Občan za dverami 15.5.2016

By | máj 25, 2016

Zaplatili vysokú zálohu, no po výrobcovi nábytku sa zľahla zem. Nasľubovali a nič nedodali. Predstavte si, že si kúpite pozemok s domom a investujete nemalé prostriedky do jeho opravy. Jedného dňa príde za vami váš sused a žiada, aby ste zamurovali okná, odstránili bránu a časť strechy. Argumentuje tým, že pozemok, ktorý ste považovali za svoj, patrí jemu. A čo na to úradníci a katastrálne mapy? Nuž raz tak, raz onak. Kataster nám zobral parcelu bez nášho vedomia. Neupozornili nás. Kontrolou katastrálnej inšpekcie boli zistené pochybenia. Naše sťažovateľky potrebovali zistiť skutočné hranice svojho pozemku a zamerať stavby na ňom. Koncom roka 2014 si preto vo firme Geospol objednali geometrický plán. Jeho výsledkom bola aj nová parcela a zistenie, že sused má posunutý plot. Ide to asi tadiaľ, kde sú tehly. Najprv sme mu poslali vyjadrenie ku skutkovému stavu aký vznikol. Že jeho plot je postavený na našom pozemku. Podali sme mu to písomne. Na čo písomne reagoval, že on v ničom nepochybil, že plot stojí na jeho pozemku, takže nie je čo riešiť. Dali sme to na súd. O vytýčenie presných hraníc požiadal súd znalca. Odborný posudok by mal byť hotový najneskôr do leta. Hoci geometrický plán našich sťažovateliek autorizačne overil geodet a úradnú pečiatku mu dal aj kataster, sused M. Žúrek ho začal spochybňovať. O rok bolo ale všetko inak. Geometrický plán si dal urobiť aj sused a úradne ho overil opäť ten istý pracovník P. Ružička. Výsledok? Polovicu dvoru, ktorú pani Zuzana a Lucia považovali za svoju, a bola takto zakreslená aj v katastrálnej mape, mal zrazu na svojom liste vlastníctva M. Žúrek. Išli sme za p. Ružičkom, prečo existuje zrazu iný geometrický plán, ktorý je tiež overený katastrom. Odpovedal, že náš geometrický plán je neplatný, a že on nemal čas ho skúmať. Ja si myslím, že on je taký človek, ktorý by tomu mal rozumieť a preskúmať všetko, čo je v jeho právomociach. O toto celé sa staráme my. Pravidelne sa to kosí, zametá. Ale vedeli sme o tom, aj môj otec, keď to kupoval, že od stredového stĺpu až po stred studne je to susedove. Druhá polovica je naša. A teraz to zlúčil do jednej parcely až po náš dom. Takže náš dom je teraz hranica. Nezrovnalosti v m2 v mapách zistili geodeti pri tvorbe susedovho geometrického plánu. Bol zlý zákres medzi obecnou parcelou a pozemkom pána Žúreka. Tak sme zistili podľa starej mapy, že je to zle zakreslené v katastrálnej mape. Pôvodná mapa je v tomto prípade ešte z čias Rakúsko Uhorska. Prečo ale hranice v nej neskúmala ani geodetka, ani kataster už v r. 2014? Geodetka Z. Havičová tvrdí, že podľa objednávky našich sťažovateliek zameriavala len hornú časť pozemku a ostatné výmery prebrala z katastrálnej mapy. Kataster má istú nevýhodu v tom, že nie každé meranie môže posúdiť, či presnosťou vyhovuje predpisom. Istým spôsobom v tejto oblasti sa musí spoľahnúť na autorizovaného geodeta. Zhrňme si to, máme 2 geometrické plány rovnakého územia, no v každom sú hranice niekde inde. Na oboch sú pečiatky katastra. S našou právnou zástupkyňou sme dali podnet na Úrad geodézie a kartografie do Bratislavy, aby prešetrili postup katastra, lebo sa nám to nezdá. Kontrolou katastrálnej inšpekcie boli zistené pochybenia.05-15_Občan za dverami[(016875)20-03-39] Úradný overovateľ nepostupoval správne. Najprv malo byť konanie o oprave chyby podľa paragrafu 59 katastrálneho zákona, kde by boli predvolaní účastníci. Podľa toho, či uznajú túto nesprávnosť, by sa opravila nesprávna hranica v katastri nehnuteľností, alebo by sa zastavilo konanie a musel by konať súd. Takto mal úradný overovateľ postupovať pri overení oboch geometrických plánov. Súčasný zmätok totiž spôsobil starší geometrický plán z r. 1980. Ten sa do katastra dostal v r. 1993, keď sused našich sťažovateliek M. Žúrek nehnuteľnosť kupoval. Geometrický plán bol zmätočne vyhotovený, pretože táto slučka mala byť zakreslená na tejto vlastníckej hranici. Podľa zmluvy teda sused síce kupoval celú parcelu medzi domami, no podľa geometrického plánu len polovicu. Bývalí majitelia sa podľa mňa určite kedysi dohodli, že im umožnili vchod s tým, že mu zase pustili pozemok v záhrade. Čiže oni si to zamenili, ale neusporiadali to majetko právne. Ak by tam neboli narušené medziľudské vzťahy, tak by bolo riešenie úplne jednoduché. Spaví sa geometrický plán na zámenu pozemkov a je to vybavené. Odporúčam zámenu nehnuteľností. Čiže tá časť, ktorá patrí sťažovateľkám a je oplotená pánom Žúrekom, by sa zamenila za vstup, ktorý potrebujú sťažovateľky, aby sa dostali do svojho objektu. Toto bol náš návrh. On povedal, že nie, lebo všetko je jeho. Dohoda sa bude hľadať ťažko. Naše sťažovateľky navyše tlačí čas, keďže zrekonštruovaný dom nemajú dodnes skolaudovaný. Aj preto, že sused žiada stavebný úrad, aby im nariadil odstránenie tých častí domu, ktoré podľa neho presahujú na jeho pozemok. Vtedy budeme nútení to riešiť zásadne. Domáhanie sa náhrady škody môže každý občan, ktorý má pocit, že mu vznikla škoda konaním štátneho orgánu. Za každé pochybenie musí byť niekto zodpovedný. Podľa nás geodetov by sa to zlepšilo, keby sa spravilo všade nové mapovanie, lebo my meriame s presnosťou na 8 cm, ale dávame to doma, kde je presnosť až 2 m. Takýchto pozemkov je cca 1,5 milióna v intravilánoch. Treba si uvedomiť, že vlastníci v mnohých prípadoch spolunažívajú dobre, bez toho, žeby čokoľvek riešili, ale keď sa rozbehne nové mapovanie, samotný akt mapovania vygeneruje istý počet sporov. Preto odporúčam pri nadobúdaní vlastníctva preveriť si a od Správy katastra si vyžiadať mapy určeného aparátu mapy katastra, prípadne iné listiny, prešetriť si stav a k tomu vytýčiť pozemok. Hoci sa mapy postupne spresňujú, samotní geodeti aj kataster priznávajú, že v niektorých prípadoch by za údaje v katastri ruku do ohňa nedali. Aj preto je najlepšie mať dobré susedské vzťahy. No tie aj podľa množstva vašich podnetov patria u nás stále viac medzi ohrozené druhy. Myslím, že dohoda medzi nami určite nie je možná. Ak nakupujete na internete, odporúča sa neplatiť za objednaný tovar vopred, ale až na dobierku kuriérovi pri doručení. Čo však v prípade, ak si objednávate napr. nábytok na mieru? Vtedy si výrobca zvyčajne vypýta zálohu. Zaplatiť ju, alebo nie? Je to len na vás. V nasledujúcej reportáži uvidíte príbeh mladých manželov, ktorí už oľutovali, že tak urobili. Tu je vrchná posteľ, spodná posteľ, schody na vrchnú posteľ. Na boku skriňa s poličkami. A vysúvací úložný priestor. V cene boli aj 2 matrace, montáž aj vynáška. Manželia Ľudmila a Karel Zapletalovci chceli pre svoje 2 malé deti zariadiť detskú izbu. Z rôznych ponúk výrobcov si napokon v lete minulého roka vybrali košickú firmu A.M. Studio, ktorá im ponúkla návrh, výrobu, dovoz a montáž nábytku. Objednávali sme si dvojposteľ pre deti a skriňu. Bola to kompletná stena do detskej izby. Zmluvu podpísala pani Zapletalová 26.8. priamo v predajni na Poštovej ulici, kde mala spoločnosť A.M. Studio svoju predajňu a prevádzku. Zároveň zaplatila zálohu. V hodnote 1 500 eur. Celková cena nábytku mala byť 2 200 eur a dodaný mal byť najneskôr do polovice decembra. Pred podpísaním zmluvy prebehla komunikácia okamžite bez problémov. Po podpísaní zmluvy už to bolo pomalšie a od októbra novembra už začali byť problémy. Ako Zapletalovci tvrdia, začal problém sa do spoločnosti dovolať. Na mailové otázky nedostávali odpovede a v predajni A.M. Studia, kde sa pokúšali zistiť, prečo pracovníci firmy, okrem zaslaných návrhov, nezačali ani len prípravné práce na výrobe nábytku, nikoho nenašli. Väčšinou bolo zatvorené, alebo neotvárali. Nakoľko A.M. Studio prijali od spotrebiteľky zálohu, mali by ju buď vrátiť, alebo jej dodať dielo, ako sa dohodli v zmluve. Ak spoločnosť zálohu nevráti, tak jej vzniklo bezdôvodné obohatenie podľa Občianskeho zákonníka. Skúšali sme im poslať doporučený list a vyzvať ich k dokončeniu zákazky. List nebol prevzatý. Dokonca sa mi podarilo nájsť osobný mail na pani majiteľku. Ani na to nereagovala. Keďže Zapletalovci nemali ani tovar, ani vrátenú zálohu, v januári sa rozhodli podať polícii podnet na trestné stíhanie za podvod. Zároveň podali podnet aj na SOI. Kontrolovaný subjekt bol inšpektorátom SOI predvolávaný opakovane a zároveň bol vyzývaný na to, aby predložil relevantné podklady súvisiace s prešetrovaným podnetom. Avšak nakoľko sa kontrolovaný subjekt do sídla inšpektorátu v stanovených termínoch nedostavil, zároveň nepredložil žiadne relevantné doklady, tak bolo jeho konanie vyhodnotené ako marenie výkonu kontroly. To, že pre SOI ide o známu firmu, dokazuje aj niekoľko pokút uložených v minulosti. Aktuálne riešia inšpektori 3 podnety nespokojných zákazníkov, ktorí sa sťažujú na spôsob jej podnikania. Za marenie výkonu kontroly hrozia A.M. Studiu ďalšie pokuty až do výšky 1 660 eur. Inšpektorát SOI sa bude podnetom spotrebiteľky aj naďalej zaoberať a využije všetky právne možnosti smerujúce k jeho prešetreniu. A polícia? Tá podnet a vyšetrovanie odmietla. Vraj nie je naplnená skutková podstata trestného činu podvodu. Zapletalovci sa nedali a na postup polície podali sťažnosť. A tak sa aktuálne čaká, či polícia bude alebo nebude robiť to, čo od nej občania často naivne čakajú. Teda pomáhať poškodeným a stíhať podvodníkov. Nakoľko to polícia odmietla, môžu sa obrátiť na inšpekciu Ministerstva vnútra, ktorá môže preskúmať postup policajta, ktorý konanie odmietol. Podľa môjho názoru došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podvodu. Ako sme zistili, pred 2 rokmi košickí policajti podobnú situáciu riešili. Vtedy tiež najprv podanie oklamaných zákazníkov odmietli, prokurátor im to vrátil, no výsledkom ich vyšetrovania bolo to, že ho zastavili, lebo konanie A. M. Studia podľa nich nebolo trestným činom. Aj vtedy zákazníci zaplatili zálohu 1 500 eur, no kuchynskú linku nikdy nevideli. Rozlúčili sme sa s tými peniazmi, neveríme, že by nám to vrátili. Aspoň chceme varovať ostatných, aby si na túto firmu dali pozor. Pozrime sa podrobnejšie na spol. A.M. Studio. Podľa Obchodného a Živnostenského registra ide o klasickú s. r. o. sídliacu na Poštovej 12 v Košiciach. Jej jedinou konateľkou je Ing. A. Maľárová, ktorá pôsobí aj v predstavenstve a. s. BCC Group, ktorá sídli na rovnakej adrese. S konateľkou sme sa pokúšali spojiť viackrát. Telefonicky, mailom i priamo v predajni na Poštovej ul. Neúspešne. Predajňa je zrušená, rovnako ako internetové stránky. Nepomohli nám ani jej rodičia, ktorí v a. s. BCC Group figurujú v dozornej rade. Doma by mala byť kde? Neviete, kde býva dcéra? Takže nám neviete poradiť, kde by sme ju našli? Po tomto rozhovore s otcom A. Maľárovej sme predsa dostali do redakcie mail z A.M. Studia. “Ďakujeme za zaslanie otázok týkajúcich sa Zapletalovcov, ktorú momentálne riešime. Ku všetkým otázkam sa vyjadrí konateľka spoločnosti A.M. Studio Ing. A. Maľárová. Ďakujeme za vytvorenie priestoru, ktorý radi využijeme.” V dohodnutom termíne sa nám s A. M. Studio už nikto neozval. A prisľúbené odpovede, najmä tú, či a kedy vrátia 1 500 eurovú zálohu, sme nedostali. Konanie spol. A.M. Studio rozhodne nie je v súlade s dobrými mravmi a s Občianskym zákonníkom. Poškodená by sa mala obrátiť na okresný súd a domáhať sa vrátenia bezdôvodného obohatenia, ktoré spol. A.M. Studio vzniklo a podať na okresnom súde návrh na vydanie platobného rozkazu. Presne to Zapletalovci urobili. Ak by spoloč. vyhlásila konkurz, reálna šanca získať späť zálohu by bola oveľa menšia. V prípade, ak by bol začatý konkurz alebo by bol podaný návrh na začatie konkurzu, spotrebiteľka by si musela uplatňovať svoju pohľadávku v rámci konkurzu. Nakoľko by toto zrejme nebola prednostná pohľadávka, by mohol vzniknúť problém pri uplatňovaní si práva. Platobný rozkaz je zjednodušenou formou rozsudku, ktorý súd vydá na základe dôkazov predložených navrhovateľom. Podmienkou je jeho doručenie do vlastných rúk dlžníka. Ak sa to súdu podarí a A.M. Studio nepodá odpor, začala by plynúť 15 dňová lehota na zaplatenie dlhu. Ak by spol. podala odpor, nasledovalo by štandardné súdne konanie. Treťou možnosťou je, že A.M. Studio by platobný rozkaz prevzalo, nepodarilo by odpor, no napriek tomu by dlh Zapletalovcom nezaplatilo. Tí by potom boli oprávnení si vymáhať zaplatenie dlhu prostredníctvom exekútora. Ak ste zamestnancom, po skončení pracovného pomeru vám zo zákona patrí odstupné. To ale neznamená, že ho naozaj aj dostanete. A to dokonca ani vtedy, ak o tom rozhodne súd. Do r. 2009 som pracoval pod firmou Enel K Group v reštauračných službách. Ale jedného dňa sa pracovný vzťah nášho sťažovateľa po dohode so zamestnávateľom skončil. Vznikol mi nárok na odstupné, ktoré som samozrejme nedostal.05-15_Občan za dverami[(026949)20-03-42] Preto sa pán Kubiš rozhodol riešiť celú situáciu právnou cestou. Kontaktoval som advokáta, ktorý tiež hovoril, že mám na odstupné nárok, a že to určite vyhrám. Prostredníctvom advokáta napísal na Okresný súd v Trenčíne a ten rozhodol, že sťažovateľovi patrí odstupné a uložil túto povinnosť v platobnom rozkaze zamestnávateľovi spoločnosti Enel K Group. Mal som nárok na 3 platy, plus mi mali nahradiť advokáta a súdne poplatky. Celková suma bola 1 330 eur. Ale ako to v slovenskej realite býva, vymôcť si do podnikateľa, čo vám právom patrí, je ťažké. Potom to dostal na starosti exekútor, ktorý po čase povedal, že nie je možné to vymôcť, že tá s.r.o. je úplne čistá, nemá žiaden majetok. Máme deficit v rýchlosti súdnych konaní. Potrebujeme zrýchliť súdne konania, aby sme dali čo najkratší čas možný na to tým, ktorí nechcú vyplácať svoje podlžnosti, aby nemohli vytunelovať svoje firmy. Aj keď v prípade nášho sťažovateľa súd rozhodol pomerne rýchlo, v priebehu niekoľkých mesiacov, zdá sa, že iní boli ešte rýchlejší. A žiaľ sťažovateľ nevedel aj o ďalších možnostiach, ktoré mohol využiť pri vymáhaní svojich pohľadávok. Jeden z najúčinnejších prostriedkov sa javí v takýchto prípadoch podať trestné oznámenie, pretože nevyplatenie mzdy a odstupného je trestný čin, pokiaľ sa preukáže, že v daný výplatný termín mal zamestnávateľ na účte dostatok prostriedkov, aby odstupné vyplatiť mohol. Trestné oznámenie je smerované priamo voči konateľovi štatutárnemu orgánu firmy. Výhoda podania trestného oznámenia, okrem toho, že sa zvýši tlak na konateľa, je, že ak sa mu preukáže úmysel, tak možno v trestnom konaní žiadať náhradu škody, teda vo výške nevyplatenej mzdy alebo odmeny. Vtedy zodpovedá osobne on, nie s.r.o. S týmto rozhodnutí v trestnom konaní o náhrade škody by mohol ísť priamo za exekútorom, a ten by už mohol ísť po jeho osobnom majetku, ale po obchodných podieloch v iných spoločnostiach, ak ich založil. V takýchto prípadoch odporúčam postihnúť obidve polia, aj trestno právnu rovinu, a iniciovať aj občianske súdne konanie. Zdá sa, že v iných krajinách Európy právny systém prísnejšie posudzuje zodpovednosť konateľa voči zamestnancom i celkovo nezodpovedné podnikanie. V Nemecku by v tomto prípade sám konateľ zodpovedal za dlh. Bývalý zamestnanec by sa mohol uspokojiť priamo z jeho majetku, lebo vedel, že nebude mať na výplatu miezd a nespravil kroky na to, aby plat dostal. Overená inšpirácia pre našich parlamentárov. Ale kým si ju všimnú, môžu podávať veritelia aj návrh na vyhlásenie konkurzu danej spoločnosti. Museli by však byť na to minimálne 2 veritelia ochotní znášať náklady s tým spojené. V konkurznom konaní správca konkurznej podstaty skúma právne úkony tohto dlžníka dokonca až 5 rokov dozadu. Vie postihnúť tie právne úkony, ktorými mohlo dôjsť k zmenšeniu majetku dlžníka, resp. úpadcu a k následnému ukráteniu veriteľov na svojich právach. Musí byť určitý časový odstup od začatia konania ex offo výmazu do samotného výmazu spoloč. z obchodného registra. Táto skutočnosť sa musí oznámiť v obchodnom vestníku, aby sa mohli prihlásiť veritelia. Veriteľ sa môže rozhodnúť, či má podozrenie, že z tejto spoločnosti odišiel majetok, a či podnikne kroky, ktorými bude navrhovať konkurz. Žiaľ práve boj malého veriteľa s veľkým podnikateľom je boj s veternými mlynmi. A práve tu by mal toho slabšieho viac chrániť štát. Zatiaľ ťahá za kratší koniec veriteľ, lebo čas hrá proti nemu. Pána Kubiša medzičasom zo súdu informovali o nových skutočnostiach. Že sa exekúcia celkom zastavuje, lebo s.r.o. je zlikvidovaná. Je dokonca vymazaná z registra, a že ja som povinný zaplatiť exekútora, ktorý si vypočítal sumu 76 eur. Naozaj to chce odbornú pomoc, lebo bežný človek asi nečíta každý deň obchodný vestník. U nás nie je nič nevšedné, že bývalí konatelia už neexistujúcich spoločností, ktoré zanechali po sebe dlhy, si spokojne zakladajú ďalšie podnikateľské subjekty. Opäť by stálo za to, aby sa zákonodarcovia inšpirovali právnou realitou aj v iných európskych krajinách.05-15_Občan za dverami[(034013)20-03-44] Ak by sa táto situácia stala v Nemecku, kde by napr. súd zistil, že konateľ, alebo šéf predstavenstva konal nedbanlivo a zapríčinil by výpadok mzdy, tak by mu súd mohol uložiť zákaz zakladať iné spoločnosti a byť konateľom. Jednoznačne tu chýba jasná právna úprava, ako napr. v Nemecku, kde je podnikateľ tlačený byť zodpovedný a nemôže sa skrývať za s.r.o. Najlepšie je využiť všetky dostupné možnosti, ktoré zákony dávajú zamestnancom, aby sa domohli svojich miezd. Za nevyplatenie mzdy a odstupného môžu sankcionovať inšpektoráty práce. Môžu vzhľadom na trestno právne aspekty riešiť túto vec orgány činné v trestnom konaní polícia a prokuratúra. Prípadne môže konať civilný súd vo veci samotnej pohľadávky. Aká je šanca, že sa pohľadávky vôbec domôžete, či dožijete? Ak sa ruka v ruke prostriedky civilného práva zrýchlia a sprísnia sa sankcie v trestných konaniach, resp. sa rozšíria, myslím si, že by sme vedeli efektívnejšie zlepšiť aj podnikateľské prostredie a zodpovednosť podnikateľov voči ľuďom, aby vyplatili mzdy, pretože to je najzákladnejšia vec, ktorá ľuďom prináleží. Pre tú s.r.o. sa nič nedeje. Nestane sa nič ani tomu, kto ju založil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.