Občan za dverami 19.2.2017

By | február 20, 2017

Mnohí občania by si v boji za spravodlivosť zaslúžili aj vojenskú hodnosť. Sú síce iba pešiakmi, ale čím viac ich bude, tým väčšie svetlo je na konci tunela. Do nášho vydania sa dostali traja. Poďme sa pozrieť na ich bojové línie. 20 rokov bojuje o cestu k záhrade podľa pôvodnej mapy. Na pláne je. Mala tam byť. Prišiel o víťazstvo keď organizátor súťaže zmenil pravidlá. Pravidla sa v športe nemenia. Druhý raz reklamoval tú istú chybu a opäť neúspešne. Spôsobil som to neodborným používaním. Zelenina z vlastnej záhrady vraj chutí najlepšie. Práca v záhrade pomáha zdraviu. Hýbete sa a ste na čerstvom vzduchu. Nášmu sťažovateľovi už 20 rokov kazia radosť z úrody medziľudské vzťahy. Cestu k pozemku nemá tam, kde pôvodne mala byť. Robili sa podvody. Najťažšie je riešiť medziľudské vzťahy. Ak by tam existovali korektné vzťahy, tak požiadavka pána Ondrejka mohla byť akceptovaná. Záhradkárska osada Chrásť v Trenčíne je jedna z najväčších v SR. O svoj kúsok zeme sa to už vyše 30 rokov stará aj 85 ročný pán Ondrejko. Keď to je zelené, tak je to pekné. Človeka to zohrieva. Nebyť tejto záhrady, už by som tu možno nebol. Toto ma drží pri živote. Len nebyť tých nepríjemností. Tých je viac, no na srdci mu najviac leží prístupová cesta k jeho chatke. Tvrdí, že je na nesprávnom mieste. Odvoláva sa na geometrický plán z roku 1985. Cesta bola začatá tu. Tam sú aj obrubníky. Realizácia cesty, ktorá je na mape vyznačená ružovou, bola jeho podmienka, keď sa pred 30 rokmi stal užívateľom záhrady. Mala to organizácia robiť. Tieto cesty robila organizácia. Cesta doteraz nie je. Aj preto, že v roku 1997 sa robil nový geometrický plán. V ňom je cesta o pár metrov posunutá. Pán Ondrejko tvrdí, že vtedajšie vedenie záhradkárskej osady to urobilo zámerne. Chytil som sa petície, žiadali sme účtovný audit. Ľudia vedeli, že sa tratia peniaze. Robili sa podvody. Pána Ondrejku poznám ešte z čias, keď pôsobil vo výbore. Pomáhal aj pri zriaďovaní rozvodov vody. Túto prácu sa snažil vždy vykonávať poctivo a zodpovedne. Zlé medziľudské vzťahy vznikajú najmä medzi novými a tými, ktorí zastávali funkcie v minulosti. Prečo došlo k problémom s prístupovou cestou medzi pánom Ondrejkom a zväzom? Vzniklo to iba na základe sporu pána Ondrejku s bývalým predsedom. Bol to určitý druh pomsty, aby mu nevyhoveli. Goeplán z roku 1997 vznikol po tom, ako nadobudol účinnosť zákon o užívaní pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách. Umožňoval požiadať o pozemkové úpravy a následne o prevod pozemkov do osobného vlastníctva. Ak existoval nejaký geoplán, ktorý riešil iba prístup k pozemku pána Ondrejka, tak bolo nutné vypracovať nový plán. A už je to iba otázkou dohody medzi užívateľmi jednotlivých pozemkov akým spôsobom sa zapracujú jednotlivé požiadavky iných užívateľov. Aj pána Ondrejku. Dnešný stav je zapísaný aj v katastri. Súčasné vedenie záhradkárskej osady tvrdí, že nášmu sťažovateľovi nemôže vyhovieť. Vhodnú prístupovú cestu k svojej parcele má. A ak cíti krivdu, má si dať pozemok zamerať na vlastné náklady. Nie na moje náklady. Na náklady organizácie. Už som to mal zaplatené. To tam malo byť. V týchto podmienkach to nie je jednoduchá záležitosť. Ide však o staršieho človeka, ktorý je ZŤP, tak pri troche dobrej vôle, v rámci dobrých mravov by to riešiteľné mohlo byť. Posunula by sa mu cesta smerom doľava, bližšie k jeho chatke. Ak by sa v súčasnom stave realizovalo právo prístupu k nehnuteľnosti sťažovateľa, tak sa tým porušia práva iných. Na to nie je zákonný dôvod. Tak, ako pán Ondrejko roky bojuje o cestu, tak roky poukazuje na podozrivé hospodárenie v osade. Napríklad na nevyúčtovanie záloh za geometrický plán. O podozreniach informoval aj vedenie Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Sťažovali sa aj ďalší záhradkári, no ostalo to bez efektu. Päťkrát som tam bol osobne. Zaniesol som všetky papiere. Všetky organizačné zložky zväzu sú samostatné právne subjekty. V právnych vzťahoch zodpovedajú sami za seba. Republikový výbor nemôže zasahovať do činnosti základných organizácií. V ZO je najvyšším orgánom zhromaždenie záhradkárov, teda členská schôdza, ktorá je oprávnená tieto veci riešiť. Doteraz sa nevyriešilo nič. Upozorňoval som na to úrady, prokuratúru, justičnú políciu. Napadli sme stratu 640 000. Policajt sa ma pýtal kto. Ale to je ich vec. Nie moja. Polícia i prokuratúra podania sťažovateľa odmietli ako neopodstatnené. Slovenský zväz záhradkárov je občianske združenie. Jeho registráciu a stanovy schvaľuje ministerstvo vnútra. Čo má robiť obyčajný záhradkár ak dochádza k ich porušovaniu? Občan sa musí obrátiť na súd, nie na ministerstvo vnútra. Členovia SZZ platia ročné členské 6 eur. Polovicu z tejto sumy ZO posielajú do centrály v Bratislave. Okrem toho môžu záhradkárske osady vyberať účelové príspevky. Napr. na údržbu a opravu oplotenia, ciest, vstupných brán, rozvodov vody, elektriny. Bežní záhradkári nemajú informácie o tom, čo sa s príspevkami robí. Nakladanie s finančnými prostriedkami v zmysle schváleného rozpočtu sú povinní členom dať. Ak má niekto podozrenie, že sa v organizácii nehospodárne nakladá s peniazmi, môže podať podnet na finančnú správu. Predovšetkým platí, že kontrola hospodárenia je v záujme samotných záhradkárov. Ale vyzerá to tak, že niektorí to chápu po svojom. Viac ako záhrady ich zaujímajú cudzie peniaze a moc o nich rozhodovať Preto je dobré, aby si vzťahy v rámci občianskeho združenia nastavili tak, aby ich kontrola bola jednoznačná, určiteľná, vymáhateľná. Až s takou zlobou ľudí som nepočítal. Náš život sa riadi rôznymi pravidlami. Niektoré jednoducho musíme akceptovať. Zmenia sa až keď zasiahne tzv. vyššia moc. A potom sú také pravidlá, ktoré nám určujú iní. A keď ich zmenia, môžeme to pocítiť ako krivku. Pravidlá sa nemenia v športe. Spotrebiteľská súťaž nie je definovaná v zákone na rozdiel od českej právnej úpravy. Cyklistický nadšenec Michal v roku 2015 prijal výzvu porovnať sa so svetovým Petrom Saganom. Za 60 sekúnd mal podať čo najlepší výkon na trenažéri. Malo to končiť keď končila Tour de France Súťažiaci mali možnosť zapojiť sa do súťaže opakovane. Vždy sa im zarátal lepší výkon. Michal alias Blondína zvolil takúto taktiku. Posledný deň som podal najlepší výkon. Dal by sa prirovnať k tomu, že zo železnej na Kolibu prejdete za 10 minút. Ako keby ste šliapali rýchlosťou 86 km/h. Dôležitá je aj taktika. Posledný deň som podal najlepší výkon. Michalovi to vyšlo. V stanovenom termíne súťaže aj vyhral. Ceny víťazom mal osobne odovzdať Peter Sagan. Organizátor Slovak telekom sa v posledný deň súťaže rozhodol inak. Michal to netušil. Zmenili pravidlá, súťaž predĺžili. Nečakal som to. Pravidlá sa v športe nemenia. Počas týždňa navyše sa našiel Michalov premožiteľ. Hoci sa do súťaže mohol opäť zapojiť, rozhodol sa inak, bojovať za princíp fair play. V Slovak telekom mi povedali, že súťaž zmenili pre veľký záujem. Áno, v štatúte súťaže sa píše, že organizátor má právo súťaž skrátiť, prerušiť, alebo zmeniť pravidlá. No nie je tu taxatívne vymenované aj jej predĺženie. Pod zmenu pravidiel sa dá skryť naozaj všeličo. Tieto pravidlá nie sú zrozumiteľné a jasné pre súťažiteľa. Prevádzkovateľ tejto spotrebiteľskej hry nebol oprávnený hru predĺžiť. Z textácie, ktorú uviedol prevádzkovateľ vyplýva, že mal záujem robiť ďalšiu súťaž. Pre spotrebiteľa je nezmysel, že firma si môže zmeniť pravidlá. Kontaktoval som SOI. Michal argumentoval podobným prípadom z Nitry. V Nitre bol malý podnikateľ pokutovaný, lebo mal v podmienkach súťaže, že môže zmeniť pravidlá. Inšpektori skontrolovali aj spoločnosť Slovak telekom. Uložili jej opatrenia na mieste. Inšpektori uložili kontrolovanej osobe povinnosť poskytovať riadne a zrozumiteľné podmienky súťaže. Neukladať spotrebiteľom opatrenia, ktoré sú v rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Slovak telekom sa odvolal s odôvodnením, že SOI prekročila svoje právomoci. Tak prečo v Nitre dostal podnikateľ pokutu? Musím povedať, že ani kolegovia v Nitre nie sú neomylní. Podľa mojich informácií bude toto rozhodnutie zrušené. Subjekt bude mať pokutu vrátenú. SOI nie je kompetentná posudzovať stávky, hry, alebo súťaže. Vy ste skonštatovali, že to nemáte v kompetencii. Neviete posúdiť, či tie pravidlá boli v poriadku. Čo vlastne mohlo byť porušené. Pravidlá súťaží SOI posudzovať nemôže. Vyskúšal som aj Radu pre reklamu. Bol porušený etický kódex. Rada pre reklamu povedala, že to neporušuje etický kódex. Ľudia mali rovnakú šancu zapojiť sa do súťaže aj počas týždňa navyše. Pýtali sme sa aj organizátora súťaže Slovak telekomu. Prečo v štatúte neuviedli aj možnosť predĺženia súťaže. Prečo radšej nevyhlásili novú súťaž? Dostali sme takúto odpoveď. Náplasť pre cyklistu Michala alias Blondínu v podobe trička a podpisu Petra Sagana prišla od Slovak telekomu až potom, keď prípad riešila Rada pre reklamu, ktorá Slovak telekom kontaktovala. Ponúkli mi tričko Sagana, ktoré nosia všetci predajcovia Telekomu. To je ako keby mi ponúkli namiesto dovolenky na Kube obrázok z Kuby. Súťaž je špecifický inštitút. Upravený je Občianskym zákonníkom. Kto uzatvorí s organizátorom súťaže zmluvu o súťaži, či zmluvu o hre, ktorá nie je spotrebiteľskou zmluvou a má pochybnosti o tom, že činnosť organizátora nie je v súlade so zákonom, musí sa obrátiť na súd. Michalovi nešlo o vecné ceny. Išlo mu o niečo úplne iné. Mal som sa stretnúť s P. Saganom a dostať jeho dres. Tešil som sa na to. Bolo tam aj auto na týždeň. Veci sa dajú kúpiť, ale stretnutie so Saganom si nekúpite. Tešil som sa na to. Spotrebiteľská súťaž nie je priamo definovaná v zákone, na rozdiel od českej právnej úpravy, ktorá tento pojem pozná. Definuje spotrebiteľskú súťaž ako súťaž, anketu, alebo inú akciu o ceny, usporiadanú pre spotrebiteľov v priamej súvislosti s propagáciou, ponukou, predajom tovaru, či služieb a predávajúceho. Alebo uzavretie zmluvného vzťahu s predávajúcim výrobku, či služby, či účasť spotrebiteľa na marketingovej akcii predávajúceho. V ČR by Michal bol považovaný za riadneho spotrebiteľa. Podľa našich zákonov je všetko v poriadku, pokiaľ by súd nerozhodol inak, ak by sa Michal išiel súdiť. Aj vám sa zdá, že akosi bez povšimnutia zostalo to, čo náš sťažovateľ riešil? Či to bolo fair play. Vyššiu moc akceptuje každý, ak je ňou sila prírody. Sme na Magio pláži, ktorú občas v lete zaplaví. Keby vtedy zmenili pravidlá, tak je to v poriadku. Ale oni zmenili pravidlá pre záujem súťažiacich. Očakávať, že nebude záujem o súťaž počas Tour de France o dres P. Sagana je nezmysel. S tým mali počítať. Daj do toho všetko, už si pred cieľom. Aj bežná reklamácia môže spôsobovať zákazníkovi problémy. Niektorí predajcovia si vždy nájdu spôsob ako mu nedať za pravdu. 19.8. som kúpil v Nových Zámkoch v predajni John Garfield tieto topánky Na pohľad vyzerali masívne, kožené, s dobrou podrážkou. Práve také som potreboval. Odišiel som na výlet k moru. Pár týždňov po kúpe si na dovolenke všimol, že s topánkami sa niečo deje Ako som odchádzal z pláže, podrážka sa mi odlepila. Topánky som niesol v taške a išiel som bosý domov. Hneď po návrate z dovolenky pán Kemény išiel topánky reklamovať do predajne John Garfield v Nových Zámkoch. Reklamáciu mu uznali. Zobrali to, vraj to zalepia. Dobre. Je to kožená obuv, hádam vydrží. Ale nevydržala a problém sa zopakoval. Začala sa opäť odlepovať podrážka. Znovu som topánky reklamoval. Druhú reklamáciu mu už neuznali a topánky poslali na odborné posúdenie Ak si spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov a ak ju predávajúci zamietne, je povinný nechať vyhotoviť odborné posúdenie. Napísali, že som to spôsobil neodborným používaním. Chyby vznikali postupne. Nosením poškodenej obuvi došlo k rozsiahlemu poškodeniu, za ktoré predajca nenesie zodpovednosť. Predávajúci sa chcel chrániť, aby neuznal druhýkrát tú istú chybu. Pri opakovanom výskyte tej istej chyby by spotrebiteľ mohol odstúpiť od zmluvy a topánky vrátiť. Zákon hovorí, že produkt musí po záručnú dobu ukazovať bezchybnosť, aby spotrebiteľovi mohol slúžiť na hlavný účel. Hlavým účelom topánok je v nich chodiť. Nedotýkam sa zeme, aby im to neškodilo. Odborné posúdenie robila spoločnosť Unicer. Unicer a spoločnosť, ktorá prevádzkuje predajne John Garfield majú spoločné sídlo. Je to ich firma. Nie je to nezávislá firma. Obrátil som sa na SOI. Najprv s podnetom na kontrolu. Čo sa týka odborného posúdenia, kompetencie SOI sú vymedzené výlučne na jeho formálne náležitosti, ktorými sú identifikácia osoby, ktorá odborné posúdenie vydala. Musí tam byť dátum vyhotovenia odborného posúdenia, presný popis výrobku, ktorý sa posudzuje, musí tam byť zachytený stav výrobku v čase, keď ho spotrebiteľ reklamoval a musí tam byť výsledok odborného posúdenia. Toto všetko bolo v poriadku. Hoci SOI odbornosť odborných posudkov reklamovanej obuvi neposudzuje, zákazníci predajní John Garfield, ktorí nemali šťastie na kvalitné topánky si o nich myslia svoje. Názory nespokojných zákazníkov, ktorí poukazujú na prepojenie medzi spoločnosťou prevádzkujúcou predajne a subjektom, ktorý vykonával pre nich odborné posudky sa už niekoľko rokov podobajú na tie, ktoré naši sťažovatelia vyslovovali už pred 4 rokmi. Spoločnosť Luna robila posudok sama sebe. Je tam stred záujmov. V normálnej krajine by niečo takéto nemalo byť. Na to dopláca iba zákazník. Na otázku, či plánuje ministerstvo hospodárstva upraviť status určených osôb, ktoré vydávajú odborné posudky a nemusia byť nezávislé nám odpovedali už pred 4 rokmi takto. Nová úprava zrejme zohrá svoju rolu. Žiaľ doteraz sa v legislatíve nič nezmenilo, čo by zaručilo nestrannosť odborných posudkov. Podľa zákona sú to osoby, ktoré sú oprávnené výrobcom na vykonávanie záručných opráv jeho výrobkov. Výrobca je v tomto prípade aj predávajúci. Firma toto splnomocnenie má. To bolo predmetom kontroly. Stačí, že výrobca si vyberie niekoho na vykonávanie záručných opráv a ten má zapísaný predmet činnosti vo voľnej živnosti. To znamená, že nemusí byť odborníkom. Zákon nemá také ustanovenia, ktoré by obmedzovali spriaznenej spoločnosti vystavovať odborné posúdenie. Je to aj zneužiteľné. Ak existuje spriaznenosť medzi firmou a predávajúcim. Ministerstvo hospodárstva pri tvorbe zákonných predpisov prihliada aj na problémy z praxe. Pri legislatívnych zmenách sa bude snažiť vyrovnať sa aj s týmto problémom. Žiaľ, toto hovoria spotrebiteľom už roky. Nemenné zostáva aj to, že pri reklamáciách je stále v nevýhode. Na dlhé lakte bola aj komunikácia so zodpovednými. Reklamáciu vybavovala spoločnosť JG Stores. Na internetovej stránke John Garfield je kontakt na spoločnosť John Garfield.sk. Na náš mail nám odpovedali zo sekretariátu spoločnosti IMBIZ grupe. Všetky majú sídlo na rovnakej adrese. Stojí za nimi podnikateľ J. Šutarík. O vzťahu medzi subjektmi nám spoločnosť napísala nasledovné: Za to, že sú podvodníci sa ja nemusím nechať dať podviesť. Spotrebiteľ má iné zákonné možnosti brániť sa. Môže si nechať vyhotoviť vlastné odborné posúdenie. Možno je lepšie počkať na súd, aby nespochybňoval jeho znalca. Že je spriaznený so spotrebiteľom. Pán Kemény navrhol predávajúcemu mimosúdnu dohodu sprostredkovanú SOI Predávajúci s návrhom nesúhlasil. Nedošlo k zmieru. Odborné posúdenia iné krajiny nemajú. Keď sa v západnej Európe spotrebiteľ obráti na súd, má rýchlu a efektívnu ochranu. Ak chce zákazník, aby mu nepoužiteľné topánky posúdil odborník, musí si zaplatiť vlastný posudok a následne sa súdiť. Sťažovateľ jednu z vecí už urobil. Nechal si vyhotoviť znalecký posudok. Ten potvrdil výrobnú chybu obuvi. Pán Kemény je odhodlaný ísť ďalej. Budem sa usilovať o skupinovú žalobu. Dúfam, že sa mi to podarí. Ak sa zistí, že tieto dve spoločnosti majú sídlo na tej istej adrese, prípadne sa zistí majetkové, personálne prepojenie, na to môže divák poukázať na súde. Existuje indícia prepojenia a to znamená, že o nezávislosti nemožno hovoriť. V západnej Európe sa spravidla predávajúci nebránia uznať chybu. Možno aj nad rámec zákona ich uznávajú. Sú kulantnejší. So spotrebiteľmi sa dohodnú. Je to o povahe podnikateľského prostredia. Ak si aj nekúpite topánky za západnou hranicou, kde by vám ich pre odlepenú podrážku v záručnej dobe rovno vymenili za nové, dobre zvažujte kto z predajcov si vašu zákaznícku priazeň zaslúži. Ani sa nedotýkam zeme, aby im to neškodilo. Viete čo, nepotrebujete žiadne vojenské hodnosti.

One thought on “Občan za dverami 19.2.2017

  1. Lucia Lamošová

    Dobrý deň,

    rada by som získala e-mailový kontakt na p. Keményho,
    nakoľko tiež zvažujem žalobu na túto predajňu.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.