Hué tam, kde sa smútok usmieva

By | september 10, 2016

Vietnam Ani ja neviem, skade sa berie táto nálada. Možno má pôvod v tom, že tu kedysi žilo toľko básnikov. Aj cisárovi mandaríni a dvorania poznali tieto lyricko romantické pocity. Iste, aj hojný dážď nás naladí melancholicky, kým čas plynie lenivo ako rieka. Song Hung Parfumová rieka. Keď ju milostivo zahalí jesenná hmla, pocítime, ako sa zmení atmosféra v Hué. Tisícky básní ospevujú Parfumovú rieku. A mne sa vidí, že ešte dnes je všetko ako vtedy, keď inšpirovala staviteľov, aby postavili toto poetické mesto v onom zlatom čase, keď bolo Hué srdcom a hlavným mestom Vietnamu. Ako sídlo cisára. Na začiatku devätnásteho storočia Džija Long založil poslednú cisársku dynastiu Vietnamu. Podľa čínskeho vzoru dal pri Parfumovej rieke postaviť nové hlavné mesto. Sto štyridsaťtri rokov vládlo v Hué trinásť cisárov Nguyenovskej dynastie. Najprv v oslepujúcej nádhere, časom v úpadku, rozklade a prejavoch poníženosti voči francúzskej koloniálnej moci. Býva v dome jednej princezny, dcéra študuje na konzervatóriu vietnamskú hudbu. Zriekol sa nového nábytku, dom je zariadený v klasickom štýle Hué, aj tabuľky na stĺpoch zdobia básne o Hué. Fan Tuan An je historikom mesta. Kultúre za cisárstva sa venoval už v časoch, keď revolučný Vietnam nevedel ešte rozoznať jej hodnotu. Hué v strede Vietnamu leží v úchvatnej krajine na ohybe Parfumovej rieky. Práce, ktoré sa začali roku mali trvať tridsať rokov. Záľaha robotníkov vybudovala mesto citadelu s kanónmi, obohnané jedenásťkilometrovým múrom. Vnútri, akoby mesto v meste, ešte raz obklopené priekopami a múrmi, sa nachádza samotné cisárske mesto s palácmi, chrámami, ministerstvami. V devätnástom storočí očakávali svet prevratné zmeny, zato v Hué stihli ešte postaviť feudálny dvor podľa čínskeho vzoru. Cisári z rodu Nguyen boli poslednou dynastiou vo Vietname.09-06_poklady-sveta-ii-01329115-32-19 Vládli v časoch, keď sa už kolonializmus chystal zaujať miesto v našej prísne konfuciánskej civilizácii. Dvetisíc rokov predtým sme ju prevzali od Číny. Písmo, kultúra, štátne zriadenie, monarchia s cisárom ako synom nebies, mandaríni ako štátni úradníci Čína bola naším učiteľom, pritom despotickým, ktorý nás dlho ovládal. Čo je však dôležité, oslobodili sme sa od neho. Naša architektúra je, vidí sa mi, skromnejšia ako jej čínsky vzor, usiluje sa o súlad s prírodou. Ngo Mon, mohutná južná brána do cisárskeho mesta. Pred jej balustrádou sa pochodovalo na prehliadkach, tu sa vynášali rozsudky, zvestoval sa mesačný kalendár. Na mestských múroch spočíva pavilón piatich Fénixov na rovnej stovke stĺpov. Toto číslo vyjadruje “neurčité”, ba “nekonečné” panovanie cisára. Iba cisár smel prekročiť Poludňajšiu bránu. Dien Thai Hoa, “palác najvyššej harmónie” tu sa odbavovali audiencie u cisára. Tu sa oslavovali korunovácie aj narodeniny a dvakrát do mesiaca tu panovník zhromaždil svojich mandarínov. Na každom z osemdesiatich stĺpov je deväťkrát znázornené cisárovo symbolické zviera, drak, a oblaky ako znak oprávnenia, ktorého sa mu dostalo z nebies. V roku na balustráde Poludňajšej brány posledný cisár odovzdal moc Ho Chi Minhovi. Hneď na to vytiahli zástavu vo farbách revolučného Vietnamu. Vietnamcov ešte čakali dve vojny najprv s Francúzskom, potom s USA. Obe výnimočne ťažko postihli mesto pri Parfumovej rieke. Cisárske mesto dávno stratilo niekdajší význam. Ulice plné mopedov a rikší Hué je rušné ako ktorékoľvek iné mesto vo Vietname. Na trhu sa pulty až prehýbajú pod ponukou tovaru. Časy cisára pripomína ešte jemná kuchyňa, ktorou sa kedysi Hué preslávilo, a práve tak i početné stredoškoláčky v klasicky bielych Ao Dai. Hué bolo mestom vzdelania, a je ním až dodnes. Tu bije aj budhistické srdce Vietnamu. Veľký zvon počuť do okruhu desiatich kilometrov. Tien Mu pred bránami mesta, pra pagoda v Hué. Jej sedemposchodová veža symbolizuje sedem inkarnácií Budhu. Pagoda pri rieke patrí medzi charakteristické znaky Hué. Tu vraj Nebeská žena určila Nguyenovcom, kde majú postaviť svoje nové sídlo. Počas vietnamskej vojny bola Tien Mu pagodou odporu. Auto, ktorým sa viezol prvý mních do Saigonu, aby sa tam upálil, uchovávajú ako relikviu. V strede každého domu oltár predkov. Zosnulí rodinní príslušníci sú prítomní aj po svojej smrti, živí s nimi komunikujú, radia sa, uctievajú ich. “Hi eu” vietnamská religiozita má korene v uctievaní predkov, medzi ľudom sa často mieša s uctievaním duchov. V meste vidno tisícky domčekov duchov. Kult predkov sa preplietol a zmiešal s neskoršími náboženstvami a náukami, napríklad s taoizmom či konfuciánskou náukou o poriadku, no najmä s budhizmom. Ten bol za cisárstva štátnou ideológiou. Všetci cisári boli budhisti. Založili väčšinu budhistických kláštorov. V Hué sa nachádza tristo pagod. Dva razy do mesiaca navštevuje Fan Tuan An so ženou pagodu Tu Hieu v píniovom lese neďaleko mesta. Ostrov meditatívneho pokoja. Túto pagodu cisárskych eunuchov postavili roku 1843. Myslím, že kultúrne dedičstvo Hué, to nie sú iba jeho stavby, ale i duchovná kultúra. Z tohto miesta vyžaruje hlboká špiritizmus. Aj cisári pestovali tento postoj ducha. Do celku sa integrovali rozličné náuky. Za príznačné považujem panteizmus, ktorý hlása, že človek nie je prívržencom jedného náboženstva, ale viacerých súčasne. Jednoduchí ľudia sú v tomto pragmatickí. Vidno to najmä na slávnosti v chráme Hon Čen. Dvakrát do roka putujú tisíce ľudí hore prúdom Parfumovej rieky, aby pri Nefritovom chráme priniesli obetné dary bohyni matke Jane, ktorá má pôvod ešte v predvietnamských časoch. Zároveň obetujú aj zblúdilým dušiam predkov. Kult predkov, budhizmus, taoistická poverčivosť a šamanizmus sa tu miešajú akoby na spôsob folklóru. Tance prevtelenia na člnoch. Tanečnice v tranze stelesňujú duchov, ktorí majú moc oslobodiť predkov. Táto slávnosť na určitý čas umožnila spoločnosti zbaviť sa konfuciánskej prísnosti, ktorej sa inak držala. Toho dňa sa smelo tancovať. Zanechal štyritisíc veršov a šesťsto prozaických textov dobrý básnik, zato slabý cisár. Počas jeho vlády Francúzi obsadili krajinu. Čoskoro nato už cisársky dvor poklesol na úroveň ako z operety… Ťažko povedať, či by bol krajinu zachránil mocnejší panovník. Tu Dük, ktorého ťažila vina, unikal pred skutočnosťou, uchýlil sa do svojej hrobky, ktorú si tak ako všetci cisári dal postaviť už za svojho života. Niekoľko kilometrov od mesta sa nachádzajú hroby cisárov z Hué. Pre cisárov znamenal pozemský život iba prechodné štádium. V palácových mauzóleách, obklopených parkom s lotosovým rybníkom a pavilónmi, mali ich duše nájsť primeraný domov aj po smrti.09-06_poklady-sveta-ii-02572715-32-22 Tu Dük využil svoj hrob už pred smrťou. Sedel, píšuc básne a recitujúc, v pavilóne pri lotosovom rybníku, po ktorom sa dal prevážať za jasných mesačných nocí. Pre svoju matku, svoju ženu a svojich stoštyri konkubín postavil chrám a príbytky. Čaj si dal pripravovať z rannej rosy. Bohaté bankety sprevádzala hudba a poézia. Tento luxus však iba nepatrne zmiernil cisárovu trudnomyseľnosť. Skoro všetkým stavbám dal prímenie “Kiem”, teda pokora, skromnosť. Hrob, ktorý Tu Dük navrhol sám pre seba, odráža takpovediac jeho dušu básnika. Iní cisári dávali prednosť rovným, jasným líniám, no Tu Dük hľadal mäkké tvary. Najmä v krajinnej architektúre nájdeme iba málo symetrie. Prírodu chcel pretvárať, ale nie poraniť. Toto bola jeho estetika: utiahnuť sa zo sveta, pestovať harmóniu a melanchóliu. Predný dvor s čestnou strážou kamenných mandarínov vedie k takzvanému stélovému pavilónu, za ktorým sa nachádza samotný hrob. Na mramorovej stéle, ťažkej niekoľko ton, je v päťtisíc znakoch vyrytá Tu Dükova životná spoveď. Napísal si ju sám. “Narodil som sa slabý a chorľavý. Na svoju hanbu som nesplodil nijaké deti. Iba so zdráhaním som prevzal od otca spravovanie štátu. Svoj hrob nazvem hrobom pokory.” “Och, Hué, smutné dievča, nože poď sem, zabudni na skutočnosť. Prečo si smutná, keď sa druhí radujú?”, hovorí sa v jednej klasickej básni z čias cisárstva. Dodnes si atmosféra vo vietnamskom cisárskom meste zachovala istú preduchovnenosť. Pôsobí melancholicky, akoby odtrhnutá od života. Hué je miesto, kde sa smútok usmieva a radosť plače.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.