Profesionál 18.4.2016

By | apríl 24, 2016

Americkí chemici cvičia s našimi profesionálmi. A aj s ostrými toxickými látkami. Zaužívaná technika výborne slúži. Pozrieme sa na automobilovú odmorovaciu súpravu. Kábul, Kandahár, Neapol, Nováky. Dnešná osobnosť rezortu podplukovník R. Császár. Čoraz častejšie cvičia na Slovensku americké vojenské jednotky. Je to výborné, lebo je to prospešné pre obidve strany. Tentoraz sme nakrúcali výcvik chemikov špecialistov. Vitajte, začína sa Profesionál. Na svete je iba 10 vysokošpecializovaných cvičísk pre jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. To naše, v Zemianskych Kostoľanoch, patrí k špičke. Prvá zmienka o chemikoch v tomto prostredí je z roku 1938. Bola tu chemická základňa a výroba chemických látok. Ako cvičisko existuje od roku 2014. Cvičisko poskytuje v prvom rade priestor na cvičenie jednotlivcov i skupín. Poskytuje celú škálu podpory. A to od ochranných prostriedkov, cez bojové chemické látky, až po priestor pre dekontamináciu a ochranu životného prostredia. Určené je to predovšetkým pre chemikov. Pre tých, ktorí prichádzajú do styku s chemickými látkami. Ale nie sú to len vojaci. Sú to aj zdravotníci, požiarnici, policajti. Prebiehajú tu rôzne cvičenia. Napríklad ako dostať zraneného z kontaminovaného priestoru, alebo riešiť situácie v kontaminovanom priestore. Jediná naša špeciálna jednotka radiačnej, chemickej a biologickej ochrany je síce dislokovaná v Rožňave, ale jej druhým domovom je práve cvičisko v Zemianskych Kostoľanoch. Toto cvičisko s reálnymi chemickými toxickými látkami bolo postavené v roku 1935 minulého storočia. V roku 2005 sme ho prebudovali podľa štandard NATO a EÚ. Ako prvý tu bol slovinský výcvik v roku 2006. Osobne tu chodím od svojich 14 rokov. Tento priestor je unikátny svojou veľkosťou. V minulosti bol považovaný za stredné chemické cvičisko. Veľké cvičiská boli v krajinách ako napr. ZSSR a podobne. Toto cvičisko umožňuje viesť výcvik s reálnymi toxickými chemickými bojovými látkami od jednotlivca, až po stupeň rota. Reálne na technike. Reálne kontaminovať techniku, dekontaminovať ju, vyskúšať si efektívnosť dekontaminácie. Vojaci sa naučia veriť svojim prostriedkom. S tými istými prostriedkami, s ktorými tu cvičíme, by sme išli aj do reálnej situácie, do ktorej aj chodíme ak sme na ňu vyslaní.04-18_Profesionál[(016202)08-36-46] Vojaci odtiaľto odchádzajú s tým, že veria svojej maske, svojmu odevu a vedia obsluhovať svoju techniku a zverený materiál tak, ako to je podľa vojenských štandardov nariadené. Po vstupe SR do NATO začali naše chemické cvičisko v Zemianskych Kostoľanoch využívať aj naši partneri. Tento priestor ponúkame aj partnerom v NATO a EÚ. Chodia sem robiť výcviky spojenecká vojská v rámci NATO. Napríklad Maďarské ozbrojené sily, Armáda ČR, Belgické ozbrojené sily a aj USA. Chodia sem cvičiť aj medzinárodné organizácie. Napríklad Organizácia pre zákaz chemických zbraní, ktorá tu cvičí výcvik jednotlivca, výcvik národných orgánov pre jednotlivé krajiny a aj svojich špecialistov. V polovici marca si výcvik so slovenskými špecialistami prišli vyskúšať aj chemici z Národnej gardy štátu Indiana. Momentálne zaznel signál, že v priestore je vykonávaná reálna kontaminácia. Tento výcvik je pre nich unikátny. Ich výcvik s reálnymi látkami je vykonávaný v budove. Majú unikátnu možnosť vyskúšať si to priamo v reálnych podmienkach, ktoré sa maximálne približujú realite. Pracujú s našimi prostriedkami, nakoľko je problém cestovať s vlastnou technikou, ktorá je veľmi ťažká. Tieto prostriedky si zapožičiavajú od nás. Ale postupy, ktoré tu využívame sú rovnaké na celom svete. Aplikujú tie isté postupy, ktoré by aplikovali aj doma. Americkí vojaci sú plne integrovaní do slovenskej roty. Počas výcviku s ostrými toxickými látkami sa vytvárajú 3 členné tímy. 2 Slováci a 1 Američan. Skôr ako vyrazia do ohrozeného priestoru absolvujú potrebné procedúry. Kontrolu odevu a tesnosti masiek. Vykonali sme kontrolu oblečenia, tesnosť masky a filtra. A kontrolovali sme aj upnutie pásov okolo obleku. Takýmto spôsobom pripravím komoru. Odpálim to tužkovou baterkou a vojakov požiadam, aby dali hlavy do komory. V komore sú po dobu 15 minút. Dýchajú tam prach. Tam sa zisťuje aj tesnosť masky. Či je maska spôsobilá ísť do bojových ostrých látok. Veliteľkou slovenskej cvičiacej jednotky je nadporučíčka N.Mikleová. Celú činnosť na cvičisku z veže riadi kapitán A. Kardoš. Prieskum ohrozeného miesta potvrdil, že sa tu nachádzajú chemické látky. Pravdepodobne yperit. Medzinárodný tím vyráža. Postupy na odhalenie a dekontamináciu sa u Slovákov a Američanov príliš nelíšia. Tento výcvik mal aj niekoľko skrytých cieľov. Ten najdôležitejší spočíval v získavaní dôvery vojakov k svojim ochranným prostriedkom a v dôveru jedného k druhému v prípade spoločného nasadenia koaličných jednotiek. Spoločný výcvik slovenských a amerických chemických špecialistov navštívil aj veliteľ Národnej gardy štátu Indiana. Zoznámil sa s cvičiskom, výcvikom a osobne si vyskúšal aj slovenské ochranné prostriedky. Vysoko ocenil možnosti nášho centra. Potvrdil, že je aj v záujme americkej strany spoločná príprava. Postavený som tak, aby som sa nekontaminoval. Profesionál môže navštíviť aj vás. Dajte nám o sebe vedieť. Všetkým ukážeme, že vaša práca je o zodpovednosti a hrdosti. Zaslúžite si to. Kontaktujte nás. Sme tu pre vás. Tím redakcie Profesionál. Modernizácia prenikla aj do Rožňavy. Chemici dnes používajú moderné prostriedky, techniku a laboratóriá. Naďalej sa pri konkrétnych zásahoch počas krízových situácií musia spoľahnúť aj na odmorovaciu súpravu. Toto je automobilová odmorovacia súprava 1. Slúži na prvotnú dekontamináciu vozidiel. Je určená na vozidlá, ktoré nemajú vlastný prívod vzduchu. Na to slúži pumpa, ktorou si napumpujeme vzduch, pomocou ktorého odmorovacia zmes v bandaske prúdi ďalej. Pripravíme zmes a pomocou tejto lopatky ju vo vnútri rozmiešame.04-18_Tisove tiene[(062694)08-36-33] Keď je zmes rozmiešaná nasunieme veko. Dobre zaistíme. Máme pripravenú kefu nasadenú na tyči. Ňou budem techniku odmorovať. Hadicu nasunieme na veko. Všetko robíme dôkladne, pretože tam bude tlak vzduchu, aby neunikal. Naskrutkujeme hadicu, ktorá je pripojená na pumpu. Máme pripravenú automobilovú odmorovaciu súpravu. Môžeme začať s prvotnou dekontamináciou techniky. Začínal som ako 14 ročný na vojenskom gymnáziu v B. Bystrici. Po jeho ukončení som vyštudoval VŠ. Vo Výškove som študoval 2 roky, potom 3 roky v L. Mikuláši. Následne som pôsobil v Seredi. Tam som bol asi 9 rokov, potom na pozemných silách. Nasadený som bol v operácii ISAF v roku 2006. Hlavnou úlohou misie bolo presťahovať veliteľstvo a ženijné roty z Kábulu do Kandaháru. Služba ma pripravila o čas s rodinou, ale dáva mi veľa možností. Bol som na miestach, ktoré by som asi ako civil nenavštívil. Zúčastňoval som sa na rôznych poradách, cvičeniach. Vo vojenskej oblasti som získal veľa skúseností. Každé povolanie má svoje klady a zápory. Tu zatiaľ klady prevažujú. Moje osobné predsavzatie v práci? Keď odídem, aby ľudia banovali, že som odišiel. Centrum výcviku Lešť. Moderné multifunkčné výcvikové centrum, za ktoré sa nemusíme hanbiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.