Občan za dverami 27.9.2015

By | október 2, 2015

To, že ste majiteľmi bytu, ešte neznamená, že si v ňom bývanie aj užijete. Môže sa vám pokojne stať, že v ňom nebudete vedieť existovať a dokonca sa do svojho bytu ani nedostanete. Zdá sa vám to absurdné? U nás aj neskutočne skutočné. Vitajte v realite. Získal byt v dražbe, vlastní ho, no ešte nikdy v ňom nebol. Už sa to naťahuje 6 rokov a zatiaľ len platím a nemám nič k dispozícii. Objednali si výmenu stúpačiek, robotníci prišli, vymenili, no do bytov sa po čase začal šíriť zápach z kanalizácie. Je to útok na kvalitu života. Mne sa otočila o 180 stupňov. Rozmýšľate nad tým, ako si zabezpečiť bývanie za čo najrozumnejšiu cenu? Možno ste sa dozvedeli o dražbe bytu alebo domu, ktorého majiteľ nesplácal pôžičku a teraz banka ponúka jeho nehnuteľnosť v dražbe. Buďte opatrní. Byt síce môžete vydražiť a vlastniť na papieri, no môže sa stať i to, že sa do svojho bytu roky nedostanete. Mám tam aj svoju menovku na zvončeku, ale zvoním si domov a nikto mi neotvára. Kúpa nehnuteľnosti v dražbe z dôvodu možnej nespolupráce pôvodného majiteľa vždy predstavuje určité riziko, ktoré by si mal človek zvážiť. Pritom si môžeme všimnúť, že vetračka je otvorená. Človek, ktorý chce riešiť svoju akútnu bytovú otázku a púšťať sa do vydraženia nehnuteľnosti, môže byť riziko, že sa nakoniec nie veľmi rýchlo dostane k bytu a môže prísť aj o peniaze. Keďže som mal nejaké peniaze k dispozícii a zbadal som, že 4. kolo dobrovoľnej dražby bytu za veľmi zaujímavú sumu, tak som sa rozhodol, že vyskúšam sa zúčastniť na dražbe. Vyvolávacia cena bytu na najnižšom podlaží bola 45 000 eur za 4 izbový byt, pričom trhová cena bola vtedy asi 100 000 eur. Ja som ho kúpi za 60 500 eur. Bol som spokojný s cenou. Slovenská sporiteľňa, ktorá dražbu bratislavského bytu cez dražobnú spoločnosť iniciovala, teda získala od pána Radoslava peniaze pokrytie dlho neplatiča, teda pôvodného majiteľa. Pánovi Radoslavovi zapísali ešte v roku 2009 byt na list vlastníctva a on sa mohol začať tešiť z dobrej kúpy. Dohodli sme si termín s dražobnou spoločnosťou, že kedy mi oficiálne odovzdajú byť po tejto dražbe. Ten deň nastal, ja som v ten deň napísal SMS pôvodnému majiteľovi, že v ten deň si prídem prebrať byt. Nereagoval na ňu. Ja som sem prišiel so zástupcom dražobnej spoločnosti, dotyčný sa nedostavil a keďže zákon je tak postavený, že dražobná spoločnosť nemá povinnosť vám fyzicky odovzdať ten byt, pokiaľ sa pôvodný majiteľ nezúčastní, tak sme podpísali papiere, že ten byt nebol odovzdaný, nakoľko pôvodný vlastník sa nedostavil. Pôvodný vlastník nepustil do bytu ani znalca, ktorý odhadoval jeho hodnotu pre potreby dražby a nereagoval ani na ďalšie pokusy pána Radoslava dohodnúť sa. Byt užíva dodnes, keďže dražbu napadol na súde. Už 2 krát vo veci rozhodol okresný súd, ktorý dražby odobril. Teraz je prípad už druhýkrát na krajskom súde, keďže pôvodný majiteľ sa opäť odvolal. Namieta najmä to, že mu písomnosti neboli riadne doručované.09-27_Občan za dverami[(023741)21-27-55] Krajský súd má 3 možnosti. Buď rozhodnutie zmení, potvrdí, alebo znovu môže vec zrušiť a vec vrátiť naspäť. Sme presvedčení o tom, že táto dražba prebehla v súlade so zákonom, na súde sme preukázali potrebné dôkazy a poskytli všetku požadovanú súčinnosť. Mrzí nás situácia, do ktorej sa pán Bisták dostal, no ako banka nemáme zákonné prostriedky na to, aby sme mu vedeli pomôcť. Ak vznikajú problémy s doručovaním tej povinnej osobe z dražby, prípadne tam vznikajú iné problémy, tak je to signál na to, aby ten, kto má záujem vydražiť nehnuteľnosť, zbystril pozornosť a rozmyslel si, či do takejto dražby ide. Prvýkrát som bol na dražbe a hneď som bol úspešný a nevedel som, aké to bude mať ďalšie následky. Vo všeobecnosti nemôžeme nikomu zakázať, aby sa na súde domáhal svojich práv, v tomto prípade vlastníka nehnuteľnosti, ktorá sa ide dražiť. Čiže nejaké preventívne pravidlo, alebo nejaká dohoda, že takáto dražba sa dá dopredu nejako ošetriť, neexistuje. To by bolo obmedzenie práv účastníkov konania domáhať sa ochrany pred súdom. Povedal, že bude robiť všetko preto, aby mi ten byt nemusel odovzdať, alebo odovzdal čo najneskôr. Potom závisí od toho, ako je to konanie vedené. Závisí to od sudcu, od procesných strán v spore, ako to konanie naťahujú, alebo či sa s nejakými umelými prostriedkami snažia predĺžiť a komplikovať tento spor. Ale s tým sa musí vysporiadať sudca, ktorý je za to zodpovedný. Prípady, kedy pôvodný majiteľ nehnuteľnosti nespolupracuje sú ojedinelé. Predstavuje to niekoľko promile zo všetkých dobrovoľných dražieb, kedy sa takéto situácie stávajú. Kde sú okná vášho bytu? Okná sú jeden, dva, tri. A zvonček, vidíte, moje meno. Hneď prvý na prízemí. Tak si skúste zazvoniť. Koľkokrát ste si takto zvykli zazvoniť? Zo začiatku som chodil pravidelne, keďže blízko bývam, tak keď som išiel na bicykli, tak som zazvonil, ale nikto nikto neotvoril. Raz alebo dvakrát som sa dostal dovnútra, tak som zazvonil rovno pri dverách, ale nikto nikdy mi neotvoril. Možno pozeral cez kukátko, alebo dotyčný, čo býva v podnájme, má príkaz nikomu neotvárať. Počas súdnych konaní sa pán Radoslav dozvedel, že v byte nebýva pôvodný majiteľ, ale že byt prenajíma a zrejme má z prenájmu zisk Nájomník bol svedčiť na súde. Potvrdil, že tam stále býva. Sudkyňa sa ho pýtala, či vie, aké to môže mať dôsledky, že ten byt bol v dražbe. Že by sa z neho mohol stať bezdomovec, keďže nemá kde inde bývať, tak povedal, že veľmi si toho vedomí nie je, ale býva tu stále. Aj okolnosti okolo užívania bytu sme si chceli overiť u pôvodného majiteľa. Pri dverách sme zvonili márne. Jeho nedávne mobilné kontakty už neboli aktuálne a nikto nezdvíhal ani na jeho ďalších telefónnych číslach. Ja som sa snažil dohodnúť so správcom bytov, že je takýto stav, že či musím platiť ďalej nájomné. Povedali, že nie je žiaden právny dôvod, aby som ja nemusel ďalej platiť. Som na liste vlastníctva, podpísal som s nimi zmluvu, takže musím stále platiť 167 eur mesačne bez toho, že by som byt využíval. On platí len energie, dokonca ešte dostáva peniaze za to, že byt prenajíma. Pán Radoslav dokonca ani nemôže oficiálne zistiť, s ktorým dodávateľom energií pôvodný majiteľ podpísal zmluvu. Keby sa mu podarilo k takejto informácii dostať, mal by možnosť prepisu zmluvy na seba a teda aj krajnej možnosti, odstavenia bytu od energií. Nový majiteľ môže požiadať o zmenu odberateľa na danom odbernom mieste. Teda podá si žiadosť, ku ktorej doloží doklad, ktorý dokumentuje jeho vzťah k nehnuteľnosti, teda aktuálnu nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva. Na základe toho požiadame aktuálneho odberateľa, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu na odbernom mieste, aby nám do 30 dní zaslal doklad, ktorý jeho oprávňuje využívať túto nehnuteľnosť, čiže opäť buď nájomná zmluva, alebo list vlastníctva. Ak nám tento doklad nebude doručený, môžeme pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s novým majiteľom. Pán Radoslav je oficiálne majiteľom vydraženého bytu už 6 rokov. Žiadosti o jeho vypratanie súd nevyhovel, keďže rozhodnutie o dražbe ako takej ešte nepadlo. Zostáva mu teda iba čakať na právoplatné rozhodnutie súdu a každý mesiac platiť nájomné. Bývalý majiteľ bytu si zatiaľ pripočítava zisk z jeho prenájmu. Ja som chcel všetko v rámci zákonov, ale vidíte, už sa to naťahuje 6 rokov a zatiaľ stále len platím a nemám nič k dispozícii. Kúpa nehnuteľnosti v dražbe z dôvodu možnej nespolupráce pôvodného majiteľa vždy predstavuje určité riziko, ktoré by si mal človek zvážiť. Táto situácia môže byť veľmi komplikovaná, lebo pri dražbách bytu tým, že je možnosť za nízku cenu nadobudnúť nehnuteľnosť, sa vyskytujú aj osoby, ktoré neriešia veci právne konformným spôsobom. Keby som to bol vedel, tak by som do toho určite nešiel. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. A tak sa mnohí vlastníci bytov snažia zveľadiť si hoci aj staršie bývanie, ak nie je na nové. Krajší panelák, nižšie účty za teplo, nové výťahy, či potrubia. To všetko môže priniesť rekonštrukcia našich starých domov. Mnohé majú 40 a viac rokov a opravu potrebujú ako soľ. Čo však ak obnova nedopadne podľa predstáv a plánov vlastníkov bytov? Svoje o tom vedia aj niektorí obyvatelia bytovky v bratislavskej Dúbravke. Ich problém síce nevidieť, no je ho cítiť. Firma, ktorá rekonštrukciu robila, tvrdí, že niektorí majú príliš citlivé nosy. To bolo také silné, že som vyhodila paplón, lebo on ide popri podlahe a zdvíha sa to hore, takže to prádlo, keď operiem, tak ten puch ide do toho a som tam, kde som bola. To je subjektívna vec, aj obyvatelia môžu niečo vnímať citlivejšie po rekonštrukcii ako pred rekonštrukciou, ale mohlo naozaj dôjsť k zhoršeniu skutkového stavu. Spoločenstvo vlastníkov bytov na Saratovskej ulici 8 v bratislavskej Dúbravke vymieňalo stúpačky v rámci obnovy paneláku. V roku 2013 na ňu získalo výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Firmu na rekonštrukciu starých, hrdzavých a hlučných rozvodov vody, plynu a kanalizácie, vybrali vlastníci bytov z viacerých ponúk. Rozhodovali sa najmä podľa ceny. Tam bolo nutné sa zmestiť do určitých financií, aby sme na to aj mali a aby sme aj dosiahli výšku, pre ktorú úver dostaneme. Rozhodli sme sa pre túto firmu, lebo pán je živnostník. Ostatné firmy, ktoré boli cenovo niekde inde, sú všetko developerské firmy, ktoré to dávajú niekomu urobiť. Tomu sme sa chceli vyhnúť. Zmluvu o dielo s firmou Dušan Miezga MOVAK z Vrbového podpísalo spoločenstvo koncom decembra 2013. Ide o firmu, ktorá má 15 ročné skúsenosti s výmenou bytových rozvodov. Na jar jej pracovníci 6 vetiev stúpačiek vymenili. Objednávateľ dielo protokolom prevzal ako hotové a bez chýb, teda v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Začiatkom tohto roka sa sa však objavili problémy. Z jedného z kanalizačných potrubí vyrážali splašky. Dôvodom mal byť zabudnutý kus betónu. Bolo to 2 krát, to som dávala ešte ja robiť na náklady domu, lebo keď som volala realizátora, tak nereagoval. Tretíkrát poslal on svojich, nejakú firmu, ktorá sa zaoberá prečisťovaním kanalizačných potrubí. D. Miezga výdavky s odstraňovaním havárie zaplatil. Tým sa však problémy neskončili. Práve naopak. V bytoch sa začal šíriť zápach. Podľa A. Blehovej práve z rozvodu kanalizácie. Musíme všelijaké aerosoly mať, ktoré striekam, aby to aspoň trochu sa tvárilo, že to vonia, lebo nejako tu prežiť musím. To bolo tak, že ešte vlani to ako tak išlo a niekedy od polovice januára nastal zlom, že mne sa nechcelo žiť. Oslovili sme aj konateľa firmy. D. Miezga s nami komunikoval, no vyjadrenie pred kamerou odmietol. Poslal nám písomné stanovisko. Je tu smrad. Prišli s penou a tu niečo zapenili. A tam to končilo. Po dlhej dobe som prišla na to, že všetci chlapi, ja tomu hovorím, majú drevené nosy.09-27_Občan za dverami[(027960)21-27-56] Muži nemajú cit na to, aby ten zápach vedeli identifikovať. D. Miezga preto poslal majstrov do bytu pani Blehovej znova. Na jej žiadosť opäť vybetónovali priestor rozvodnej šachty. Keďže zápach nezmizol, hľadala pani Blehová jeho možný pôvod ďalej. Po konzultácii a odporúčaní projektanta Zdravotechniky požiadala firmu MOVAK, aby vymenila časť potrubia, ktoré ústi na strechu bytovky. Argumentovala tým, že postupovali v rozpore s projektom. Celý projekt je toto. Toto červené, čo vidieť, sú odkazy, ako to mal začať a celé takto vymeniť. Projekt je naozaj iný ako skutočnosť. Dôvodom je, že firma postupovala podľa zmluvy o dielo, teda práce robila podľa cenovej ponuky a nie podľa projektu, ktorý vznikol neskôr a najmä ako súčasť žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ten projekt, čo som videl, bol dostatočný na počet toaliet, ktorý je na 1 stúpačke, teda 11 alebo 12, to sme presne nevideli, ani nepočítali, ale je to úplne postačujúce. Keby sa robil realizačný projekt, nebol by podrobnejší a nebolo by tam niečo viac uvedené, takže ten projekt je dostačujúci na to, čo tá stavba potrebovala. V cenovej ponuke, podľa ktorej firma postupovala, je výmena starých potrubí za nové vyčíslená len po posledný byt na 11. poschodí. Pracovníci firmy MOVAK však novú kanalizačnú rúru potiahli až na strechu. V tom čase už bola opravená, zateplená a nemohli ju porušiť. Aby sa na strechu dostali, novú rúru vsunuli do pôvodnej liatinovej tým priemer vetracej šachty kanalizácie na tomto mieste zúžili. Oni to urobili tak, že zužovali, zužovali a zužovali, až to zúžili tak, že teraz to je asi 75. A tam sú tie malé otvory a keď to zamrzne, tak cítite ten smrad? A toto je určité množstvo toho pachu, ktorý je v bytoch. Tam nie je veľký objem vzduchu, ktorý treba odvetrať. Čiže nemyslím, že by to bolo zúžením priemeru. Pokiaľ je tam 75, nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať. V tomto prípade to považujem za menšie zlo. Nie je to ideálne, nesúhlasí to s projektom, ale je to lepšie, akoby spravili dieru do strechy, ktorú by potom nevedeli správne zaizolovať, alebo by narušili vonkajší strešný plášť a strecha by zatekala, čo by bolo asi ďaleko horšie. Na žiadosť pani Blehovej MOVAK jednu vetvu stúpačky, kde je aj jej byť, upravil podľa projektu. Nové potrubie pomocou spoja priamo napojil na pôvodné liatinové, ktoré prechádza cez strechu. Pri komplexnej obnove bytoviek je podľa odborníkov vhodné, ak sa rekonštrukcia rozvodov robí súbežne s výmenou stúpačiek. Vymenia sa tak celé potrubia. Aj starí kusy prechádzajúce cez strechu. Väčšinou sú to 2 firmy. Jedna robí rekonštrukciu strechy, druhá rekonštrukciu stúpačiek. Tieto firmy by za vzájomnej spolupráce pri spolupráci so stavebným dozorom mali skoordinovať obe činnosti. Tento prechod cez strechu nech vyriešia strechári a inštalatéri sa napoja pomocou jednoduchého hrdlového spoja priamo pod strechou, čo už priamo pripravia strechári, alebo to dokončia potom. Spoj nie je zložitý. Nepomohlo ani prepojenie potrubí. Pani Blehová sa na zápach sťažuje ďalej. Spolu s ňou aj niektorí ďalší obyvatelia domu so 71 bytmi. Keď je zmena počasia, tak je to najviac cítiť. Či prší, či je zima. Som si kúpila vône a spreje. D. Miezga tvrdí, že o sťažnostiach iných majiteľov bytov nevie a pani Blehová mu spomínané maily nepreposlala. Ono je to tak, ľudia majú najradšej pokoj. Oni si síce na chodbe pohundrú, že to páchne a predtým to nepáchlo, ale tam to končí. Keď som hovorila niektorým, aby napísali mail, že čím viac sťažností bude, tým lepšie, tak sľúbili, ale nenapísali. Pani Blehová preto 30. marca napísala za spoločenstvo vlastníkov bytov oficiálnu reklamáciu, v ktorej reklamuje opakovaný zápach spôsobený vysávaním pachových zábran pod tlakom v odpadovom potrubí. Ja som sa to snažila ľudsky riešiť, mailov mám možno 20, že skutočne až priateľky na nich ísť, vždy je to lepšie. D. Miezga na oficiálnu reklamáciu nereagoval. Tvrdí, že vo víre iných pracovných povinností zabudol. Považuje to za svoju chybu. V stanovisku však dodáva, že včas riešil a vykonal všetko, o čo ho pani Blehová prosila, hoci jeho pracovníci v byte, či paneláku žiaden zápach opakovane necítili. Napriek tomu poslal svojho zamestnanca, aby navštívil obyvateľov bytovky a požiadal ich o vyjadrenie sa k reklamácii. z 26 majiteľov, ktorí boli 7. septembra podvečer doma, iba jeden ďalší, okrem pani Blehovej, tiež uviedol, že eviduje bližšie neidentifikovateľný zápach z toalety a kúpeľne. Tak čo? Smrdí, či nesmrdí? A ak áno, tak odkiaľ? Môže za to problém na stúpačkách, alebo niečo iné?09-27_Občan za dverami[(032547)21-27-59] Spor je v štádiu, že spoločenstvo vlastníkov bytov poslalo firme MOVAK prostredníctvom právneho zástupcu posledný pokus o zmier. Teraz len čakáme, či bude na to reagovať. Pokiaľ by ani na to nereagoval, tak už je len posledné štádium, že to treba riešiť súdnou cestou, čo by som bola veľmi nerada, lebo to sa bude len naťahovať. Východiskom z tejto patovej situácie môže byť prizvanie nezávislého odborníka, ktorý všetko dôsledne preskúma, identifikuje problém a v znaleckom posudku navrhne riešenia. Ak sa na takomto postupe obe strany zhodnú, výsledok bude zaujímať aj nás. A čo môže byť zdrojom zápachu podľa nami osloveného odborníka? Treba sa pozrieť, ako je ten spoj spravený a z čoho pozostáva. Ten spoj je veľmi jednoduchý. Tesniacim prvkom, tu je to pekne vidieť, je toto gumičkové tesnenie, tu je spravené hrdlo, ktoré má asi 7 cm a tá rúra sa zasunie do hrdla spodnej rúry. Ak to nie je dostatočne zasunuté a je to nad gumičkou, môže tam vznikať nejaká netesnosť. Pri nesprávnom odhadnutí veľkosti, alebo dĺžky rúry to môže vzniknúť. Pohľadom na zábery zo stúpačiek odborník upozornil aj na ďalší problém. znefunkčnenú, uzavretú vetraciu šachty v byte pani Blehovej. Tá by mala slúžiť pre všetky poschodia na odvetranie z kúpeľní, toaliet i kuchýň. Takýto stav v byte pani Blehovej hodnotil ako vážny zásah do technického stavu bytového domu. Navyše pri zlom utesnení môže ísť o zdroj zápachu. To vetracie potrubie sa nijako nerieši, prípadne užívatelia, ktorí si v bytoch robili predtým rekonštrukciu a nebodaj ho nejako prerušia a ukončia, tak v tom prípade vetranie kuchyne a kúpeľne a WC nefunguje a takisto môže prísť k zápachu v stúpačke. Firma MOVAK však do vzduchotechniky nezasahovala. Jej prerušenie považuje za možný zdroj zápachu aj D. Miezga. Ak by však posudok preukázal, že chyba je v stúpačkách, konateľ firmy je pripravený znalca zaplatiť a problém odstrániť. Než prídeme k nejakému riešeniu a výsledku, tak je to útok na kvalitu života. Tá sa mi otočila o 180 stupňov. Čo na to všetko povedať? Tak nech sa aspoň vám dobre a bez problémov býva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.