Občan za dverami 11.9.2016

By | september 13, 2016

Podobne ako v nasledujúcom príbehu. Príbeh vlastníkov bytov v jednom z najstarších panelákov v Prešove poznajú mnohí majitelia bytov žijúci v podobných domov. Ich slabinou je najmä plochá strecha, ktorá skôr či neskôr začne zatekať a je potrebné ju opraviť. To sa stalo aj v paneláku na Ulici Československej armády, kde už bola nutná rekonštrukcia celej strechy. Strecha pretekala, chodila som na správu a hovorila, aby niečo robili, lebo strecha preteká. Že to je na nás, tak som oslovila jednu firmu z Košíc. Boli medzinárodne uznávaní, robili v ČR, Maďarsku, Poľsku. Podľa nás to bola dobrá firma. Každý súhlasil, že budeme robiť strechu s nimi. Tak išli na správu, a potom nám povedali, že ešte to a hento nám treba. Firma následne navýšila predbežný rozpočet o 40 000 eur a na ten by im už nestačil v banke schválený úver. Spravbyt Komfort ako správca ich bytového domu im ponúkol riešenie. Povedala vedúca, že máme druhú firmu, lacnejšiu. Išlo o firmu RFK s.r.o. Červená voda, okres Sabinov. Konateľ firmy bol R. Kašpričin. RFK s.r.o. vznikla 23.3.2010. O mesiac neskôr, 27.4.2010 už predložil jej vlastník a konateľ R. Kašpričin vypracovaný rozpočet opravy strechy. V rozpočte na rekonštrukciu strechy máme 34 240 eur. Zmluvu o dielo v mene vlastníkov bytov s RFK s.r.o. uzavrel Spravbyt Komfort 29.6.2010 a následne sa na streche paneláka začali stavebné práce. Už od ich začiatku ale vlastníci bytov tušili, že s odporúčaním správcu pri výbere firmy súhlasiť nemali. Prišli žiaci zo školy z učňovky a začali robiť strechu. To, že práce na streche nerobili odborníci, sa prejavilo čoskoro. Sem strčím ruku. Všetko odchádza. Nekvalitne urobená, lebo hneď, možno mesiac potom, ako prišli dažde, zatekalo. Neodborne to urobili. Aj lepenka je nekvalitná. Tu je už vidieť, že perforácia už nie je. Pán Kašpričin ako majiteľ firmy povedal, že lepenka bola dodaná nekvalitná z výroby a preto ju u výrobcu bude reklamovať. Odvtedy sa nám nikto neozval Spôsob, ako sa môžu neseriózni podnikatelia vyhnúť zodpovednosti, je v tomto prípade priam ukážkový. 6.8.2011, 2 týždne potom, ako si vlastníci bytov u správcu uplatnili reklamáciu, sa RFK s.r.o. zmenila na Mat Trex s.r.o. Zmenila sídlo, spoločníka aj konateľa. A zopakovalo sa to viackrát. Posledným je podľa obchodného registra od septembra 2012 P. Birkás z Maďarska. To, či táto osoba ešte existuje, resp. či vie o tom, že má majetkovú účasť v slovenskej spoločnosti a že vykonáva funkciu konateľa v nejakej slovenskej spoločnosti, je otázne. Napriek snahe a viacerým pokusom sa nám to zistiť nepodarilo. A nepodarilo sa nám ani získať reakciu od pôvodného konateľa R. Kašpričina. Prosím? Dobrý deň, to je P. Navrátil z RTVS, relácia Občan za dverami. Pán Kašpričin? Áno, počúvam. Dobrý deň. Nakrúcam jednu reportáž o rekonštrukcii resp. nerekonštrukcii jednej strechy na paneláku v Prešove na Ulici Československej armády, ktorú robila vaša firma. Chcel by som vás požiadať o rozhovor. Československej armády. Áno, v Prešove. ZVUK UKONČENIA HOVORU Haló! Počujeme sa? On to položil? Položil. Donútiť nástupnícku spoločnosť Mat Trex opraviť deravú strechu, ktorá je stále v záruke, sa vlastníkom bytov doteraz nepodarilo.09-11_obcan-za-dverami04527620-03-40 V snahe zabrániť škodám na svojich bytoch z fondu zaplatili aspoň nevyhnutné opravy. Sa to opravovalo, ale stále nedostatočne a zateká to. Na 21 aj 27 čke mokne. Úspešnejšia nebola ani správcovská spoločnosť. Po 7 urgenciách sa nič na streche nedialo. Tento list je ešte z mája 2012, ale sľúbené stanovisko nikdy neprišlo a po firme Mat Trex akoby sa zľahla zem. Na košickej adrese, kde by mala podľa obchodného registra sídliť, o nej nikto nevie. Nemá webovú stránku a žiadne telefonické či mailové kontakty. Nepomohla ani žaloba za nečinnosť a súdom vydaný platobný rozkaz. Platobný rozkaz súd vydal v roku 2013 a exekútor stále nevymohol tie peniaze? Nie. Ak je fiktívne sídlo, ak nie je možné skontaktovať jej konateľa, tak potom napriek tomu, že spoločnosť nie je v konkurze či likvidácii, vymožiteľnosť nárokov od takéhoto subjektu je mizivá. Vlastníci bytov vyčítajú správcovskej spoločnosti, že im odporučila neoverenú firmu. Viacerí z nich dokonca hovoria o možnej korupcii a prepojení ľudí zo správcovskej spoločnosti na jej majiteľa. Že to bola firma urobená len preto, aby mohli toto robiť, to je jasné, lebo 2 mesiace predtým bola založená firma. Založili si ju, aby mohli vykonávať prácu, ale prácu vykonávali chlapci zo škôl. Neodborne to bolo robené. Myslím, že Spravbyt nekoná a firma, ktorá zobrala peniaze za túto strechu, sa niekde usmieva. Som presvedčená o tom, že neexistuje niečo také, aby naši pracovníci, ktorí toto majú na zodpovednosť, by z nejakých iných dôvodov ako profesionálnych odporučili túto firmu. Ako referencie na serióznosť firmy ale stačilo R. Kašpričinovi, ktorého predtým správcovské spoločnosti poznali ako živnostníka, predložiť len zopár fotografií. My sme na základe týchto referencií povedali, prečo by sme mali pochybovať. Overili ste si aj, či tie práce boli vykonané kvalitne? Samozrejme. Hovorím, naši technici telefonovali a nebol problém. Na webovej stránke RFK, ktorá je stále verejne prístupná, sú v rubrike referencie spomínané fotografie zverejnené doteraz. Medzi nimi je paradoxne aj fotografia paneláku na Ulici Československej armády, ktorá má deravú strechu. Žiadne hodnoverné a skutočné referencie sme ale nenašli. Som presvedčená o tom, že výber nebol správny. Záruky, referencie, počet zamestnancov, strojové vybavenie firmy, ktorá takéto práce vykonáva, sú dôležité informácie, ktoré by mali slúžiť k tomu, či vyberiem tú firmu, alebo niekoho, kto je len jedna osoba a zabezpečuje práce v subdodávke. Stavali sme na dôvere. A dôvera sa nám nevyplatila. Vlastníci bytov, ktorí sú v patovej situácii, vyčítajú správcovi aj alibistický postoj k riešeniu problému. Nás odkázal na to, aby sme si zobrali ako spoločenstvo vlastníkov nový úver. Nám povedali, aby sme zobrali úver a dali urobiť strechu. Na domovej schôdzi sa to odmietlo, lebo reklamácia by mala trvať a záruka je podľa zmluvy 10 rokov. Všetky náklady s tým súvisiace sú ich parketa. Čiže vy ako Spravobyt necítite istú, aspoň morálnu zodpovednosť za celú situáciu, ktorá vznikla? Morálnu? A v akom zmysle? Že ste odporučili túto spoločnosť, ktorá vykonala práce tak ako vykonala. Dávate mi takú otázku. Ručiť za niekoho ja predsa nemôžem. Je to vecou etiky daného človeka, daného dodávateľa, ako sa bude správať. Asi najrozumnejšie, keďže ľudia potrebujú v dome bývať, sa javí možnosť dať si to opäť urobiť poriadne a následne si vymáhať spôsobenú škodu. Otázka je, od koho. Podľa predbežných prepočtov by nová oprava strechy stála 50 000 eur. Keďže ale v minulom roku menili vďaka ďalšiemu úver výťahy, financie chýbajú. Tretí úver neprichádza do úvahy, nemali by sme ho z čoho splácať. Keďže voči spoločnosti reálne asi nie je možné niečo získať, skôr by som pozornosť obrátila na výkon funkcie správcu. Či bol celý postup pri uzatvorení zmluve o dielo s danou spoločnosťou ako aj samotný postup pri jednotlivých reklamáciách v súlade so zákonom. Druhou možnou alternatívou je pokúsiť sa žalobou vyvodiť zodpovednosť voči pôvodnému konateľovi firmy RFK. Ten totiž evidentne účelovo previedol svoj vlastnícky podiel a vystúpil z nej v momente, keď zistil, že nespokojní vlastníci bytov poslali správcovi reklamáciu nekvalitne opravenej strechy. Následne, keďže je to u nás možné, si založil novú s.r.o. a bez problémov v danom odvetví podniká ďalej. O svoje bývanie sa musíme starať sami. Oprava strechy, fasády či úprava okolia. A majitelia bytov splácajú ďalšie a ďalšie úvery. No opráv obecnej cesty či chodníka sa z obecných daní dočkajú len ťažko. Možno iba vtedy, keby v ich vchode býval sám primátor. V opačnom prípade sa musia obyvatelia dožadovať nápravy razantnejšie. Ja ty bývam už 38 rokov a stále je to v takom istom stave. Drenáž tam je, ale rokmi je to stále horšie a horšie. Voda tam po daždi stojí vždy. Občania platia dane a za tie dane majú mať určitý komfort, ktorý by im malo mesto zabezpečiť. Obyvatelia jedného z bytových domov na Suvorovovej ulici v Pezinku majú počas dažďa a aj dlho potom problém dostať sa do vchodu. Pred dverami majú priehlbinu, do ktorej steká dažďová voda a drží sa v nej, až kým ju neponaberajú do vedier a nepovynášajú. Tým, že sme jediná bytovka, ktorá je v takom žliabku, všetko to sem steká a ostáva to tu. Prejde auto, voda vyšplechne na okná, tečie to do pivníc, čo je už naše súkromné vlastníctvo. Podmýva sa to, drolí a tú vodu ani nemáme kam dať. Minule sme ju vymývali metlami. Ale tým, že tam je válov, tak ju vyženieme, ale ona sa tam vráti. Nemáme tam kanál na dažďovú vodu. Okolitý priestor domu vlastí mesto a to by malo túto príjazdovú cestu, resp. chodník udržiavať. Ja tu bývam už 38 rokov a stále je to v takom istom stave. Kedy došlo k prepadnutiu vozovky, už zrejme nikto nezistí. Fotografia z roku 2005, teda ešte predtým, než si majitelia bytov dali dom zatepliť, potvrdzuje, že už vtedy dažďová voda stekala pred dvere. Je to tam urobené, je tam lievik od zelene aj od domu, takže keď poviem, že by tam voda nestála, nebudem hovoriť pravdu. Voda tam po daždi stojí. To, že by sa dotýkala hrany domu, to je len pri veľkých dažďoch. Keď opadne dážď, tak aj voda stečie, ale inak tam je. Je tam nejaká bariéra, takže ten problém tam je. Aj tým, že tá voda tu stále stojí, tak je to vydrolené, vyplavené a už to podteká. Dávali sme si robiť drenáž okolo domu, aby nám to nezatekalo. Na vlastné náklady sme si dali urobiť drenáž v tej najhoršej časti. Ale rokmi je to stále horšie a horšie. Z mojich asi 6 listov boli 2 odpovede. A tie odpovede začínali tým, že nie sme zaradení do výstavby. Prvá bola v roku 2007 a ani v roku 2009 sme sa nedostali do výstavby. A ani v roku 2016 sme sa nedostali do výstavby. Posledné 2 mesiace komunikujem formou mailu, lebo som si povedala, že listy stačili, tam t nefunguje, tak som priamo primátorovi písala a dokumentovala, odfotila v momente dažďa, poslala mail. Dokopy 3. Myslím, že by sa to dalo riešiť aj vlastnými silami. Tak ako si budujete parkoviská, mohli by ste si riešiť aj chodníky pred vašimi domami, lebo ich používate len vy. Tento problém nedokáže mesto riešiť v celom meste, ani keby sme mali stonásobný rozpočet. V minuloročnom rozpočte schválil Pezinok na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií 51 000 eur. V tohtoročnom 0 eur a rovnaká nula je prognózou na ďalšie 2 roky. Na nové chodníky a parkoviská je v tohtoročnom rozpočte 150 000 eur. Ale riešenie situácie na Suvorovovej ulici tu zahrnuté nebolo, nie je a pán primátor Solga píše, že ani nebude. To parkovisko je len tak urobené, aby sme nestúpali do blata, ktoré tu bolo. A keď sme si urobili parkovisko, tak primátor verí, že si urobíme aj cestu, ale my nemáme na to peniaze. A ten úsek, ktorý by sme potrebovali urobiť, nie je len kúsok. Treba to začať komplexne, od začiatku po koniec niečo vymyslieť, urobiť, drenážovať.09-11_obcan-za-dverami03220420-03-35 A to sú veľké peniaze a náš dom na to nemá. Už nevládzeme si stále na niečo brať úver. Je to na nás veľa. Ľudia sa dostávajú do dôchodkového veku. Chceli sme vedieť, ako to vidia ostatní pezinskí poslanci volebného obvodu 3, kam patrí Suvorovova ulica. Všetci 7 poslanci boli ochotní komunikovať. Vyjadrenie odmietol, rovnako ako primátor, iba 1 poslanec, ktorý pôsobí aj ako zástupca primátora pre územný rozvoj a výstavbu. Ja som sa so situáciou oboznámil, až keď ste mi zavolali. Predtým som o tom nevedel, takže bolo by fajn, keby ľudia kontaktovali v takýchto problémoch aj svojich poslancov. Zistil som, že po daždi je prístup do vchodu na Suvorovovej 24 obmedzený a veľmi ťažký. To je pre zdravého človeka, ale keď sú napr. Imobilní ľudia, alebo keď majú rodiny detský kočík, tak si neviem predstaviť, ako by tam mohli vstúpiť. Nemajú tam odtok vody. A keď sa to tam všetko spojí, tak to preráža až do domu. Bolo to urobené, začistené, ale tu to začína zase opadávať. A tu mám odutú stenu. V každom prípade ide o pozemok, ktorý je v majetku mesta, aspoň to tak vyzerá. Patrí teda do starostlivosti mesta a tak ako iné problémy, ktoré na majetku mesta sú, bude potrebné zaoberať sa aj týmto. Ja len ľutujem, že s obyvatelia neobrátili na niektorého zo svojich poslancov, či už na mňa, alebo na niekoho, koho si zvolili, skôr, lebo veci, ktoré sa dotýkajú toho sídliska ako celku, sa v bohatom zastúpení dostali do investičných akcií na rok 2016 a je možné, že tam mohlo byť aj toto a už by sme mali po probléme. Myslím, že toto je už havarijný stav, ktorý treba odstrániť na základe technických možností a financií. Všetci poslanci už o probléme vo svojom volebnom obvode na Suvorovovej ulici vedia. Hovoria, že chcú situáciu riešiť a sú to práve oni, ktorí svojimi hlasmi spolurozhodnú o budúcoročnom rozpočte a investičných zámeroch, ktorým dá mesto Pezinok zelenú. Aj nás bude zaujímať, čo sa im napokon podarí presadiť. Táto akcia tam bude zaradená ako vyspravenie celej plochy a potom uvidíme, aké priority sa z toho zoznamu vyselektujú. Dane si platíme, staráme sa, zveľaďujeme si bytovku, zateká nám do pivníc. My sme urobili všetko preto, aby sme bývali pekne, ako mesto tvrdilo, že chce, aby sa bývalo pekne. Zateplili sme bytovku, drenáž sme urobili, parkovisko sme provizórne urobili, aby sme nestáli v blate. Ja som pripravený dať poslanecký návrh na riešenie tohto problému. Samozrejme s tým, aby sa stretli odborníci, ktorí sa tomu rozumejú najviac a vyriešili problém v spolupráci s mestom aj obyvateľmi. To je vždy vyjednávanie zástupcov jednotlivých lokalít v meste o to, čo má akú prioritu. Ja to vidím ako aktuálne a pravdepodobné, že by sa to tam mohlo dostať. Občania platia dane a za ne by mali mať určitý komfort, ktorý by im malo mesto zabezpečiť. A mesto? To je primátor a poslanci, ktorí to majú zabezpečiť. Ak ste na tom podobne, hľadajte riešenia cez vami zvolených zástupcov. Ich úlohou je presadzovať vaše záujmy. Tak funguje demokracia. Ak nefunguje, ozvite sa. A napokon im to nezabudnite všetko zrátať na predvolebnom účte. V obci Rudina sme boli v máji minulého roka. V tom čase mladá rodina zápasila o možnosť oplotiť si svoj pozemok. Problém bol v tom, že plot by zúžil miestnu komunikáciu, ktorú obec neprimerane chránila. A keď sa nám stavebníci ozvali znova, šli sme sa pozrieť, prečo plot ani po vyše 2 rokoch stále nestojí. Toto oplotenie by vlastník mal realizovať 60 cm smerom do jeho pozemku. Na toto rozhodnutie sme sa odvolali. Napísali sme aj na prokuratúru aj odbor výstavby a ciest. Tí dali spätnú odpoveď, že to má riešiť obec s vierou, že to vyriešia. Obec to samozrejme nevyriešila. Nuž, vitajte opäť v obci Rudina, kde už druhý rok bojujú manželia Kuricovci o obyčajný plot. Stručne zhrnuté, prvý rok mala obec problém s vyjadrením plynárov, lebo tí rýchlo pochopili, že obyčajný pletivový plot nie je megastavba. V bode 4 je napísané: “V prípade križovania betónového základu oplotenia s plynovým potrubím je potrebné plynovod osadiť do ochranných rúr:” Plynári ale v bode 4 písali aj to, že manželia nepostavia pri stavbe plotu v bode, kde sa križuje s plynovodom betónový základ a pre istotu vysvetlili, že v ochrannom pásme plynovodu treba kopať ručne. TO už sa písal marec 2016 a starostka bola bohatšia o upozornenie prokurátora pre nečinnosť. Ďalší problém, povolené hradenie pozemku 60 cm do dvora riešil nadriadený orgán obce, okresný úrad v Žiline. My ako špeciálny stavebný úrad nadriadený obciam, sme vydali zmenu záväzného stanoviska pre obec Rudina a to v bode vzdialenosti oplotenia od miestnej komunikácie. Keď sa zistilo, že aj v iných prípadoch bolo rozhodnuté bez tej vzdialenosti 60 cm, tak špeciálny stavebný úrad zrušil a zaviazal obec, aby pokračovalo v stavebnom konaní s touto podmienkou. Tam, kde to nie je možné splniť, resp. kde nie sú pozemky vysporiadané, odkúpené, a vieme, že 95 % miestnych komunikácií nie je vysporiadaných, tam sa to nemôže aplikovať a musí sa hľadať riešenie “ako”. Pani starostka sa s nami nemohla stretnúť pre naliehavú pracovnú cestu a pracovné povinnosti. Mimochodom veľa starostov a starostiek sa s nami z tohto dôvodu nemôže stretnúť. Poslala nám aspoň písomnú odpoveď na naše otázky. Aby ste tomu rozumeli, spis bol medzičasom na prokuratúre, lebo netrpezliví manželia Kuricovci mali dojem, že mesiac stačí na vyjadrenie okresnému úradu. Nepripočítali dni na doručenie a tak si krátko pred rozhodnutím z okresu spis zobrala prokuratúra. Tá iba potvrdila správnosť rozhodnutia starostky odovzdať spis nadriadenému orgánu. Ak posledný z účastníkov mal riadne oznámené rozhodnutie o odvolaní, nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné so všetkými súvislosťami napriek tomu, že si predtým alebo neskôr orgán prokuratúry vyžiadal administratívny spis. To by sme mali takpovediac v kufri. Kuricovci môžu naťahovať pletivo na hranici svojho pozemku a na svete je už aj stavebné povolenie. Lenže v rodine chodila zrejme Pandora a jej skrinka, ako je známe, nemá dno. Ešte nestojí pletivový plot a na pretras sa dostáva ten murovaný, ktorý majú manželia na pozemku od roku 2010. V tej dobe som bola na stavebnom úrade pýtať stavebné povolenie a povedali mi, že povolenie nepotrebujeme, lebo ideme hradiť po starej hranici, ako bol starý múrik. Mne nikto nepovedal, že keď ideme meniť vzhľad alebo výšku múru, tak potrebujeme nové stavebné povolenie a ja som to nemohla vedieť. Občan nie je povinný poznať všetky predpisy. Ak sa toto naozaj udialo a bývalý starosta, teda bývalý štatutárny orgán stavebného úradu prvého stupňa vyhlásila, že nepotrebuje, de facto i de jure jej to schválil. V novembri 2015, 5 rokov po stavbe, vyzvala obec manželov na predloženie dokladov k oznámeniu drobnej stavby z roku 2009, oplotenia v dĺžke takmer 32 metrov, lebo stavebníci nedodržali rozsah povolenej stavby. Údajne na to upozornil istý občan. V tej dobe nám vykonával stavebný dozor, od začiatku ako sme začali stavať. Neboli žiadne námietky ani písomné zastavenia stavby, alebo že by zo stavebného úradu prišli skontrolovať, nič. Až v septembri 2012 zrušil výkon stavebného dozoru a začali udania.09-11_obcan-za-dverami01789820-03-25 Na chalupu, čističku, autá, plot, na všetko. Prvý podnet inicioval občan dozorujúci pri stavbe rodinného domu Kuricovcov už v roku 2012. Trápila ho ochrana plynovody v súvislosti so stavbou oporného múru. Zdá sa ale, že napriek podnetu nemal v tom čase stavebný úrad problém s múrom. Boli tu plynári, ktorí vystriekavali, kadiaľ ide plyn a povedali, že tým, že to nie je uzatvorený stavba, tak ten múr je v poriadku. A teraz prišla ďalšia obhliadka tohto múru a zrazu máme všetko zle. Stavebný úrad sa dopustil hrubého porušenia úloh, ak v súvislosti s výkonom štátneho stavebného dohľadu nezistil rozdiely skutočnosti v teréne a v administratívnych úkonoch v minulosti. Z pohľadu vykonávateľa štátneho stavebného dohľadu malo byť zrejmé, že tu skutočnosť, ktorú tam videl, mal zaznamenať a následne overovať niekto zo zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti stavebného úradu, či oporný múr je stavbou povolenou, odsúhlasenou, alebo nie je. Nuž, stavebný úrad sa zobudil. Občan, ktorý pred rokmi vykonával stavebný dozor na stavbe manželov, chcel údajne vedieť, či majú všetko podľa zákona. Aj dozor sa vykonáva vo verejnom záujme a má povinnosť ohlasovaciu najprv vyzvať, aby sa nedialo to, čo nie je povolené, a keď nie je schopný zabezpečiť nápravu priamo, tak má bez zbytočného odkladu oznámiť stavebnému úradu a ten sa má vecou zaoberať s plnou zodpovednosťou opäť bez zbytočného odkladu. Ak niekto zamlčal túto skutočnosť, teda osobitne dozor, ktorý bol pre stavbu určený a potom ju po čase vytiahol, minimálne spáchal priestupok. Prečo sa pán odborník pýta na okolnosti okolo oporného múru po toľkých rokoch, keď sám bol pri stave domu v zodpovednej a riadne platenej funkcii? Ponúkli sme mu priestor, ale odmietol akúkoľvek formu odpovede. Teraz je otázka, ako budú ktoré oprávnené orgány toto riešiť. Minimálne by ho mala riešiť komora, ktorá mu vydala osvedčenie. A zatiaľ rieši stavebný úrad dodatočné povolenie stavby plota. Ja som povedala, že keď budeme musieť ten plot zbúrať, jedine na náklady toho, kto to mal vtedy na starosti a to je stavebný dozor, lebo udáva svoju vlastnú robotu. Vlastníčka má právo na náhradu škody spôsobenú jedným aj druhým. Aj správnym orgánom aj stavebným dozorom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.