Občan za dverami 27.11.2016

By | november 27, 2016

Ak by úradníci poznali zákony, firmy poskytovali kvalitné služby a kompetentní neuprednostňovali súkromný záujem pred verejným, Občan za dverami by neexistoval. Opak je však pravdou. Preto ani dnes neprestávame vo vašom mene klopať na dvere spravodlivosti. Mesto Stupava odmietlo vinu za jeho úraz. Navyše, pri používaní osobných údajov porušilo zákon. Súdim sa 10 rokov. A ďalších 10 sa budem. Nepovolím. Dala si auto opraviť do značkového servisu. No už trištvrte roka na ňom nejazdí. Som sklamaná. Myslela som, že auto bude opravené na dobrej úrovni. Bratislavčanom roky chýba cintorín pre zvieratá. Prvý má byť na Dúbravskej hlavici. Územný plán takúto vec vôbec nedovoľuje. Žijeme v internetovej dobe. Mnohí ju chápu tak, že na webe o sebe zdieľajú až intímne informácie. Zrejme im to neprekáža. Ostatní si svoje súkromie chránia viac. Osobné považujú za osobné. V našej krajine máme aj zákon, ktorý osobné údaje chráni. Upravuje nakladanie s nimi. Vedia to aj tí, rukami ktorých naše osobné údaje prechádzajú? Celý môj zdravotný záznam sa dostal von bez môjho súhlasu. Zverejnené to bolo prostredníctvom kont poslancov, kam sa môžu dostať iba pod svojím heslom. Mesto Stupava porušilo zákon. Boli konštatované niektoré porušenia z jeho strany. Pán Valovič pred 10 rokmi priviezol pred ZŠ v Stupave svoju dcéru. Bola zima. Pri vystupovaní z auta sa pošmykol na neudržiavanom chodníku. Vystupoval som z auta. Pri prenesení váhy na nohu som sa šmykol. Zostal som sedieť na prahu.11-27_obcan-za-dverami03794322-14-10 Vykĺbil som si koleno. Na mestskom úrade o priznaní viny za neudržiavaný chodník, ospravedlnení, či náhrade škody, neboli ochotní komunikovať. Preto na mesto podal žalobu. V dôsledku úrazu a dlhej práceneschopnosti nasledovala výpoveď zo zamestnania. Pracoval som na ťahači. Tam bolo treba často vystupovať a nastupovať. Zamestnávateľ mi nemohol dať inú prácu. Okresný súd v Malackách po niekoľkých rokoch v rozsudku pripísal vinu za úraz pánovi Valovičovi. Z auta vystupoval neprípustným spôsobom jednou nohou. Povedali mi, že treba vystupovať oboma nohami. Pán Valovič sa odvolal na krajský súd. Ten mal iný právny názor. Krajský súd poukázal na skutočnosť, že správca komunikácie zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí zlou údržbou ciest. Po tomto verdikte sa mesto pokúsilo dohodnúť s pánom Valovičom mimosúdne. Otvorenou otázkou zostala iba výška odškodnenia. O nej mali rozhodnúť mestskí poslanci. Právny zástupca mesta zverejnil môj znalecký posudok zo súdneho spisu, ktorý hovorí o mojom zdravotnom stave od detstva až po prognózy do budúcna. Tu je celý môj život od 5 rokov. Všetky moje zdravotné problémy. Mesto Stupava ako účastník súdneho konania má právo vyjadriť sa ku všetkým dôkazom. Aj k znaleckému posudku. Osobné údaje sú však osobnými údajmi. Či sa nachádzajú v znaleckom posudku, či v inom dokumente s iným názvom. Pokiaľ sa jedná o zdravotnú dokumentáciu, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, tieto informácie by nemali byť verejne prístupné osobám, ktoré nemajú čo narábať s týmito údajmi. So znaleckým posudkom sa mali oboznámiť v anonymizovanej podobe. Alebo riešiť ho iným spôsobom, ako nakopírovať a rozoslať obecnému zastupiteľstvu. Zverejnené to bolo prostredníctvom kont poslancov, na ktoré sa vedia dostať iba pod svojim heslom. Iba tak sa dostali k znaleckému posudku. Podľa mňa mali mať iba záver, nie celý spis. Spis obsahuje všetky rontgeny, CT, rodné čísla, všetko. Keď pán Valovič zistil, že celý znalecký posudok dostali k dispozícii všetci členovia majetkovej a legislatívno právnej komisie a všetci poslanci mestského zastupiteľstva, čo je spolu asi 20 ľudí, podal podnet na Úrad na ochranu osobných údajov. Mesto Stupava porušilo zákon. Konkrétne to, že všetky oprávnené osoby neboli poučené a mesto spracovalo osobné údaje nad rámec nevyhnutný na vybavenie konkrétnej veci pána Valoviča. Skutočne nie je nutné, aby celý zdravotný posudok pána Valoviča “obehával” kancelárie na mestskom úrade so všetkými údajmi. Aj s údajmi o jeho kompletnom zdravotnom stave. Pán Valovič mal v minulosti zranenie toho istého kolena, ktoré bolo posudzované v znaleckom posudku. Chceli sme sa právne vysporiadať s nárokom, ktorý si pán Valovič v konaní uplatňuje. Preto bol poskytnutý celý posudok a nie len záver. Aby sa mohol posúdiť zdravotný stav pred zranením a po zranení. Ale oni nie sú lekári. Ale sú právnici. Znalecký posudok vypracoval ortopéd. Pán Valovič trpel ochoreniami ľavej nohy už pred úrazom. Preto ortopéd musel zhodnotiť, ako jeho zdravotný stav ovplyvnil práve úraz na chodníku. Dovolíme si pochybovať o tom, že to dokáže ktokoľvek mimo vysoko odbornej medicínskej špecializácie. Znalec v závere posudku odpovedá na 14 konkrétnych otázok, ktoré mu uložil súd. Záver obsahuje aj bodové ohodnotenie úrazu a jeho zákonné odôvodnenie. Tento záver mal laikom na rozhodnutie stačiť. Údaje týkajúce sa zdravia patria medzi citlivé osobné údaje. Je to osobitná kategória osobných údajov. Som presvedčený, že sme neporušili zákon. Poslanci boli oprávnení skonštatovať priamo stav zo znaleckého posudku, aby rozhodli o mimosúdnom vyrovnaní. Do budúcna môžeme iba dávať väčší pozor, ale ani neviem na čo. Ešteže mi vieme. Pre tie samosprávy, ktoré sa chcú vyhnúť spôsobeniu podobných nepríjemností svojim občanom, pripomíname: Úrad na ochranu osobných údajov jednoznačne povedal, že na takého posúdenie stačilo zverejniť len záver znaleckého posudku. Neoprávnene boli zverejnené údaje ako meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia pána Valoviča na stránke mesta. Stačí iba zverejnenie mena a bydliska bez dátumu narodenia, prípadne ďalších identifikátorov, ktoré už príliš zasahujú do ochrany súkromia. Úrad na ochranu osobných údajov rozhoduje o pokute pre Stupavu. Pán Valovič zatiaľ čaká na rozhodnutie súdu o výške odškodnenia za úraz. Zažaloval mesto opäť. Tentoraz pre nesprávne nakladanie s osobnými údajmi. Snaží sa aj o trestnoprávnu dohru. Súdim sa 10 rokov a ešte 10 sa budem. Nepovolím. Situácia, ktorá sa môže stať kedykoľvek a komukoľvek kto jazdí autom. Vodič za vami je nepozorný a nabúra do kufra vášho auta. Chcete, aby oprava bola rýchla a kvalitná. Preto sa rozhodnete pre značkový servis. Presne tak to urobila naša diváčka. A ako to dopadlo? Pozrite si nasledujúcu reportáž. Auto som sa rozhodla dať do autorizovaného servisu. Dúfala som, že prácu vykonajú dobre a budem spokojná. Je to autorizovaný servis, tak to je spoľahlivý partner. Ale som veľmi sklamaná. Auto išlo do opravy 1.3. Odvtedy ho nemám. Príbeh pani Janekovej sa začal 10.2. na košickej križovatke. Zastavila som na červenú. Tam do mňa vrazilo auto značky Frontera, ktoré mi rozbilo zadné dvere. Vodič, ktorý nehodu spôsobil, zodpovednosť priznal a tak oprava auta nemala byť problém. Mala som sa rozhodnúť kam dám auto opraviť. Vzhľadom na rozsah škody som sa rozhodla pre autorizovaný servis Citroen, kde som auto 1.3. odviezla. Ešte predtým urobil technik Slovexperty, dcérskej spoločnosti poisťovne Kooperatíva, v ktorej bol vinník nehody poistený, obhliadku poškodeného auta. Napísal, že je nutná doobhliadka, nakoľko sa jedná o zadné dvere a nedá sa dostať k všetkým častiam vo vnútri kufra. K tomuto kroku nedošlo. Autoservis nekontaktoval poisťovňu, aby sa následné opravy dopísali. Po mesiaci, 31.3., telefonovali pani Janekovej zo servisu, že auto je opravené a môže si poň prísť. Nakoľko to osobne nestíhala, auto v piatok podvečer prevzal jej syn. V sobotu ráno si auto prezreli a zistili, že podľa nich opravu neurobili kvalitne. Najviac ich prekvapilo ako opravili diel s identifikačným číslom auta. Toto sa malo meniť celé. Oni polovicu odrezali a privarili na spodok nové. Privarili to na starý používaný plech. Táto časť je teda nová. Spodná časť je nový diel a vrchná je starý diel. Takto v žiadnom prípade. Vždy sa mení celý komplet. Musí sa dodržať technologický postup výmeny, ktorý určuje výrobca. Takto by autorizovaný servis nemal postupovať. Jeden z úkonom pri technickej prehliadke je identifikácia auta, teda kontrola VIN čísla, ktoré je vyrazené na karosérii. Ak je tu evidentný zásah, vozidlo je nespôsobilé a zapíše sa to do protokolu. Zapíše sa, že bolo manipulované s VIN číslom a auto je nespôsobilé. Kontrolou originality by toto vozidlo neprešlo. Bol tu zásah do blízkeho okolia nositeľa VIN čísla. Vozidlo by bolo nespôsobilé a musíme volať políciu. VIN číslo je unikátny identifikačný znak každého auta. Akési jeho rodné číslo. Autu zostáva rovnaké po celú dobu jeho životnosti. Ak je poškodený diel, na ktorom sa nachádza, musí sa vymeniť a následne požiadať o pridelenie náhradného čísla. Samozrejme za to aj zaplatiť asi 300 eur. Kooperatíva uhradila faktúru vo výške 3 092 eur. Mali ešte zavolať technika zo Slovexperty a urobiť doobhliadku. Mali vyčísliť správnu sumu. Poplatky spojené s pridelením VIN čísla sa automaticky preplácajú z povinného zmluvného poistenia. Tvrdia, že mi urobili dobre. Ale ja som nič neurobila. Auto som dala dopravy s tým, že ho dostanem také, aké má byť. Všetko mal urobiť servis, vrátane vybavenia VIN čísla. Nie je to však jednoduchá záležitosť. Žiadateľ musí požiadať ministerstvo dopravy, štátny dopravný úrad, o vydanie náhradného VIN čísla. Potom teba vykonať kontrolu originality. Výsledok treba zapísať v technickom preukaze. To sa vykoná na okresnom úrade na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Úplne na záver je potrebné vykonať STK. Okrem reklamácie opravy zadného čela s VIN číslom pani Janeková reklamovala aj nevymenené brzdové svetlo, osvetlenie poznávacej značky a nekvalitné lakovanie. Prekvapilo ju čo sa v servise dozvedeli. Lakovanie. Tam boli mastné fľaky. Nebolo to robené odborne. Pýtal som sa kde bolo robené auto.11-27_obcan-za-dverami02387622-14-07 Technik povedal, že kdesi v Krásnej. Ako to je možné, keď sme si auto dali urobiť do Citroenu? Povedal, že ma to nemá čo zaujímať. Máme zmluvný vzťah s autoservisom. Od neho máme faktúru. Z našej strany sa nedá kontrolovať kto opravu robí. Kooperatíva ma odkazuje na servis. Opravoval moje auto a na nich sa mám obrátiť. Do procesu medzi klientkou, pani Janekovou a autoservisom poisťovňa nevstupuje. Kooperatíva uhrádzala faktúru. Aj ona by mala sledovať, či sú práce urobené. Inak preplatia hocičo. Pri konečnej obhliadke sa kontroluje, či vyfakturovaná oprava, resp. diely, ktoré mali byť opravené sú aj reálne opravené. Poisťovňa nemá kompetenciu posudzovať kvalitu opravy. Podľa pani Janekovej auto stále nie je opravené tak, ako by malo byť. Komunikácia so servisom k ničomu nevedie. Ten tvrdí, že auto je opravené. Tu je to celé premontované nanovo. Tu je starý diel. VIN je vyrazené? Nie. Vy si ho musíte dať vyraziť. A kto mi to preplatí? Poisťovňa. Brzdové svetlo je staré. To urobíme. Chodíme tu 8 mesiacov. Auto prišlo teraz. Odkiaľ? Veď vy ho opravujete. Z dielne. Hoci si pani Janeková dala poškodené auto opraviť do značkového servisu ešte na jar, do práce stále jazdí na požičanom. Do uzávierky tejto reportáže si svoje auto neprevzala. Poučenie na záver. Pri výbere vhodného autoservisu buďte naozaj opatrení. Ani reklama najlepšieho cyklistu sveta ešte nemusí zaručiť vašu spokojnosť. Bratislava nie je Viedeň, Praha, ani Kodaň. Nemá metro a ani cintorín pre zvieratá. Kým metro nám bude chýbať ešte veľmi dlho, cintorín pre zvieratá sa má stať realitou už onedlho. Na Dúbravskej hlavici. V ochrannom pásme lesa a na hranici chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. To nevymyslíš, to je život. Cintoríny majú špeciálny režim. Ide aj o hygienu. Majú väčšie ochranné hygienické pásma. V územnom pláne mesta Bratislavy nenájdete, že by tam mohol byť zvierací cintorín, nikto s tým nepočítal pri tvorbe plánu. Pri prechádzke nad Bratislavou v oblasti Dúbravskej hlavice natrafíte na informácie, že ste vo výnimočnom území a na hranici lesa európskeho významu. Isto vás to poteší. O to viac vás prekvapí plot uprostred lesa, za ním vznikajúca parková úprava a správa, že tam bude cintorín pre zvieratá. Dúbravčania sa začali potichu pýtať čo to má znamenať. Aktivisti sa to opýtali otvorene. Sme v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Devínska Kobyla. Pre Bratislavčanov je to výnimočné miesto. Je to rekreačná oblasť, ktorá sa aktívne využíva. Teraz si predstavme, že tam bude možno 6 000 hrobov. Neviem nakoľko sa to plánuje. K tomu pohyb množstva osôb, áut. Zrazu sa z tichej lokality stane niečo, čo nikto nečakal. Pýtajme sa kompetentných. Kto takúto vec vymyslel a dovolil? Sme si vedomí v akom území sa cintorín nachádza. Záväzné stanovisko podpísal v roku 2014 vtedajší primátor M. Ftáčnik. Podporil tak dlhoročné úsilie známych osobností o vybudovanie cintorína pre zvieratá v Bratislave. Dnes sa zdá, že to bolo rozhodnutie za každú cenu. Pochovávanie zvierat je na Slovensku legislatívne na úrovni odstraňovania biologického odpadu. Nie je to totožné s rozmýšľaním ľudí Je to priorita aj súčasnej pani viceprimátorky. Budem rád, že bude legálne pochovávanie zvierat v Bratislave. V súčasnosti sa pochovávajú ilegálne. Bratislavčania si naozaj budú môcť legálne pochovať svoje zviera. Musia sa získať ostatné vyjadrenia. Od ochrany prírody, hygienikov a iné v rámci komplexného posúdenia zámeru. Všetky úrady sa nám vyjadrili kladne. Máme kladné rozhodnutia úradov, ktoré požadoval magistrát hl. mesta. Žiadosť tam bola vyše roka. Medzitým si vyžiadali ďalšie vyjadrenia. Keby vyjadrenia neboli kladné, tak magistrát nerozhodne tak, ako rozhodol. A tak sme sa pozreli na kladné vyjadrenia úradov. Bývalý starosta Dúbravky pred 4 rokmi myšlienku podporil. Súčasný cez stavebný úrad asi pred rokom akceptoval na základe ohlásenia drobnej stavby oplotenie pozemku, ktorý je stále na liste vlastníctva označený ako orná pôda a ešte len čaká na vyňatie z fondu poľnohospodárskej pôdy. Nachádzame sa v priestore, ktorý je v priamom kontakte s hranicou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Susedí s priestorom, ktorý je v ochrannom pásme lesa. Od hranice lesných pozemkov je 50 m ochranné pásmo, v ktorom nie je možné stavať bez povolenia výnimky. Významná časť tohto zámeru sa nachádza v ochrannom pásme lesa. Pochybujem, že by oplotenie spĺňalo kritérium drobnej stavby. Oplotenie na lesnom pozemku v ochrannom pásme lesa je neprípustné. Ak to má charakter ostatnej poľnohospodárskej pôdy, tak je neprípustné, aby vzniklo oplotenie. Poľnohospodárske a lesné pozemky sa zásadne neoplocujú. Od Márie Terézie. Problém č. 1: Stavebný úrad v Dúbravke sa v ochrannom pásme lesa nemal uspokojiť s ohlásením drobnej stavby. Na to je potrebné rozhodnutie a dôsledné preskúmanie čo má byť chránené plotom. Aj 4 roky staré oznámenie Obvodného úradu životného prostredia iba odpovedá na otázku investora aký je v tej prírodnej oblasti stupeň ochrany a upozorňuje, že je tam možné vykonávať iba aktivity v zhode s územným plánom, neznižujúce ekologickú hodnotu a stabilitu prostredia. Oblasť je určená na rekreáciu v prírodnom prostredí. Mali by to byť činnosti, ktoré z environmentálneho hľadiska nezaťažujú prostredie viac, ako je bežný oddych. V žiadnom prípade sa nepredpokladá, že by v území schválenom na rekreáciu mohli byť odkladané telesné zostatky. To nikto na úrade nerozmýšľa? Prečo si to dovolili tak urobiť? Čo je za tým? To sú pre mňa otázky. Ako je to možné? Veď je to v lese. V ochrannom pásme lesa neplatí režim ohlásenia drobnej stavby. V dokumentoch sa dostávame k záväznému súhlasnému posudku štátnej veterinárnej a potravinovej správy z roku 2014. Toto rozhodnutie doteraz nebolo vydané. Bola vydaná iba požiadavka prevádzkovať. Vydali sme oznámenie, že ak naplní všetky skutočnosti, môže predložiť definitívnu žiadosť. Súčasťou oznámenia je aj záväzok podnikateľského subjektu, že činnosť môže zrušiť až 20 rokov od pochovania posledného zvieraťa. Nuž, podnikateľský plán pre viac generácií. Nemalo byť niečo také pod správou mesta? Moja predstava bola ovplyvnená Viedňou. Postarať sa o takú funkciu, ktorú obyvatelia mesta potrebujú. Vo Viedni to funguje, ale tam zákon vyzerá inak. Náš zákon o cintorínoch nespomína zvieratá, ale to neznamená, že nemáme určené podmienky na ich pochovávanie. V súčasnosti je na to európske nariadenie a vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Cintorín vyžaduje osobitné rozhodnutie o užívaní územia. Ani pochovávanie zvierat sa nedá vyriešiť iba jednorazovým súhlasom. V celom procese posudzovania nás zaujímal postoj okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. Tam vydali na základe odborného posudku štátnej ochrany prírody vyjadrenie k investičnému zámeru Spomienkový háj, nie cintorín pre zvieratá. Tento pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany, ale je v dotyku s územím európskeho významu. Aby sme sa mohli rozhodnúť, žiadali sme dendrologický posudok. Výskum aké sú tam chránené živočíchy, rastliny a stromy. Dendrologický posudok sa však nenarodil.11-27_obcan-za-dverami04344422-14-12 Spoločnosť na to určená, ktorú investor oslovil, usúdila, že ho netreba robiť, lebo v ochrannom pásme lesa európskeho významu sú len náletové dreviny nepodliehajúce povoleniu na výrub a nie 20 ročný mladý les, ako napísala v odbornom stanovisku štátna ochrana prírody. Čert zober úrad. A tak sa aj stalo. Pozemok sme vyčistili, lebo tam vznikala skládka. Vyčistili sme ho aj od náletových kríkov. Bolo to asi pred 1,5 rokom. Následne sme pozemok oplotili. Problém č. 2: Svojvoľný výrub náletových drevín v ochrannom pásme lesa. Okresný úrad nemohol vydať ďalšie stanovisko k investičnému zámeru, lebo nemal dendrologický posudok. Až od nás sa dozvedel, že Spomienkový háj je vlastne cintorín pre zvieratá. To má od kladného vyjadrenia veľmi ďaleko. Mimochodom náletové dreviny nie sú neželaný odpad. Náletové dreviny majú v ochrane prírody vyššiu hodnotu, ako tie, ktoré boli vysadené človekom, lebo tu rastú prirodzene a v štruktúre, ktorá je hodnotnejšia pre ochranu životného prostredia. Všetci zúčastnení mali možnosť zastaviť to, lebo to je v rozpore s predpismi. Stavebný zákon to uvádza jednoznačne. Je to podobné, ako keď sa robia parky, sady a cintoríny. Vyžadujú osobitné územné rozhodnutie o spôsobe užívania so všetkým čo s tým súvisí. Problém č. 3: Záväzné stanovisko. Vyhodnotilo mesto vyjadrenia úradov ako kladné len aby utíšilo hlad po cintoríne pre zvieratá? Vedel primátor Ftáčnik čím má podložené záväzné stanovisko magistrátu? Kto sa podpíše pod územné rozhodnutie? Budeme mať v ochrannom pásme lesa cintorín? Kto zhodnotí čo všetko sa nemalo postaviť, či vyrúbať? Je možné, aby do toho vstúpila prokuratúra a pokúsila sa o nápravu. Postavme veci z hlavy na nohy. Správajme sa slušne v tomto meste. Slušne k prírode, k občanom a k tomuto mestu. Toto mesto má záväzný územný plán a ten treba rešpektovať. Na situácie, v ktorých sa dnes ocitli naši sťažovatelia môžete u nás natrafiť aj vy. Ak sa tak stane, adresy kam sa obrátiť poznáte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.