Občan za dverami 20.9.2015

By | september 21, 2015

Dnes sú bez plynu. Sused si svojvoľne namontoval ventil a odpojil 4 rodinné domy od plynu. Majitelia pozemkov pod strednou odbornou školou v Senici sa už vyše 20 rokov domáhajú svojich vlastníckych práv. So zriaďovateľom školy, Trnavským samosprávnym krajom, sa nevedia dohodnúť. Prečo? Lebo o peniaze ide až v prvom rade. Za socializmu nám zobrali pozemky a postavili tam školu. Môžeme pozemok pod stavbou užívať. Stredná odborná škola v Senici už 50 rokov stojí aj na pozemkoch Pána Mellnera. Toto je tá škola všetko a toto je náš pozemok. V 50. rokoch začala výstavba. Za socializmu zobrali tie pozemky a postavili tam školu. Nikto nám ani v 90. rokoch nechcel priznať, že je to naše vlastníctvo. Mali sme avízo, že je to vyvlastnené v tej dobe, to boli 60. 70. roky. Vtedy bol zákon o vyvlastnení platný. Vieme, že sa v tej lokalite vyvlastňovalo v tej dobe, ale nevieme to zdokladovať. Až keď sa toho advokáti a notári chytili, tak prišli na to, ako je to v skutočnosti. V roku 2009 sme dali, aby sa to zaregistrovalo nie ako roľa, ale že je to dávno zastavené územie, tak sa vyhotovil geometrický plán. Pán Mellner ako zástupca majiteľov pozemkov začal chodiť po úradoch a domáhať sa vlastníckych práv. Som komunikoval s rôznymi organizáciami, ktorých bolo vyše 150, kde sme to prejednávali, čo sa týka majetkového vysporiadania a oni sa to snažili zahnať do autu. V roku 2002, keď vznikli samosprávne kraje, prešiel majetok zo štátu pod samosprávne kraje bez majetkoprávneho vysporiadania. My to môžeme vysporiadať, ale finančné prostriedky nám zo zákona neprichádzajú žiadne. My tie peniaze musíme nájsť, ušetriť, získať predajom prebytočného majetku, alebo nejako inak nájsť, aby sme vedeli uspokojiť týchto vlastníkov pozemkov. Máme viacero nevysporiadaných pozemkov pod budovami škôl. Najviac ich je pod cestami II. a III. triedy, ktoré v roku 2004 prešli pod naše vlastníctvo. Za celých 50 rokov sme nedostali ani korunu nájomného a chceli sme, aby to odkúpili, alebo vymenili. Oni sa na to snažili hodiť vecné bremeno a rôzne iné ťažkosti robili. Zákonom 66/2009 boli zriadené vecné bremená vo verejnom záujme k pozemkom, ktoré neboli vysporiadané, čo znamenalo, že môžeme pozemok pod budovou užívať, uskutočňovať stavby aj zmeny. Štát si teda problém svojich nehnuteľností vyriešil veľmi jednoducho. Akurát majitelia pozemkov, na ktorých stavby stoja, musia vecné bremeno skrátka strpieť.09-20_Občan za dverami[(012431)22-23-40] No ten istý zákon hovorí, čo má samospráva robiť ďalej. V takýchto prípadoch by mal vlastník stavby iniciovať konanie o nariadení pozemkových úprav, teda vzniknuté vecné bremeno má dočasný charakter, čiže je to jeho povinnosť a pokiaľ túto povinnosť opomenul, je potrebné ho na to upozorniť. Požiadali sme obvodný pozemkový úrad v Senici, aby nám urobil jednoduché pozemkové úpravy, čím sme chceli získať nejaké pozemky. Pri týchto pozemkových úpravách sú potrebné súhlasy oboch strán, aj vlastníkov aj naše. A títo vlastníci s tým nesúhlasili. To je intravilán mesta. Tak chcem intravilán, ktorý nie je 10 km od Senice, kde hodnota za 1 m2 je 1 euro, ale kde je hodnota 50 60 eur. A to oni ani počuť o tom. Ďalej sme sa snažili s mestom Senica komunikovať, či nám nevedia poskytnúť nejaké pozemky trojzámenou. Ale, bohužiaľ, meste Senica sa napriek snahe nepodarilo nájsť pozemky. Dali sme to aj na pozemkový úrad, ktorý do toho má čo hovoriť a ten jednoznačne zamietol akúkoľvek výmenu, lebo v katastri Senice je veľký problém a povedal, že jedine odkúpiť to môžu. Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 96 organizácií, ktoré má v správe, je tam 54 stredných škôl, cez 20 zariadení domovov sociálnych služieb a kultúrnych zariadení. Mali sme veľké problémy s financovaním týchto škôl a zariadení, aby mohli fungovať, takže veľa finančných prostriedkov, aby sme riešili majetkoprávne problémy pozemkov pod objektmi, nemáme. Predali 2 nemocnice, Galantu a D. Stredu prednedávnom. Za to asi dostali nejaké drobné. Oficiálne povedia, že nemajú peniaze, neoficiálne je to trápne, aby som ja dokazoval, koľko a odkiaľ dostávajú peňazí. Žiadateľov máme viac, ale finančné prostriedky na to nemáme. Keď vyplatíme jedného, urobíme neskutočný precedens, že jedného vyplatíme a ostatných nie. Najlepšie by bolo, keby to riešil štát zákonom. Buď o nejakom vyvlastnení, alebo majetkoprávnom vysporiadaní, kde by boli dané jasné pravidlá. Zaväzuje vás nejaký zákon, že do nejakého termínu to musíte mať vysporiadané? Nie. AK sa nachádzate v podobnej situácii a vaša samospráva sa snaží málo, je tu ešte prokurátor. Ktorý by mal uvedenú situáciu riešiť podaním prokurátorského upozornenia na nečinnosť VÚC. Ak by ani prokurátor nebol úspešný, je možné iniciovať súdne konanie. Riešiť problém súdnou cestou, hoci zdĺhavou, je zrejme zárukou toho, že potom sa už samospráva nebude môcť vyhovárať na nedostatok peňazí. Jednoducho bude musieť rešpektovať rozhodnutie súdu. Zákon, ktorý špeciálne upravuje túto procedúru, hovorí o forme vyrovnania sa s vlastníkom pozemku, teda vlastník pozemku buď dostane náhradný pozemok v rovnakom katastrálnom území alebo v rovnakej bonite. Ak táto alternatíva nebude schodná, znaleckým posudkom sa určí výška kúpnej ceny a uvedený pozemok bude odkúpený. Je tam odhad súdnych znalcov v Senici v danej lokalite, od 6 do 20 eur za 1 m2, podľa toho, kde sa pozemok nachádza. Vy máte na to nejaký znalecký posudok? Spomínali ste cenu vyše 60 eur. Ja som si zohnal znalecké posudky rôzne. A tam bola cena aká? Tam bolo až 60 eur. Akú cenu ste ochotní akceptovať? 50 eur za 1 m2. Znížili sme z tých rôznych 65 70 eur, čo sú v intraviláne na 50 eur po dohode s ostatnými. Ja verím aj ľuďom, že chcú peniaze za pozemku dostať, ale bohužiaľ, zatiaľ je situácia, aké je. Snažíme sa, ako sa dá, ale financie nepustia. Chceme v prvom rade, aby fungovali naše zariadenia, ktoré máme. Domovy sociálnych služieb, školy a kultúrne zariadenia. A aby sa po našich cestách dalo chodiť, takže peniaze máme kde dávať. To tiež robíme pre občanov. Akú rozlohu má ten pozemok? 2869 m2. A za to by sa malo dostať okolo 140 000 eur. Dokopy nás je 10 dedičov. Nie je to taká veľká suma, čo za to máme dostať. Sme väčšinou už starší a potrebujeme na prežitie aj nejaké drobné navyše. Dlhé roky používate vo svojom dome zemný plyn a považujete to za samozrejmosť. Až do dňa, kým vás nový sused neodstaví od spoločného regulátora plynu. Vraj je na jeho pozemku. Že tam stál celé desaťročia, a že sa susedia naň zložili a teraz sú bez plynu, to ho netrápi. Oficiálne žiadal prekládku odberného meradla. To je toto tu. A tá žltá skrinka je spoločný majetok, regulátor pre 5 domov, ktorý si on svojvoľne uzamkol. Čiže teraz ten regulátor slúži len jemu? Len jemu. A je to spoločný majetok všetkých. A slúži iba jemu. Od roku 1975 odoberali vlastníci 4 rodinných domov na ulici S. Chalupku v Spišskej Novej Vsi zemný plyn zo spoločnej prípojky. V tom období sa zriadili tzv. vzájomné združené plynové prípojky. Táto prípojka je aj na tejto ulici a dovolím si povedať, že čo sa týka rodinných domov, existuje u 2/3 celej Spišskej Novej Vsi. Tento systém odberu zemného plynu fungoval a mnohí z vlastných skúseností viete, že v mnohých lokalitách a mestách aj stále funguje bez problémov. Tie nastali až s príchodom nových susedov. Sused si svojvoľne namontoval ventil a odpojil 4 domy od plynu. Urobil tak napriek tomu, že na spoločný regulátor tlaku plynu sa majitelia domov v roku 1975 zložili a je ich spoločným vlastníctvom. Ten regulátor je spoločné vlastníctvo, to ešte zakupoval svokor. A to bolo spoločné vlastníctvo 5 domácnosti, ktoré sa na to stavali. Ten regulátor je umiestnený na pozemku, kde predtým bývala pani Skalková a pán Lukáč kúpil dom od nej. Uvedomujete si, že ten regulátor, ktorý máte pod zámkom, je spoločným majetkom, na ktorý sa ľudia skladali v roku 1975? Doteraz mi nikto nepreukázal, že to tak je. To je naozaj tak. Doklad sme mu ukázali, že sa jedná o združenú prípojku, nie o jeho. Tam bol zoznam spolumajiteľov spoločnej prípojky. Tak bol prekvapený. Za mnou s tými dokladmi neboli a neukázali mi ich. Napriek tomu, že dotknutí susedia dokladovali, že pôvodní vlastníci 4 rodinných domov napojených na spoločnú prípojku podpísali dohodu o majetkoprávnom vysporiadaní, resp. financovaní regulátora tlaku plynu, pán Lukáč, ako nový majiteľ jednej z nehnuteľností, túto skutočnosť nezobral do úvahy. Kópiu zápisu o spoločnom vlastníctve regulátora podpísanú všetkými majiteľmi domov, ktorí sa jeho kúpi zložili, máme k dispozícii a je ťažko uveriť, že by pán Lukáč tento dokument nikdy nevidel. Faktom ale je, že za regulátor, ktorý sa nachádza na jeho pozemku, umiestnil ventil, uzavrel ho a odstavil tým susedov od plynu. Prečo? To sa musíme vrátiť o rok dozadu. Keď sme kúpili tento dom, tak sme začali robiť rekonštrukciu, pri ktorej sme zistili, že staré rozvody domu nie sú vyhovujúce. Hovoril, že je to zastarané a všetko treba vymeniť. Že je to v zlom stave, že je to nebezpečné, že jeho deti a majetok sú ohrozené, a že on je za to zodpovedný. Prizvali sme si na to odborníkov, tí nám na to dali stanovisko, na základe ktorého sme sa rozhodli, že si spravíme rekonštrukciu vlastnej prípojky, prebehlo riadne stavebné konanie. Máte nejakú informáciu, že potrubia v rámci tej lokality boli nejako zlé, narušené? Nie, nemáme takúto informáciu. Predmetom projektovej dokumentácie a stavebného povolenia bola len rekonštrukcia odberného plynového zariadenia a existujúce prípojky vedúce k susedom mali byť nedotknuté. V rámci tej projektovej dokumentácie neboli žiadne ventily, ktoré by odstavili? Nie.09-20_Občan za dverami[(019218)22-23-42] Prípojky mali byť funkčné a aj boli v čase kolaudácie funkčné. Napriek tomu, že aj distribútor plynu nevidel dôvod na výmenu plynových potrubí, pol roka po kolaudácii zaslali manželia Lukáčovci susedom list, v ktorom ich informovali o zlom technickom stave potrubia a že ich preto plánujú odpojiť. Vo februári nám napísal sused prvý list s tým, že je tam poškodené plynové potrubie, že on bude zahutňovať svoj pozemok a preto tam treba vymeniť to plynové potrubie, lebo že nás odpojí. Volali sme do plynární, kde nám povedali, že on nás odpojiť od plynu nemôže. Stále bezpečnosť, bezpečnosť, bezpečnosť, žiadne papiere nám k tomu ale neukázal, že má revíznu správu, že sú nevyhovujúce, alebo že s tými rúrami nie je niečo v poriadku. Nás žiadne plynárne neoslovili s tým, že to potrubie je v takom stave, že by ho bolo treba meniť. My všetci zúčastnení sa pokladáme na tlakovú skúšku a chcem byť prítomní pri tom, keď sa bude robiť tlaková skúška, s čím on nesúhlasil. Povedal, že on má svoje podklady a nebavil sa s nami. Viete nám ukázať papiere, ktoré máte ohľadom bezpečnosti, že to bolo v havarijnom stave? Nehnevajte sa, ale nebudem vám ukazovať papiere, lebo to je citlivá záležitosť. Ja to nechám na zodpovedné orgány, ktoré tak ako vy, ako televízia, ste povinný informovať o veciach, oni sa majú postarať o tieto veci. Čiže tie papiere, ktoré by dokázali to, že rozvod plynu bol v havarijnom stave, neukážete? Nie, to nie. Keďže ani vlastníci domov doteraz nevideli revíznu správu o zlom technickom stave potrubia a nemajú ani žiadnu informáciu od distribútora plynu, že to tak je, odmietli vymeniť svoje funkčné prípojky za nové. Následne na to pán Lukáč v máji urobil to, čo avizoval. Odstavil a nebaví sa. Keďže to riziko tu stále je, potrubia sú staré, tak sme museli uzavrieť uzáver. Nebudem podstupovať riziko. V 21. storočí zohrievame v 2 hrncoch vodu, aby sme sa mali v čom umyť. A namiesto pece máme bombu na propán bután. Urobil tak svojvoľne bez vedomia a súhlasu SPP ako prevádzkovateľa distribučnej siete, čím porušil zákon o energetike. V zmysle ktorého zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určitému meradlu bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete, je zakázané. Na mieste incidentu bol aj náš pracovník, ktorý sa snažil hlavný uzáver plynu otvoriť, ale pán Lukáč ho odmietol pustiť na svoj pozemok, čím zabránil obnoveniu distribúcie ostatným odberateľom. To ale bolo zo strany distribútora všetko. Viac pre odpojených odberateľov neurobil. SPP sa z toho vyzulo, povedali, že oni s tým nič nemajú, že ich vedenie končí hlavným uzáverom plynu. Keďže zo strany vlastníka nehnuteľnosti, ktorý stav zapríčinil, došlo k zásahu na odbernom plynárenskom zariadení, ktoré nie je majetkom našej spoločnosti, v danej veci, žiaľ, nemám žiadne kompetencie ďalej konať. Podľa právničky a podobných prípadov z praxe, ktoré už riešili pracovníci distribúcie plynu v iných regiónoch, ale možnosť dostať sa na pozemok aj bez súhlasu jeho majiteľa a obnoviť nezákonne odstavenú dodávku plynu existuje. Za asistencie polície, ktorá je oprávnená na to, aby pán Lukáč pustil pracovníka SPP na svoj pozemok a umožnil mu obnoviť dodávku plynu. Prečo takýto postup, teda vstup na pozemok pána Lukáča a otvorenie ventilu za asistencie polície pracovníci distribútora plynu nezvolili a všetko nechávajú na svojich zákazníkov, je otázne. A otázna je aj existencia revíznej správy, ktorá by dokázala, že príčinou celého problému je naozaj zlý stav celého potrubia a bezpečnostné riziko a nielen snaha P. Lukáča za každú cenu odstrániť spoločnú plynovú prípojku, ktorú by inak musel na svojom pozemku strpieť. Vecné bremeno k tomuto zariadeniu vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká priamo zo zákona, teda pán Lukáč toto vecné bremeno má, aj keď nie je zapísané v katastri nehnuteľností. Majiteľom domov nepomohli ani trestné oznámenia na polícii. Tá po 2 mesiacoch síce situáciu vyhodnotila ako priestupov proti občianskemu spolunažívaniu, ale spišskonovoveský okresný úrad, ktorý takéto priestupky rieši, po ďalšom mesiaci celú vec jednoducho odložil. A distribútor plynu a stavebný úrad reagovali na ich žiadosti na riešenie problému v duchu: “Ak si chcete pomôcť, obráťte sa na súd.” Ak je to majetkoprávne vysporiadanie, s ktorým súhlasili všetci a napriek tomu jeden z nich túto dohodu poruší, iný spôsob ako súdnym vyriešením neexistuje. Nás ako mesto to mrzí, že nastala takáto situácia, ale celý problém je vyslovene občianskoprávny, takže jedine obrátiť sa na súd a domáhať sa svojich práv súdnou cestou. Na rozhodnutia našich preťažených súdov sa ale čaká dlho a vykurovacia sezóna na Spiši začína veľmi skoro. Majitelia domov sa preto rozhodli požiadať SPP o vybudovanie nových prípojok plynu na jeho nákladu. Prevádzkovateľ to odmietol. V každom prípade pripojenie k distribučnej sieti si musí každý žiadateľ hradiť sám. Máme tu už rozpočet na 6570 eur.09-20_Občan za dverami[(024890)22-23-46] A to krát 4 domácnosti, tak to je veľa peňazí. Keďže ide o tzv. vyvolanú investíciu, podľa plynárov ju musí zaplatiť ten, kto ju vyvolal. To ale v tomto prípade nie sú žiadatelia o nové prípojky, ale pán Lukáč, ktorý im dodávky plynu svojvoľne zastavil. Podľa SPP ide opäť o občianskoprávny spor a vyriešiť si to majú sami. My si to máme dať na naše náklady postaviť a potom sa súdiť s pánom Lukáčom. Ak by došlo k súdnemu sporu, je podľa mňa ich úspešnosť veľmi vysoká. A myslím, že pán Lukáč by mal veľmi dobre zvážiť svoje kroky, lebo v prípade ich výhry v súdnom spore by musel všetky náklady vrátane právneho zastúpenia a ostatných nákladov znášať on. Ak majú pocit, že som urobil niečo nelegálne, alebo nejako niekomu ublížil, nech sa páči. Nech sa obrátia na súd, ktorý to rozsúdi. Ja chcem mať takisto svoj pokoj. Chápete? Ja tu mám rodinu, 2 deti. Myslíte, že pri takomto konaní pokoj budete mať? Myslíte, že teraz… Dúfam, že áno. Každý chce mať svoj pokoj, tak dúfam, že tu bude. Pre laxný prístup prevádzkovateľa siete, polície i úradníkov vyriešiť ich problém, no najmä pre blížiacu sa zimu, boli vlastníci domov dotlačení k rozhodnutie, že si nové prípojky vybudujú sami a na vlastné náklady. Teraz vybavujú potrebné povolenia a projektovú dokumentáciu. A popritom pripravujú žalobu na svojho suseda, pevne rozhodnutí získať späť svoje neplánovane investovaní financie. Oba naše príbehy vyzerajú na dlhé súdne peripetie, tak nám Pán Boh pomáhaj a vám samozrejme tiež.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.