MÚZEUM PLANTIN MORETUS, HOLD TLAČIARENSKEJ DYNASTII

By | september 10, 2016

ANTVERPY – Mladík s elegantným koženým kufríkom sa náhlil tmavými ulicami Antverp. Kufor vyrobil sám Christophe Plantin a chcel ho osobne odovzdať tajomníkovi španielskeho kráľa Filipa II. Cestou ho však prepadli zlodeji a tak ho poranili, že k spracovaniu kože sa už nikdy nemohol vrátiť. Vďaka tomu sa Christophe Plantin stal po Gutenbergovi druhým najvýznamnejším tlačiarom a najväčším vydavateľom tých čias. Na to, že Christophe Plantin sa stal tlačiarom naozaj kvôli zraneniu, nemáme dôkaz. Vieme však, že uprostred Antverp založil tlačiareň a vydavateľstvo, ktoré ovplyvnilo duchovný rozvoj, keď vyše tri storočia šírilo po krajine umenie, vedu, náboženstvo i filozofiu. Pre tlačiarov z juhu Nizozemska okupovaného Španielmi nebol rok 1555 jednoduchý. Obchodovať mohli len katolíci. Plantin bol šíriteľom humanizmu.09-08_poklady-sveta-iv-_0301031515-30-46 Ako prvú vydal knihu úvah talianskeho humanistu Giovanniho Michelea Bruta na tému vzdelania mladých dievčat. Knihy, ktoré z jeho tlačiarne vychádzali neskôr boli už menej romantické. So znakom Compasso d’Oro, čiže Zlatý kompas, ktorý zdobil každú tlačenú stranu, vychádzali publikácie provokujúce živú diskusiu. V druhej polovici 16. storočia Antverpy prekvitali. Vďaka rieke Shelda tu bol rušný prístav, stredisko obchodu a finančníctva, miesto pre technologické pokusy a medzinárodné kultúrne centrum. Všade bolo cítiť prosperitu a kultúru. Okolo roku 1550 sa Antverpy stali hospodárskym centrom Európy a najväčším mestom na sever od Álp. V roku 1576 sa Plantin presťahoval do renesančnej, ranobarokovej budovy na Freitagsmarkt v centre mesta. Táto prvotriedna adresa platí dodnes. Muž so zlatým kompasom. Christophe Plantin. Francúz narodený neďaleko Tours bol dlho ženatý so Jeanne Riviere. “Officina Plantiniana”, tak znel oficiálny latinský názov firmy, sa postupom času rozrástla na tlačiareň, aká nemala na svete páru. Údajne v nej naraz pracovalo až 20 tlačiarenských lisov. Firma s asi 80 zamestnancami bola až do 19. storočia najväčšou tlačiarňou na svete. Sadzači, tlačiari a poprední autori prichádzali z celej Európy. Plantin mal päť dcér. Martina si vzala Jana Moretusa, ktorý roky pracoval u jej otca a mal jeho absolútnu dôveru. Moretus prevzal firmu a dal jej a jeho mužským potomkom svoje meno. Plantin pracoval mnoho rokov pre katolíkov i kalvínov. A často sa vystavoval riziku, že ho obvinia z kacírstva. Významným krokom na ceste k upevneniu jeho postavenia bolo viacjazyčné vydanie Biblie, ktorá vyšla s podporou jeho veľkého mecéna, španielskeho kráľa Filipa II. Osemdielne vydanie v piatich jazykoch bolo najväčším vydavateľským počinom 16. storočia. Plantin získal monopol a vydávaním spravidla liturgických kníh zarobil obrovský majetok. Knihy si vďaka podpore španielskej kolonizačnej moci a misií našli cestu do všetkých kútov vtedy známeho sveta a vydavateľstvo Plantin Moretus sa stalo tlačiarenskou legendou. Neuveriteľne krásne a výpravné boli jeho vydania modlitebných kníh. Antverpská Officina Plantiniana sa stala vyhľadávaným miestom európskej intelektuálnej elity, vedcov brániacich humanizmus, učencov a osobností 17. storočia, misionárov a pápežov. Tlačiarenská rodina mala zakrátko jedinečnú knižnicu s 25 tisíckami zväzkov. Patrilo do nej množstvo rukopisov, z ktorých viaceré vyšli v reedíciách ako faksimile, čo bol veľmi lukratívny obchod. Knižnica s maľbou ukrižovaného Krista slúžila roky ako súkromná kaplnka. Knihy z dielne Plantin Moretus šírili aj súdobé trendy v oblasti vedy a výskumu. Prinášali najnovšie analýzy vesmíru a vysvetľovali fyzikálne objavy a miesto človeka vo vesmíre, čo bola téma tak biologická, ako aj teologická. Revolúciu znamenali rytiny, ktoré namiesto starých drevorezieb využívali meď. Ilustrácie sa najprv vyryli do medených dosiek a ich reprodukcie boli vyhotovené s dovtedy nevídanou presnosťou. Prácu v tlačiarni charakterizovala kvalita a nadšenie. Plantinovo motto znelo: “Labore et constantia.” “Prácou a vernosťou.” V zmysle jeho “Sonnetu” by sa dobro vo svete dalo dosiahnuť, keby boli ľudia spokojní s málom, nečakali nič od priateľov, a celý život konali korektne a spravodlivo. Budovu na antverpskom Freitagsmarkte nič neopustí bez dôkladnej kontroly. Cieľom bolo chybám predchádzať. Firma šírila poznanie zodpovedne a úplne novým spôsobom. Prostredníctvom kníh prinášajúcich detailné obrázky anatómie človeka. Ľudské orgány boli vykreslené rovnako vecne ako zelenina a s nevídanou otvorenosťou bola zobrazená aj anatómia ženy. Vydavateľstvo sprostredkovalo aj širšie súvislosti výskumu civilizácie a nik na svete neprispel lepšie k zverejňovaniu objavov a šíreniu poznania. Zlatý kompas sa stal puncom európskeho humanizmu. Officina Plantiniana. Antverpské sídlo tlačiarne i jej majiteľa sa stala pomníkom myslenia a dizajnu. V tretej generácii tlačiarov viedol firmu celých 30 rokov Balthasar Moretus.09-08_poklady-sveta-iv-_0301815815-30-48 Často ho bolo vidieť v spoločnosti jeho priateľa zo školy Petra Paula Rubensa. Veľkého umelca svojej doby a majstra svetla. Salóny na dolnom podlaží domu zdobí 18 jedinečných Rubensových portrétov. Vďaka úzkym vzťahom s rodinou ilustroval nespočetne veľa kníh, ktoré sa stali klenotmi s nevyčísliteľnou cenou. Celý dom zdobia maľby, porcelán, nábytok a gobelíny. Sú to dary od kráľov, princov, cirkevných hodnostárov a ďalších známych a vysoko postavených osôb. Tlačiarenská a vydavateľská dynastia Plantin Moretus patrila dlho k najvplyvnejším a najbohatším rodinám v krajine. V roku 1692 ju povýšili do šľachtického stavu a jej mužskí členovia mali charakteristické mená. Junker Jan a junker Balthasar, junker Jacobus, Franciscus, Josephus a Hyacinthus. Úžasná zvedavosť a túžba vzdelávať viedla tlačiarenskú dynastiu nielen k objavovaniu sveta, ale aj k jeho interpretácii. Vzdelanci zahrnuli Officinu svojimi publikáciami, encyklopédiami, notami a mapami. Až do tých čias boli knihy vyhradené len pre úzku skupinu ľudí. Vladárov a mocných náboženských vodcov. Plantin Moretus, prvé a dlho aj najväčšie vydavateľstvo na svete, lákalo ľudí na cesty do neznáma. Za barbarmi do Afriky. Nebývalo vysoké knižné náklady sprostredkovali vzdelanie a poznanie mnohým ľuďom. Predstavitelia najstaršieho a najväčšieho vydavateľstva vychovali z európskych barbarov zástancov humanizmu a neskôr i prívržencov osvietenstva. V prvom západoeurópskom kníhkupectve sa za Bibliu či encyklopédie, platilo zlatom. V Zlatom kompase antverpskej Officiny Plantiniany sa viera vždy spájala s poznaním. Firma fungovala už od svojho založenia globálne. Christophe Plantin pred 450 rokmi predbehol dobu o celé storočia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.