Občan za dverami 28.5.2017

By | máj 29, 2017

Základným pilierom dobrého vzťahu, manželského, partnerského, obchodného, je dôvera. Ak sa naruší, prichádzajú problémy. Dlhy, súdy, exekúcie. Dosť bolo teórie, ukážme si realitu občanov za dverami. Vitajte pri ich sledovaní. Podpis, ktorý objavila na dodatku v úverovej zmluve, jej vyrazil dych. Podpis sa ani len nepodobal na môj podpis. Výstavbu domu im predražili o vyše sto percent a za odstúpenie od zmluvy ich žalujú. Domček by nás stál 170 000. Roky žila v presvedčení, že nemá dlh na nájomnom a dnes čelí exekúcii. Môže to byť až 30 000 eur. Je pekné, keď si manželia dôverujú. Je dobré, keď im dôverujú banky a oni dôverujú im. Čo ale keď sa táto krehká dôvera naruší? Jedného dňa možno zistíte, že ste podpísali niečo, čo ste nikdy predtým nevideli. Rovnako ako naša sťažovateľka. Banka mi vysvetlila, že so mnou nekomunikovala celé roky, pretože som nebola žiadateľ úverov, žiadateľ úverov bol manžel a ja som bola iba spoludlžník. Klient sa dostavil sám na podpis dodatku. Uviedol, že manželka je pred vážnou operáciou, čo manželka nepopiera. Príbeh pani Marty prežíva veľa žien i mužov. Po mnohoročnom manželstve zistila, že svojmu manželovi až tak veľmi dôverovať nemala, najmä, ak šlo o úvery. Nevedela som veľa, pretože som vždy dostala iba informáciu od manžela, že treba ísť podpísať nejaké papiere do banky, čo sa dialo celé manželstvo. Podpísala som. Kópiu, ktorá mala byť aj v mojich rukách, som nikdy nemala. A prišiel deň D. Až keď som dostala doporučený list s prvou upomienkou za celé manželstvo, že sa prestali platiť úvery. Potrebovala som vedieť, aké sú tam splátky, koľko splátok, prečo sa stala táto situácia. Žiadala som kópie a trvalo skoro pol roka, kým som sa dostala k papierom, ktoré ešte dodnes nemám všetky. Najviac pani Martu zarazil dodatok k úverovej zmluve, ktorý riešil odklad splátok na dvoch úveroch a nebol to obsah, čo jej vyrazil dych. Podpis sa ani len nepodobal na môj podpis. Povedali mi, že obrazový záznam mi nemôžu poskytnúť, aby som videla, kto to podpísal. Vysvetlili to tým, že manželovi dali papiere, aby mi ich odniesol k podpisu. Nikto mi ich nepriniesol, nič som nepodpisovala. Banka by nám informácie bez súhlasu klientky neposkytla, ale od nás si vypýtala súhlas podpísaný pred notárom. S radosťou sme jej vyhoveli. Pre našu banku bola situácia v tomto prípade akútna, pretože ide o dlhoročných klientov banky, ktorí majú vytvorené väzby na pobočke banky. Žiadateľ úveru nás informoval, že situácia v rodine je zlá, sú tam zdravotné, finančné problémy a z uvedeného dôvodu banka chcela maximálne ústretovo pomôcť klientom, tak sme sa rozhodli poskytnúť mu dodatok domov, aby zabezpečil podpis manželky. Naozaj ústretový krok bankovej úradníčky. Je v súlade s predpismi? Postup zamestnankyne bol neštandardný a to aj s ohľadom na ochranu záujmov sťažovateľky. Banka nevedela, že manželia už nebývajú spolu. Svoj postup obhajuje tým, že manželom pomohla. Ak by banka promptne nezareagovala a nepovolila odklad splátok, tak by sa stal úver nesplácaným. Začali by nabiehať sankčné úroky. Úver by bol reportovaný do SRBI. V úverovom registri by boli uvedené nesplácané splátky. Považovali sme to za oveľa horší variant vo vzťahu ku klientovi, ktorých si vážime, ako na druhej strane risk, že sme umožnili podpis dodatku mimo priestorov banky. Menej pochopenia pre taký postup má Národná banka Slovenska. Podľa zákona o bankách v takýchto prípadoch banka si musí overiť totožnosť klienta, ktorý podpisuje dodatok zmluvy a overenie je prostredníctvom občianskeho preukazu, prípadne pasu. Výnimka sa vzťahuje na to, kedy je klient osobne známy pracovníkovi banky a zároveň podpis súhlasí s podpisovým vzorom v banke. Postup banky nechápe ani pani Marta, ktorá v čase žiadosti o odklad splátok i podpisu dodatku k úverom dávno nežila v spoločnej domácnosti s manželom. Spätne mi dochádza, že to bral asi na svoje podnikateľské účely. Podpísala som to, ale s peniazmi si robil čo chcel. Škoda plakať nad rozliatym mliekom. Banka nám potvrdila, že s klientkou je v kontakte a je ochotná dohodnúť sa k jej spokojnosti. Ak by to nevyšlo, je tu možnosť sťažovať sa v NBS, ktorá vec prešetrí. Zatiaľ môže pani Marta rozmýšľať, čo sa ešte stane. Ak manželka dlhé roky dôveruje manželovi, vo všetkom ho podporuje, je tam vzájomná dôvera a zrazu po takmer 30 rokoch zistíte, že vám niekto poza chrbát robil nejaké veci, ktoré už spadajú pod trestný čin, to už je vážna vec. Preto pozor manželia a manželky, bezpodielové spoluvlastníctvo má svoje úskalia, obzvlášť, ak ide o finančné záväzky. Ak podpísali zmluvu obaja manželia, ide o ich spoločný záväzok. Iná situácia je, ak zmluvu podpíše len jeden z manželov. V takom prípade ide o jeho samostatný záväzok a je zodpovedný za plnenie len tento manžel. To však nevylučuje, že v prípade, ak exekútor vymáha pohľadávku veriteľa, môže siahnuť aj na majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda na majetok, ktorý je aj majetkom manžela, ktorý za dlh nezodpovedá. Čo podpisujú obaja a čo len jeden? Žiadosti o úver podpisujú vždy všetci dlžníci, ktorí budú vstupovať do úverového vzťahu. Následne tak isto úverovú zmluvu podpisujú všetci dlžníci. Čo sa týka žiadosti o odklad splátok, tú môže podpísať ktorýkoľvek zo spoludlžníkov a následne ju banka posúdi. Odklad splátok nemusí banka poskytnúť, nie je to nárokovateľné, nevyplýva to z ničoho, je to ústretový krok banky, že sa takto rozhodne. Robíme to iba v prípadoch, ak klienti majú zdravotné alebo finančné problémy. Samostatne rozhodujú manželia aj v tzv. bežných veciach. Pojem bežné veci, respektíve iné ako bežné veci, náš právny poriadok nevymedzuje. Ak sa týka inej ako bežnej veci v zmysle rozhodovacej praxe súdov, sa za tieto považuje najmä plnenie tretej osobe bez právneho dôvodu poskytnutie daru nie nepatrnej hodnoty, väčšej sumy peňazí, predaj a kúpa nehnuteľností, predaj a kúpa automobilu, podpísanie zmluvy o záložnom práve, alebo ručení. Ak nechcete, aby dôvera bola príliš krehká, ponúka náš právny systém zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zo závažných dôvodov je možné zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aj za trvania manželstva. Jeden z príkladov je aj situácia, kedy jeden z manželov nadobudne podnikateľské oprávnenie, vykonáva podnikateľskú činnosť. V takom prípade manžel, ktorý oprávnenie na podnikateľskú činnosť nemá, podá návrh na súd na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov. Sú aj prípade, kedy jeden z manželov nehospodárne nakladá s finančnými prostriedkami na úkor rodiny nezodpovedne. Vtedy súd delí všetko na polovicu, aj dlhy v banke a ak šikovný podnikateľ skryje, prípadne prepíše majetok na niekoho tretieho, splácať ich bude ten, ktorý niečo vlastní. Primeraná miera, alebo zdravá miera opatrnosti musí byť na každom z nás. Bez ohľadu na to, či som zmluvu podpisoval, sa mám zaujímať o to, aké je plnenie z tejto zmluvy a aký je priebeh zmluvného vzťahu. Odporúčam každej žene všetko si odkladať a žiadať a mať vlastnú fotku a vlastný zakladač. Dnešný príbeh potvrdil staré známe, dôveruj, ale preveruj a platí to na manželov, na banky a na všetky úrady. Chceli vlastný rodinný dom, no namiesto toho majú len veľké dlhy a rozpadávajúce sa betónové základy, na ktorých sa nedá stavať. Ako bonus, firma, ktorej dôverovali, zvýšila zmluvne dohodnutú cenu za stavbu domu o vyše 100 %. Príbeh manželov Romanovcov z Humenného je typickým príkladom toho, ako sa z vytúženého sna môže stať nočná mora a tak namiesto pokojného bývania musia chodiť po súdoch. Domček mal vyzerať takto, ale vyzerá takto. Treba to vidieť naživo. Manželia Svetlana a Miroslav Romanovci majú zdravotné problémy a keďže bývajú na 2. poschodí obytného domu, kde nie je výťah, začali hľadať starší rodinný dom, do ktorého by sa presťahovali. Nie veľmi starý, ale ani veľký dom. Rodinný známy im namiesto hľadania a kúpy starého domu odporučil výstavbu nového v obci Lackovce na pozemku jeho syna, ktorý bol na predaj. Vraj sa nemáme o nič starať, jeho syn má stavebnú firmu, všetko zariadi, vybaví papiere, tak sme súhlasili, ale podmienka bola, že nám dom postaví. Kúpu pozemku a výstavbu domu chceli financovať z rodinných úspor, predaja bytu, stavebného sporenia a bankového úveru. Výstavba mala začať na jar 2014. Povedal, že stavebné povolenie aj projektovú dokumentáciu zabezpečí. Súhlasili a tak 7. 10. 2013 po schválení úveru v banke podpísali dve zmluvy. Prvú na kúpu pozemku a druhú na výstavbu rodinného domu. Za pozemok zaplatili 11 000 eur. Predpokladaná cena domu bola zmluvne dohodnutá na 65 000 eur s tým, že upresnená bude po zhotovení projektu, ktorý vtedy neexistoval. Nie je možné uzavrieť zmluvu o dielo bez toho, aby bol zrejmý projekt samotného rodinného domu. Zmluvu vypracoval konateľ firmy, ktorý má okrem titulu ekonomického inžiniera aj titul magistra práva. Pár dní po podpise zmluvy manželom Romanovcom oznámil, že stavať sa nebude na jar budúceho roku, ale okamžite. Potrebujú súrne peniaze, idú stavať hneď. V októbri? Povedali, aby sme sa nestarali, že všetko bude urobené. Pánovi Gregorovičovi sme dali zálohu 10 000 eur. Potom 5 000 eur. Hoci nič nebolo pripravené, o dva týždne už stáli základy domu. Začal stavať bez stavebného povolenia a dozoru stavby. Povedali nám, aby sme sa do ničoho nestarali, že všetko zabezpečia. 25. októbra už boli základy. Výsledkom bola pokuta od stavebného úradu a okamžité pozastavenie stavby Od starostky sa dozvedeli, že predajom pozemku R. Gregorovič porušil zmluvu, ktorú mal s obcou, ako pôvodným vlastníkom pozemku. Na toto vám neodpoviem, lebo neodpoviem. Neodpovedala ani na ďalšie otázky. Dodatočné stavebné povolenie dostali Romanovci vo februári 2014. Medzi tým ale zistili, že betón použitý na výstavbu základov je nekvalitný, rozpadáva sa a dom na nich stáť nemôže. Betón nespĺňa ani elementárne požiadavky na statiku. Máme dva znalecké posudky, aj výsledok z betonárky. Aké sú? Všetko odstrániť. Podľa vyjadrenia betonárky bolo na výstavbu základov domu potrebných 42 m3 betónu. Betonárka ale pre firmu R.U.R. dodala len 33 m3. Občiansky zákonník hovorí, že ak je zrejmé už v procese vykonávania diela, že dielo nebude vykonané buď včas alebo riadne, tak má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Ďalším šokom pre Romanovcov bolo, keď im konateľ firmy pri odovzdávaní faktúr za výstavbu základov oznámil, že stavba domu bude stáť oveľa viac, ako sa vopred dohodli a ako je v zmluve uvedené. 136 000 za dom a vyše 20 000 prístrešok. Domček by nás stál 170 000. Romanovci neboli spokojní s kvalitou vybudovaných základov domu a nesúhlasili ani s radikálnym zvýšením ceny stavby. Dohodnúť sa s konateľom firmy sa im nepodarilo, preto si najali advokátku a od zmluvy písomne odstúpili. Takú sumu určite nemáme, preto končíme. Je jasné, že dopredu poznal finančnú situáciu objednávateľov. Aj táto otázka svedčí o tom, že zmluva nebola uzavretá platne, a nebol tu dostatočne určitý predmet samotného plnenia. Konateľ R. Gregorovič s odstúpením od zmluvy nesúhlasil. Tvrdil, že je absolútne neplatné a nemá oporu v zmluve. Následne na manželov Romanovcov podal žalobu, ktorou žiadal určiť neplatnosť tohto ich kroku. Na naše otázky odpovedať odmietol. V apríli 2016 Okresný súd v Humennom rozhodol, že zmluvu o dielo, ktorú vypracoval R. Gregorovič, považuje za absolútne neplatný právny úkon a jeho žalobu zamietol. V odvolacom konaní rovnako rozhodol aj Krajský súd v Prešove. Tak ako žalobca žaloval určovacou žalobou vyriešenie žalovanej otázky, by neodstránil právny stav alebo spornosť právneho vzťahu účastníkov konania. Určovacia žaloba sa javila prvostupňovému súdu aj odvolaciemu súdu ako neopodstatnená. Rozsudok je právoplatný k 4. 4. 2017. Keďže Romanovci boli presvedčení, že sú v práve, žiadali od konateľa s.r.o. vrátenie zaplatenej 15 000 zálohy a uvedenie pozemku do pôvodného stavu, no neuspeli, preto podali začiatkom minulého roka žalobu oni. Súd vydal platobný rozkaz, proti ktorému firma podala odpor a následné konania boli viackrát odročené. Najprv pre kolíziu právnej zástupkyne, ktorá sa ospravedlnila včas a boli splnené podmienky odročenia pojednávania, následne pre práceneschopnosť tak konajúcej sudkyne ako znova právnej zástupkyne a v súčasnosti je stanovený termín na máj 2017. Malo to byť 22. mája. Rozhodnutie ale znovu nepadlo, pretože tentoraz o odročenie pre stratu advokáta požiadali Romanovci. Aj keď súd presvedčia o svojej pravde, hrozí im, že o časť zaplatených peňazí prídu. Je potrebné vziať do úvahy, že na jednej strane bola zaplatená záloha, na druhej strane reálne nejaká časť diela vykonaná bola. Je na odborníkoch, aby povedali, či to použiteľné je alebo nie je. Pri nakrúcaní tejto reportáže sa nám viackrát stalo, že keď sme spomenuli meno konateľa firmy R.U.R. R. Gregoroviča, oslovení ľudia na naše otázky, ako aj on sám, odmietli odpovedať. Okrem podnikania sa totiž angažuje v komunálnej politike. Je okresným predsedom strany Most Híd, prísediacim na súde, konateľom humenskej televízie a od februára 2017 aj členom dozornej rady SZRB, a.s. Pre Romanovcov naozaj silný súper a s takými je lepšie byť zadobre, na novinárske otázky neodpovedať a radšej strčiť hlavu do piesku, lebo na Slovensku je to tak. Do hlavného mesta smerujú za štúdiom či prácou tisíce ľudí a všetci potrebujú niekde bývať. Najrýchlejší spôsob, ako si zaobstarať bývanie, je prenájom. Ak sa oň s niekým delíte, nielen dôverujte, ale aj preverujte. Napríklad, či spolubývajúci skutočne zaplatil nájomné, aby vás neskôr nedobehli dôsledky. Nedozviem sa pravdu, či som bola uvedené do omylu, kde je pravda. Pani Salicová sa mala presvedčiť o tom, že nájomný vzťah zanikol. Pani Salicová sa spolu s pánom Sýkorom rozhodli na čas presťahovať za prácou do spoločného bytu v Bratislave. Prenajímali sme prostredníctvom realitnej kancelárie. Nájomnú zmluvu podpísali obaja v septembri 2007 na jeden rok. Prvé mesiace platili za bývanie pravidelne, potvrdil to v písomnom stanovisku majiteľ bytu, ktorý chodieval po nájomné osobne. Začiatkom roku 2008 to však medzi majiteľom bytu a nájomcami začalo škrípať. Obe strany nám uviedli množstvo dôvodov, prečo si ďalšiu dohodu o bývaní v prenajatom byte nevedeli predstaviť. Fakt je, že pani Salicová s pánom Sýkorom odišli z prenajatého bytu náhle a bez riadneho ukončenia nájomnej zmluvy a s najväčšou pravdepodobnosťou aj bez zaplatenia nájomného. Vo februári 2008 sme sa presťahovali do iného bytu v Bratislave. Prenajímateľovi sme to oznámili ústne. Pán Sýkora mi tento doklad nepriniesol. Tvrdil, že sa s ním stretol, že mu to vyplatil. Pani Salicová sa v tomto prípade mala presvedčiť o tom, že skutočne nájomný vzťah zanikol pre ňu, alebo zanikol ako celok. S pánom Sýkorom sa mala dohodnúť, že preberie všetky jej práva spolunájomcu, alebo že nájom bytu ukončia spoločne. Nemala som dôvod neveriť pánovi Sýkorovi, že to nezaplatil. Neverila som, že by ma klamal, alebo mi chcel narobiť problémy. Boli nedorozumenia kvôli tomu, stále sa naťahovali. Neriešila som to, keďže pán Sýkora mi tvrdil, že to zaplatil. Medzi tým sa majiteľ bytu rozhodol uplatniť si na súde svoj nárok na nezaplatené nájomné za 5 mesiacov, spolu 2 655 eur. Uplatnil si svoju pohľadávku voči nájomcom na súde riadnou žalobou, kde sa domáhal zaplatenia dlžného nájomného, čo je bežný postup, zároveň však požiadal, a to mu tiež umožňuje zákon, o tzv. poplatok z omeškania. Netušili sme, že sa bude konať nejaké súdne pojednávanie. Na základe súdneho rozhodnutia začala konať exekútorka, ktorá pani Salicovej a pánovi Sýkorovi zablokovala účty a majetok. Keďže pán Sýkora v júli 2012 zomrel, celú ťarchu vyplývajúcu z nezaplateného nájomného, nesie pani Salicová. Ak sa niekto dostane do omeškania s platením nájomného, tak prenajímateľ má nárok na poplatok z omeškania. Výška poplatku z omeškania bola stanovená vykonávacím predpisom, nariadením vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka a v čase, keď sa pani Salicová dostala do omeškania s platením nájomného, tak táto výška bola 2,5 promile z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sa v júni 2012, teda keď ich exekútorka vyčíslila, vyšplhali na vyše 9 900 eur a rástli každým ďalším dňom, na súčasných asi 21 000 eur. Dnes teda pani Salicová čelí spolu s istinou 2 655 eur a trovami dohromady dlhu asi 25 000 eur. Istinu som zatiaľ nesplatila. Nevedela som čo mám robiť, či mám istinu zaplatiť alebo nie. Keď som sa na to pýtala, povedali, že sa s tým už nedá nič robiť. Keď sa dostanem do omeškania, tak je mojou prvoradou povinnosťou čo najskôr zaplatiť istinu. Keď zaplatím istinu, úrok z omeškania, prípadne aj poplatok z omeškania prestáva rásť. Rastie iba dovtedy, kým nie je zaplatená istina, čiže samotný dlh na nájomnom. Keď neplatím istinu, tak úrok, prípadne poplatok z omeškania ďalej narastá. Borila som sa aj s rôznymi inými problémami. Nevedela som, čo mám skôr riešiť. Jediná šanca je, že sa dohodne s prenajímateľom alebo svojim veriteľom za súčinnosti s exekútorom, že poplatok z omeškania sa zníži, sčasti sa odpustí, čo je možné. Dúfala som, že sa s tým pánom dohodnem, že mi upustí z úrokov z omeškania. Hoci má majiteľ bytu v rukách právoplatné rozhodnutie súdu, z nezaplateného nájomného v roku 2008 nevidel zatiaľ ani cent. Exekútorka síce zriadila na dom pani Salicovej exekučné záložné právo, nie je však jediné. Napriek snahe pani Salicovej dohodnúť sa a zaplatiť časť svojho dlhu, majiteľ bytu to už dnes odmieta. Možnosť dlh urovnať v exekučnom konaní tak zostáva v rukách veriteľov a ich ochote dohodnúť sa na predaji rodinného domu a uspokojení svojich pohľadávok. Takto pani Salicová čakala, kým celý jej dom zhorí a následne až volá hasičov, čo je už veľmi neskoro. Šanca na pomoc tam nie je. Je to veľké ponaučenie. Svojim spôsobom si za to môžem aj sama, pretože keď som bola zamestnaná u pána Sýkoru, nemala som podpisovať nájomnú zmluvu, bola som jeho zamestnanec. Päťmesačné nezaplatené nájomné spred 9 rokov a obrovské úroky z omeškania tak zrejme v budúcnosti pripravia pani Salicovú o možnosť zaobstarať si bývanie porovnateľné s dnešným. Mala som trvať na tom, aby mi dal doklad o tom, že zaplatil dlžné nájomné, alebo si overiť, či to bolo uhradené. Keď som podpísala nájomnú zmluvu, už som v tom bola aj ja. 330 eur. Pre mnohých suma, z ktorej žijú celý mesiac. Pre štát príjem z pokuty za nezrealizovanú emisnú a technickú kontrolu. O týždeň poradíme, ako sa jej vyhnúť. Občan za dverami v pondelok, stredu a piatok predpoludním aj na vlnách Rádia Slovensko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.