Občan za dverami 13.11.2016

By | november 16, 2016

Keby si Spravodlivosť na chvíľu zložila šatku z očí, asi by sa veľmi čudovala nad tým, čo všetko sa múti v našich súdnych vodách. Ktovie ako by zhodnotila fakt, že v našej republike vyše 60 % ľudí nedôveruje súdnictvu. Škoda, že spravodlivosť akosi len intuitívne cítime. No nie vždy aj víťazí. Aj o tom je dnešný Občan za dverami. Vitajte. Dlh už exekútorovi zaplatil, no nebankovka chce ďalšie tisíce eur. Exekútor nech vyplatí Pohotovosť a nech mi dajú pokoj. Súd jeho žalobu v 25 ročnom spore zamietol pre nesprávnu formuláciu petitu. Bolo to napísané na vypratanie nehnuteľnosti a malo to byť na odstránenie stavby. Na jar tohto roku sme vysielali o probléme pána Hariňa, ktorý si zobral nebankovú pôžičku od spoločnosti Pohotovosť. Čo sa zmenilo? Sprísnila sa legislatíva pri poskytovaní nebankových úverov, ale stále je krátka. Aj preto sa k príbehu jedného z tisícov poškodených nebankovkou vraciame. Žiadajú ďalších 2 300 eur. Odkiaľ zobrali takú sumu? NBS eviduje sťažnosti na spoločnosť Pohotovosť, ktoré popisujú podobné praktiky. Nie je to konečné číslo, ale len čo sa týka Pohotovosti, na súdoch máme asi 15 až 20 tisíc exekúcií. Tento prípad nebude zďaleka jediný. Hovorí o tom, aké praktiky na trhu fungujú. Sú nehorázne. Keby to bolo také jednoduché. Človek sa nevie brániť. Viem narábať so sekerou, ale nie s právnymi formuláciami. Pán Hariň má s nebankovými spoločnosťami mnohoročné skúsenosti. Vie, že úroky sú v nich mimoriadne vysoké a aj to, že jeho životná situácia mu nedovolila dlhy riadne splácať. V roku 2009 to vedeli aj v Pohotovosti, keď mu ponúkli, aby starý dlh zaplatil ďalšou pôžičkou. Povedali mi, tu je pôžička 700 eur. Z toho vám stiahneme dlh z predošlej pôžičky. K úveru vo výške 700 eur mal podľa zmluvy zaplatiť poplatok 620 eur.11-13_obcan-za-dverami02019818-26-32 Zároveň podpísal zmenku so sumou 767 eur. Tento prípad sa zhoduje 1:1 s ďalšími stovkami až tisíckami prípadov, ktoré máme v našej komisii pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých praktík predávajúcich. Je to stále jeden a ten istý vzor. Zmluva nespĺňa zákonné náležitosti. V čase jej uzatvárania musela mať údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov. A keďže ho nemá, úver poskytnutý na jej základe je bezúročný, bez poplatkov. To pán Hariň nevedel. Rovnako ako posúdiť, či je zmluva v poriadku. A tak splácal 110 eur mesačne, kým mal z čoho. V roku 2010 som začal maródovať. Nemal som taký príjem, ako keď som pracoval. Tak som to prestal platiť. To bolo v roku 2010. Ak rozhodcovský súd rozsudkom v roku 2011 priznáva niekoľkonásobné plnenie, to navýšenie dlhu spoločnosti, tak je zrejmé, že rozhodcovský rozsudok porušuje zákon. Tento rozsudok nemal byť nikdy vykonaný v exekúcii. A ak aj exekúcia začala, mala byť zastavená súdom v plnom rozsahu, aby bola spotrebiteľovi poskytnutá ochrana pred takýmto rozhodcovským rozsudkom, ktorý má základ v neprijateľnej rozhodcovskej doložke. Okresný súd v Ružomberku zastavil exekúciu iba čiastočne. Bolo to v r. 2012, keď okresné súdy riešili množstvo totožných prípadov. Ale ich rozhodovanie ešte jednotné nebolo, preto na základe rozhodcovského rozsudku pána Hariňa exekuovali ďalej. Povedal som, že ak sa mi finančná situácia zlepší, som ochotný všetko vyplatiť, alebo zvýšiť splátky. A tak som aj urobil. Splatil som exekúciu a dúfal som, že budem mať pokoj. Po dohode so súrodencami o dedičstve mohol exekútorovi zaplatiť v januára 2016 sumu 2 091 eur. Exekučné konanie sa skončilo. O mesiac neskôr, vo februári, dostal od Pohotovosti výzvu na zaplatenie ďalších 2 399 eur na základe zmenky, ktorú podpísal v r. 2009 ako súčasť zmluvy o úvere. Úroky z nej vymáhal už aj exekútor R. Krutý. Zostal som ako keby ma obliali vriacou vodou. To nie je možné, že mám ešte toto zaplatiť. Chcú odo mňa viac, ako som zaplatil exekútorovi. Je to škandalózne. Takéto niečo nemá oporu v platnom práve. Vystihuje to postup veriteľa v množstvách prípadov, s ktorými je právna prax konfrontovaná. Osobne to považujem za úžeru. Je tu vidieť závažnú zneužívajúcu praktiku. Pri dlhu 700 eur si spoločnosť zabezpečuje už v čase vzniku zmluvy svoj záväzok zrážkami zo mzdy, zároveň zmenkou a zároveň je tu rozhodcovský súd, ktorý im bol vždy veľmi naklonený. Je zrejmé, že zabezpečenie samo o sebe je neprimerané. Naplno sa to prejavilo pri zmenke, vystavenej v rozpore so zákonom. Tento prípad nebude jediný. Hovorí o tom, že praktiky, ktoré stále fungujú na trhu sú nehorázne. Nastavené pravidlá musia ísť ešte ďalej, aby sa takéto prípady nestávali. Nech mi už Pohotovosť dá pokoj. Exekúciu som si vyplatil. Exekútor nech vyplatí Pohotovosť a mne nech už dajú pokoj. Nie je to konečné číslo, ale len od Pohotovosti máme na súdoch 15 až 20 000 exekúcií. Spoločnosti Pohotovosť sme sa pýtali s koľkými klientmi sa súdi. Odpovede sme sa nedočkali. Pripomeňme, že spoločnosť Pohotovosť minulý rok prešla licenčným konaním a ako jeden z mála nebankových subjektov získala od NBS nebankovú licenciu. NBS by mala pokračovať v tom, čo do určitej miery začala. Kontrolovať nielen vydávanie licencií a plnenie podmienok pre nebankové spoločnosti, ale aj to, ako sa na trhu správajú. K akým praktikám dochádza. Pred pár mesiacmi urobila mystery shopping. Jeho výsledkom bolo, že viaceré nebankové spoločnosti sa naďalej dopúšťajú významných porušení nastavených pravidiel. NBS aktuálne vykonáva dohľad na mieste. O detailoch žiaľ nemôžem hovoriť, nakoľko zo zákona podlieha mlčanlivosti. Keď budú úkony právoplatne ukončené, tak NBS bude verejnosť informovať. Je najvyšší čas na to, aby NBS vo vzťahu k tejto spoločnosti, kde ide o masové konanie, ktoré je dlhodobo známe štátnym orgánom, využila svoje právomoci. NBS eviduje sťažnosti na spoločnosť Pohotovosť. Popisujú podobné praktiky. No každý prípad treba preskúmať samostatne. Keby to bolo také jednoduché. Ale človek sa nevie brániť. Viem narábať so sekerou, nie s právnymi predpismi. Počas prípravy našej reportáže podalo pánovi Hariňovi pomocnú ruku ministerstvo spravodlivosti a Centrum právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši. Pridelený advokát riešil jeho zmenku.11-13_obcan-za-dverami03104518-26-48 Ručil ňou za svoj dlh. A hoci bola nezákonná, roztočila exekúciu. Pán Hariň splnil svoju exekučnú povinnosť v celom rozsahu. Podarilo sa mi vyžiadať vrátenie zmenky. Bola vyplnená v rozpore s právom. Vtedy vzniká povinnosť veriteľovi túto zmenku vydať. A to aj vtedy, ak veriteľ previedol túto povinnosť na ďalšie osoby. Týmto ďalším osobám vzniká povinnosť zmenku vydať. Pohotovosť voči vráteniu zmenky nenamietala. Pán Hariň mal v rukách jej originál do niekoľkých dní. Som naozaj šťastný, že ste mi pomohli. Vy, ako televízia, relácia Občan za dverami a aj pán doktor Kozák. Zrejme by som naďalej v noci nespával. Nebol to dobrý život. Mal som strach, bol som nervózny. Nemohol som preto spávať. V čase podpísania zmenky, v r. 2009 zákon povoľoval vystaviť zmenku do 30 % poskytnutej istiny. Istina bola 700 eur a tak suma na zmenke mohla dosahovať maximálne 210 eur. To by však musela byť vystavená v súlade so zákonom. Je šokujúce, že nezákonnú zmenku so sumou 767 eur akceptoval rozhodcovský súd, ktorý nariadil exekúciu. Tú čiastočne odobril Okresný súd v Ružomberku a vykonal exekútor R. Krutý, ktorý zexekuoval aj zmenkový úrok. Pán Hariň za nezákonnú zmenku draho zaplatil. Ani to však Pohotovosti nestačilo. Mesiac po skončení exekúcie na jej základe žiadala ďalších 2 399 eur. Aj napriek tomu, že som exekúciu vyplatil pýtali ďalšie úroky z omeškania. Aj keď na to nemali právo. Úroky z omeškania som splatil exekútorovi. Takýchto prípadov je viac než dosť. Mnohé nebankové subjekty si hlavne v minulosti zabezpečovali plnenie záväzkov zmenkou. Zmenka má vlastný život. Podpis zmenky je obrovské riziko. Ak chýba doložka, podľa ktorej vie súd určiť, že sa kryje nejaký spotrebiteľský vzťah, zmluva o úvere, je veľmi ťažko sa zmenke ubrániť. Stačí predložiť originál zmenky. Ak nie sú pochybnosti, súd vydá zmenkový platobný rozkaz. Na praktiky nebankoviek poukazujeme v našej relácii už roky. Vedia o nich poškodení klienti, odborníci i politici. Aké dôsledky vyvodila inštitúcia, ktorá má v rukách udeľovanie licencií, teda NBS? To sme sa opäť, rok po mystery shoppingu, spýtali jej hovorkyne, ktorá na jar avizovala: NBS bude verejnosť informovať o zisteniach. Tentoraz sa nám dostalo už len mlčanlivosti. Prvé kolo šetrení malo tlačovú konferenciu. NBS informovala verejnosť o výsledkoch a plánovaných sankčných opatreniach. Odvtedy informácie o mystery shoppingu verejnosť nevie. Ale predsa len, licencovanie nebankových subjektov spolu s prísnejšou legislatívou ochraňujúcou spotrebiteľov vyvolali zmeny na finančnom trhu. Pohotovosť oznámila, že pred Vianocami od nás odchádza. Žeby sa obdobie slovenského nebankového klondajku končilo? K tomuto obdobiu som mimoriadne kritický. Je veľmi dobre, že sa tento trh začal limitovať. Spoločnosť Pohotovosť sa vyjadrila, že klienti, ktorí si od nej úvery zobrali v minulosti, alebo ešte zoberú kým tu budú pôsobiť, budú musieť splácať svoje záväzky v zmysel platných zmlúv. Spoločnosť bude na to dohliadať. Ak ste v minulosti podpísali zmluvu s nebankovou spoločnosťou o poskytnutí úveru, overte si, či sa v jej texte nenachádza zmienka o zabezpečení aj zmenkou. Ak áno, predstavuje to pre vás riziko aj keď úver splatíte. Majiteľ zmenky ju totiž môže predať a ďalší majiteľ žiadať od vás jej ďalšie splatenie. Zažil som taký prípad v praxi. Nebankový subjekt poskytol pôžičku. Klient splatil pôžičku dobrovoľne, nie v exekučnom konaní. A aj napriek tomu došlo k prevodu zmenky na tretiu osobu. Ten prípad ešte nie je skončený. Na súde prvej inštanciu sme boli úspešní a súd žalobu zamietol. Práve z titulu, že ide o konanie v rozpore s dobrými mravmi, ktoré nesmie požívať právnu ochranu. Dnes už zákon zakazuje použiť zmenku ako zábezpeku v spotrebiteľských úveroch. No zmenkový biznis si ani v minulosti s platnou legislatívou ťažkú hlavu nerobil a cestu si nájde. Internet sa ponukami nebankoviek len tak hemží. Za hit tejto sezóny sme vybrali Pôžička na zmenku pre nezamestnaných. Buďte preto obozretný. Ak zmenke nerozumiete, nikdy ju nepodpisujte. A ak ste tak v minulosti urobili, požiadajte majiteľa o jej vrátenie. Ak si na slalom medzi paragrafmi netrúfate, vyhľadajte pomoc právnika Do budúcnosti vám to môže ušetriť nemalé problémy. Zarobím 300 eur v hrubom. Mám čiastočný invalidný dôchodok. Dá sa z toho vyžiť, ak sa nestane niečo nárazové. Aj vo firme sú mi ochotní pomôcť. Ak potrebujem peniaze, dajú mi zálohu. Povedal som si, že s pôžičkami som absolútne skončil. Za Pohotovosťou mi ľúto nebude. Ponaučil som sa. Keby sa to dalo vrátiť, tak by som si pôžičku nezobral. Vyše 60 % nedôvera ľudí v našu justíciu hovorí sama za seba. K nedôveryhodnosti súdnictva prispievajú hlavne korupcia, nekonečné čakanie na právoplatný a spravodlivý rozsudok a procesné chyby. Ani náš sťažovateľ dodnes nemá v ruke právoplatné rozhodnutie, hoci prvú žalobu podal ešte jeho nebohý otec pred vyše 20 rokmi. Bolo to napísané na vypratanie nehnuteľnosti a malo to byť na odstránenie stavby. Toto je základná vec. Stačí formulácia petitu na to, aby som rozhodol o zamietnutí žaloby? Z hmotnoprávneho hľadiska áno. Celý príbeh sa začal ešte v roku 1955, keď otec D. Pankucha kúpil pozemok v obci Nižný Kručov o rozlohe 600 m2. Roky im pozemok slúžil na kosenie a uskladnenie sena. V roku 1989 zistili, že na ich pozemku chce niekto stavať rodinný dom. Pani Miklošová predala pozemok M. Maťašovi. Urobili riadnu zmluvu, ale pozemok bol už predaný v roku 1955. Kúpil ho môj nebohý otec. Evidentne došlo k dvojitému predaju pozemku. Prvý raz ho predala jeho vtedajšia vlastníčka v roku 1955 a druhý raz v januári 1989. Keď sa to otec dozvedel, dal to na súd. Odvtedy sa to ťahá. Dvakrát predať ten istý pozemok sa podarilo A. Miklošovej vďaka tomu, že aj po toľkých rokoch bola v liste vlastníctva stále zapísaná ako majiteľka pozemku. Kedysi sa to neprepisovalo, Napísala sa kúpno predajná zmluva a to stačilo. Pozemok nebolo treba vysporiadať. Okrem chýbajúceho zápisu v katastri otec D. Pankucha nevedel predložiť pôvodnú zmluvu. Dôkaz, že pozemok v roku 1955 naozaj kúpil sa našiel v štátnom archíve. Súd nariadil overenie podpisu a kúpno predajnej zmluve. Či je podpis pani Miklošovej právoplatný. Pravosť podpisu sa potvrdila. Anna Miklošová je už po smrti. Nemohli sme sa jej spýtať na to, či pozemok predala dvakrát. Rozhovor odmietol aj druhý kupec pozemku, M. Maťaš. Iba nám povedal, že podpis na zmluve z roku 1955 nepovažuje za pravý. (telefonát) Podpis je falošný. Ďalej sa nebudem vyjadrovať, kým nebude ukončený súdny spor. Súd dospel k záveru, že naozaj došlo k dvojitému predaju. Kým sa tak ale stalo, Maťašovci začali na pozemku stavať dom. Začali stavať načierno. Dom už len tak nezvalíš. Tak to hovorili ľudia, ktorí tam chodili pracovať. Maťašovci tvrdili, že im na stavbu domu bolo vydané stavebné povolenie. Podľa súdnej zápisnice z r. 1990 je zrejmé, že súd im predbežným opatrením výstavbu zakázal. Napriek tomu stavali ďalej. V r. 1992 už mali vybudované prízemie a betónovú platňu. Vtedy okresný súd rozhodol, že pozemok majú vypratať a rozostavanú stavbu odstrániť. Rozsudok potvrdil aj krajský súd. Súd uznal, že kúpno predajná zmluva z r. 1955 je právoplatná. Maťašovci podali dovolanie na Najvyšší súd, ktorý v r. 1993 rozsudky pre procesné chyby zrušil. Vec vrátil okresnému súdu na nové konanie. Otec D. Pankucha musel opäť dokazovať, že pozemok patrí jemu. Rozsudku sa nedožil. Zomrel v r. 2000. Trvalo totiž dlhých 12 rokov, kým súd v r. 2005 právoplatne rozhodol o neplatnosti zmluvy medzi A. Miklošovou a Maťašovcami. Tí medzitým rodinný dom s obnoveným stavebným povolením dostavali a v r. 2007 ho skolaudovali. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v čase, keď už bola ich kúpno predajná zmluva neplatná. Po smrti otca vstúpil do súdneho sporu D. Pankuch. Najprv súd musel rozhodnúť, že sporný pozemok naozaj patrí do dedičstva. To trvalo ďalších 10 rokov, do júna 2015. S vlastníkmi domu sa nedokázal dohodnúť na cene, za ktorú by pozemok od neho kúpili. Preto sa rozhodol podať žalobu. Bez advokáta. Na právnika nemám peniaze. Rovnako ako jeho otec, žiadal o vypratanie parcely. V auguste 2016 súd jeho žalobu zamietol. Dôvod? Nesprávne znenie petitu, teda návrhu rozsudku. Bolo to na vypratanie nehnuteľnosti a malo to byť na odstránenie stavby. Naozaj stačí zlá formulácia petitu na to, aby súd zamietol žalobu? Z hmotnoprávneho hľadiska áno. Ak chcel pán Pankuch pozemok bez postaveného domu, mal navrhnúť odstránenie stavby a nie vypratanie nehnuteľnosti, nakoľko dom je už dokončený a skolaudovaný. Pre rozhodnutie súdu je dôležitý skutkový stav v čase jeho rozhodovania. Okresný súd v auguste 2016 rozhodoval už po prebehnutí kolaudačného konania. Otázne je, prečo ho na to súd neupozornil už pri podaní žaloby, či počas súdneho konania. Súd nemôže poučiť účastníka konania o hmotnoprávnom rámci podávaných žalôb. Nemôže povedať účastníkovi ako má formulovať petit, alebo svoj návrh, aby mu bolo vyhovené. Cítim nespravodlivosť, že to sudkyňa tak ukončila. Pokiaľ ide o procesné chyby, napríklad nepresné označenie petitu, to sa odstraňuje, ale pokiaľ ide o hmotnoprávnu stránku veci, tam platí princíp rovnosti. Súd ale takto postupoval v spore, ktorý riešil od roku 1989. Muselo mu byť jasné o čo D. Pankuchovi išlo a čo chcel žalobou dosiahnuť. Došlo by k porušeniu rovnováhy vo vzťahu k druhému účastníkovi, Musí byť zachovaná rovnosť strán. Od júla 2016 vstúpili do účinnosti nové procesné kódexy. Podľa nich došlo k istej formalizácii procesu ako takého. Žalobcovi sa ukladá povinnosť formulovať žalobný návrh jasne, zrozumiteľne a presne. To však neznamená, že žalobu nie je možné naďalej považovať za procesný úkon strany, s ktorou sa musí vysporiadať súd.11-13_obcan-za-dverami04146318-26-41 V prípade sporových konaní platí, že žalobca je pánom sporu. On určuje o akom nároku súd koná. Súd nemôže rozhodovať mimo toho, čoho sa domáha žalobca. Formulácia bola dôvodom na zamietnutie žaloby. Nie. Vždy platí, že právna kvalifikácia veci je naozaj vecou súdu a je na rozhodnutí súdu. Nesprávne uvedenie právnej kvalifikácie uplatneného nároku nie je možné považovať za chybu žaloby. Toto vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu. Právoplatne rozhodne Krajský súd v Prešove. Okresný súd pri zamietnutí žaloby D. Pankucha zároveň upozornil na to, že jeho právo ako vlastníka pozemku je stále zachované. Návrh na odstránenie stavby môže novou žalobou podať opäť, aj keď s minimálnou šancou na úspech. Právne vzťahy aj po 25 rokoch súdneho skúmania a rozhodovania ostali naďalej nevyriešené a tak na jeho pozemku stojí dom, ktorého vlastníkom je niekto iný. Nabudúce uvidíte, že ak niekomu šliapnete na otlak a upozorníte úrady na jeho protizákonné konanie, môžete od neho aj jednu schytať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.