Halali 26.9.2015

By | október 2, 2015

Plochy po veternej kalamite zalesniť, alebo nechať na samovývoj? Čo je povinnosťou vlastníka lesa? Kalamitné plochy treba čím skôr zalesniť, kým sa sem nedostanú rôzne kultúry. Veľmi dôležitá je ochrana proti zveri. Zalesňovanie, vysádzanie stromčekov na holinách je drina a mladým sa nechce, hovorí pani Anna, ktorá robí v lesoch už 20 rokov. Táto robota je veľmi ťažká. Mladí ľudia o ňu nemajú záujem, pretože je finančne slabo ohodnotená. Čo drží pani Annu pri tejto robote, vám povieme o chvíľu. Na výlet sa vyberieme do Topoľčianok. Je tam zubria zvernica, zámoček, ale aj nová cesta pre cykloturistov. Turisti, ktorí prichádzajú na Veľký Inovec, majú možnosť jazdiť po novej ceste. Povinnosťou vlastníka lesa je do dvoch rokov po ťažbe alebo kalamite holinu zalesniť, vysadiť na nej nové stromčeky. S kamerou sme sa vybrali zalesňovať do Javorníkov, do lokality Petrovská. Leží na trase z Bytče do Makova, pri hraniciach s ČR. Je to porast, v ktorom vznikla kalamita pred 2 rokmi. Teraz sa zalesňuje. Vznikla kôrovcová kalamita, zalesňuje sa tu smrekom a z prirodzeného zmladenia sa tu nachádza buk. Je to kamenitá plocha, sklon porastu je 60 %.09-26_Halali[(012112)21-25-59] Nachádzajú sa tu kamenité polia, o to je tu sťažené zalesňovanie. Prečo v týchto lokalitách pomer smreka je väčší ako ostatných drevín? Nachádzame sa v nadmorskej výške, ktorá je optimálna pre výskyt smreka Buk je tu z prirodzeného zmladenia, preto je jeho zalesňovanie menšie. Jedľa tu je v prirodzenom optime. Videl som tu aj duglasku. Akým spôsobom sa sem dostala? Duglaska je introdukovaná drevina, bola dovezená zo Severnej Ameriky. Duglaska, ktorá sa nachádza na tejto ploche, je z prirodzeného zmladenia. Je to veľmi ťažké, kamene sa musia odstrániť, je to veľká drina. Sú aj horšie plochy. Ťažká je táto robota. Kalamitné plochy treba čím skôr zalesniť, kým sa sem nedostanú rôzne kultúry. Veľmi dôležitá je ochrana proti zveri. Ďalej nastupujú výseky, prerezávky, kým sa nedostanú porasty do fázy prebierok a ďalšieho vývoja. V rámci štátneho podniku Lesy SR sa ročne vysadí takmer 20 mil. sadeníc. Zalesňovanie realizujú na jar a na jeseň. Koľko sadeníc v takomto teréne dokáže pracovníčka vysadiť za zmenu? V kamenistom a ťažkom teréne dokáže vysadiť 200 250 sadeníc za zmenu. Aký záujem majú ľudia o túto prácu? Čím ďalej, tým je vekový priemer vyšší. Ľudia nemajú záujem, lebo je to fyzicky veľmi náročná práca. Táto robota je veľmi ťažká, je to drina. Mladí ľudia o to nemajú záujem, finančne je to slabo ohodnotené. Čo vás ešte drží pri tejto robote? Napĺňa ma to, som v hore, je tu zdravý vzduch. Išli by ste robiť do fabriky? Nie, táto robota ma napĺňa. Čo vás drží pri tejto robote? Radosť z roboty. Čerstvý vzduch, voľnosť. Tešíte sa, keď po zime máte ísť do kopcov so sadeničkou a motykou? Tešíme. Po dlhej zime človek konečne vypadne z chalupy, porozprávame si, či sme cez zimu zažili. Koľko sadeníc musíte denne vysadiť? Do ťažkého terénu 250 a keď sú holoruby, okolo 300. Sadenice nosíte celý deň so sebou? Áno. Ak ideme ďaleko, zoberieme si ich všetky a keď sme bližšie, zakopeme si ich do hliny a berieme si ich po 50 a sadíme. Prácou v lesnícko drevárskom sektore sa živia 4 milióny Európanov Lesníctvo a práca v lese poskytuje obrovský potenciál pre zamestnanosť a príjem obyvateľov vo vidieckych regiónoch, čo pomáha zabraňovať vysťahovaniu obyvateľov do miest a starnutiu populácie vidieka. Na tisíc hektárov lesa sú zamestnané štyri osoby. Tento údaj môže byť rozdielny v rámci Európy v závislosti od rôznych faktorov, najmä mechanizácie lesníckych činností. V Európe dosahuje 25 % zo všetkých zamestnancov v lesníctve vek 50 rokov a viac. Zamestnať nových, mladých pracovníkov v rámci lesníckeho sektora patrí medzi výzvy, ktoré sa vyžadujú náležitú pozornosť. Problém sčasti riešia niektoré opatrenia PRV. Ak mám porovnávať zamestnanosť so susednými krajinami, čo sa týka pôdohospodárstva alebo agrorezortu vrátane lesného hospodárstva, sme na tom z hľadiska zamestnanosti ďaleko horšie ako Poliaci, Rakúšania a veľmi dôležitá správa je aj tá, že pre nový operačný program sa nám podarilo vyrokovať v Bruseli možnosť podpory vytvorenia nových pracovných miest aj v lesnom hospodárstve, čo v starom operačnom programe nebolo možné. Bolo by veľmi vhodné, aby aj jednotliví podnikatelia, zamestnávatelia v tejto oblasti na túto skutočnosť reflektovali a mali záujem využiť možnosti, ktoré ponúka európsky sociálny fond aj pre podporu nových pracovných miest v tejto oblasti. Po vysadení stromčekov pestovanie lesov iba začína. Ďalšou prácou je kosenie trávy okolo mladých stromčekov. Vyžínanie je v závislosti od počasia. Ak je mokrý rok a potom slnečno, teplo, rýchlo sa vyvíja vegetácia, tým pádom sa skôr nastupuje do vyžínu. V niektorých rokoch sa môže vyžínať aj dvakrát, letné a jesenné obdobie, pri zdrevnatení sa používa ochrana proti zveri v závislosti od toho, o akú drevinu ide, či je to buk alebo smrek, aby bol dobre zdrevnatený terminálny výhonok. Práca v horách je ťažká, ale zároveň zaujímavá a ako nám povedali ženy, poskytuje voľnosť, priestor na komunikáciu a slobodu, čo potvrdzujú aj slová A. Kianovej ktorá v horách robí už 20 rokov. Čo pre ňu znamená les? Všetko. Je tu zdravý vzduch. Je to drina, ale pekná robota. Po rokoch môžem povedať, že tieto porasty som sadila ja. Topoľčianky je dedinka, ale je tu čo vidieť, sú tu zubre, škôlka okrasných drevín, plemenársky podnik. Poľovnícky zámok je dominantou tohto parku. Okrem toho sa tu každoročne otvárajú dvere do okrasnej záhrady, vinice a národného žrebčína. Bolo by hriechom obísť tradičnú poľovnícku kuchyňu a neochutnať jelení guláš, pripravený pod holým nebom. Veľa cibule, aby bol hustý, treba dať mäso, papriku, huby z lesa, zemiaky, korenie. Má divina lepšie vlastnosti ako iné mäso? Divina je zdravá. Mohla by tam byť divina aj bravčové mäso. Je výborný, dám si repete. Je to biologicky zdravšie, chované v prírode. Príroda v tejto časti Slovenska je miestami jedinečná, aj preto si Topoľčianky vybral za letné sídlo prvý československý prezident T. G. Masaryk. V krásnych dubových lesoch môžete na vlastné oči vidieť, prípadne si odfotiť zubra európskeho, bratranca amerického bizóna. Býk môže dosiahnuť hmotnosť až 1 500 kg a môže sa dožiť až 30 rokov. Okrem zverníc preslávili Topoľčianky aj kone a národný žrebčín. Svoje čaro má aj park okolo poľovníckeho zámočku a okrasná záhrada.09-26_Halali[(017081)21-26-01] Je to lákadlo, je tu záhrada, kone a víno. Pivnica v Topoľčiankach bola vykopaná v roku 1884. Prešla komplexnou rekonštrukciou. Vinohrad prešiel komplexnou reštrukturalizáciou. Okrem okrasných stromčekov, dobrého gulášu je v Topoľčiankach aj víno a kone, no a lesnícke povolanie. Má podľa vás perspektívu? Áno, mladá generácia znova hľadá prírodu. Malo by to mladých ľudí zaujímať. Som z lesníckej rodiny, môj otecko bol lesník, vyrastala som v lesoch a myslím si, že lesy, polia je budúcnosť. O to ide aj tunajším lesníkom, ktorí spolupracovali pri obnove anglického parku. Po vyčistení jazierok a prívodu vody do nich, došlo aj na rekonštrukciu kaplnky pri jazierku. Aktívne sa zapojili aj do PRV. V roku 2008 sa nám podarilo vybudovať protipožiarnu lesnú cestu Velčice v dĺžke 7,92 km v hodnote 245 000 eur. Velčice ležia neďaleko Zlatých Moraviec a dedina má malebnú polohu. Dotýka sa pohorí Tribeč a Vtáčnik, Žitavskej pahorkatiny a Pohronského Inovca. Aj názov Velčice má korene v prírode. Miestni predpokladajú, že meno obce súvisí s vlkmi. Nemusíte sa obávať, vlčice na tejto lesnej ceste nestretnete. Táto cesta zvyšuje ochranu lesa pred požiarmi. Zabezpečuje protipožiarnej technike sprístupnenie. Do budúcnosti zabezpečuje ochranu a spracovanie drevnej hmoty, zabezpečenie mladých lesných porastov. Turisti, ktorí prichádzajú na Veľký Inovec, majú možnosť jazdiť po novej ceste. Ako je to so vstupom motorových vozidiel na takéto cesty? Motorové vozidlá sem nemôžu ísť, je tu zákazová tabuľa, môžu tam chodiť len tí, ktorí majú povolenie. Program rozvoja vidieka umožňuje čerpať verejné finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, dostavbu a prestavbu lesných ciest v oblastiach s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarmi. Cieľom je sprístupnenie lesných porastov, aby bolo zabezpečené trvalo udržateľné hospodárenie v lese. Je to za účelom protipožiarnej ochrany, aby cesty plnili aj účel pri likvidovaní požiarov. Keďže cesty vybudované v rámci požiarnych opatrení znamenajú dopravné sprístupnenie danej oblasti, sú využiteľné aj na ďalšie činnosti, odstraňovanie horľavého materiálu, zvyšovanie ochrany porastov proti vetru a snehu. To bola posledná informácia dnešnej relácie Halali, v ktorej ste sa okrem iného dozvedeli aj to, že mladým ľuďom sa do práce v lese veľmi nechce. Ženy z Javorníkov tu pracujú už vyše 20 rokov a hovoria, je to drina, ale aj voľnosť a sloboda. V extrémne náročnom teréne s vysokým sklonom a kamenistou pôdou zasadí jedna pracovníčka denne asi 250 stromčekov. Do 2 rokov od kalamity alebo ťažby musí vlastník lesa holinu zalesniť. Topoľčianky si zamiloval aj prvý československý prezident T. G. Masaryk. Dodnes patria medzi turistami vyhľadávanú lokalitu a to aj vďaka lesníkom, ktorí tu prevádzkujú zubriu zvernicu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.