Občan za dverami 26.6.2016

By | júl 11, 2016

V Čechách nevedia, na Slovensku nevedia. Sociálka to nevie vypátrať, nikto. Hoci má 4 roky právoplatný rozsudok, vyrovnávací podiel z bytového družstva mu dodnes nevyplatili. Ak to pôjde tak, ako to ide, tak sa asi nedožijem toho výsledku, aby som dostal tie peniaze. Pre zaťatosť mestského úradu sú roky bezdomovcami. Stavebný úrad a mesto Senec dostali týchto ľudí do tejto situácie, v ktorej sa ocitli. Firmy vznikajú aj zanikajú. No nie každá dá zamestnancom potrebné doklady o ukončení pracovného pomeru. Pracovné zmluvy, či výplatné pásky takisto nie sú úplnou samozrejmosťou. A tak sa môže stať, že pri odchode do dôchodku Sociálna poisťovňa narazí na biele miesta v pracovnej histórii občana. Takýto problém určite nečakal pán Mikula, bývalý vojak z povolania z čias Československej federácie. Jeho zložka záhadne zmizla a niektoré odslúžené roky mu Sociálna poisťovňa nemohla započítať. 5 rokov som robil na ministerstve vnútra, nemám k tomu platy a nemôžu mi vypočítať dôchodok. Nenašli sme údaje o tom pánovi. Prešetrovali sme záležitosť a našim pracovníkom zo strany ministerstva vnútra bolo povedané, že oni nevedia povedať tabuľkový plat kapitána. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je na žiadosť zamestnanca vydať mu potvrdenie o skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre určenie sociálneho, resp. dôchodkového poistenia. Pán Mikula sa pred 2 rokmi rozhodol požiadať Sociálnu poisťovňu o predčasný dôchodok. Mal 60 rokov a po ročnej PN sa do pôvodného zamestnania už vrátiť nemohol. Všetky doklady na Sociálnu poisťovňu, čo bolo treba, som im predložil. Bola spísaná žiadosť o dôchodok a následne boli preverované všetky doby kde pracoval, aký mal vymeriavací základ, aký mal plat.06-26_Občan za dverami[(017072)20-36-53] Tam sa prišlo na to, že mu chýbajú nejaké obdobia. V takých prípadoch Sociálna poisťovňa osloví príslušné archívy, či už vojenský alebo hľadá bývalého zamestnávateľa a snaží sa overiť veci, či dotyčný tam pracoval, za koľko, aké obdobie. Toto sa stalo aj v tomto prípade. Zamestnávateľ je povinný viesť o ňom všetky informácie, ktoré v rámci pracovného pomeru vznikli. Od jeho príjmu, po obdobie trvania pracovného pomeru. A tieto informácie ďalej poskytovať Sociálnej poisťovni. Pán Mikula nastúpil na základnú vojenskú službu v r. 1973. Po 2 rokoch sa stal vojakom z povolania pod vtedajším československým socialistickým rezortom obrany, kde slúžil 11 rokov. Tieto roky mu Ministerstvo obrany SR potvrdilo aj s výškou vtedajšieho príjmu. Od r. 1987 ho prevelili pod rezort vnútra, kde pokračoval 1991. Do r. 1991 som slúžil v Slovenskej Lupči aj vo Frýdku Místku. Podľa toho ako ministerstvo vnútra potrebovalo. Raz som bol na Slovensku, raz v Čechách. Jeho slová dokazujú zápisy vo vojenskej knihe, aj potvrdenia priamo z Ministerstva vnútra SR. Problém nie je v tom kde a v akej hodnosti pracoval, ale to, že nedokáže Sociálnej poisťovni predložiť doklad o tom, koľko vtedy zarábal. My sme nedostávali výplatné pásky. Píšu tam, aby som predložil výplatné pásky, ale my sme nemali. Bola jedna veľká výplatnica a na tej sa podpisovala výplata. Keďže išlo o Federálne ministerstvo vnútra, tak sme oslovovali dnešné následnícke české inštitúcie, keďže tam bol pracovný pomer, od vojenských archívov, cez ministerstvo a všetky príslušné zložky, ale nedopátrali sme sa k tomu. Kde sa to mohlo podieť, keď v Prahe to nemajú, v Olomouci to nemajú, Trnava to nemá. V prípade pána Mikulu sme požiadali o informácie archív v Nitrianskej Strede, tiež sme oslovili aj oddelenie likvidácie platov a naše evidencie, ale žiadne údaje sme o tomto pánovi nenašli. Podľa informácií bol pán Mikula v r. 1987 91 zamestnancom Vojenského útvaru Federálneho ministerstva vnútra, avšak tento útvar bol v Slovenskej Lupči, ktorá bola podriadená vojenskému útvaru Frýdek Místek. Čiže nebol zamestnancom Ministerstva vnútra SR. Za uplynulé 2 roky požiadal p. Mikula o doklad potvrdzujúci jeho príjem v r. 1987 91 všetky inštitúcie v ČR a SR, ktoré mali túto informáciu mať. Neúspešne. Potom začali inštitúcie komunikovať medzi sebou. Sociálna poisťovňa zisťovala výšku tabuľkového platu kapitána na Ministerstve vnútra. Tiež neúspešne. Bol tam fixný plat. Mal som hodnosť kapitána. Plat som dostával podľa toho, v akej funkcii som bol. Keď som veliteľ čaty, mal som napr. 4 200 korún plus hodnosť kapitán bolo 1 000 korún. Minimálne išlo o príjem, ktorý sa riadil ustanoveniami zákona a riešili platovú problematiku. Aj keď nebudú vedieť započítať všetky príjmy, ktoré reálne mohol v tom období dosiahnuť, tak minimálne priemerný zárobok z tohto obdobia vedia vypočítať. V dnešnej dobe je legislatívne veľmi podrobne upravený plat policajta, aj všetky náležitosti, ktoré sa uplatňujú pri výpočte. Vtedy bol výpočet nastavený inak, preto nie je možné zistiť, ako by sa dal urobiť výpočet súčasnej sociálnej dávky. Zákon pamätá na to, že človek, ktorý je odkázaný na dôchodok a na peniaze z neho, sa postupuje tak, že sa vypočíta zálohový dôchodok, ktorý sa vypočíta z období, ktoré sú jasné. Ten sa vypláca dovtedy, kým prebieha ďalšie overovania, až kým sa neoverí chýbajúce zamestnanie. Teraz mám iba preddavok na dôchodok. Mal by som mať podľa predbežných výpočtov dôchodok 480 eur, ale tie mi nemôžu dať, lebo nemajú platy z Ministerstva vnútra. Tak mi dávajú iba 237 eur ako preddavok na dôchodok. Som na Úrade práce a čakám do 62 rokov. Sme traja a máme žiť z 300 eur? Nemáme koľkokrát na chleba. Starosta mi požičia. Tam mi ten požičia a keď dostanem dôchodok, tak im musím vrátiť. A som tam, kde som bol. Z toho sa nedá vyžiť. Ja mám 237 eur, manželka má čiastočný invalidný dôchodok 120 eur. A máme syna ešte. Namiesto 480, iba 240 eur. Naši dôchodcovia vedia, že rozdiel v týchto 2 číslach predstavuje zásadný problém prežitia. Nehovoriac o tom, že ak úradníci nenájdu alebo nedodajú potrebné doklady, pán Mikula by bol ukrátený o 5 rokov služby vlasti aj pri výpočte riadneho starobného dôchodku. Nie je jeho vina, že sa k týmto informáciám nevie dopátrať. Ministerstvo vnútra napokon oslovilo kolegov v ČR, aby spoločne hľadal stratenú zložku p. Mikulu. Ak sa ju nepodarí nájsť, ministerstvo prisľúbilo, že bude pátrať po príjmoch bývalých kolegov s rovnakou hodnosťou. My budeme sledovať dokedy sa to podarí a kedy bude môcť pán Mikula začať žiť z dôchodku, ktorý si zaslúžil za svoju službu vlasti. Sociálnej poisťovni poskytujeme maximálnu súčinnosť v oblasti poznatkov bádaní v archívoch, ktoré máme. S pánom Mikulom sme tiež v intenzívnom písomnom kontakte a snažíme sa mu pomôcť. Česká strana už avizovala, že by dané dokumenty vedela dohľadať, takže veríme, že sa im to aj podarí. V tomto prípade to pánovi Mikulovi urýchli vyriešiť jeho situáciu. A na záver ešte jedna rada, ak sa blížite k dôchodkovému veku, zistite si v sociálnej poisťovni, či má všetky potrebné informácie a doklady pre výpočet vášho dôchodku. Ak nemá, snažte sa ich dohľadať sami. Ak bol váš zamestnávateľ nedôsledný, oslovte svojich bývalých spolupracovníkov, ktorí vám môžu dosvedčiť kde, kedy a za koľko ste pracovali. Aj to je cesta ako zabezpečiť, aby ste na dôchodok dostali to, čo vám zo zákona patrí. Podľa Obchodného zákonníka majú členovia družstiev pri zániku členstva nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Náš sťažovateľ hoci z bytového družstva vystúpil už v r. 2009, ho dodnes vyplatený nemá. A nepomohol mu ani právoplatný rozsudok, ktorým súd už v r. 2012 jeho nárok potvrdil. Vyrovnací podiel je majetkový nárok bývalého člena družstva resp. dediča, ktorý sa nestal členom družstva, ktorý je vyčísliteľný v peniazoch. Nárok naň vzniká, ak sa ukončí členstvo v družstve. Mám 74 rokov a bojím sa, že ak to bude tak ako to je, tak sa asi nedožijem toho, že by som dostal tie peniaze. Základný problém je v tom, že bytové družstvo robí obštrukcie už niekoľko rokov. Členom bytového družstva v Humennom sa bývalý pilot J. Bilý stal v r. 1969 po zaplatení členského vkladu vo výške 28 000 korún, čo bolo 30 % zo štátneho príspevku na výstavbu bytu, mu bol v r. 1970 pridelený 2,5 izbový byt. Ako člen družstva v ňom býval 40 rokov. V r. 2001 sa odovzdávali byty do osobného užívania pre členov bytového družstva, ktorí spĺňali podmienky, čiže ja som nadobudol tento byt v r. 2001 do osobného vlastníctva. V r. 2005 požiadal bytové družstvo o vyplatenie vyrovnacieho podielu, no to jeho žiadosť zamietlo. Údajne, že nemám nárok, pretože som dostal byt do osobného vlastníctva. O vyplatenie podielu požiadal opäť v r. 2009, tento raz už jeho žiadosti predchádzalo aj písomné vyhlásenie o vystúpení z členstva v bytovom družstve. Odpoveď bola rovnaká. Podľa stanov družstva vraj na vyplatenie podielu nemá nárok. V článku 21 je uvedené, že člen družstva po zániku členstva má nárok na vyrovnávací podiel len za predpokladu vrátenia bytu. Družstvo má stanovy, ktoré sú v rozpore so zákonom. Družstvo tvrdilo, že ustanovenia Obchodného zákonníka, podľa ktorých majú členovia družstiev pri zániku členstva na vyplatenie vyrovnacieho podielu nárok, majú len dispozitívny charakter. Stanovy môžu odlišným spôsobom upraviť výpočet vyrovnacieho podielu V žiadnom prípade však stanovy nemôžu obsahovať ustanovenie, v zmysle ktorého by sa vylúčil nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. To by bolo v rozpore s Obchodným zákonníkom, a teda neplatné. J. Bilý sa nevzdal a žalobou sa obrátil na súd, aby ten rozhodol, či mu nárok na vyrovnací podiel patrí alebo nie. Okresný súd Humenné konštatoval, že nárok žalobcu na vyplatenie vyrovnacieho podielu je opodstatnený. Krajský súd toto rozhodnutie potvrdil. Sú tieto rozsudky právoplatné? Áno, nadobudli právoplatnosť. Sú 1. stupňa ako aj Krajský súd jasným spôsobom skonštatovali, že nárok je opodstatnený. Ich závery vychádzajú z ústavného Obchodného zákonníka a táto skutočnosť nie je sporná. Keďže predsedníčka bytového družstva s nami komunikovať odmietla, môžeme vychádzať len z právoplatných rozsudkov. Je zrejmé, že ani Okresný ani Krajský súd sa nestotožnili s argumentáciu bytového družstva, že vo svojich stanovách môže odoprieť vyplatenie vyrovnacieho podielu. Obchodný zákonník podľa nich dáva družstvu dispozitívnu možnosť len ak ide o výpočet výšky tohto podielu a nie o jeho vyplatenie. Súdy preto priznali J. Bilému nárok na vyplatenie podielu. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 6.8.2012. Súd ďalej vo veci nekonal. Dôvodom bolo podanie dovolania na Najvyšší súd, ktorým chcelo bytové družstvo rozsudky okresného i krajského súdu zrušiť. Najvyšší súd dovolanie odmietol. Bytové družstvo využilo ďalšiu možnosť ako oddialiť vyplatenie podielu a podalo sťažnosť na Ústavný súd. Ústavný súd sťažnosť odmietol pre nedostatok právomoci Ústavného súdu, pre zjavnú neopodstatnenosť a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. Hoci Najvyšší súd dovolanie bytového družstva odmietol v októbri 2013 a jeho následnú sťažnosť Ústavný súd odmietol v máji 2014, okresnému súdu v Humennom trvalo 9 mesiacov kým do konania konečne pribral znalca z odboru ekonomiky, ktorý mal vypočítať výšku podielu. Nad týmto konaním je vedený dohľad predsedníčkou Krajského súdu v Prešove. K dnešnému dňu neboli konštatované žiadne prieťahy ani procesné pochybenia vo veci. Napriek tomu, že rozsudky sú právoplatné od r. 2012 a máme r. 2016? Tieto rozsudky sa týkajú veci samej, nároku samého. V súčasnosti sa však vykonáva znalecké dokazovanie už len k tej výške vyrovnacieho podielu, ktorá je medzi účastníkmi sporná. Výsledok znaleckého posudku, ktorý v máji 2015 vypracovala spol. SK ACTIVE prekvapil nielen žalobcov, ale aj súd. Výsledok znel, že nakoľko žalobca nemal zaplatený základný členský vklad pri prevode bytu do osobného vlastníctva, jeho hodnota vyrovnacieho podielu sa nedá vypočítať. Pri vypracovaní posudku vychádzala znalecká spoločnosť z ekonomických podkladov, ktoré si vyžiadala od bytového družstva. Podľa názoru súdu ale poskytnuté údaje, najmä informácia, že J. Bilý nemal zaplatený členský vklad, neboli správne. Zo zápisnice z pojednávania vyplýva, že bytové družstvo uviedlo nepresné alebo nepravdivé informácie. Právna zástupkyňa pod ťarchou dôkazov priznala, že p. Bilý mal zaplatený členský vklad. Je to aj podmienkou vzniku členstva, takže táto skutočnosť nie je sporná, rovnako ako jeho nárok na vyrovnací podiel. Otázkou je momentálne výška vyrovnacieho podielu.06-26_Občan za dverami[(017995)20-36-46] Súd preto uznesením rozhodol o vypracovaní doplnku k pôvodnému znaleckému posudku, ktorý už mal zohľadniť fakt, že J. Bilý mal členský vklad zaplatený. Ak by nemal, nemohlo by jeho členstvo v bytovom družstve vzniknúť. Napriek protestom žalobcu, že pôvodný znalec môže byť ovplyvnený a zmanipulovaný, súd rozhodol, že doplnok má opäť urobiť trebišovská spol. SK ACTIVE. Doplnenie znaleckého dokazovania nariadil okresný súd v januári 2016 a spis bol znaleckej organizácii doručený v apríli tohto roku. Znalec má určenú lehotu 60 dní. Tá stále trvá. Hoci znalcovi končí lehota až koncom júna, snažili sme sa zistiť, kedy doplnok vypracuje a aká bude výška podielu. Odpoveď bola opäť prekvapivá. Hoci od právoplatného rozsudku uplynuli skoro 4 roky, zdá sa, že J. Bilý sa vyrovnacieho podielu tak skoro nedočká. Bytové družstvo využíva všetky možné páky, ktoré jeho vyplatenie oddialia. Dokonca jeho právny zástupca a mieste Podvihorlatské noviny už majú súdnym rozhodnutím zakázané písať o krokoch družstva. Prečo jeho manažment tak bojuje o cca 2 500 eur, čo je žalobcom odhadovaná výška vyrovnacieho podielu, sme odpoveď nedostali. Vyplatením tohto podielu by išlo o precedens, ktorý by mohol v budúcnosti zatriasť s ekonomikou tohto bytového družstva. Ako sa tento zamotaný príbeh rozuzlí, budeme sledovať a o výsledku vás budeme informovať. Poklad na Striebornom jazere máme aj na Slovensku. Takto bulvárne by sme mohli uviesť nasledujúcu reportáž, keby šlo skutočne o poklad. Pri Striebornom jazere v Senci máme čosi, čo nikto nechce. Takmer neriešiteľný problém. Ale iba takmer. Všetko mám riadne schválené, vyprojektované, skolaudované. Mesto mi to síce skolaudovalo nie ako rodinný dom, ale ako záhradnú chatu. Majú to ako záhradnú chatu. Načo ju využívajú, to je ich záležitosť. Pri Striebornom jazere v Senci majú spolu s pánom Ganobčíkom viacerí chatári záhradné chatky. Môžu si v nich robiť, čo len chcú. Jedno im však mesto nedovolí. Prihlásiť sa k svojej nehnuteľnosti na trvalý pobyt. Trvalý pobyt si môže zapísať ak obýva budovu, ktorá má orientačné alebo súpisné číslo a táto budova má určený svoj účel. A to na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu. A tu sa dostávame k základnému problému. Pán Ganobčík sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt do chatky, ktorú pred časom prestaval, pristaval a stavebný úrad ju riadne skolaudoval. Síce má popisné číslo, no v kolaudačnom rozhodnutí nemá napísané, že svoju chatku môže využívať na individuálnu rekreáciu. Je potrebné sa obrátiť na stavebný úrad, pretože on určuje na aký účel je budova určená. Pôvodne mali záhradnú chatu, v súčasnosti majú záhradnú chatu. Nielen v stavebnom povolení, ale aj v kolaudačnom. Toto kolaudačné rozhodnutie nevykazuje základné náležitosti, ktoré by podľa zákona malo obsahovať. Účel užívania stavby, na ktoré bolo vydané, nie je uvedený. Podľa kolaudačného rozhodnutia môže pán Ganobčík prestavbou a prístavbou upravenú záhradnú chatu využívať na povolený účel. Ako môže teda užívať halu, dennú miestnosť, hygienické zariadenie, kuchyňu a v podkroví 3 miestnosti? Na základe vašej žiadosti oznamujeme, že záhradná chata nie je určená na individuálnu rekreáciu, a preto v lokalite nie je možné prihlásiť sa na trvalý pobyt. Z toho, čo stavebný úrad schválil, vyplýva, že iný účel ako bývanie, ubytovanie alebo individuálna rekreácia tu do úvahy neprichádza. Bývať sa v tej stavbe určite dá, ale nie je určená na bývanie. Teda vyhovuje tomu, čo voláme pobyt. Je určená na pobyt, minimálne vo forme individuálnej rekreácie, lebo má vlastný zdroj vody, má pripojenie na elektrickú sieť a má kanalizáciu pripojenú na žumpu. Čiže všetky základné funkcie na pobyt spĺňa. Vzhľadom na územný plán, im stavebný úrad nemôže skolaudovať stavbu na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, pretože sú to záhradky. A to patrí do inej kategórie. To by znamenalo, že v záhrade nesmie stáť žiadna iná budova. Ako sklad náradia. Čiže nesmel tam povoliť kuchyňu, nič, čo umožňuje pobyt. Ak tam nedovolil pobyt, tak čo tam dovolil. Následne začalo to, že som písal na ministerstvo vnútra, výstavby, rozvoja, s mestom si dopisujem. Už sa začali pomaly písať ministerstvá s mestom. A nikto z tejto patovej situácie nevie vysvetliť, či sa dá, alebo nedá, akým spôsobom. Mesto ide stále podľa zákona. Napr. pán Ganobčík sa odvolal na prokuratúru, ani ten mu nevyhovel a povedal, že mesto urobilo správne. Skúsme byť presnejší. Podľa krajskej prokuratúry mesto posúdilo žiadosť o trvalý pobyt správne, keď skonštatovalo, že prihlásenie nie je možné, lebo záhradná chata pána Ganobčíka nie je určená na individuálnu rekreáciu. Chata je síce podľa listu vlastníctva budovou pre šport a rekreačné ale to je v súlade s platnými predpismi pre katastrálny zákon. Účel užívania sa tým nestanovuje. Ten určuje len stavebný úrad. Prokuratúre neprekáža, že účel užívania v kolaudačnom rozhodnutí chýba, ani to, že mesto povolilo v záhradách stavby rozmerov rodinných domov. Je to podľa nej právne nekonzistentné, ale nie nezákonné. Tomu celkom z právneho hľadiska nerozumiem, pretože stavebné úrady ako všetky ostatné štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákon dovoľuje. To znamená, buď mesto Senec povoľuje a kolauduje stavby v súlade so zákonom, alebo nie. Zatiaľ ľudia, ktorí ich užívajú, sú bezdomovcami. Chýba im adresa trvalého pobytu. Nedostanú lízing, pôžičku, občiansky preukaz s adresou. Majú problémy s uzatvorením pracovných zmlúv a pritom platia 10 násobne vyššiu daň ako za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu. Samotný pojem chata definuje nahrubo zaužívané využitie takej stavby a individuálna rekreácia je minimálnym stupňom využitia. Zo zákona v chate vzniká právo na evidenciu trvalého pobytu, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Postup mesta Senec nie je pochopiteľný aj z toho dôvodu, že prihlásenie k trvalému pobytu k nejakej stavbe má v postate evidenčný charakter. Je to administratívny úkon. Nie je to úkon, ktorý by zakladal zmenu právnej situácie, alebo ktorý by nejakým spôsobom zaväzoval mesto Senec k nejakému postupu. Na rozdiel od trvalého bývania, ktoré v záhradách nie je možné. Nie je potrebné meniť regulatív záhrady. Ten môže kľudne ostať.06-26_Občan za dverami[(034527)20-36-48] To, že tu nie sú podľa štandardov obytnej zóny niektoré inžinierske siete, to nemá nič spoločné s trvalým pobytom. Je to len výhovorka. Ak raz v minulosti mesto Senec súhlasilo so záhradnou chatkou, tak povedalo, že v území, ktoré definujú slovom “záhradky” dovoľujú budovy. Ak dovoľujú budovy, potom treba povedať, k akému z možných účelov tie budovy slúžia. Dane za stavby na individuálnu rekreáciu účel naznačujú. Nám sa ho od hovorkyne nepodarilo získať. Účel si plietla v duchu mesta s pomenovaním stavby. Celú záležitosť môžu chatári poslať na okresný úrad v sídle kraja a využiť… Mimoriadny opravný prostriedok, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania pre jeho nezákonnosť. To znamená nadriadený orgán stavebnému úradu. V Rakúsku existuje tzv. “burger service”. Tam zatelefonujete a poviete, čo potrebujete riešiť. Okamžite sa to rieši, príde za vami poslanec z vášho volebného obvodu, osloví vás a začína s vami ten problém riešiť na tej úrovni ako sa má. Čo vás trápi, čo by sa dalo a hneď vám samospráva odpíše. To je úplne normálny postup. Prišiel som na Slovensko a s touto situáciou, ktorá je úplne jasná, sa neviete s ňou pohnúť. Nuž, čo už keď na našom Striebornom jazere chýba múdrosť Indiánov. Nie, nie, to takto nejde. Tvrdím, aby ľudia naozaj vážne začali tieto veci, čo sa tu dejú, aby ich začali vykrikovať. Kričať do éteru, von. Pretože ak si zvolíte takýchto ľudí a nebudú pracovať pre vás, ako pre občanov, ale pre seba, rodinkárstvo a kašlú na vaše problémy, tak to sa musí kričať a tí ľudia nemajú čo robiť na týchto pozíciách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.