Občan za dverami 26.4.2015

By | apríl 29, 2015

Inkasná spoločnosť začala od jej syna, hoci je už 8 rokov po smrti, vymáhať dlh, ktorý nikdy nemal. Mám 250 eur zaplatiť ako pohľadávku, ktorú tá spoločnosť odkúpila od Tatra banky. Obyvatelia tvrdia, že stavebník nadstavuje ich dom bez platného stavebného povolenia. Stavebné povolenie preexspirované. Peniaze, peniaze, peniaze. Odkedy ich pred vyše 2700 rokmi starí Feničania vymysleli, stále ich od nás niekto pýta. Za tovar, za služby, za čokoľvek. A ako uvidíte v nasledujúcej reportáži, dokonca aj za neexistujúci dlh. A 8 rokov po vašej smrti. V júli bude 8 rokov, čo syn tragicky zahynul na diaľnici, keď sa vracal zo služobnej cesty do Prahy z Bratislavy a bola tam dopravná nehoda, išiel pomáhať raneným a nešťastnou náhodou ho iný vodič zrazil. Bol 2 dni v kóme v Brne a potom zomrel. Ing. R. Žovinec tragicky zahynul 6. júla 2007 na diaľnici neďaleko Brna. Prevoz tela a pohreb zariadili jeho rodičia, pochovali ho na mestskom cintoríne v Prešove. Pre dedičské konanie som zisťovala čo a ako a zistila som, že má v Tatra banke účet, tak som tam išla, aby mi povedali, či tam má zostatok, alebo treba zaplatiť. Povedali mi, že ma nemôžu informovať, lebo nie som zákazník. Doniesla som im tam úmrtný list, aby si ho odfotili. To spravili s tým, že zmrazia účet do dedičského konania. Ďalej už komunikáciu s bankou riešil notár, ktorý zistil, že R. Žovinec mal v banke 2 účty. Na prvom bol zostatok 144 a na druhom 523 slovenských korún. Tento nepatrný majetok spolu vo výške 667 korún mal podľa dedičského konania dostať otec R. Žovinca. Ten ale smrť svojho syna niesol ťažko a rozhodnutia súdu sa nedožil. Manžel zomrel 4. januára, pol roka po synovi. Skrátka utrápil sa. Dostal takú rakovinu, že zomrel behom pol roka. Nasledovalo teda druhé dedičské konanie. Trvalo rok a právoplatným sa stalo v marci 2009. Zostatok na 2 účtoch vo výške 667 korún, teda asi 22 eur, pripadol jeho mame. Išla som do banky s tým, že tie peniaze po synovi mi majú vyplatiť. Slečna sa na mňa vyrútila, že čo mi majú čo vyplácať, že on tam má dlh 1800 korún, aj keď už bolo už euro. A to za vedenie účtu. Tieto poplatky, táto pohľadávka vznikla počas 2 rokov, kedy bol účet vedená ako aktívny. Hovorím, že to nie je možné, veď mali synov úmrtný list, tak mali vtedy zmraziť. Až dokým sa dedičia nerozhodnú, že tento účet uzavrú, že ho zrušia, tak je naďalej aktívny a banka má právo si zaň účtovať poplatky. V praxi to znamenalo, že hoci boli oba účty blokované a nemohli z nich odchádzať žiadne platby, zmrazené neboli a banka si stále účtovala poplatky za ich správu. A tak z plusového zostatku vznikol počas 2 rokov 1800 korunový dlh. Od roku 2010 už toto v prípade účtov klientov, kde bolo nahlásené úmrtie, nerobíme, lebo sa snažíme eticky pristupovať k pozostalým. Tento prípad však vznikol ešte pred týmto obdobím. Keďže pani Žovincová mala smolu, že banka začala neetickosť spomínaných poplatkov vnímať až v roku 2010, snažila sa na pobočke s bankovou úradníčkou zistiť, ako to s nečakaným dlho vlastne bude. Tá slečna volala do Bratislavy a povedali mi, že mi nič nezaplatia, ale ani ja nebudem platiť. Keďže nešlo o veľa peňazí a pani Žovincovej sa nechcelo s bankou naťahovať a stále si tak pripomínať synovu smrť, s takýmto riešením súhlasila. Banku požiadala o zrušenie oboch účtov a prestala sa s týmto problémom zaoberať.04-27_21-30-01_STV2 (slo)_VAT[(038916)07-47-41] Brala som to ako dohodnutú vec. Prešlo 6 rokov. Pani Žovincová sa snažila zabudnúť na tragickú smrť svojho syna a manžela, na 2 dedičské konanie i na účty v Tatra banke. Hoci ťažko, čas predsa len pomohol a smútok pomaly utíchal. Ako šok preto na ňu zapôsobila výzva od inkasnej spoločnosti na zaplatenie 250 eur za dlh na účte. Prišla 2. januára na meno a pôvodnú adresu jej syna, ktorého pochovala v júli 2007. Po 8 rokoch, keď sme sa už všetci s tým vyrovnali, ja som pre to zmenila bydlisko, aby mi to nepripomínalo, tak prišiel taký list a to vám pripomenie, že sa niečo stalo. Takéto konanie banky resp. inkasnej spoločnosti sa dá považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi a za konanie, ktorá napĺňa znaky nekalej obchodnej praktiky. Že žiadajú úhradu od Šovinca, nie Žovinca a že treba 250 eur zaplatiť ako pohľadávku, ktorú tá spoločnosť odkúpila od Tatra banky. Hneď aj výpočet, že keď nezaplatím do tých dní, tak ďalšie sankcie. Ide presne o moment nátlaku, kedy ten spotrebiteľ musí zachovať chladnú hlavu a nič neuhrádzať bez toho, aby si preveril, či skutočne dlho to, čo je tam uvedené a či v takej výške, ako je uvedené. A či náhodou nie sú tieto nároky už premlčané. Hneď som reagovala, volala som na číslo, ktoré je tu dole a tam mi slečna povedala, aby som im poslala všetky doklady. Tak som im poslala doklady, ktoré mala aj Tatra banka. Došlo k tomu, že keď klientka v roku 2009 po ukončení dedičského konania nahlásila záujem uzavrieť tento účet a zrušiť túto zmluvu, tak asi chybou ľudského faktora sa toto nestalo, teda banka evidovala tento účet naďalej ako otvorený až do roku 2014. Tým pádom tu narastali poplatky, ktoré banka štandardne účtuje pri aktívnych účtoch a tak došlo k pohľadávke, ktorá sa stále zvyšovala a banka ju následne odpredala inkasnej spoločnosti. To, že vymáhaných 250 eur nemusí zaplatiť sa pani Žovincová dozvedela až vo februári, keď z Tatra banky došiel ospravedlňujúci list. Pohľadávku má vraj považovať za bezpredmetnú. List bol ale bez dátumu, bez podpisu a chýbalo vysvetlenie, ako celý problém vznikol, aj to, že chybu urobila banka. Navyše list bol opäť nepochopiteľne adresovaný na mŕtveho R. Žovinca a na jeho pôvodnú pražskú adresu. Už bol správne napísaný, ale na syna, ktorý je 8 rokov po smrti. Ak klientka už niekoľko rokov dozadu predložila úmrtný list banke, je vrcholne neetické a nemorálne, aby banka opakovane po upozorneniach komunikovala na meno zosnulého. Ja to nepovažujem za normálne, aby sa niekto nepodpísal a nedal dátum. Taký list si môže na počítači vyrobiť aj ja. Je to bežné pri komunikácii s klientom? Sú prípady, kedy je aj takáto forma komunikácie bežná, list je na hlavičkovom papieri, čiže má znaky štandardnej komunikácie. Takýto list nemožno ani právne považovať za konanie banky. Neobsahuje podpis osoby, ktorá za banku konala, teda nie je vôbec dôveryhodný a je kedykoľvek a kýmkoľvek spochybniteľný. Keďže pani Žovincová nevedela, či môže tento list považovať za oficiálny, lebo aj keď banka tvrdí, že je štandardný, v každom prípade mu chýbajú minimálne základné znaky slušnej komunikácie a keďže banke už nebola vlastníkom pohľadávky, opäť kontaktovala inkasnú spoločnosť v snahe zistiť, či výzva na zaplatenie 250 eur stále platí, alebo nie. Dodnes ste nedostali spätnú väzbu? Nie. Vôbec nič. A tak sa pani Žovincová až od nás počas nakrúcania reportáže dozvedela, že nešlo o pôvodný 1800 korunový dlho, ale že došlo k chybe banky, ktorá nezrušila účty, viedla ich ďalších 6 rokov ako aktívne a samozrejme si za to účtovala poplatky. Aj to, že peniaze už od nej ani banka, ani inkasná spoločnosť vymáhať nebudú. Pohľadávka je prevzatá späť od inkasnej spoločnosti a zrušená, takže klientka môže vnímať túto situáciu ako vyriešenú a už žiadna pohľadávka nie je evidovaná. Mrzí nás, že táto situácia vznikla a tak, ako som spomínala, bolo do dôsledkom niekoľkých krokov, ktoré by sa už dnes po úprave procesov nestala. Banka sa mi ozvala včera s tým, že mi pošlú ospravedlňujúci list aj s podpisom, že je to uzavretá vec a že nebudú nič vymáhať, že účet je zrušený. V bratislavskej Mierovej kolónii mier veru nepanuje. Minimálne medzi obyvateľmi jedného z bytových domov a stavebníkom, ktorý realizuje na ich dome nadstavbu. Obyvatelia tvrdia, že stavebník nezačala stavať v súlade so zmluvou a preexspirovalo mu stavebné povolenie. Ten sa však bránil na vyšších miestach a úspešne. Opravenú strechu rozobral a stavia. Bolo vyjadrenie aj prokurátora a odvolací orgán, okresný úrad, potvrdil stanovisko, že stavebné povolenie je platné. On nemá vzťah k danému bytovému domu, nemá platnú nájomnú zmluvu, či že nemá právo stavať. So stavebníkom Health Promotion podpísali zmluvu. Za súhlas s nadstavbou 6 bytov mal dom získať nový šat. Oni mali v zmluve zadefinované, že stavebník má začať do 1 roka od dňa vystavenia stavebného povolanie, aby sa to čím skôr spravilo a dalo do poriadku. To bol ten limitný faktor, prečo len do 1 roka. Vy ste síce odstúpili od zmluvy, ale stavebné povolenie stále platilo. Áno. Keď 7.4.2012 exspirovalo to stavebné povolenie, tak vlastníci už existujú nad tým, čo majú robiť, veď nikto nič nestavia, nikto nedáva nič vedieť, tak sa dohodli so správcom, podali ohlášku na stavebný úrad, že si idú robiť svojpomocne strechu. Stavebný úrad nenašiel na stavbe žiadne známky, že by sa niečo vykonalo. Stavebník tvrdí, že urobil sondu, pracovníčka však žiadnu sondu nenašla, ani obyvatelia bytového domu si nevšimli, že by niekto prišiel nejakú sondu vykopávať. Keď sa tu realizoval štátny stavebný dozor v auguste 2012, tak oni už tú strechu mali dávno zrekonštruovanú, takže boli spokojní, nemali žiadnu inú požiadavku. Ja sa vám k tomu neviem vyjadriť. Ďakujem, dopočutia. A prečo? Haló? OBSADZOVACĺ TÓN My sme si overovali stavebné práce, tie boli aj v zmysle zmluvy o nadstavbe začaté do jedného roka. Veľmi dobre sme vedeli, čo robíme.04-27_21-30-01_STV2 (slo)_VAT[(043236)07-47-46] Keď som videl, že sa pripravujú práce na streche, listom som upozornil správcu domu, aby strechu nerobil, že to je v našej réžii, že mi tú strechu opravíme a v dosť krátkom čase. Tak aby zastavil práce, že budeme nejaké náklady z toho, čo vykonal refundovať a aby to nevykonával. Stavebník sa bránil na prokuratúre. Ja som 2 roky stavbu nerealizoval na to, aby sme v správnom konaní dokázali, že stavebné povolenie nestratilo platnosť. Stavebné práce boli začaté v súlade s právoplatným stavebným povolením, aj v súlade so stavebným zákonom. Ich názor je taký, že stavebné povolenie je platné, ale to stále neoprávňuje stavebníka stavať, pokiaľ nemá vzťah k danej budove. Mám za to, že vlastníci bytov odstúpili od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nebolo obsahom administratívneho spisu. Navyše prokurátor konštatuje, že orgán štátnej stavebnej správy nie je oprávnený posudzovať zmluvy uzatvorené v zmysle zákona o bytoch a nebytových priestoroch. Podľa nášho názoru stavebné povolenie nie je právoplatné. Čiže to je náš názor, aj keď musíme rešpektovať to, čo hovorí kraj prokurátor. Ako som už konštatoval, predmetom preskúmavania bol administratívny spis stavebného úradu. V tomto spise absentovala zápisnica o obhliadke z 1.8.2012, alebo zápisnica o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, preto nebolo možné preskúmať jeho zákonnosť. Prokurátor dostal to, čo si vyžiadal. Žiadal dokumentáciu, ktorá je spojená s predlžovaním tohto povolenia, čiže dostal kompletný spis toho, čo chcel. Nie viac a nie menej. V čase preskúmavania spisu stavebného úradu bolo stavebné povolenie platné a navyše stavebník požiadal o predĺženie stavebného povolenia dňa 4.4.2013, avšak o tejto žiadosti stavebný úrad nerozhodol, bol nečinný. Podľa nášho názoru stavebné povolenie nie je právoplatné. Vec bola preposlaná na nové prejednanie, nakoľko rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom.04-27_21-30-01_STV2 (slo)_VAT[(044516)07-47-48] Stavebné povolenie z roku 2010 nebolo predmetom správneho konania. Nakoľko okresné úrady spadajú pod ministerstvo vnútra a ministerstvo vnútra má svoj vlastný tlačový odbor, tak všetky tieto otázky zodpovedáme my, nakoľko nemôžeme prinútiť zamestnancov okresných úradov, aby zodpovedali otázky novinárov. Bolo nesprávne. urobili sme riadne odovzdanie s predchádzajúcim staviteľom. Bolo podaných niekoľko trestných oznámení a vyšetrovatelia odmietli, my sme nevstúpili do domu násilím. Boli tam pracovníci nášho stavebného úradu, snažili sa zastaviť stavebníka, ale nerešpektoval ich výzvy. My sme sa s ním snažili dohodnúť, aby prestal, lebo z nášho pohľadu to stavebné povolenie nie je platné a keď začnem niekde stavať, tak celý proces začatia stavebných prác má nejaký postup. To sú veci, ktorý vyplývajú zo stavebného povolenia alebo stavebného zákona a tieto ten pán nerešpektoval. Ako sa správal ten stavebník? Správal sa dosť arogantne a na môj vkus nevyberavo. Ja to považujem za klamstvo. Teraz ten stavebník s vami nejako komunikuje? Nie. Majitelia bytov sa bránia hneď v niekoľkých líniách. Je toto taká trochu populistická otázka. Strešnú krytinu sme dali dole a vyzvali sme občanov, aby sme sa stretli a povedali si, čo s ňou budeme robiť. Viete, bude to znieť možno ako žart, ale fyzicky, čo tam pošlem? Pracovníčku, aby ho vyšibala kabelou? Viete, my vieme papierovo napísať výzvu, aby to zastavil, ale aby ho fyzicky niekto zastavil, na to je tu polícia, to je jediný orgán, ktorý to dokáže. Súdy trvajú niekoľko rokov u nás, stavba bude pomaly hotová. Čo vtedy? Budeme mať novú fasádu. Nie je to pre vás jednoduchšie, lepšie? V súčasnosti akékoľvek pozastavenie alebo zastavenia stavby by malo fatálne následky na obyvateľov domu, lebo behom pár týždňov by boli na ulici a budú klopať na úrade, že nemajú kde bývať, lebo stavba je rozostavená, je technicky, nie staticky, ale technicky nestabilná, teda môže dôjsť k zatekaniu, akýmkoľvek iným škodám. Bez tej nejakej dohody znormalizovania vzťahov, to vidím konflikt, ktorý bude prebiehať veľmi dlhé obdobie, vrátane problémov pri kolaudácii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.