupovala matrac aj naša druhá sťažovateľka. No a v súčasnosti je podľa obchodného registra nástupníckou spoločnosťou BNM Slovakia, spol. Monea s novým konateľom aj spoločníkom. To všetko je klam. Keďže p. Tomičová kúpila matrac od spol. BNM Slovakia, s ktorou riešila aj reklamáciu a odstúpenie od zmluvy, adresovali sme naše otázky písomne tejto firme.10-04_Občan za dverami[(023434)18-55-15] Do uzávierky reportáže nám nikto na mail neodpovedal. Povinnosti a záväzky preberá nastupujúca organizácia. Keď jej táto firma nevyjde v ústrety, musí podať žalobu na súd. Odpovede na naše otázky sme sa nedočkali ani od nástupníckej spol. Monea. Na adrese sídla nemá označený ani zvonček. Nenájdete názov firmy ani meno konateľa. Ja by som odkázala všetkým ľuďom, ktorí majú možnosť ísť na prezentáciu, aby tam nešli. Oni vás presvedčia. Majú také metódy, že žasnete. Sú to podvodníci. Zo zákona majú firmy povinnosť nahlásiť podobné akcie SOI. Predísť problému môžete aj tým, že si overíte, či je daná spoločnosť zverejnená na stránke SOI. Toto platí od 15.11.2013. Ak je zverejnená prezentačná a predajná akcia, môže sa uskutočniť. Ak nie je zverejnená, tak sa nemôže uskutočniť. A takéto zmluvy sú aj neplatné. A keďže naša sťažovateľka p. Tomičová uzatvorila kúpnu zmluvu ešte pred 15.11.2013, má smolu. To bolo prvý aj poslednýkrát. Najväčší problém pri riešení problému je nájsť niekoho, kto ho vyrieši. Snáď sa nestane to, že o pár rokov budeme o súčasnosti hovoriť ako o starých dobrých časoch. Aj keď, nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prajem vám, aby sa vám problémy oblúkom vyhýbali, prípadne sa vyhnite vy im.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.