Občan za dverami 14.5.2017

By | máj 25, 2017

Uveríte, až keď uvidíte. Rovnako, ako naši sťažovatelia. Ale keď už vidíte, často je už neskoro. Ako v našich dnešných príbehoch. Vitajte v Občanovi za dverami. Nová pešia zóna v Bratislave poškodila rezidentov na ich právach a sťažila im život. Na Židovskej bolo 30 parkovacích miest a teraz tam nie je ani jedno. Po kúpe auta v dražbe zistil, že je nepojazdné. Nech aspoň napíšu aké chyby auto má. Bratislavs nie je Viedeň, Praha, ani Budapešť. Má malé historické centrum preťaté výjazdom z Mosta SNP. Po jeho oboch stranách budujeme pešie zóny. Čo je možné inde sa u nás stáva nemožné. A to doslova. Na Židovskej bolo 30 parkovacích miest a teraz tam nie je ani jedno. Odhadujem, že tu je asi 100 bytov a je tu 14 parkovacích miest. Vychdázalo to zo sťažností obyvateľov, že všade parkujú autá. Nie je tu žiadna pešia zóna. Najmä v noci tadiaľ chodili taxíky. Zvážali návštevníkov z okolitých prevádzok. Toto obťažovalo obyvateľov Židovskej a Mikulášskej. Vitajte v našom hlavnom meste, v historickom centre, kde sa staré snúbi s moderným. V našej, pôvodne milej malej Bratislave, nezostal kameň na kameni a staré ulice nám pretína výjazd z mosta. Táto reportáž ale nie je o tom. Dnešný príbeh je o rozširovaní pešej zóny v historickom centre a o ľuďoch, ktorí tam žijú. Nie sme proti pešej zóne. Ale riešilo sa to veľmi živelne. Nikto nám nepovedal, že ulica bude rozkopaná a nedostaneme sa k bytom. Mamičky s kočíkmi sa nedostali von. Rovnako aj vozíčkari. Rekonštrukcia trvala pridlho. Objavovali sa nečakané komplikácie a pribudli problémy s parkovaním. Pôvodný návrh revitalizácie počítal s parkovacími miestami. Vo výsledku sa miesto nich objavili stromy. Pýtal som sa kde je tých 27 zrušených miest. Vraj boli nahradené na uliciach Svoradova, Kozia, Zochova. Ale to nie je pravda. Tu sa miesta zrušili, tam sa zobrali tým ľuďom, ktorí tam bývajú a dali to súkromnej firme. Vo dvoroch je obrovské množstvo parkovacích miest. V podzemných garážach. Ľudia majú kde parkovať. Ponúkli sme im parkovanie za zvýhodnených podmienok na parkovisku na Vydrici. V hornej časti sú veľkokapacitné garáže. Na ulicu sa žiaľ všetci nezmestia. Vo výbere “obrovského množstva” miest je predsa len háčik. Všetky tieto moderné domy majú podzemné garáže. To nie sú historické domy. Aj Mikulášska 4 má podzemné garáže. Lenže tieto garáže niekto sprivatizoval. Jedna firma tam má 20 parkovacích miest. Tým je obmedzené parkovanie ostatných. To je smutné. Alebo ukončenie Židovskej a napojenie na Vydricu. Prečo to je zablokované? Prečo to je v súkromných rukách? Veď to je verejná cesta. Tam by sa dalo parkovať. Je to slepá ulica. Vozidlá by nebránili prejazdu. Zatiaľ, čo dôležité miesta vlastnia súkromníci podľa systému to je moje, tak plať, obyvatelia Židovskej ulice zostávajú nespokojní. Prišli o 27 parkovacích miest. Zaviedli sme tam regulovaný vjazd. Obyvatelia s trvalým pobytom majú za 10 eur ročne povolený neobmedzený vjazd do tejto zóny. Vytvorili sme tam 14 parkovacích miest. Platili to súkromnej firme. Teraz za to neplatia. A je to parkovanie len pre tých, ktorí majú povolenie na vjazd. To musí byť bitka. Obyvatelia 66 bytov a niekoľkých nebytových priestorov sa môžu predbiehať kto prv zaparkuje, zatiaľ čo súkromná spoločnosť dostala k dispozícii istý počet náhradných miest na podnikanie. Na tie rezidenti zo Židovskej právo nemajú. Byty vlastnia na inej ulici. Obyvatelia podpísali petíciu a nikto nám neodpovedal. Nespokojní sú tí, ktorí mali vyhradených niekoľko parkovacích miest. Systém je teraz nastavený tak, že každý má rovnaké práva. Teraz na Židovskej nezaparkuje ani jeden zo 66 vlastníkov bytov, ktoré boli skolaudované s parkovacími miestami na ulici. Ak niekde zmiznú parkovacie miesta a vznikne pešia zóna, či zeleň, je to v poriadku, ale motoristom a najmä rezidentom, by sme mali dať inú možnosť zaparkovať svoje autá. Boli sme postavení pred hotovú vec. V lete boli dve stretnutia s občanmi. Pán starosta s občanmi komunikoval, dohodli sa rámcové predstavy oboch strán a pán starosta prisľúbil, že budú vytvorené parkovacie miesta. Nejaké síce ubudnú, ale časť ich zostane. Pešia zóna má svoj význam. Je to pozitívny trend, ale malo by sa o tom komunikovať. Tí, ktorí tu bývajú majú potom z toho problémy. Som rada, že sa mi s kolegom Zielerom podarilo čiastočne dostať pozmeňujúci návrh, paušálna sadzba za vjazd a jedno motorové vozidlo boli viazane na nehnuteľnosť. Ak niekto vlastní 2 garážové miesta a má 2 nehnuteľnosti, aby mohol vojsť za 10 eur do tejto časti mesta Za 10 eur môžu rezidenti bývajúci na Židovskej ulici vojsť do zóny. Pripomíname, že domy boli pôvodne skolaudované aj s parkovacími miestami na ulici a podzemnými parkoviskami. Nezodpovední komunálni politici predali niektoré parkovacie miesta súkromníkom, ďalší ich zrušili a domy tak pripravili o punc kolaudácie. A ešte niečo sa stalo zmenou pravidiel. Za svoje zdanené peniaze som si kúpila byt, ktorý nepatrí k tým najlacnejším. Vytvorenou pešou zónou sa reálne znížila hodnota môjho majetku. Zvýšilo sa daňové zaťaženie osôb, ktoré majú oprávnenie parkovať na miestach mimo verejného priestranstva. Aj preto uzrela svetlo sveta iniciatíva poslanca M. Kollára. Pri prerokovaní VZN o miestnej dani v Starom Meste som predložil návrh uznesenia, aby boli oslobodené od miestnej dane fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícky, alebo nájomný vzťah k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v historickej časti mesta. Osoby s možnosťou parkovania vo dvore či garáži musia okrem dane z nehnuteľnosti platiť aj za možnosť parkovať na svojom, či prenajatom. To je 365 eur ročne. Pán Kollár oslovil prokuratúru, aby sa pozrela na VZN. Odporuje to medzinárodným dohodám. Aj ústave. Občan, ktorý vlastní nehnuteľnosť ju má v pokoji užívať. V rámci verejného záujmu je možné vyvlastniť túto nehnuteľnosť, alebo obmedziť jej užívanie, ale za náhradu. Podnet na protest som zdôvodňoval tým, že nemusia platiť poplatky ako dvojitú daň. Prokuratúra ešte neodpovedala. Obyvatelia, ktorí teraz už bývajú na pešej zóne na Židovskej ulici, bojujú s bežnými problémami, akými je okrem parkovania aj odvoz odpadu. Smetiarske autá nesmú na novú dlažbu. Mestský úrad to vyriešil po svojom. Správca dostal z mestského úradu list, že ak odpadkové nádoby nebude vynášať na kraj ulice, tak mu hrozí pokuta 6 300 eur. Projekt apriori neodsudzujem, len si myslím, že nebol nastavený koncepčne. Dnes vidíme jeho chyby. Chceli sme tú ulicu oživiť. Pritiahnuť tam ľudí. Aby tam neboli autá, ale ľudia. To sa nám podarilo. Keď je krásne počasie, Židovská ulica je plná ľudí. Nikto ich tam neobťažuje, nikto im nezavadzia. Prečo táto pekná vízia priniesla nepekné problémy rezidentom? Nebolo tam riadne stavebné konanie. Dlažba nevyhovuje nosnosti áut, ktoré vyvážajú odpad a ani požiarne autá nie sú najľahšie. Ak by tu vznikol požiar, tak čo? Buď požiarnici zničia dlažbu, alebo? V rámci projektu revitalizácie sme pristúpili ku komplexnej obnove povrchov. Na Mikulášskej a Židovskej bola obnovená pôvodná dlažba. V istej časti Židovskej bola navrhnutá betónová dlažba. Má svoje úskalia, ale všetko je riešiteľné. A riešime to k spokojnosti obyvateľov. Áno, nejako to funguje. Až kým nehorí. Nakoniec sme sa dostali k podstate problému. Celú revitalizáciu Židovskej ulice realizovala Staromestská a. s. s požehnaním špecializovaného stavebného úradu. Prečo bez stavebného konania? To sme sa do uzávierky nedozvedeli. Ale určite je úradu známe čo sa dialo na Židovskej ulici. Ak sa úrad dozvie o existencii nepovolenej stavby, je povinný začať konanie z vlastného podnetu. Podľa ministerstva dopravy a výstavby i podľa nášho odborníka bolo potrebné stavebné konanie. Došlo k odstráneniu pôvodnej stavby a bola zhotovená iná stavba v zmysle stavebného zákona. Stavbou sa rozumie aj časť stavby. Ak bola vykonaná zmena stavby bez povolenia, bez kolaudácie, nemala by sa užívať. Mal by nastať stav uzávery. Až do skolaudovania mestskej komunikácie. Okrem toho sa zmenil aj účel užívania stavby a zaťaženie cesty. Čo teraz? Ide o miestnu komunikáciu zverenú mestskej časti. Mali by si to vybaviť pod jednou strechou. Reprezentant jedného i druhého úradu je tá istá osoba. Pán starosta je s revitalizáciou spokojný. Čo ak zostanú nečinné stavebné úrady? Ak nekoná prvostupňový orgán, má konať odvolací orgán. V rámci opatrení voči nečinnosti sa ujať aktivity. Buď to nariadi nekonajúcemu, alebo bude konať miesto neho. Počas nášho nakrúcania sa diali akési kozmetické úpravy vyvolané tlakom občanov a poslancov. Bratislavská parkovacia služba Park nám napísala. A druhá kozmetická úprava povoľuje vjazd na pešiu zónu autám OLO. Tak sa bude naďalej povrch znehodnocovať a menej zdatný chodci budú bojovať s popraskanými dlaždicami. Máme aj inšpektorát bezpečnosti. Ide o bezpečnosť verejnosti. Máme veľa orgánov, ktoré by mohli, len by museli chcieť. Bilancia je neveselá. Bez stavebného konania horúcou niťou šitá revitalizácia podľa doteraz zverejnených faktúr za takmer 694 000 eur. Boli to narýchlo minuté peniaze z dôvodu predsedníctva EÚ. Bez širšej odbornej diskusie, bez architektonickej súťaže a s takýmto výsledkom. Bola to nákladná rekonštrukcia, možno mohla byť zmysluplnejšia. Život môže priniesť aj situáciu, keď potrebujete auto nevyhnutne. Zo dňa na deň. Rýchlo a čo najlacnejšie. A práve také ponúka Aukčné centrum v dražbe. Nízka cena chce vyváži riziká, ktorých si nemusí byť budúci majiteľ auta vedomý. Práve o tom je ďalšia reportáž. Keď predávajú autá, tak nech napíšu chyby, ktoré auto má. Nech to povedia. Riziko je tam veľmi vysoké. Neodporúčal by som kupovať auto týmto spôsobom. Aj za cenu ušetrených peňazí. Niekto si kúpil vozidlo predávané s chybou. Preto nevidíme dôvod na odstúpenie od zmluvy. Ak predávam auto, musím upozorniť na to, aké má chyby. Nie je možné odvolávať sa na to, že predávam auto tak, ako stojí. Rodinu Čepčekovcov pred niekoľkými rokmi postihla tragédia. Po vážnom úraze ich céra potrebovala neustálu starostlivosť. Podujala sa na ňu matka, ktorá odišla z práce. Rodinu finančne zabezpečoval otec zárobkom v Rakúsku. Z dôvodu častých návštev lekára potrebovali rýchlo kúpiť auto. Bol som v zahraničí a dcéra bola chorá. Nemali sme ju čím voziť. Potrebovali sme auto. Aukčné centrum ponúkalo v dražbe 10 ročný Ford Focus s vyvolávacou cenou 500 eur. V deň dražby som musel ísť do práce. Poslal som tam kamaráta. Auto už bolo vystavené, nestihol si ho ani obhliadnuť. Mohol ho už iba vydražiť. Dražiteľom bol pán Németh, preto je uvedený ako kupujúci na zmluve. Auto však prišiel o niekoľko dní zaplatiť a prevziať pán Čepček. Nemáme zdokumentovaný vzťah medzi pánom Némethom a pánom Čepčekom. Nemá žiadnu plnú moc. Je to naša dobrá vôľa, že s ním komunikujeme. Pýtal som sa pani, čo sedela dole. Niekomu zavolala a povedala, že to nevadí. Pýtal som sa aj na to, či auto je v pojazdnom stave. Vysvetlil som im, že dcéra je ZŤP a potrebujem pojazdné auto. Ak nebude pojazdné, či ho môžem vrátiť. Povedali, že áno. Pán Čepček zaplatil 700 eur, za ktoré sa auto vydražilo a chcel s ním odísť. V zozname dražených áut nebola poznámka, že auto je nepojazdné, ako pri iných ponukách. Neboli tam ani žiadne upozornenia na technické problémy. Ako budúci majiteľ vozidla nenašiel žiadne upozornenia ani v kúpno predajnej zmluve. Ako prvé sme zistili, že nemá batériu. Išli sme ju kúpiť. Napriek tomu mi asi po 600 m odišla elektrina a auto bolo nepojazdné. Odstavil som auto na krajnicu a pokúšal som sa opäť naštartovať. Prešli sme ďalších 100 m a opäť auto prestalo fungovať. (motor sa snaží naštartovať) (motor naštartoval) Potom sa mi nedarilo asi 30 minút naštartovať. Nechal som motor vychladnúť. Potom sa mi podarilo naštartovať. Otočil som sa a zaviezol som auto späť. Odovzdal som im kľúče i auto, Okamžite napísal reklamáciu. Uviedol v nej zistené nedostatky. Aukčné centrum reklamáciu zamietlo. Reklamáciu sme zamietli. Dôvody v nej uvedené sa nezhodovali so skutkovým stavom. Pred dražbou si mohol vozidlo obhliadnuť a posúdiť. Vozidlu vyčítal také vlastnosti, ktoré si pred dražbou mohol preveriť. Mohol zistiť, či je vozidlo pojazdné a podobne. On napriek tomu vozidlo kúpil. V zamietavom stanovisku k reklamácii sa Aukčné centrum odvoláva na znenie kúpno predajnej zmluvy. Rozpor vidím v tom, že sa pre zmluvu dohaduje režim Obchodného zákonníka, čo je v rámci spotrebiteľských zmlúv vylúčené. Zmluva je kombinácia ustanovení Obchodné a Občianskeho zákonníka. Je špecializovaná na účely dražieb. Používa sa v rámci predaja vozidiel vo verejnej obchodnej súťaži. Ustanovenia, ktoré slúžia na ochranu spotrebiteľa, ktoré tam nie sú uvedené, sú uvedené v zákone, ktorý má pred zmluvou prednosť. Jedno z ustanovení hovorí o tom, že tovar sa predáva tak, ako stojí a leží. Pre daný typ predaja je to neprípustné. Resp. neaplikovateľné. Ak niečo predávam ako stojí a leží, tak predávam súhrnný súbor vecí, ktoré predávam tak, ako sú. Bez ohľadu na to akú majú kvalitu, aké majú vlastnosti. Iba ich prenechávam na kúpu. Toto nemožno aplikovať na predaj individuálne určených vecí. V tomto prípade automobil. Vozidlo sme zaradili do dražby s chybami. Boli uvedené. Vyplývali zo stavu vozidla. Bolo zaparkované na odstavnej ploche a každý záujemca si ho mohol obhliadnuť. Na aukciách sú vo veľkej miere autá z lízingov. Po neplatičoch. Autá, ktoré predáva niekto, kto je pre kupujúceho anonymný. Kupujúci vidí iba produkt. Nevidí od koho auto pochádza. Nevidí čo má auto za sebou a podobne. Na aukciách často k autu nie sú kľúče, nie je servisná knižka, doklady, pretože autá sú niekedy zobrané “násilím”. Auto sa zoberie a kľúče k nemu nie sú. Predá sa tak, ako je. Človek si povie, dobre kúpil som auto za polovičnú cenu a dám si urobiť nové kľúče, servisnú prehliadku a bude dobre. Je evidentné, že ide o tovar za zníženú cenu, vzhľadom k tomu, že sa predpokladá, že tovar má nejaké chyby. Ale ak má tovar chyby a predávam ho za zníženú cenu, som povinný na jeho chyby upozorniť. Musím tie chyby vymenovať. Preto ho predávam za takú a takú sumu. Auto je opotrebované, lebo najazdilo toľko a toľko kilometrov. Auto, o ktoré mal pán Čepček záujem, pôvodne vlastnila lízingová spoločnosť. Aukčné centrum tvrdí, že záujemcovia mali možnosť počas 2 dní pred aukciou sa v aute previezť. No bez batérie by to šlo asi ťažko. Ak je vozidlo privezené odoberacou spoločnosťou bez baterky a lízingová spoločnosť nedá súhlas, aby sme dokúpili náhradné diely, tak vozidlo sa predáva v takom stave, v akom sa predáva. Z vlastnej iniciatívy nemôžeme investovať do vozidla. Investíciu musíme prekonzultovať s lízingovou spoločnosťou. (motor naštartoval) Auto potrebuje naštartovať, prejsť skúšobnou jazdou. Potrebujeme ho vyskúšať. Potrebujeme vedieť ako zaberá spojka, ako funguje prevodovka. Či auto dymí, ako štartuje. Dokážeme ho napojiť na diagnostický prístroj. 80 % stavu vozidla je pred klientom skrytých. Počas rozhovoru v Aukčnom centre sme sa dozvedeli, že k autu existuje aj znalecký posudok. Pán Čepček v ňom mohol vyčítať podrobnosti o technickom stave vozidla. Škoda, že ho nikto o posudku neinformoval. Nevedel, že je k dispozícii. Mal byť uložený v administratívnej budove. Pán Čepček si mohol pozrieť posudok, mohol si obhliadnuť vozidlo a skontrolovať si, či je vozidlo pojazdné. Mohol ho naštartovať a skúsiť odísť. Alebo týmto mohol poveriť inú, technicky zadnú osobu. Na našu žiadosť nám Aukčné centrum posudok auta poskytlo. Ale ani znalec ho bez batérie nemohol naštartovať. Ako mohla takáto informácia pomôcť pánovi Čepčekovi spoznať technický stav vozidla zostáva záhadou. Faktom však je, že záver znalca je aj pre technického laika konkrétny. Zhrnuté a podčiarknuté. Pán Čepček naozaj mal možnosť obhliadnuť si auto pred aukciou a zistiť, že nemá batériu, čím by sa vyhol nepríjemnostiam pri preberaní vozidla. Ako však mohol z obhliadky auta bez batérie, teda bez možnosti previezť sa, vydedukovať jeho ďalšie nedostatky? Nijako. Aukčné centrum ho o nich, ani o znaleckom posudku neinformovalo. Keď predávajú autá, tak nech napíšu chyby, ktoré auto má. Alebo nech to aspoň povedia, aby sa človek mohol rozhodnúť, či to auto naozaj chce aj v takom stave, alebo do toho nejde. Ak predávam auto, musím upozorniť na jeho chyby. Odvolať sa na to, že predávam auto ako stojí a leží nie je možné z pohľadu nášho práva. Občiansky zákonník to nemyslí na individuálne učenú vec, ale na súbor vecí. Sú prípady, kedy sa aj na aukcii dá kúpiť auto relatívne v poriadku. Technicky je na tom dobre a dokážete ho kúpiť za nižšiu cenu ako je trhový priemer. Ale riziko je tu natoľko vysoké, že osobne by som neodporúčal kupovať auto týmto spôsobom. Aj za cenu ušetrených peňazí. Za 3 roky sa pánovi Čepčekovi nepodarilo s Aukčným centrom dohodnúť na odstúpení od kúpno predajnej zmluvy. Jej právoplatnosť mohol napadnúť na súde, no náklady s tým spojené by zrejme prevýšili cenu auta. Obyčajný človek si nemôže dovoliť ísť do trojtisícového pojednávania. Vozidlo dodnes stojí na parkovisku v Aukčnom centre. Počas nakrúcania reportáže obe strany prejavili záujem, situáciu konečne uzavrieť. A s akým výsledkom? To zatiaľ nie je jasné. Pán Čepček i pán Králik začali hľadať riešenie. Držme im palce. Ak ste aj vy už vyskúšali všetko, obrátili sa na všetky možné úrady a nič, napíšte nám.

3 thoughts on “Občan za dverami 14.5.2017

  1. magdalena

    prosím vás na akú adresu e-mail vám mám napísať do relácie občan za dverami -súrne

    Reply
  2. magdalena

    prosím vás o e-mailovú adresu na ktorú vám pošlem príspevok -súrne

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.