Energetika 8.4.2015

By | apríl 11, 2015

Aj dnes bude reč o dobrom bývaní, o dobrom a energeticky nenáročnom bývaní. Požiadali sme štátneho tajomníka ministerstva dopravy a výstavby F. Palka, aby nám potvrdil, že aj u nás to už ide. Bytová politika je reálnou súčasťou hospodárskej politiky tejto vlády. Svedčia o tom aj naše výsledky za minulý rok, keď sme podporili dotáciami viac ako 2 000 bytov. Práve podporou v bytovej politike sme sa dostali do obdobia spred krízy spred roku 2009, keď v minulom roku sme poskytli viac ako 38 miliónov eur práve na dotácie a z dotácií viac ako 36 miliónov eur išlo na nájomné byty, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2013. Už aj na Slovensku chceme bývať komfortne, pritom úsporne. Otázne je, ako sa aj štátu darí motivovať ľudí, aby nezabúdali na energetickú efektívnosť bývania. Ak obstarávajú byty, ktoré sú energeticky efektívnejšie, tak sa to prejaví aj v tom, že im poskytneme vyšší podiel dotácií na celkových finančných nákladoch na obstaranie bytu a to sa týka aj úrokovej sadzby, za ktorú poskytuje ŠFRB úvery. Čím je byt energeticky efektívnejší a úspornejší, tým je úroková sadzba nižšia. Ľudia zaplatia na úrokoch menej a v prípade dotácie dostanú viac. Výstavbu energeticky hospodárnych bytov podporuje ministerstvo dopravy a výstavby zvlášť citlivo. Vyššou mierou dotácie a nižšou úrokovou sadzbou v prípade úverov ŠFRB. Osobitnou kapitolou je existujúci bytový fond. Prevláda zhoda, že ho treba obnoviť. Odborníci podčiarkujú slovíčka celková alebo komplexná obnova. Prečo? Aj na to sme našli jednoduchú odpoveď. Je nevyhnutné pamätať z hľadiska bytovej politiky zo strany vlády aj na ľudí, ktorí si obstarajú nielen nový byt, ale bývajú v byte, v bytovom dome, ktorý bol postavený v dávnejšej minulosti. Mnohé tieto bytové domy už nespĺňajú energetické predpoklady pre efektívnosť ako nové bytové jednotky, preto je dôležité venovať pozornosť aj obnove bytového fondu. Keď hovoríme o obnove, nemáme na mysli len zateplenie plášťa bytového domu, máme na mysli aj riešenie komplexných energetických sústav z hľadiska energií a preto hovoríme o komplexnej obnove bytového fondu V tejto súvislosti sa už niekoľko rokov spomína projekt JESSICA. Boli sme zvedaví, či aj tento projekt myslí na prívlastok celková obnova. Je to program, na základe ktorého môžeme využívať prostriedky eurofondov. Je to veľmi dobré, pretože už v roku 2013 sme mohli viac ako 11 miliónov eur použiť práve na tento účel. Sme v období nového programového obdobia, máme k dispozícii nové zdroje z EÚ v rámci eurofondov a v rámci novej JESSICI bude možné tieto peniaze používať nielen na zateplenie, riešenie energetických problémov, ale aj na komplexné riešenie obnovy bytových fondov, o ktorej som rozprával. O slovo sa hlási projekt JESSICA 2.04-08_16-20-00_STV2 (slo)_Energetika[(013067)15-12-27] Tu je vysvetlenie, v čom sa líši od projektu JESSICA 1. V tomto prípade bude zdrojov zhruba 10 násobne viac ako v rámci JESSICA 1 a tieto zdroje bude možné použiť na komplexnú obnovu bytového fondu vrátane energetických sústav nielen pokiaľ ide o zateplenie. Máme viac zdrojov a máme aj viac možností, ako tieto zdroje použiť. O aké peniaze v projekte JESSICA pôjde a komu môžu pomôcť. Je to bytový fond, ktorý už bol postavený v minulosti. Ľudia, ktorí budú môcť využiť tieto prostriedky z JESSICI, budú môcť výrazne ušetriť a peniaze použiť na úplne niečo iné, ako na platenie za energie, ktoré aj tak unikajú nedokonalým opláštením alebo nedokonalými energetickými sústavami v byte. Nejde v projekte JESSICA 2 o snahu rýchlo minúť európske zdroje? Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby zo rázne odmietol. Neprichádza to do úvahy, pretože bude nevyhnutné, aby došlo k preukázaniu, že došlo k energetickej úspore. Energetické certifikáty sú dnes už skutočnosťou a tieto prostriedky sú naviazané na splnenie úradných podmienok. Poďme od stola do reálneho života. V reportáži si ukážeme, že od slov nemusí byť ďaleko ku konkrétnym skutkom. Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšie obnovený bytový dom. Aký trend súťaž nabrala? Väčšina projektov a tak sme to aj v odbornej komisii hodnotili, je založená na komplexnosti, kde popri tradičnom zateplení, výmene okien, čím ďalej tým viac sa pozornosť venuje najmä technickým systémom, vykurovaniu, hydraulickému vyregulovaniu, ale aj systémom rozvodov vody, plynu, kanalizácie, elektroinštalácií. Fenoménom, ktorý je v súlade so všetkými aktivitami EÚ, je aplikácia obnoviteľných zdrojov energie a to sú veci, ktoré sa dnes v štandardnej obnove zatiaľ plošne nevyužívali. Na tomto bytovom dome komplexná obnova bytového domu obnášala zateplenie a rekonštrukciu strechy, zateplenie a obnovu fasády bytového domu, zateplenie vestibulov, vchodov, komplexnú rekonštrukciu balkónov, to znamená výmenu balkónov a aj rekonštrukciu rozvodov. Odstránili sa systémové poruchy, nefúka do bytov, nezateká do nich. Úspora na teple by sa mala ukázať po zime. Podstatné je, aby si ľudia dokázali uvedomiť, prečo vôbec treba bytový dom obnoviť. Obnova bytového fondu sa pohla správnym smerom. Trochu je na škodu to, že pred 10 15 rokmi nebola ešte teória tak dobre prepracovaná a odborníci v stavebníctve neočakávali, že už po roku 2020 bude treba, aby všetky budovy boli robené na pasívny štandard. V rokoch 1990 2005 sa obnova robila malou hrúbkou izolantu, nerobila sa na podmienky, ktoré už dnes technické normy vyžadujú a už vôbec nie na podmienky, ktoré v roku 2020 budú vyžadovať. Dnes sa obnova bytového fondu robí kvalitnejšie, čo sa týka zamerania na energetiku, čiže s podstatne väčšou hrúbkou izolantu a opatreniami, ktoré znížia spotrebu energie oveľa viac ako pred 15 rokmi, zároveň s vyššou kvalitou, pretože je to zamerané na to, aby stavby, ktoré sa takto zrealizujú, vydržali nie 5, 10 rokov, ale vydržali aspoň 20 25 rokov bez ďalšieho zásahu. Na dome za nami ešte neprebiehala komplexná obnova bytového domu. Platí 10 eur/m2, ale pre porovnanie dom, na ktorom sme sa nachádzali platí aj s úverom 8 eur/m2. Vlastníci platia úver aj splátku do fondu opráv. Šetrenie na energiách je približne 40 %. To, čo ľudia ušetria, dajú do fondu opráv. Celá obnova nás stála asi 340 000, z čoho sme 320 000 brali z Prvej stavebnej sporiteľne. Z komerčných bánk boli ponuky, ktoré boli možno úrokovo nižšie, ale boli to skôr ponuky cez euribory, ktoré sú viazané niekoľko mesiacov, alebo s ročnou viazanosťou a keď sme zobrali celé komplexné splátkové obdobie na 20 rokov, tak nám to vychádzalo najlepšie, asi na 120 000, pri ostatných to vychádzalo aj 150 000. Tlak, ktorý je dnes na úrokové sadzby, je enormný na celom svete, špecificky v Európe a samozrejme aj na Slovensku. Komerčné banky majú široké portfólio, na ktorom môžu skôr zarobiť peniaze ako na úveroch na bývanie, na obnovu bývania.04-08_16-20-00_STV2 (slo)_Energetika[(023234)15-12-29] Na druhej strane treba povedať, že práve v roku 2014 aj Stavebná sporiteľňa znížila výrazne úrokové sadzby. Dôkazom toho je, že dala v histórii najväčší objem úverov, z toho značnú časť aj na obnovu, lebo 80 % zdrojov zo stavebného sporenia ide na obnovu bytového fondu ako bytových, tak aj rodinných domov a práve rodinné domy treba v budúcnosti posilňovať, pretože kým v bytových domoch je možno obnova už na úrovni 40 50 %, čiastočná aj na 60 %, ale v rodinných domoch je to 30 35 % a tak isto majú vysokú náročnosť energetickú a tak isto potrebujú obnoviť všetky súčasti, čo sa týka rozvodov a aj otvorových výplní. Zateplenie je základom budúceho úspechu za predpokladu, že zateplenie zveríte do rúk odborníkom. Ich odporúčanie je jasné. Všetky renomované firmy používajú isté systémové riešenia. Zatepľovacích systémov je viacero. Potrebujem si vybrať, ktorý je na ten ktorý byt alebo panelový dom najvhodnejší. Podľa lokality treba vybrať typ a hrúbku izolantu v rámci noriem, ktoré sú od budúceho roku sprísnené. Hrúbky izolantov sa trochu zväčšili. Firmy, ktoré sa tomu venujú, sú pravidelne preškoľované, dôkladne poznajú materiály, s ktorými robia a poskytujú záruku na celý systém. Odporúčame, aby sa zateplenie robilo komplexne, aby bol celý dom dobre zateplený, správnym izolantom a aby sa nezatepľovala len fasáda a strechy, ale aby sa riešil aj suterén, stropy pivníc. Prichádzajú na trh aj nové materiály, ktorými dokážete proces zatepľovania zefektívniť, zvýrazniť? Snažíme sa reagovať na potreby trhu. Na tejto výstave predstavujeme novinku, čo sa týka zatepľovania hlavne pre bytové domy. Pre výškové budovy je to materiál, ktorý je kombináciou dvoch produktov, sivého polystyrénu a čadičovej vaty. Sivým polystyrénom vieme regulovať alebo dostať potrebný požadovaný tepelný odpor a čadičovou izoláciou potrebné požiarne parametre. Keď zoberieme 18 cm kus klasickej čadičovej izolácie, má istú hmotnosť, keď zoberieme ekvivalent z tohto materiálu, je podstatne ľahší, aj pracovník sa menej narobí, lepšie sa mu s materiálom pracuje. Ďalšou výhodou tohto materiálu je, že ho vieme použiť na celú plochu, nie je tam nutná kombinácia polystyrénu a čadičovej izolácie, v rámci rôznych prestupov, nadokenných prekladov, požiarnych pásov. Vieme to spraviť v jednej ploche, z jedného materiálu, tým pádom máme vyrovnanú difúziu v celej ploche. To je na dnes všetko, o mesiac si viac povieme o projekte JESSICA 2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.