Občan za dverami 22.1.2017

By | január 25, 2017

koda, že okrem rôznych škodcov nedokážu vymraziť aj zlobu, závisť, vypočítavosť. Vitajte, začína sa Občan za dverami. Už osem rokov sa nevie dostať do svojej nehnuteľnosti. Dozvedel sa, že dvor mu nepatrí. Aj v zmluve je dvor zapísaný. Prekvapil ju vysoký účet za teplo, lebo v byte nikto pol roka nebýval. Nechápem, ako mohli nabehnúť na meračoch také údaje, aké sú tam. Prenajal auto. Nedočkal sa peňazí, ani svojho auta. Pri prvej splátke, ktorá mala byť zrealizovaná, sa nezrealizovala. Voľakedy medzi susedmi ploty chýbali, žili na spoločných dvoroch a v pohode si nažívali. Nuž, časy sa menia a dnes sa ani nezadáte a kvôli plotu sa jedného dňa nedostanete do domu ani do záhrady. Nemožno sa preto čudovať, že v súčasnosti viac platí, dobrých susedov robia dobré ploty. Manželia Palackovci ešte v roku 1990 kúpili od pani Margity záhradu, dom a dvor. Povedali nám, že na dvore sme dvaja. Nažívanie na spoločnom dvore fungovalo 13 rokov, až jedného dňa, keď sused zo spoločného dvora predával a upozornil na to aj pána Palacku. Povedala, máte tu všetko, kúpili ste aj dvor, ale že tam chýba parcelné číslo. Táto zmluva bola robená podľa zmluvy z roku 1975, keď tu vznikol spoločný dvor. Časť spoločného dvora kataster omylom zapísal inej vlastníčke a tak pani Margita nezdedila dvor súčasne s domom a záhradou. Notár pri spisovaní kúpnej zmluvy medzi predávajúcou a Palackovcami v roku 1990 opísal z podkladov len to, čo videl. V zmluve je napísané, že si je vedomá, že je vlastníčkou domu, záhrady a dvora a to znamená, že aj v zmluve je dvor zapísaný. Kataster chybu zo 70. rokov opravil až v roku 2003, teda v čase, keď vyplávala na povrch pri predajných aktivitách už bývalého suseda Palackovcov. Notárka nám povedala, aby sme zavolali dotyčnú, čo nám predávala nehnuteľnosť, nech u nej v kancelárii potvrdí, že nám majetok predala. Na začiatku to vyzeralo tak, že sa veci dajú do poriadku veľmi rýchlo. 5. 5. 2003 sme išli k notárke, kde povedala, že dvor nám predala, že nevie, čo ešte od nej žiadame. Pred notárkou priznala, čo všetko nám predala. Vtedy by stačilo, keby bola pred notárkou podpísala súhlas, že ako právna nástupkyňa po predchádzajúcich vlastníkoch súhlasí s vydržaním. Pánovi Palackovi však udelila súhlas, aby ju zastupoval v dedičskom konaní. Po pol roku mi volá notárka, aby som sa dostavil do jej kancelárie, že si to rozmyslela, že nám nič nepredala. Myslel som si, že je to žart. Akože nám nič nepredala? Tu sme spolu stáli. Jasne vám povedala, že nám to predala. Čo ste chceli ešte počuť? Notárka sa so mnou ani nebavila. Vrátila mi všetky papiere a tým to skončilo. Odvtedy začali problémy. Bola v dobrej viere, že ho vlastní a chybou neviem koho, nejakých úradníkov, že to nebolo včas a dobre zapísané, nedošlo k reálnemu prevodu uvedeného dvora, ale pokiaľ uzatvárala kúpnu zmluvu za predpokladu, že vedela, že to nie je celkom v poriadku v súvislosti so zápisom, tak využila nevedomosť druhej strany. Je tu takáto teoretická možnosť, ale neviem, či toto bol jej úmysel pri podpise notárskej zápisnice. Keďže v prvom rade vždy ide o peniaze, pani Margita príslušnú časť dvora predala. Chamtivosť po peniazoch jej zaslepila oči. Z právneho hľadiska každá osoba nesie zodpovednosť za to, čo podpisuje a nemôže sa dodatočne tváriť podľa toho, ako jej to vyhovuje následne, že to tak nemyslela keď to podpísala. Keby som sa opýtal divákov na Slovensku, kto by kupoval nehnuteľnosť bez vchodu? Trinásť rokov sme to používali. Doteraz z toho platím dane. Predávajúca teda prededenú tretinu spoločného dvora jednoducho predala inému kupcovi. Raz sme jej zaplatili my a druhýkrát sused. Správanie, ktoré vykázala po tom, ako dodedila uvedený dvor, si viem predstaviť, že sa dá posúdiť aj z hľadiska trestno právnej roviny. Nemôžeme niekoho uviesť do omylu a tvrdiť, nechcela som predať, hoci som podpísala, že predávam. Pán Palacka bol na polícii, no polícia dôvod na začatie vyšetrovania podvodu nenašla. Som si vedomý, že cudzí majetok nechcem a svoje si nedám. Ide síce o nejakých 70 m2, ale pre mňa je to dôležité, lebo je to vchod a ja sa cez 71 m2 dostávam do domu. V dome som nebol osem rokov. Palackovcom neostáva nič iné, iba súd, hoci raz sa už s predávajúcou súdili. Keďže počas procesu došlo k zmene vlastníka a oni nenavrhli zmenu účastníka konania, to znamená, mali sa súdiť s aktuálnym vlastníkom, súd žalobu zamietol. V súčasnosti už majú novú žalobu na súde a súdia sa o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Doteraz nie je pojednávanie vytýčené a už je to vyše roka na súde. Advokátka radí žalobu rozšíriť. Je vždy na žalobcovi, aby ponúkol viac variant riešení sudcovi a následne počas súdneho konania sa uvidí, ktoré je najprijateľnejšie. V tomto prípade možno uvažovať aj o práve, ktoré zodpovedá vecnému bremenu práva prechodu cesty prejazdu, ktorý je možné aj vydržať dobromyseľným využívaním dvora na tieto účely, pričom zo zákona sa predpokladá, že to trvalo minimálne 10 rokov, alebo žiadať rozhodnutím súdu, aby bolo vecné bremeno zriadené, pretože sa nemôže dostať k svojej stavbe. Chybu urobili podľa všetkého úradníci na katastri. Notár vypisoval zmluvu a nezapísal to tak ako mal. Notárka Botková nám nevydala žiadne doklady, žiadny úradný záznam s nami nespísala a keď úradníci urobili chyby, na to sú úradníci, aby si chyby napravili. Ja sa v ich práci nevyznám. Nevyznám sa v práci pekára, kuchára. Vždy sa spolieham, že je to odborník a chlieb, ktorý si idem kúpiť, že tam miesto soli nedá cukor. Keď niečo napíšu zle, mojou povinnosťou nie je, aby som chodil miesto nich po súdoch. Ak bývate v paneláku, na radiátoroch by ste mali mať merače tepla, ktoré okrem merania majú motivovať aj k šetreniu. V praxi však prinášajú aj spory, keďže mnohí šetrenie chápu tak, že radiátory vôbec nezapínajú. Radšej si oblečú sveter a spoliehajú sa na teplo prichádzajúce od susedov a tí potom bývajú prekvapení, keď im v máji príde vyúčtovanie. Faktúra za teplo zaskočila aj sťažovateľku z ďalšej reportáže. So správcom sa sporí dodnes. Prišli skontrolovať merače. Prišiel technik, pozrel merače, odfotil ich a zase odišiel. Nemalo by sa stávať a nie je to ani možné, aby meranie bolo v takom priepastnom rozdiele. Po ukončení kontroly a zistení súladu skutkového stavu s príslušnou legislatívou bude o výsledku kontroly spotrebiteľ informovaný. Pani Paulenová vlastní dva rovnaké 1 izbové byty v paneláku v Dúbravke. V jednom žije už niekoľko rokov sama, v druhom do júna 2015 bývala už jej nebohá matka. Od júna v byte nikto nebýval. V tom čase nebola vykurovacia sezóna. Nebol dôvod, keďže tam nikto nebýval, aby som zapínala kúrenie, keď začala vykurovacia sezóna. Ostala prekvapená, keď za teplo v pol roka neobývanom byte mala zaplatiť viac ako za teplo u seba doma. Byty sú totožné, obidva 1 izbové, v jej sú plastové okná, v mojom nie sú, v mojom sa kúrilo, v jej sa nekúrilo, napriek tomu v jej boli náklady na kúrenie vyššie o 100 eur ako v mojom Pani Paulenová vie, čo znamená nekúriť. V kuchyni vo svojom byte mala za rok 2015 spotrebu nula dielikov. Ak je radiátor vypnutý, tak by ste mali na rozdeľovači vidieť nulu, alebo žiadne namerané hodnoty. Naša sťažovateľka preto merače v druhom byte považuje za chybné a namerané hodnoty spochybňuje. Vykurovacia sezóna končí v apríli. Za štyri mesiace aby nabehli takéto strašné spotreby, neprichádza do úvahy. Konečný spotrebiteľ, ktorý má pochybnosti o funkčnosti pomerových rozvádzačov tepla alebo zistí na nich chybu, sa má obrátiť na konečného odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. V rámci bytového domu to môže byť správca alebo SVB. Písala som e maily, pretože som invalidný dôchodca, mám protézu, tak som sa tam osobne nevedela dostať. Telefonovala som, ale dovolať sa do DOMUS u je na dlhé lakte. Konečne sa mi ozvali e mailom, odkázali ma na Bytoservis, že oni s tým nič nemajú. Technik firmy Bytoservis, ktorá robí pre správcu rozúčtovanie tepla, prišiel na vizuálnu kontrolu merača až v októbri, štyri mesiace po prvej reklamácii. Prišiel, pozrel na merač, odfotil a chcel odísť. Spýtala som sa ho, čo je s meračmi. Povedal, že sú v poriadku. Medzi tým poslala pani Paulenová podnet aj SOI. Pri vykonaní kontroly sa SOI opiera o vyjadrenia všetkých dotknutých subjektov. Kontrola bude vykonaná u správcu bytového domu. Po ukončení kontroly a zistení súladu skutkového stavu s príslušnou legislatívou bude o výsledku kontroly spotrebiteľ informovaný. Pre lepšie pochopenie vysvetlíme v skratke, ako merač tepla funguje. Ide o dva snímače. Jeden je umiestnený spredu na pomerovom rozdeľovači a ten sníma teplotu v miestnosti. Druhý snímač je na hliníkovom pláte umiestnený z druhej strany a ten meria teplotu na radiátore. Porovnáva tieto dve teploty a na základe nich potom generuje spotrebu, ktorá je vyčíslená dielikmi. Ani tieto čísla však presne nehovoria, kto koľko tepla v paneláku spotreboval. Teplo totiž prestupuje aj medzi stenami, stropmi a podlahami. Byty, ktoré nie sú vykurované, vykurujeme my a v prípade, že sa dostane na vonkajšiu teplotu 5 stupňov v zimnom období, tak takéto byty dokážu byť okolitými bytmi vykúrené až na 16 stupňov. Aby bol výpočet spotreby tepla konkrétneho bytu spravodlivejší, zohľadňuje sa aj jeho plocha. Podľa odporúčaní vyhlášky má tvoriť 60 % výslednej ceny tepla a zvyšných 40 % údaje z meračov na radiátoroch. Je to najideálnejší pomer, aby užívateľ, ktorý si potrpí na to, aby mal vyšší komfort tepelný, aby nemal priepastne veľmi veľký rozdiel v platbách ako užívateľ, ktorý je ako keby vykurovaný bytom pod alebo nad ním. Vlastníci bytov sa môžu dohodnúť aj na inom pomere. Byty, ktoré majú vykonané energeticky efektívne úpravy, zateplenie, nové okná, tam sa odporúča pomer zvýšiť na 80 %. V takomto prípade teplo z vykurovaných bytov neuniká do vonkajšieho prostredia, ale cirkuluje v rámci bytového domu medzi bytmi. V praxi sa ale deje skôr opak. Vlastníci po zateplení zvyšujú spotrebnú zložku. Je to individuálne. Predtým, ako sa niečo také nastavuje, odporúčam zavolať odborníka, ktorý by zhodnotil jednotlivé prestupy tepla, kvalitu budovy, jej stavebné časti, pretože je ťažko použiť jeden pomer na spotrebnú a základnú zložku pre všetky budovy. Merače, ktoré podľa pani Paulenovej nie sú v poriadku, sme si pozreli. Ich stav na konci decembra 2016 prekvapil aj nás. Merač na teplom radiátore v izbe ukazoval 151 dielikov, prístroj na vypnutom radiátore v kuchyni mal už vyše 2 600 dielikov. Nemalo by sa stávať a podľa mňa to ani nie je možné, aby meranie bolo v takom priepastnom rozdiele, ak je pravda, čo tvrdí užívateľ. Malo by sa to vymeniť a urobiť nové vyúčtovanie, pretože nemám na to, aby som platila nedoplatky za niečo, čo som nepoužívala. Merače bol osobne skontrolovať aj konateľ spoločnosti Bytoservis. Údaje z prístrojov nám poslal v tabuľke. Napriek tomu na preskúšaní merača môžete trvať. Ak sa ale chyba nepreukáže, náklady s tým spojené pôjdu z vášho vrecka. Pamätajte tiež, že rýchlosť, akou dieliky na meračoch pribúdajú, ovplyvňuje aj naše správanie. Pomerový rozdeľovač nezakrývať, dať ho do miestnosti tak, aby pred ním 15 cm nebol nábytok, sedačka alebo niečo podobné. Keď ideme vetrať, kúrenie treba vypnúť. Informáciu o spotrebe tepla dostane väčšina vlastníkov bytu raz za rok. Ak by sme tieto údaje mali k dispozícii každý deň, podľa odborníka by podobné sporné situácie nevznikali a dokázali by sme aj viac ušetriť. Pre dokonalé rozúčtovanie a preto, aby mal užívateľ čo najdokonalejší prehľad o spotrebe, je ideálne mať systémy, ktoré dokážu na dennej báze alebo častejšie vás informovať o spotrebe a tento systém zabraňuje takýmto otázkam a problémom s nekorektným meraním alebo s meraním, ktoré nie je k spokojnosti zákazníka. Asi sa obrátim na súd. Budeme sa tam domáhať svojho práva, pretože nemám na to, aby som platila za niečo, čo nebolo využívané. Budem žiadať nové vyúčtovanie. Existujú krajiny, kde podanie si rúk znamená uzavretie dohody. Keďže ale žijeme na Slovensku a chcete mať istotu, že dohoda s druhou stranou bude platná, podpíšete zmluvu. Niekedy ale nestačí ani to. Sťažovateľ z poslednej reportáže podpísal s nájomcom zmluvu o prenájme auta. Výsledok? Dva roky nemal ani auto, ani peniaze a tí, čo by mali chrániť a pomáhať, akosi opäť nekonali. V júli 2014 som sa stretol s dotyčným, ktorý mal záujem o moje auto Fiat Ducato. Dohodli sme sa, že podpíše zmluvu o prenájme. Sťažovateľ s nájomcom sa dohodli na mesačnom prenájme 1 500 eur. V zmluve bolo uvedené, že do dvoch mesiacov, čo je doba prenájmu, keď sa uhradí výška sumy auta, tak auto prepíšem na neho. Po dvoch mesiacoch mal teda sťažovateľ dostať 3 000 eur a majiteľom vozidla sa mal stať nájomca. Ten si však neplnil svoje povinnosti. Hneď na druhý deň pri prvej splátke, ktorá mala byť zrealizovaná, sa nezrealizovala. Netlačil som na dotyčného, ale zavolal som mu a spýtal som sa, kedy bude suma uhradená. Až po troch mesiacoch po podpise zmluvy o prenájme vozidla pán Kobza uvidel časť peňazí. Až v septembri bol ochotný zaplatiť sumu, ale nie 1 500 eur, ale 600 eur Tým, že to bol dôveryhodný zdroj a bol to príbuzný mojich kamarátov, tak som sa snažil tieto veci vyriešiť pokojne. Počkal som, bol som trpezlivý. Zvyšku dlžnej sumy sa však pán Kobza nedočkal a tak sa obrátil na svojho právnika a rozhodol sa odstúpiť od zmluvy s tým, že auto dostane naspäť. 30. 9. 2015 sme poslali dotyčnému papier s tým, že s ním ukončujeme zmluvu o prenájme, ale vrátila sa nám späť. Všetky poslané papiere poštou sa vrátili naspäť. Nebola žiadna odozva Aj keď sťažovateľ mal druhé kľúče od svojho auta, aj veľký technický preukaz, prísť a zobrať si svoje auto, nie je také jednoduché. Občiansky zákonník pripúšťa svojpomocné riešenie situácie, ale musíme dávať veľký pozor, pretože je to na hrane zákona, aby aj my sme nespáchali nejaký trestný čin. V motorovom vozidle sa mohli nachádzať veci cudzej osoby, vozidlo mohlo byť už zhodnotené nejakými investíciami. V takomto prípade by som odporúčala požiadať o asistenciu políciu alebo notára, ktorý vie spísať notársku zápisnicu o právne významnej skutočnosti. S políciou alebo notárom sa dostaviť na miesto, notár spraví fotodokumentáciu. Keďže sa cítil pán Kobza podvedený, v januári 2016 podal trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v Bratislave, no podvod sa v našom trestnom práve dokazuje veľmi ťažko, lebo najprv treba preukázať úmysel. Musel by existovať už v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy. Alebo trestný zákon pozná skutkovú podstatu trestného činu nie oprávneného používania cudzieho motorového vozidla, čo mi v tomto prípade príde ako vhodnejšia skutková podstata či v danom prípade nebola naplnená táto skutková podstata. Otázne je, či bude polícia striktne vyšetrovať podvod, alebo vyhodnotí aj iné súvislosti. Ak dám trestné oznámenie len v súvislosti s možným podvodom, o ktorom si myslím, že nastal, ale z obsahu vyplýva, že v danom prípade môže ísť aj o iný trestný čin, tak nie je povinnosťou sťažovateľa tento iný trestný čin pomenovať. Je to povinnosťou polície. Orgány činné v trestnom konaní sú povinné posudzovať podania podľa ich obsahu. Nie podľa nadpisu alebo podľa toho, čo ako laik uvediem. Čo urobila polícia po tom, ako jej v januári 2016 Okresná prokuratúra v Bratislave odovzdala vec na ďalšie konanie? V marci 2016 som bol predvolaný na vypočutie v danej veci. Odvtedy sa nič nedialo. Ibaže čas bežal v neprospech sťažovateľa a ubehol ďalší polrok. Po tomto vypočutí bolo veľmi dlhé ticho a pýtal som sa aj na polícii, čo by sa dalo preto urobiť, aby sme to urýchlili. Boli rady v štýle, že keď náhodou niekoho niekde uvidím s dodávkou, mám to hneď nahlásiť na políciu alebo tam počkať, nezasahovať, že môžem pohľadať po nejakých miestach, kde by sa mohol dotyčný nachádzať. Párkrát som ju videl ako prešla námestiami, ale to sa nedá takto riešiť. Polícii sú zo spisov známe všetky skutočnosti, kto je majiteľ vozidla, osoba, ktorá neoprávnene používa vozidlo, aj to, že nezaplatila majiteľovi za toto vozidlo, ako boli podľa zmluvy dohodnutí. Prečo polícia doteraz vozidlo neodobrala tejto osobe a nevrátila majiteľovi? Uvedeným prípadom sa zaoberá Útvar okresného riaditeľstva v I. bratislavskom okrese, pričom ten vo svojej činnosti vykonáva všetky úkony smerujúce k náležitému objasneniu tejto veci. Bližšie informácie by mohli sťažiť proces objasňovania. Z tohto dôvodu bližšie informácie poskytovať nebudeme. Počas spracúvania našej reportáže sa policajné ľady predsa len pohli. Začalo to fungovať ako ste sa do toho obuli. Je neuveriteľné, že naozaj to ide. Za pár dní na to sa totiž stretol náš sťažovateľ s nájomcom dodávky a to rovno na polícii, ale zatiaľ bez auta Na políciu sa nedostavil s autom aj preto, lebo už dávno skončila STK. S mojim právnikom podpísal papier o tom, že je si vedomý dlžnej sumy a prisľúbil, že auto privezie a že kým nevyplatí sumu, auto bude u mňa a keď sumu vyplatí, potom auto prepíšeme na neho. Suma, ktorú sťažovateľ od nájomcu auta žiada, presahuje za 2,5 roka spolu s úrokmi z omeškania 40 000 eur. Táto suma je sumou za každý mesiac, čo mal auto požičané, za prenájom. Som ochotný dohodnúť sa na inej sume, ktorá by vyhovovala mne aj jemu. Svoj nárok môže prenajímateľ uplatniť občiansko právnou cestou v súdnom konaní. Tam však na rozdiel od uplatnenia svojho nároku v trestnom konaní podlieha poplatkovej povinnosti, 6 % zo žalovaného nároku a podlieha povinnosti platiť trovy konania, trovy právneho zastúpenia. V prípade, že prehrá, aj trovy konania protistrany. Na dnes je to všetko. Nabudúce vám ukážeme, ako ťažko sa od dopravného inšpektorátu v Prešove získava súhlas na vybudovanie vjazdu na stavebné pozemky napriek tomu, že sa nachádzajú vedľa málo frekventovanej cesty 3. triedy a lokalita je v územnom pláne cesty určená na výstavbu rodinných domov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.